Skip navigation links

NAŠA UPRAVA

Garminov upravni odbor skrbi za nadzor in upravljanje poslovnih zadev, tudi strategij trajnosti in okolja, družbe in upravljanja (ESG). Naša vodstvena ekipa skrbi za nadzor nad uvajanjem pobud ESG in upravni odbor redno obvešča o zadevah, povezanih z ESG. Aktivno sodelovanje upravnega odbora in vodstvene ekipe zagotavlja upoštevanje vidikov ESG pri poslovnih odločitvah v celotni organizaciji. Za širši vidik o zadevah ESG sodelujemo z najrazličnejšimi notranjimi in zunanjimi deležniki. Tak pristop se je izkazal kot učinkovit in prepoznaven na našem neprekinjenem potovanju do položaja trajnega podjetja.

KORPORATIVNO UPRAVLJANJEUpravni odbor

Vprašanja glede trajnosti
pošljite na e-poštni naslov [email protected]