Spoločnosti Garmin záleží na vašom súkromí

Naším cieľom je, aby ste vedeli, ako zhromažďujeme, používame, zdieľame a uchovávame vaše osobné údaje, keď používate webovú lokalitu a mobilnú aplikáciu Garmin Connect, webovú lokalitu a mobilnú aplikáciu Garmin Sports a kompatibilné zariadenia Garmin.

Aké údaje spoločnosť Garmin zhromažďuje?

Aplikáciu Garmin Connect sme vytvorili, aby sme vám pomohli sledovať vaše zdravie a kondíciu a pracovať na dosiahnutí vašich osobných cieľov. Osobné údaje, ako sú výška, hmotnosť či čas spánku, od vás požadujeme, aby sme vám pomohli dosiahnuť tieto ciele a poskytli vám prispôsobené prehľady a štatistiky.

Ďalšie informácie

Informácie o účte

Keď si vytvárate účet Garmin, zhromažďujeme vaše meno a e-mailovú adresu, aby bol váš účet Garmin Connect úplne prispôsobený. Okrem toho uchovávame určité informácie, napríklad časy, kedy spíte a kedy bdiete, aby sme vám neposielali upozornenia s povzbudeniami k aktivite počas spánku. Zrejme aj vám záleží na tom, aby sme si toto pamätali.

Informácie o zariadení

Keď si do svojho účtu Garmin Connect pridáte zariadenie Garmin, žiadame od vás informácie, ako sú výška, hmotnosť, pohlavie a dátum narodenia, aby sme mohli prispôsobiť vaše štatistiky a ciele. Potrebujeme tiež uchovávať vaše zaznamenané aktivity a srdcový tep, aby sme vedeli, kedy lámete osobné rekordy alebo si znižujete kondičný vek.

Údaje o synchronizácii zariadenia

Keď synchronizujete svoje zariadenie, zhromažďujeme údaje, ako sú vaša adresa IP, čas a dátum synchronizácie a úroveň nabitia batérie, aby sme ľahšie zistili a vyriešili prípadné problémy so synchronizáciou a poskytovali vám lepšiu zákaznícku podporu. Zhromažďujeme aj údaje o používaní a trendoch, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše funkcie a aplikácie.

Kontaktné informácie

Vieme, že si ceníte svoje súkromie, môžeme však zhromažďovať informácie ako vaše meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo počas hovorov podpory, aby sme vám mohli poskytnúť potrebnú pomoc. Ak vám niekto pošle pozvánku služby LiveTrack alebo si vás pridá ako kontakt pre stav núdze, spoločnosť Garmin bude uchovávať tieto kontaktné informácie potrebné na zabezpečenie týchto služieb.

Služby založené na polohe

V prípade služieb, ako je napríklad sledovanie GPS počas behu alebo aktualizované informácie o počasí v zariadení, sa vyžaduje, aby spoločnosť Garmin získala informáciu o vašej polohe v danom čase. Vaše údaje GPS počas aktivít sa nahrávajú do služieb Garmin Connect alebo Garmin Sports, máte však kontrolu na tým, kto ich v týchto službách môže vidieť.

Súbory cookie

Na našom webe a v našich aplikáciách používame súbory cookie a iné technológie, ktoré nám pomáhajú zlepšovať dojem zákazníka.

Musíte nahrávať informácie o aktivitách do účtu Garmin?

Nie. Svoje zariadenie môžete používať pri všetkých aktivitách bez toho, aby ste údaje o nich museli nahrať zo zariadenia do účtu Garmin. Nebudete však môcť používať niektoré funkcie aplikácie Garmin Connect, napr. výsledkové listiny, kontakty, výzvy či prehľady.

Prečo od vás spoločnosť Garmin žiada osobné údaje?

Informácie, ktoré požadujeme (či už na účely poskytovania podpory k produktom alebo kvôli tomu, aby sme vás motivovali k dosahovaniu vašich cieľov), používame na zlepšenie vašich skúseností pri využívaní služieb Garmin Connect a Garmin Sports.

Ďalšie informácie

Aby sme vám mohli poskytovať prispôsobené štatistiky a prehľady

Vaše osobné údaje, napr. výšku, hmotnosť, pohlavie a vek, používame na to, aby sme vám mohli poskytovať presnejšie štatistiky (napr. koľko kalórií ste spálili počas aktivity) a prehľady (napr. ako na tom ste v porovnaní s podobnými používateľmi).

Pomoc pri sledovaní aktivít, súťaží a cieľov

Ak sa rozhodnete nahrávať údaje zo svojho zariadenia Garmin do služby Garmin Connect, budeme zhromažďovať zaznamenané údaje z vašich aktivít, aby ste ich mohli analyzovať a sledovať tak svoje pokroky pri dosahovaní stanovených cieľov. Ak chcete, údaje o svojich aktivitách môžete dokonca zdieľať s inými ľuďmi. Navyše svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a aktivity odstrániť.

