Skip navigation links

MODUL NOSTRU DE ADMINISTRARE

Consiliul director Garmin asigură supravegherea şi administrarea în toate aspectele de afaceri, inclusiv în ceea ce priveşte strategiile de sustenabilitate şi de mediu, sociale şi de administrare (ESG). Echipa noastră de conducere executivă asigură supravegherea pentru punerea în aplicare a iniţiativelor ESG şi informează periodic consiliul director cu privire la aspectele ESG. Implicarea activă a consiliului nostru director şi a echipei de conducere executivă asigură integrarea consideraţiilor ESG în deciziile de afaceri şi în întreaga organizaţie. Pentru a obţine o perspectivă mai amplă asupra aspectelor ESG, interacţionăm cu diverşi acţionari, atât interni, cât şi externi. Această abordare s-a dovedit a fi eficientă şi a avut impact în călătoria noastră continuă cu scopul de deveni o companie solidă.

ADMINISTRAREA CORPORATIVĂConsiliul de administraţie

Pentru întrebări referitoare la sustenabilitate,
trimite-ne un e-mail [email protected]