Spoločnosti Garmin záleží na vašom súkromí

Chceme, aby ste vedeli, ako zhromažďujeme, používame, zdieľame a uchovávame vaše osobné údaje, keď používate kompatibilné zariadenia Garmin.

Aké údaje spoločnosť Garmin zhromažďuje?

Aplikáciu Garmin Connect sme vytvorili, aby sme vám pomohli sledovať vaše zdravie a kondíciu a pracovať na dosiahnutí vašich osobných cieľov. Osobné údaje, ako sú výška, hmotnosť či čas spánku, od vás požadujeme, aby sme vám pomohli dosiahnuť tieto ciele a poskytli vám prispôsobené prehľady a štatistiky.

Ďalšie informácie

Informácie o účte

Keď si vytvárate účet Garmin, zhromažďujeme údaje o vašom mene a e-mailovej adrese, aby bol váš účet Garmin Connect úplne prispôsobený. Okrem toho uchovávame určité informácie, napríklad časy, kedy spíte a kedy bdiete, aby sme vám neposielali upozornenia s povzbudeniami k aktivite počas spánku. Zrejme aj vám záleží na tom, aby sme si toto pamätali.

Informácie o zariadení

Keď si do svojho účtu Garmin Connect pridáte zariadenie Garmin, žiadame od vás informácie, ako sú výška, hmotnosť, pohlavie a dátum narodenia, aby sme mohli prispôsobiť vaše štatistiky a ciele. Potrebujeme tiež uchovávať vaše zaznamenané aktivity a srdcový tep, aby ste vedeli, kedy lámete osobné rekordy alebo si znižujete kondičný vek.

Údaje o synchronizácii zariadenia

Keď synchronizujete svoje zariadenie, zhromažďujeme údaje, ako je vaša IP adresa, čas a dátum synchronizácie a úroveň nabitia batérie, aby sme ľahšie zistili a vyriešili prípadné chyby alebo problémy so synchronizáciou a poskytovali vám lepšiu zákaznícku podporu. Zhromažďujeme aj údaje o používaní a trendoch, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše funkcie a aplikácie.

Kontaktné informácie

Vieme, že si ceníte svoje súkromie, môžeme však zhromažďovať informácie ako vaše meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo počas hovorov na účely získania podpory, aby sme vám mohli poskytnúť potrebnú pomoc. Ak vám niekto pošle pozvánku služby LiveTrack alebo si vás pridá ako kontakt pre stav núdze, spoločnosť Garmin bude uchovávať tieto kontaktné informácie potrebné na zabezpečenie týchto služieb.

Služby založené na polohe

V prípade služieb, ako je napríklad sledovanie GPS počas behu alebo aktualizované informácie o počasí v zariadení, sa vyžaduje, aby spoločnosť Garmin získala informáciu o vašej polohe v danom čase. Vaše údaje GPS počas aktivít sa nahrávajú do služieb Garmin Connect alebo Garmin Sports, máte však kontrolu na tým, kto ich v týchto službách môže vidieť.

Súbory cookie a analýzy

Na našom webe a v našich aplikáciách používame súbory cookie a iné technológie, ktoré nám pomáhajú zlepšovať dojem zákazníka.

Musíte nahrávať informácie o aktivitách do účtu Garmin?

Nie. Svoje zariadenie môžete používať pri všetkých aktivitách bez toho, aby ste údaje o nich museli nahrať zo zariadenia do účtu Garmin. Nebudete však môcť používať niektoré funkcie aplikácie Garmin Connect, napr. výsledkové listiny, kontakty, výzvy či prehľady.

Prečo od vás spoločnosť Garmin žiada osobné údaje?

Informácie, ktoré požadujeme (či už na účely poskytovania podpory k produktom alebo kvôli tomu, aby sme vás motivovali k dosahovaniu vašich cieľov), používame na zlepšenie vašich skúseností pri využívaní služieb Garmin Connect a Garmin Sports.

Ďalšie informácie

Aby sme vám mohli poskytovať prispôsobené štatistiky a prehľady

Vaše osobné údaje, napr. výšku, hmotnosť, pohlavie a vek, používame na to, aby sme vám mohli poskytovať presnejšie štatistiky (napr. koľko kalórií ste spálili počas aktivity) a prehľady (napr. ako ste na tom v porovnaní s podobnými používateľmi).

