Skip navigation links

Pogoji in določila za doživljenjske zemljevide

Če se odločite za doživljenjsko naročnino nüMaps Lifetime (na prodaj posebej) ali je Garminovemu izdelku priložena doživljenjska naročnina na nüMaps Lifetime ali druga doživljenjska naročnina, boste za 1 združljiv Garminov izdelek do konca uporabne življenjske dobe ali, dokler bo Garmin prejemal podatke zemljevidov od drugega dobavitelja, kar je krajše obdobje, prejemali posodobitve podatkov zemljevidov, ko in če bodo te posodobitve na voljo na spletnem mestu Garmin.com. "Uporabna življenjska doba" izdelka pomeni obdobje, v katerem (a) ima izdelek dovolj pomnilnika in izpolnjuje druge tehnične zahteve za uporabo trenutnih podatkov zemljevida in (b) lahko izdelek brez večjih popravil deluje ustrezno. Za izdelek se smatra, da preneha delovati ali je dosegel konec uporabne življenjske dobe, če v obdobju 24 mesecev ali dlje ni bilo prenesenih posodobitev za tak izdelek. Če ni navedeno drugače, bodo posodobitve, ki jih boste prejeli v okviru naročnine, posodobitve enakih geografskih območij, ki so bila priložena Garminovemu izdelku ob prvotnem nakupu. V nekaterih primerih v Garminovem izdelku ne bo dovolj prostega pomnilnika za nalaganje posodobitve istih podatkov zemljevidov, zato boste morali (a) za posodobitve izbrati podatke zemljevidov z manjšo pokritostjo ali (b) posebej kupiti kartico microSD™ ali SD™ (odvisno od Garminovega izdelka), naložiti vse ali del podatkov pokritosti zemljevida za posodobitve na kartico in jo vstaviti v režo za kartice microSD ali SD na Garminovem izdelku. Če nobenega od ukrepov, opisanih pod (a) ali (b) ni mogoče uporabiti za povečanje razpoložljivega pomnilnika izdelka, lahko Garmin sklepa, da je "uporabna življenjska doba" izdelka potekla. Če kršite katero koli točko te pogodbe ali vaše naročnine, lahko Garmin vašo naročnino nüMaps Lifetime ali drugo doživljenjsko naročnino na zemljevide prekliče kadar koli. Naročnino nüMaps Lifetime ali drugo doživljenjsko naročnino na zemljevide ni mogoče prenesti na drugega uporabnika ali Garminov izdelek.