Skip navigation links
Človekove pravice in konfliktni minerali

Konfliktni minerali

Konfliktni minerali vključujejo kositer, tantal, volfram in zlato, ki se imenujejo tudi 3TG. Čeprav družba Garmin ne kupuje kositra, tantala, volframa in zlata v surovi obliki od svojih dobaviteljev, pri njih kupuje sestavne dele, ki lahko vsebujejo kositer, tantal, volfram in zlato, ki prihajajo iz rudnikov v Demokratični republiki Kongo ali sosednjih državah.

Podatkovni list družbe Garmin o konfliktnih mineralih

Družba Garmin sodeluje z drugimi panožnimi deležniki, in sicer s sodelovanjem v pobudi za odgovorno pridobivanje mineralov (Responsible Minerals Initiative – RMI, ki se je v preteklosti imenovala Conflict Free Sourcing Initiative), katere namen je razvoj sistemov nadzora talilnic in rafinerij z neodvisno potrjenimi revizijami v okviru postopka pobude RMI za zagotavljanje odgovornega pridobivanja mineralov (Responsible Minerals Assurance Process – RMAP). S postopkom RMAP se v okviru pobude RMI določijo talilnice in rafinerije, ki proizvajajo nekonfliktne materiale. V okviru pobude RMI posebej usposobljeni neodvisni tretji revizorji preverijo, ali se lahko te talilnice in rafinerije štejejo za nekonfliktne, nato pa se v spletu objavi seznam talilnic in rafinerij, ki izpolnjujejo standarde revizije. Poleg tega je bila v okviru pobude RMI pripravljena predloga za poročanje o konfliktnih mineralih (Conflict Minerals Reporting Template – CMRT), ki omogoča standardizirano zbiranje podatkov o konfliktnih mineralih pri dobaviteljih znotraj vseh panožnih dobavnih verig.

Družba Garmin zahteva, da vsi njeni dobavitelji naredijo naslednje:

  • sprejmejo pravilnik o odgovornem pridobivanju mineralov in to zahtevajo od vseh subjektov v svoji dobavni verigi;
  • uvedejo postopke potrebne skrbnosti in načrte za ublažitev posledic, ki podpirajo omenjeno politiko;
  • ravnajo v skladu z našim kodeksom ravnanja za dobavitelje
  • s programom usposabljanja družbe Garmin o konfliktnih mineralih usposobijo in poučijo ustrezne zaposlene;
  • pridobivajo materiale pri družbeno odgovornih dobaviteljih;
  • izpolnijo in nam pravočasno vrnejo predlogo CMRT ter nam posredujejo vse druge podatke, ki jih lahko zahtevamo v zvezi s pridobivanjem mineralov v izdelkih, ki jih dobavijo.

Kopije poročil družbe Garmin o konfliktnih mineralih so na voljo v nadaljevanju.

Če družba Garmin ugotovi, da dobavitelj ne izpolnjuje zahtev, ki veljajo zanj v skladu s tem pravilnikom, uporabi postopek stopnjevanja in z ustreznimi ukrepi odpravi položaj, kar vključuje tudi morebitno prekinitev razmerja z dobaviteljem.

Priporočljivo je, da dobavitelji in drugi zunanji subjekti stopijo v stik s svojim rednim kanalom pridobivanja ali zastopnikom družbe Garmin, če potrebujejo navodila glede uporabe tega postopka ali želijo prijaviti sum zlorabe. Dobavitelji, drugi zunanji deležniki in zaposleni lahko pomisleke v zvezi s pridobivanjem kositra, tantala, volframa in zlata v izdelkih družbe Garmin prijavijo skupini za konfliktne minerale in glavni odgovorni osebi za varovanje zakonitosti poslovanja družbe Garmin z e-poštnim sporočilom na naslov [email protected] ali z dopisom na naslov:

Chief Compliance Officer
Garmin Ltd., Mühlentalstrasse 2
CH-8200, Switzerland