Skip navigation links

NAŠI ZAPOSLENI

Pri Garminu nam največ pomenijo naši zaposleni. Zavedamo se, da je naš uspeh sicer odvisen od izdelkov, ki jih proizvajamo, vendar te izdelke navsezadnje proizvajajo naši zaposleni. Ti utelešajo Garminove vrednote in vsak dan vršijo naše poslanstvo in vizijo. S sodelavci ravnamo korektno, kar tudi sami posredujejo naprej in vračajo v svojih skupnostih.---

SKUPNOST

Garmin vlaga v skupnosti, v katerih živijo in delajo naši zaposleni, z donacijami dobrodelnim organizacijam, sponzoriranjem prireditev in prostovoljstvom. Več Garminovih pisarn vsako leto sodeluje v lokalnih kampanjah United Way, v katerih Garmin podvoji osebne prispevke zaposlenih.

Leta 2020 je Garmin s svojimi zaposlenimi zbral več kot 1,6 milijona USD za organizacijo United Way in njene partnerske organizacije v skupnostih.

Spodbujamo aktiven življenjski slog članov skupnosti in svojih zaposlenih, zato sponzoriramo prireditve, kot so Garminov maraton v Kansas Cityju, svetovno znana kolesarska dirka po pesku ter različne kolesarske, tekaške in večdisciplinske športe po vsem svetu. Z njimi lahko nagovorimo svoje stranke, se veselimo njihovih dosežkov in pridobimo njihove odzive, ki jih uporabimo v svojih prizadevanjih za razvoj in raziskave novih izdelkov.

Garmin je združil sile z Nacionalno tekaško zvezo, zagovornico pobude za boj proti nadlegovanju tekačic.

Sodelovanje zagotavlja izobraževanje in orodja, medtem ko je Garmin hkrati platformo izkoristil za širjenje znanja o varnostnih funkcijah v naših tekaških urah, npr. o asistentih in funkcijah za zaznavanje dogodkov, ki lahko pošljejo podatke o lokaciji tekača reševalnim službam.

SKUPNOST

IZOBRAŽEVANJE IN OHRANJANJE

Trajnost je več kot le služenje denarja. Gre za njegovo ponovno vlaganje na načine, ki zagotavljajo dolgoročno in živahno prihodnost. Garmin je zavezan sodelavcem zagotavljati nenehne priložnosti za izobraževanje z najrazličnejšimi usposabljanji, od tehničnih vidikov do osebnostne rasti. Z nudenjem povračila šolnin spodbujamo tudi stalno poklicno izobraževanje.

Z mislijo na naše prihodnje zaposlene Garmin nudi obsežen program pripravništev, ki ga je Vault prepoznal kot enega najboljših tehničnih in inženirskih pripravništev.

Pri nas je več kot 270 pripravnikov na 15 lokacijah.

Garmin je dejaven tudi v različnih programih zunanjega komuniciranja STEM, ki mlajše generacije navdušuje za izobraževanje na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike. Z drugimi dogodki, kot je gostovanje Mednarodnega tedna žensk v letalstvu, spodbujamo ženske in manjšine h karieram na tehnološkem področju, ki jim lahko spremenijo življenje.

IZOBRAŽEVANJE IN OHRANJANJE

RAZNOLIKOST IN VKLJUČENOST

Naš cilj je pritegniti, izobraziti in usposobiti ljudi iz različnih okolij po vsem svetu. Živimo v raznolikem, multikulturnem svetu, zato želimo, da so naši zaposleni odraz sveta, v katerem živimo. Verjamemo, da lahko svojim strankam zagotavljamo resnično edinstvene rešitve samo s sodelovanjem ljudi iz različnih okolij. Za spodbujanje sodelovanja in povezovanja zaposlenih iz različnih skupin ima Garmin več skupin virov za zaposlene (ERG). Skupine vodijo zaposleni in nudijo priložnosti za osebni in profesionalni razvoj, vodenje in prostovoljstvo. V njih sodeluje več kot 1000 zaposlenih in Garminovih vodstvenih delavcev.

VEČ INFORMACIJ
RAZNOLIKOST IN VKLJUČENOST

ZDRAVJE IN VARNOST

Zavezani smo zagotavljanju varnega in zdravega delovnega okolja za vse zaposlene. Nudimo jim usposabljanje na področju varstva pri delu, primerno njihovim delovnim mestom. Izpolnjujemo varnostne predpise in ustrezne standarde, ki veljajo za naše poslovanje. Naši proizvodni obrati v Aziji so prejeli tudi certifikat za mednarodni standard zdravja in varnosti pri delu ISO 45001.

VEČ INFORMACIJ
ZDRAVJE IN VARNOST

ČLOVEKOVE PRAVICE

Cilj družbe Garmin je zagotoviti spoštovanje človekovih pravic vseh delavcev v dobavni verigi družbe ter varne, pravične in nediskriminatorne delovne razmere za vse posameznike. Družba Garmin podpira dobavitelje, ki se strinjajo z nami, da sta pravično delo in varno delovno okolje pomembni človekovi pravici.

Obsojamo vsako obliko modernega suženjstva. To velja za naše lastno poslovanje in za dobavno verigo ter je dokumentirano v naši Politiki sodobnega suženjstva, človekovih pravicah in v kalifornijskem zakonu o preglednosti dobavnih verig iz leta 2010. Našo zavezanost človekovim pravicam izkazuje tudi naš Kodeks ravnanja in Kodeks ravnanja za dobavitelje. Na spletni strani na spodnji povezavi je objavljeno naše stališče o "krvavih rudninah".

VEČ INFORMACIJ

RAVNANJE

Kodeks ravnanja za zaposlene predstavlja nadaljevanje Garminovih vrednost, ki so temelj našega poslovanja. V njem je navedeno, kaj od zaposlenih pričakujemo pri poslovanju s strankami, poslovnimi partnerji, javnostjo in med seboj.

Kodeks ravnanja za zaposlene predstavlja nadaljevanje Garminovih vrednost, ki so temelj našega poslovanja. V njem je navedeno, kaj od zaposlenih pričakujemo pri poslovanju s strankami, poslovnimi partnerji, javnostjo in med seboj.

KODEKS RAVNANJA ZA ZAPOSLENEkodeks ravnanja za dobavitelje

Vprašanja glede trajnosti
pošljite na e-poštni naslov [email protected]