Skip navigation links

Omejeno jamstvo za potrošnike

TO OMEJENO JAMSTVO VAM DODELJUJE DOLOČENE ZAKONSKE PRAVICE, POLEG TEGA PA IMATE MORDA TUDI DRUGE ZAKONSKE PRAVICE, KI SO ODVISNE OD ZVEZNE DRŽAVE ALI DRŽAVE (ALI DRŽAVE ALI POKRAJINE). DRUŽBA GARMIN NE IZKLJUČUJE, OMEJUJE ALI ODVZEMA DRUGIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI JIH MORDA IMATE V SKLADU Z ZAKONODAJO SVOJE ZVEZNE DRŽAVE (ALI DRŽAVE ALI POKRAJINE). ZA POPOLNO RAZUMEVANJE PRAVIC SI OGLEJTE ZAKONODAJO SVOJE ZVEZNE DRŽAVE, DRŽAVE ALI POKRAJINE.

Izdelki, ki niso namenjeni uporabi v letalih, imajo jamstvo, da bodo brez okvar materiala ali tovarniških napak eno leto od dneva nakupa. V tem obdobju družba Garmin® po lastni presoji popravi ali zamenja vse sestavne dele, ki jih ni mogoče normalno uporabljati. Stroški za nadomestne dele ali delo pri tovrstnih popravilih in zamenjavi se ne zaračunajo stranki, če stranka prevzame stroške transporta. To omejeno jamstvo ne velja za: (i) kozmetične poškodbe, na primer praske, odrgnine in udrtine; (ii) potrošne dele, na primer baterije, razen če je do poškodb prišlo zaradi okvar materiala ali neustrezne izdelave; (iii) poškodbe, ki so posledica nesreč, zlorabe, nepravilne uporabe, vode, poplave, požara ali drugih naravnih ali zunanjih vzrokov; (iv) poškodbe, ki jih je povzročilo servisiranje oseb, ki niso pooblaščeni serviserji družbe Garmin; (v) poškodbe izdelka, ki je bil prilagojen ali spremenjen brez pisnega dovoljenja družbe Garmin ali (vi) poškodbe izdelka, povezane z napajalnimi in/ali podatkovnimi kabli, ki jih ne dobavi družba Garmin ali pa so bili priklopljeni na polnilce oz. kable brez certifikata UL (Underwriters Laboratories) in nimajo oznake limited Power Source (LPS). Poleg tega si družba Garmin pridržuje pravico za zavrnitev jamstvenih zahtevkov za izdelke ali storitve, ki so bile pridobljene in/ali uporabljane v nasprotju z zakoni katere koli države. Navigacijski izdelki družbe Garmin so namenjeni le uporabi kot potovalni pripomoček in jih ne smete uporabljati v namene, pri katerih je potrebno natančno merjenje smeri, razdalje, lokacije ali zemeljskega površja. Družba Garmin ne jamči za točnost ali celovitost podatkov zemljevidov.

To omejeno jamstvo prav tako ne velja za poslabšanje delovanja katerega koli navigacijskega izdelka družbe Garmin, ki je posledica uporabe v bližini katerega koli telefona ali druge naprave, ki uporablja zemeljsko širokopasovno omrežje, ki je blizu frekvencam, ki jih uporablja kateri koli globalni navigacijski satelitski sistem (GNSS), kot je na primer globalna storitev za določanje položaja (GPS). Prav tako za takšno poslabšanje ni odgovorna družba Garmin. Uporaba takih naprav lahko moti prejemanje signalov GNSS.

JAMSTVA IN PRAVNA SREDSTVA, NAVEDENA V TEM OMEJENEM JAMSTVU, V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, IZKLJUČUJEJO IN NADOMEŠČAJO VSA OSTALA JAMSTVA IN PRAVNA SREDSTVA, KI SO IZRAŽENA, NAKAZANA, ZAKONSKO ALI KAKO DRUGAČE DOLOČENA TER JIH DRUŽBA GARMIN IZRECNO ZAVRAČA, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE VSA NAKAZANA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN, ZAKONSKA PRAVNA SREDSTVA ALI DRUGE DOLOČBE. TO OMEJENO JAMSTVO VAM DODELJUJE DOLOČENE ZAKONSKE PRAVICE, POLEG TEGA PA IMATE MORDA TUDI DRUGE ZAKONSKE PRAVICE, KI SO ODVISNE OD ZVEZNE DRŽAVE ALI DRŽAVE. ČE NAKAZANIH JAMSTEV NI MOGOČE ZAVRNITI V SKLADU Z ZAKONODAJO VAŠE ZVEZNE DRŽAVE ALI DRŽAVE, JE OBDOBJE VELJAVNOSTI TAKIH JAMSTEV OMEJENO NA OBDOBJE VELJAVNOSTI TEGA OMEJENEGA JAMSTVA. NEKATERE ZVEZNE DRŽAVE (DRŽAVE IN POKRAJINE) NE DOVOLJUJEJO OMEJITEV OBDOBJA VELJAVNOSTI NAKAZANIH JAMSTEV, ZATO ZGORNJA OMEJITEV ZA VAS MORDA NE VELJA.

