Spoločnosti Garmin záleží na vašom súkromí

Chceme, aby ste vedeli, ako zhromažďujeme, používame, zdieľame a uchovávame vaše osobné údaje, keď používate aplikáciu Garmin Connect na webe, aplikáciu Garmin Connect Mobile a kompatibilné zariadenia Garmin.

Aké údaje spoločnosť Garmin zhromažďuje?

Aplikáciu Garmin Connect sme vytvorili, aby sme vám pomohli sledovať vaše zdravie a kondíciu a pracovať na dosiahnutí vašich osobných cieľov. Osobné údaje, ako sú výška, hmotnosť či čas spánku, od vás požadujeme, aby sme vám pomohli dosiahnuť tieto ciele a poskytli vám prispôsobené prehľady a štatistiky.

Ďalšie informácie

Informácie o účte

Keď si vytvárate účet Garmin, zhromažďujeme vaše meno a e-mailovú adresu, aby bol váš účet Garmin Connect úplne prispôsobený. Okrem toho uchovávame určité informácie, napríklad časy, kedy spíte a kedy bdiete, aby sme vám neposielali upozornenia s povzbudeniami k aktivite počas spánku. Zrejme aj vám záleží na tom, aby sme si toto pamätali.

Informácie o zariadení

Keď si do svojho účtu Garmin Connect pridáte zariadenie Garmin, žiadame od vás informácie, ako sú výška, hmotnosť, pohlavie a dátum narodenia, aby sme mohli prispôsobiť vaše štatistiky a ciele. Potrebujeme tiež uchovávať vaše zaznamenané aktivity a srdcový tep, aby sme vedeli, kedy lámete osobné rekordy alebo si znižujete kondičný vek.

Údaje o synchronizácii zariadenia

Keď synchronizujete svoje zariadenie, zhromažďujeme údaje, ako sú vaša adresa IP, čas a dátum synchronizácie a úroveň nabitia batérie, aby sme ľahšie zistili a vyriešili prípadné problémy so synchronizáciou a poskytovali vám lepšiu zákaznícku podporu.

Poloha

Vždy je skvelé vidieť, kadiaľ ste bežali alebo aký veľký okruh ste zdolali na bicykli, na to však musíte v zariadení používať GPS. Tieto informácie sa nahrávajú do aplikácie Garmin Connect, ale vy rozhodujete o tom, kto ich tam môže vidieť.

Sociálne siete

Ak sa do aplikácie Garmin Connect prihlásite pomocou účtu na sociálnej sieti, požiadame vás o povolenie získať informácie z tohto účtu, ale uchováme si iba e-mailovú adresu, aby sme ju mohli prepojiť s vaším účtom Garmin.

Súbory cookie

Na našom webe a v našich aplikáciách používame súbory cookie a iné technológie, ktoré nám pomáhajú zlepšovať dojem zákazníka.

Musíte nahrávať informácie o aktivitách do účtu Garmin?

Nie. Svoje zariadenie môžete používať pri všetkých aktivitách bez toho, aby ste údaje o nich museli nahrať zo zariadenia do účtu Garmin. Nebudete však môcť používať niektoré funkcie aplikácie Garmin Connect, napr. výsledkové listiny, kontakty, výzvy či prehľady.

Prečo od vás spoločnosť Garmin žiada osobné údaje?

Informácie, ktoré požadujeme (či už na účely poskytovania podpory k produktom alebo kvôli tomu, aby sme vás motivovali k dosiahnutiu vašich cieľov), používame na zlepšenie vášho dojmu z aplikácie Garmin Connect.

Ďalšie informácie

Aby sme vám mohli poskytovať prispôsobené štatistiky a prehľady

Vaše osobné údaje, napr. výšku, hmotnosť, pohlavie a vek, používame na to, aby sme vám mohli poskytovať presnejšie štatistiky (napr. koľko kalórií ste spálili počas aktivity) a prehľady (napr. ako na tom ste v porovnaní s podobnými používateľmi).

