inReach prepping

Prepping med inReach® Satellitkommunikatör

I en värld som blir allt mer osäker med långvariga strömavbrott, krig, pandemier och samhällskollapser är det viktigt att vara förberedd. Andreas Bergsman tar upp detta i sin artikel på M3.se och poängterar hur viktigt det är att ha rätt utrustning till hands om en kris skulle inträffa. Han förklarar att vår infrastruktur är väldigt känslig och att många viktiga samhällsfunktioner skulle sluta fungera vid till exempel långa strömavbrott. Bergsman betonar hur viktigt det är att ha tillgång till vatten, värme, mat, kommunikation, första hjälpen och skydd. Ett bra verktyg som han nämner är Garmins nya inReach® satellitkommunikatör som är mindre än en smartphone. Med den kan användare skicka och ta emot meddelanden, dela sin position, hitta tillbaka till sitt läger och skicka SOS-meddelanden till en global sambandscentral. En satellitkommunikatör med en enklare inbyggd satellitnavigator kan vara oerhört värdefull i en kris när mobilnätet inte fungerar. För mer information om produkter för krisberedskap, läs artikeln på M3.se

Disclaimer: Vi hänvisar till en oberoende artikel och vill poängtera att åsikterna som uttrycks där är helt och hållet recensentens egna. Om du har några frågor eller funderingar om vår produkt, vänligen besök Garmin.se eller kontakta [email protected] för ytterligare hjälp.