Pomoc pri sledovaní aktivít, súťaží a cieľov

Ak sa rozhodnete nahrávať údaje zo svojho zariadenia Garmin do služby Garmin Connect, budeme zhromažďovať zaznamenané údaje z vašich aktivít, aby ste ich mohli analyzovať a sledovať tak svoje pokroky pri dosahovaní stanovených cieľov. Ak chcete, údaje o svojich aktivitách môžete dokonca zdieľať s inými ľuďmi. Navyše svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a aktivity odstrániť.

Ak ste súhlasili s využívaním údajov na účely zlepšovania produktov, údaje o aktivitách interne spracúvame s cieľom prispieť k zlepšovaniu našich produktov a služieb. Aj v tomto prípade môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Aby sme sa s vami mohli skontaktovať

Vaše kontaktné informácie používame na odosielanie upozornení a na to, aby sme vás informovali o nových produktoch, aplikáciách a funkciách. Ktorúkoľvek službu môžete kedykoľvek prihlásiť alebo odhlásiť.

Predáva spoločnosť Garmin vaše osobné údaje?

Rozhodne nie. Vaše osobné údaje nikomu nepredávame. Okrem toho vaše osobné údaje zdieľame s inými len v špecifických situáciách.

Ďalšie informácie

Údaje zdieľané v rámci spoločnosti Garmin

Spoločnosť Garmin je globálna spoločnosť. To znamená, že vaše osobné údaje môžu byť uložené lokálne alebo v inej krajine alebo si ich môžu jednotlivé spoločnosti Garmin medzi sebou postúpiť. Nezáleží na tom, kde v rámci spoločnosti Garmin sa vaše údaje nachádzajú, po celý čas sú chránené v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

Údaje zdieľané s poskytovateľmi služieb

Údaje zdieľame s tretími stranami, ktoré nám poskytujú svoje služby, napr. analytické a hostingové služby či odosielanie e-mailov našim zákazníkom.

S inými stranami

Spoločnosť Garmin sprístupní vaše osobné údaje, ak nás o to požiadate, ak to budú požadovať orgány činné v trestnom konaní alebo v prípade iných právnych záležitostí.

Ako môžete zdieľať svoje osobné údaje?

Vaše údaje o aktivitách patria vám a vy rozhodujete o tom, čo a s kým budete zdieľať.

Ďalšie informácie

Údaje o aktivitách

Vaše údaje o aktivitách sú predvolene nastavené ako súkromné. Ak si želáte, aby vaše každodenné behy videli iní používatelia a povzbudzovali vás, môžete túto možnosť povoliť vo svojich nastaveniach súkromia.

Súťaže a výzvy

Keď sa zapojíte do výsledkovej listiny alebo výzvy, iní účastníci budú môcť vidieť vaše údaje o aktivitách a všetky komentáre, ktoré do tejto výsledkovej listiny alebo výzvy odošlete. Patria sem aj všetky osoby, ktoré sú súčasťou vášho rodinného účtu Garmin Jr., a to aj v prípade, že nie sú súčasťou danej výzvy a váš účet je nastavený ako súkromný.

V prípade vašej účasti na súťažiach v službe Garmin Sports uvidia osoby, s ktorými súťažíte, údaje o aktivite pre danú súťaž.

Pripojené kontakty

Keď sa pripojíte k nejakým skupinám alebo si vytvoríte kontakty, v závislosti od vašich nastavení súkromia môžu tieto skupiny alebo vaše kontakty čiastočne alebo úplne vidieť váš profil a údaje o aktivitách.

Aplikácie tretích strán

Vaše údaje o aktivitách nebudeme zdieľať s tretími stranami, kým nám na to nedáte pokyn. Aplikácii Garmin Connect môžete napríklad dať pokyn, aby zdieľala vaše údaje o aktivitách s poskytovateľom wellness programu v pozícii tretej strany alebo s aplikáciami, ako sú MyFitnessPal či Strava.

LiveTrack

Môžete zdieľať odkaz na sledovanie polohy vášho zariadenia v reálnom čase, aby vás rodina a priatelia mohli sledovať počas behu.

Ako môžem požiadať o prezretie, aktualizáciu, odstránenie alebo postúpenie mojich údajov?

Príslušnú žiadosť môžete podať v centre správy účtu. Zistite viac o svojich právach v pravidlách ochrany osobných údajov pre aplikáciu Garmin Connect.