Ak ste súhlasili s využívaním údajov na účely zlepšovania produktov, údaje o aktivitách interne spracujeme s cieľom prispieť k zlepšovaniu našich produktov a služieb. Aj v tomto prípade môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Aby sme sa s vami mohli skontaktovať

Vaše kontaktné informácie používame na odosielanie upozornení a v prípade vášho súhlasu aj na to, aby sme vás informovali o nových produktoch, aplikáciách a funkciách.

Predáva spoločnosť Garmin vaše osobné údaje?

Rozhodne nie. Vaše osobné údaje nikomu nepredávame. Okrem toho vaše osobné údaje zdieľame s inými len v špecifických situáciách.

Ďalšie informácie

V rámci spoločnosti Garmin

Garmin je globálna spoločnosť. To znamená, že vaše osobné údaje si môžu jednotlivé spoločnosti Garmin medzi sebou postúpiť. Keď si vytvoríte účet Garmin, pridáte do profilu svojho účtu osobné údaje alebo do svojho účtu Garmin nahráte údaje o svojej aktivite, vaše osobné údaje a informácie o aktivitách sa budú zhromažďovať a uchovávať na serveroch spoločnosti Garmin International Inc. v USA. Nezáleží na tom, kde v rámci spoločnosti Garmin sa vaše údaje nachádzajú, po celý čas sú chránené v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

S poskytovateľmi služieb

Osobné údaje zdieľame s tretími stranami, ktoré nám poskytujú svoje služby, napr. vybavujú objednávky či odosielajú e-maily našim zákazníkom.

S inými stranami

Spoločnosť Garmin sprístupní vaše osobné údaje, ak to budú požadovať orgány činné v trestnom konaní alebo v prípade iných právnych záležitostí.

Údaje, ktoré neumožňujú identifikáciu vašej osoby

Niekedy zdieľame alebo predávame údaje o aktivitách v stave, v ktorom neumožňujú osobnú identifikáciu, našim strategickým partnerom a iným tretím stranám.

Ako môžete zdieľať svoje osobné údaje?

Vaše údaje o aktivitách patria vám a vy rozhodujete o tom, čo a s kým budete zdieľať.

Ďalšie informácie

Údaje o aktivitách

Vaše údaje o aktivitách sú predvolene nastavené ako súkromné. Ak si želáte, aby vaše každodenné behy videli iní používatelia a povzbudzovali vás, môžete túto možnosť povoliť vo svojich nastaveniach súkromia.

Súťaže a výzvy

Keď sa zapojíte do výsledkovej listiny alebo výzvy, iní účastníci budú môcť vidieť vaše údaje o aktivitách a všetky komentáre, ktoré do tejto výsledkovej listiny alebo výzvy odošlete. Patria sem aj všetky osoby, ktoré sú súčasťou vášho rodinného účtu vívofit jr., a to aj v prípade, že nie sú súčasťou danej výzvy a váš účet je nastavený ako súkromný.

V prípade vašej účasti na súťažiach v službe Garmin Sports uvidia osoby, s ktorými súťažíte, údaje o aktivite pre danú súťaž.

Pripojenia

Keď sa pripojíte k nejakým skupinám alebo si vytvoríte kontakty, v závislosti od vašich nastavení súkromia môžu tieto skupiny alebo vaše kontakty čiastočne alebo úplne vidieť váš profil a údaje o aktivitách.

Aplikácie tretích strán

Vaše údaje o aktivitách nebudeme zdieľať s tretími stranami, kým nám na to nedáte pokyn. Aplikácii Garmin Connect môžete napríklad dať pokyn, aby zdieľala vaše údaje o aktivitách s poskytovateľom wellness programu v pozícii tretej strany alebo s aplikáciami, ako sú MyFitnessPal či Strava.

LiveTrack

Môžete zdieľať odkaz na sledovanie polohy vášho zariadenia v reálnom čase, aby vás rodina a priatelia mohli sledovať počas behu.

Propagácie

Uverejňujeme súťaže a žrebovania, v ktorých môžete niečo vyhrať. Ak sa zapojíte do súťaže alebo žrebovania, musíme použiť vami poskytnuté informácie, aby ste v prípade víťazstva mohli dostať výhru.

Ako môžem požiadať o prezretie, aktualizáciu, odstránenie alebo postúpenie mojich údajov?

Príslušnú žiadosť môžete podať v centre správy účtu. Ďalšie informácie o svojich právach nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov aplikácie Garmin Connect.