Skip navigation links

NAŠE POSLANSTVO: BITI TRAJNO PODJETJE

Garmin je zavezan trajnosti in ta zaveza se odraža v našem poslanstvu, viziji in vrednotah. Svojo trajnost merimo s posledicami za okolje in družbo, finančnimi rezultati in vodenjem podjetja. Vsi smo predani doseganju tega, kar rečemo, in služenju vsem našim deležnikom – vključno s sodelavci, poslovnimi partnerji, skupnostmi, strankami in delničarji – v dolgoročni perspektivi.

POROČILO O KORPORATIVNI TRAJNOSTI ZA LETO 2021

Vprašanja glede trajnosti pošljite na e-poštni naslov [email protected]