Skip navigation links

Skladnost

Ogled izjave o skladnosti:

  • Za izjavo o skladnosti letalskega izdelka odprite možnost Priročniki, poiščite po imenu izdelka in kliknite na zavihek Priročniki.
  • Za vse druge izdelke odprite možnost Izjava o skladnosti in izberite svoj izdelek.

Za več informacij o teh temah odprite razdelek Zasnova in materiali izdelkov na strani Okolje .

  • Informacijski listi baterij
  • Varnostni listi

Za več informacij o teh temah odprite razdelek Zasnova in materiali izdelkov na strani Okolje .

  • Omejevanje uporabe nevarnih snovi (RoHS)
  • Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij (REACH)

Za več informacij o teh temah odprite razdelek Recikliranje na strani Zasnova izdelkov ali Okolje .

  • Odpadna električna in elektronska oprema (WEEE)