Aby ste mohli ľahšie sledovať svoje aktivity a ciele

Ak sa rozhodnete nahrávať údaje zo svojho zariadenia Garmin do účtu Garmin, budeme zhromažďovať informácie o vašich aktivitách, aby ste ich mohli analyzovať a sledovať tak svoje pokroky pri dosahovaní stanovených cieľov. Ak chcete, údaje o svojich aktivitách môžete dokonca zdieľať s inými ľuďmi.

Aby sme sa s vami mohli skontaktovať

Vaše kontaktné informácie používame na odosielanie upozornení a v prípade vášho súhlasu aj na to, aby sme vás informovali o nových produktoch, aplikáciách a funkciách.

Predáva spoločnosť Garmin vaše osobné údaje?

Rozhodne nie. Vaše osobné údaje nikomu nepredávame. Okrem toho vaše osobné údaje zdieľame s inými len v špecifických situáciách.

Ďalšie informácie

V rámci spoločnosti Garmin

Garmin je globálna spoločnosť. To znamená, že vaše osobné údaje si môžu jednotlivé spoločnosti Garmin medzi sebou postúpiť. Keď si vytvoríte účet Garmin, pridáte do profilu svojho účtu osobné údaje alebo do svojho účtu Garmin nahráte údaje o svojej aktivite, vaše osobné údaje a informácie o aktivitách sa budú zhromažďovať a uchovávať na serveroch spoločnosti Garmin International Inc. v USA. Nezáleží na tom, kde v rámci spoločnosti Garmin sa vaše údaje nachádzajú, po celý čas sú chránené v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

S poskytovateľmi služieb

Osobné údaje zdieľame s tretími stranami, ktoré nám poskytujú svoje služby, napr. vybavujú objednávky či odosielajú e-maily našim zákazníkom.

S inými stranami

Spoločnosť Garmin sprístupní vaše osobné údaje, ak to budú požadovať orgány činné v trestnom konaní alebo v prípade iných právnych záležitostí.

Údaje, ktoré neumožňujú identifikáciu vašej osoby

Niekedy sprístupňujeme alebo predávame súhrnné údaje, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu, našim strategickým partnerom alebo iným tretím stranám.

Ako môžete zdieľať svoje osobné údaje?

Vaše údaje o aktivitách patria vám a vy rozhodujete o tom, čo a s kým budete zdieľať.

Ďalšie informácie

Údaje o aktivitách

Vaše údaje o aktivitách sú predvolene nastavené ako súkromné. Ak si želáte, aby vaše každodenné behy videli iní používatelia a povzbudzovali vás, môžete túto možnosť povoliť vo svojich nastaveniach súkromia.

Interakcia s komunitou používateľov aplikácie Garmin Connect

Keď sa pripojíte k nejakým skupinám alebo si vytvoríte kontakty, v závislosti od vašich nastavení súkromia môžu tieto skupiny alebo vaše kontakty čiastočne alebo úplne vidieť váš profil a údaje o aktivitách. Keď sa zapojíte do nejakej výzvy alebo výsledkovej listiny, iní účastníci budú môcť vidieť vaše údaje o aktivitách a všetky komentáre, ktoré do tejto výzvy alebo výsledkovej listiny odošlete.

Aplikácie tretích strán

Vaše údaje o aktivitách nebudeme zdieľať s tretími stranami, kým nám na to nedáte pokyn. Aplikácii Garmin Connect môžete napríklad dať pokyn, aby zdieľala vaše údaje o aktivitách s poskytovateľom wellness programu v pozícii tretej strany alebo s aplikáciami, ako sú MyFitnessPal či Strava.

LiveTrack

Môžete zdieľať odkaz na sledovanie polohy vášho zariadenia v reálnom čase, aby vás rodina a priatelia mohli sledovať počas behu.

Propagácie

Uverejňujeme súťaže a žrebovania, v ktorých môžete niečo vyhrať. Ak sa zapojíte do súťaže alebo žrebovania, musíme použiť vami poskytnuté informácie, aby ste v prípade víťazstva mohli dostať výhru.

Ako môžem požiadať o prezretie, aktualizáciu, odstránenie alebo postúpenie mojich údajov?

Príslušnú žiadosť môžete podať v centre správy účtu. Ďalšie informácie o svojich právach nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov aplikácie Garmin Connect.