Skip navigation links

Garanţia limitată acordată clienţilor

ACEASTĂ GARANŢIE LIMITATĂ VĂ CONFERĂ DREPTURI LEGALE SPECIFICE ŞI ESTE POSIBIL SĂ AVEŢI ŞI ALTE DREPTURI LEGALE, CARE DIFERĂ ÎN FUNCŢIE DE STAT (ORI ŢARĂ SAU PROVINCIE). GARMIN NU EXCLUDE, NU LIMITEAZĂ ŞI NU SUSPENDĂ ALTE DREPTURI LEGALE PE CARE LE-AŢI PUTEA AVEA CONFORM LEGISLAŢIEI DIN STATUL (SAU ŢARA SAU PROVINCIA) DVS. PENTRU ÎNŢELEGEREA DEPLINĂ A DREPTURILOR DVS., TREBUIE SĂ CONSULTAŢI LEGISLAŢIA STATULUI, ŢĂRII SAU PROVINCIEI DVS.

Produsele care nu sunt destinate domeniului aviaţiei sunt garantate ca fiind lipsite de defecte ale materialelor sau ale calităţii execuţiei timp de un an de la data achiziţionării. În această perioadă, Garmin® va repara sau va înlocui, după cum va considera de cuviinţă, orice componentă care prezintă defecte la utilizarea normală. Astfel de reparaţii sau înlocuiri vor fi efectuate fără costuri suplimentare pentru client pentru piese sau manoperă, dar clientul va trebui să suporte costurile de transport. Această Garanţie limitată nu se aplică pentru: (i) defecte ale aspectului, precum zgârieturi, crăpături şi urme de lovituri; (ii) consumabile, precum bateriile, cu excepţia cazului în care deteriorarea produsului a avut loc ca urmare a unui defect al materialelor sau al calităţii execuţiei; (iii) deteriorarea cauzată de accidente, utilizare abuzivă sau eronată, apă, inundaţie, incendiu sau alte cauze naturale sau externe; (iv) deteriorarea provocată de operaţii de service efectuate de orice persoană care nu este furnizor de service autorizat de Garmin; (v) deteriorarea unui produs care a fost modificat sau schimbat fără permisiunea scrisă a Garmin sau (vi) deteriorarea unui produs care a fost conectat la o sursă de alimentare şi/sau la cabluri de date care nu sunt furnizate de Garmin. În plus, Garmin îşi rezervă dreptul de a refuza revendicările de garanţie pentru produse sau servicii care sunt obţinute şi/sau utilizate în contravenţie cu legile în vigoare din orice ţară. Produsele de navigare Garmin sunt destinate exclusiv asistării deplasării şi nu trebuie utilizate în niciun scop care ar necesita măsurarea exactă a direcţiei, distanţei, locaţiei sau topografiei. Garmin nu oferă nicio garanţie cu privire la acurateţea sau integralitatea datelor hărţilor.

De asemenea, această garanţie limitată nu se aplică şi Garmin nu este răspunzătoare pentru nicio degradare a performanţelor oricărui produs de navigare Garmin care rezultă ca urmare a utilizării produsului respectiv în apropierea vreunor căşti sau a altor dispozitive care utilizează o reţea de transmisii terestră ce operează pe frecvenţe apropiate frecvenţelor utilizate de oricare sistem global de navigare prin satelit (GNSS – Global Navigation Satellite System), de exemplu de Serviciul de poziţionare globală (GPS – Global Positioning Service). Utilizarea unor astfel de dispozitive poate afecta recepţionarea semnalelor GNSS.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, GARANŢIILE ŞI REMEDIILE CONŢINUTE ÎN ACEASTĂ GARANŢIE LIMITATĂ SUNT EXCLUSIVE ŞI ÎNLOCUIESC ALTE GARANŢII PE CARE GARMIN LE NEAGĂ ÎN MOD EXPRES, FIE CĂ TOATE CELELALTE GARANŢII ŞI REMEDII, SUNT EXPRESE, IMPLICITE, STATUTARE SAU DE ALT TIP, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ŞI ORICE REMEDIERE STATUTARĂ SAU DE ALT TIP. ACEASTĂ GARANŢIE LIMITATĂ VĂ OFERĂ DREPTURI LEGALE SPECIFICE ŞI PUTEŢI BENEFICIA ŞI DE ALTE DREPTURI LEGALE, CARE DIFERĂ DE LA UN STAT LA ALTUL ŞI DE LA O ŢARĂ LA ALTA. DACĂ GARANŢIILE IMPLICITE NU POT FI NEGATE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA STATULUI SAU ŢĂRII DVS., ATUNCI ASTFEL DE GARANŢII AU O DURATĂ LIMITATĂ LA PERIOADA DE VALABILITATE A ACESTEI GARANŢII LIMITATE. UNELE STATE (ŞI ŢĂRI ŞI PROVINCII) NU PERMIT LIMITAREA DURATEI DE VALABILITATE A UNEI GARANŢII IMPLICITE, DECI ESTE POSIBIL CA LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU FIE APLICABILĂ ÎN CAZUL DVS.