IF IMPLIED WARRANTIES CANNOT BE DISCLAIMED, THEN SUCH WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

DRUŽBA GARMIN V PRIMERU ZAHTEVKA ZARADI KRŠITVE GARANCIJSKIH OBVEZNOSTI V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVORNA ZA NAKLJUČNO, POSEBNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI IZHAJA IZ UPORABE, NEPRAVILNE UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE IZDELKA ALI OKVAR IZDELKA. NEKATERE ZVEZNE DRŽAVE (TER DRŽAVE IN POKRAJINE) NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ZATO ZGORNJE OMEJITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO

Če v obdobju veljavnosti jamstva predložite zahtevek za jamstveni servis v skladu s tem omejenim jamstvom, družba Garmin po lastni presoji (i) popravi napravo z novimi ali že uporabljenimi deli, ki izpolnjujejo standarde kakovosti družbe Garmin, (ii) nadomesti napravo z novo ali obnovljeno napravo, ki izpolnjuje standarde kakovosti družbe Garmin, ali (iii) zamenja napravo za celotno povračilo stroškov nakupa. TO JE VAŠE EDINO IN IZKLJUČNO PRAVNO SREDSTVO V PRIMERU KRŠITVE GARANCIJSKIH DOLOČIL. Obdobje veljavnosti jamstva za popravljene ali nadomeščene naprave je 90 dni. Če za poslano enoto še vedno velja izvirno jamstvo, novo jamstvo velja 90 dni ali do konca izvirnega enoletnega jamstva, pri čemer se upošteva daljše obdobje.

Preden predložite zahtevek za jamstveni servis, si oglejte spletne vire za pomoč, ki so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com. Če naprava po uporabi teh sredstev še vedno ne deluje pravilno, se obrnite na pooblaščeni servis družbe Garmin v državi nakupa ali sledite navodilom na spletnem naslovu support.garmin.com za uveljavljanje jamstvenega servisa. Če ste v Združenih državah, lahko tudi pokličete telefonsko številko 1-800-800-1020.

Če želite predložiti zahtevek za jamstveni servis zunaj države nakupa, družba Garmin zaradi različnih ponudb izdelka ter veljavnih standardov, zakonov in predpisov ne more zagotoviti, da bodo deli in izdelki, potrebni za popravilo ali nadomestitev izdelka, na voljo. V tem primeru lahko družba Garmin po lastni presoji in v skladu z veljavnimi zakoni popravi ali nadomesti izdelek s primerljivimi izdelki in deli družbe Garmin ali zahteva, da izdelek pošljete pooblaščenemu servisu družbe Garmin v državi nakupa ali pooblaščenemu servisu družbe Garmin v drugi državi, ki lahko opravi servis izdelka, pri čemer ste odgovorni za izpolnitev skladnosti z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi o uvozu in izvozu ter plačilo vseh carin, davka na dodano vrednost, stroškov pošiljanja in drugih s tem povezanih davkov in prispevkov. V nekaterih primerih družba Garmin in prodajalci njenih izdelkov morda ne bodo mogli opraviti servisa izdelka v državi, ki ni država nakupa, ali vam vrniti popravljenega ali nadomeščenega izdelka v to državo zaradi standardov, zakonov ali predpisov, ki veljajo v njej.

Nakupi na spletnih dražbah: izdelki, kupljeni prek spletnih dražb, ne izpolnjujejo pogojev za povračila stroškov ali druge posebne ponudbe v okviru jamstva družbe Garmin. Potrdila o spletnih dražbah ne veljajo za potrditev jamstva. Za jamstveni servis je potreben izvirnik ali kopija računa izvirnega prodajalca. Družba Garmin ne nadomesti manjkajočih sestavnih delov kompletov, kupljenih na spletni dražbi.

Mednarodni nakupi: za naprave, kupljene zunaj Združenih držav, je glede na državo lahko na voljo ločeno jamstvo mednarodnih prodajalcev. V tem primeru jamstvo zagotovi lokalni prodajalec v državi nakupa, ki tudi zagotovi lokalni servis za napravo. Jamstva prodajalca veljajo samo na območjih predvidene prodaje.

Pravilnik o jamstvu za navtične izdelke: za nekatere navtične izdelke družbe Garmin na določenih območjih veljajo daljša obdobja veljavnosti jamstva ter dodatni pogoji in določila. Na spletnem naslovu www.garmin.com/sl-SI/legal/marine-warranty-policy si lahko ogledate več informacij in preverite, ali za vaš izdelek velja pravilnik o jamstvu za navtične izdelke družbe Garmin.

Nakupi v Avstraliji: naše izdelke dobite z garancijami, ki jih v skladu z avstralsko zakonodajo o potrošnikih ni mogoče izključiti. Upravičeni ste do zamenjave ali povračila stroškov v primeru večje napake in odškodnine v primeru drugih razumno predvidljivih izgub ali poškodb. Do popravila ali zamenjave izdelkov ste upravičeni tudi, če ti niso sprejemljive kakovosti in napaka ni večja. Pravice, opisane v našem omejenem jamstvu, veljajo skupaj z drugimi pravicami in pravnimi sredstvi, ki za izdelek veljajo v skladu z veljavno zakonodajo. Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW 2766, Australia. Tel. št.: 1800 235 822