Skip navigation links

NAŠE POSLANSTVO: BITI TRAJNO PODJETJE

Garmin je zavezan trajnosti in ta zaveza se odraža v našem poslanstvu, viziji in vrednotah. Svojo trajnost merimo s posledicami za okolje in družbo, finančnimi rezultati in vodenjem podjetja. Vsi smo predani doseganju tega, kar rečemo, in služenju vsem našim deležnikom – vključno s sodelavci, poslovnimi partnerji, skupnostmi, strankami in delničarji – v dolgoročni perspektivi.

POROČILO O KORPORATIVNI TRAJNOSTI ZA LETO 2021
Strategija – Cliff Pemble

PERSPEKTIVA

Korporativna trajnost ni nekaj pasivnega. Pomeni aktivno udejstvovanje in poslovanje na načine, ki spodbujajo finančno, okoljsko in družbeno odgovorno ravnanje. Gre za zmanjševanje tveganj, odkrivanje priložnosti in doseganje dolgoročne vrednosti za vse deležnike. Vsebine in osrednje teme trajnosti se sčasoma spremenijo, toda naša predanost trajnosti je neomajna. Odgovorno poslovanje je bilo vedno del Garminove kulture in je zasidrano v naših vrednotah. Da bi deležnikom zagotovili večjo preglednost glede prizadevanj za trajnost, smo na svojem spletnem mestu predstavili nekatere okoljske in družbene učinke in načine, na katere smo trajnost naredili za sestavni del poslovanja.

Če podjetje želi zagotoviti vzdržno vrednost vsem svojim deležnikom, morata biti ustrezno finančno upravljanje in razporejanje virov ključni komponenti korporativne trajnosti. Izvajanje finančnega upravljanja in doseganje velike finančne učinkovitosti je za trajnost ključnega pomena. Naši finančni podatki so na voljo na spletni strani za vlagatelje.

VLAGATELJI

NAŠE POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE IN STRATEGIJE

Vprašanja glede trajnosti pošljite na e-poštni naslov [email protected]