AIS-teknologi

Undvik kollisioner till sjöss med AIS-teknologi

För att förebygga en potentiell kollision till sjöss är det avgörande att upptäcka och förstå hot från andra fartyg i närheten. Det är lika viktigt att bli upptäckt av andra skeppare i tid så att alla inblandade kan vidta lämpliga åtgärder.

Vad är AIS?

AIS, eller Automatiskt Identifieringssystem för sjöfart, kan vara avgörande för att upptäcka potentiella trafikkonflikter och skydda både din båt och dess passagerare.

Systemet fungerar genom en kombination av GPS, VHF-radio och en AIS-transponder. Denna sänder ut information om ditt fartygs position, identitet, hastighet, kurs och annan relevant information för att hålla andra fartyg med AIS informerade om dess rörelser till sjöss. Informationen uppdateras kontinuerligt och kan ses av alla andra fartyg utrustade med en fungerande AIS-enhet.

VHF-radio från Garmins Cortex®-sortiment erbjuder inbyggda transpondrar med AIS-sänd- och mottagningskapacitet. Cortex-systemet har larm som varnar för potentiella kollisionsrisker, anknytning och situationer med man över bord. Dessutom kan du med hjälp av Cortex-appar motta larm, övervaka båtens status och fjärrstyra system ombord via din kompatibla smartphone eller annan mobilenhet.

Upprätthålla kontakt

AIS-varningar är en viktig funktion som kan öka din säkerhet till sjöss. Men den ersätter inte nödvändigheten av att hålla ögon och öron öppna och ständigt vara medveten om omgivningen. Ju tidigare du märker ett potentiellt problem, desto mer effektivt kan du planera och agera för att undvika farliga situationer.

Om du upptäcker att en potentiell konflikt utvecklas, bör ditt första steg vara att kontakta det andra fartyget och klargöra dina avsikter. Med Cortex VHF-radio kan du snabbt etablera kontakt genom Direkt Selektiva Samtal (DSC) till andra närliggande AIS-utrustade fartyg, utan att behöva manuellt ange det andra fartygets 8-siffriga MMSI-nummer i en stressig situation. Du kan också snabbt fånga den andra skepparens uppmärksamhet och etablera kontakt genom prioriterade DCS.

Håll fokus

I en nödsituation kan ett stort antal samtidiga larm och signaler vara störande och överväldigande. Moderna båtar är utrustade med en mängd elektroniska enheter som genererar en stor mängd data. Men AIS ger dig snabb, lättbegriplig information om var hotet finns och vad du omedelbart kan göra för att undvika en katastrofal situation.

Ha full koll på läget till sjöss

Med hjälp av NMEA 2000®-nätverksfunktionen kan du enkelt visa AIS-data på din kompatibla MFD eller kartplotter för att få en bättre visuell överblick och förståelse av situationen. Fartyg prioriteras och färgmarkeras baserat på risknivå. Ett avlägset eller avlägsnande fartyg visas mindre och grått på skärmen, medan ett närliggande fartyg som rör sig mot dig markeras i gult. Ett fartyg som utgör en kollisionsrisk framhävs i rött och låses på handenheten, vilket gör att du kan se mer detaljer om fartyget eller vidta åtgärder för att kontakta det. Även om AIS kanske inte är obligatoriskt för de flesta fritidsbåtägare, kan de som har använt det vittna om att det är ett oerhört värdefullt verktyg för att hålla fartyg på säkert avstånd – särskilt om du seglar på natten, i upptagna hamnar eller sjöfartsleder med begränsad sikt. Om det bara förhindrar en enda kollision och därmed räddar din båt, så är kostnaden för att installera AIS definitivt värt det.