Skip navigation links
GARMINOVA TEHNOLOGIJA
Golf Science - A man in blue shirt golfing

FILTRIRAJ PO KATEGORIJI

Naprave za merjenje razdalj
Merilniki udarcev in simulatorji
Garmin Golf™ App
Green View and pin positioning

Pogled zelenice in določitev položaja zastavice

Funkcija Pogled zelenice prikaže obliko in postavitev zelenice ter omogoča, da ročno premaknete zastavico na trenutni položaj za še natančnejše merjenje.