COMPANIA GARMIN NU VA FI SUB NICIO FORMĂ RESPONSABILĂ ÎN CAZ DE ÎNCĂLCARE A CONDIŢIILOR DE GARANŢIE, PENTRU NICIUN FEL DE DETERIORARE ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ, INDIRECTĂ SAU DE CONSECINŢĂ, INDIFERENT DACĂ ACEASTA REZULTĂ DIN CAUZA UTILIZĂRII, A UTILIZĂRII ERONATE SAU A INCAPACITĂŢII DE UTILIZARE A ACESTUI PRODUS ORI DIN CAUZA UNOR DEFECTE ALE PRODUSULUI. UNELE STATE (ŞI ŢĂRI ŞI PROVINCII) NU PERMIT EXCLUDEREA DAUNELOR INCIDENTALE SAU DE CONSECINŢĂ, DECI ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU FIE APLICABILE PENTRU DVS.

IN NO EVENT SHALL GARMIN BE LIABLE IN A CLAIM FOR BREACH OF WARRANTY FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Dacă în perioada de garanţie înaintaţi o cerere de service în baza garanţiei, în conformitate cu această garanţie limitată, atunci Garmin – după cum va considera de cuviinţă – (i) va repara dispozitivul utilizând piese noi sau piese utilizate anterior şi care satisfac standardele de calitate ale companiei Garmin, (ii) va înlocui dispozitivul cu un dispozitiv nou sau cu un dispozitiv recondiţionat care întruneşte standardele de calitate ale companiei Garmin sau (iii) va prelua dispozitivul rambursând integral valoarea preţului de achiziţie. ACEST REMEDIU TREBUIE SĂ FIE UNIC ŞI EXCLUSIV PENTRU ORICE ÎNCĂLCARE A GARANŢIEI. Dispozitivele reparate sau înlocuite au o garanţie de 90 de zile. Dacă unitatea trimisă se află încă sub garanţia sa originală, atunci noua garanţie este de 90 de zile sau până la sfârşitul primului an de garanţie, în funcţie de perioada care este mai lungă.

Înainte de a apela la service în baza garanţiei, accesaţi şi consultaţi resursele online de asistenţă, disponibile la adresa support.garmin.com. Dacă dispozitivul dvs. nu funcţionează corespunzător după utilizarea acestor resurse, contactaţi o unitate de service Garmin autorizată din ţara de achiziţie sau urmaţi instrucţiunile de pe support.garmin.com pentru a beneficia de service în baza garanţiei. Dacă vă aflaţi în Statele Unite, puteţi, de asemenea, să apelaţi 1-800-800-1020.

Dacă aveţi nevoie de service în baza garanţiei în afara ţării de achiziţie, Garmin nu poate garanta că piesele şi produsele necesare pentru a repara sau înlocui produsul dvs. vor fi disponibile, ca urmare a diferenţelor dintre ofertele de produse şi standardele, legile şi regulamentele aplicabile. În acest caz, Garmin poate, la discreţia sa exclusivă şi conform legilor aplicabile, să vă repare şi să vă înlocuiască produsul cu produse şi piese Garmin comparabile sau să vă solicite să expediaţi produsul la o unitate de service Garmin autorizată din ţara de achiziţie sau la o unitate de service Garmin autorizată din altă ţară, care poate asigura service produsului dvs., şi în acest caz veţi fi responsabil pentru respectarea legislaţiei şi regulamentelor aplicabile privind importul şi exportul şi pentru plata tuturor taxelor vamale, a TVA-ului, a costurilor de expediere şi a altor taxe şi comisioane conexe. În unele cazuri, este posibil ca Garmin şi distribuitorii acesteia să nu poată asigura service pentru produsul dvs. într-o ţară diferită de ţara în care aţi efectuat achiziţia sau să nu poată returna, în ţara respectivă, un produs reparat sau înlocuit, ca urmare a standardelor, legilor sau reglementărilor aplicabile din acea ţară.

Produsele achiziţionate la licitaţii online: Produsele achiziţionate la licitaţii online nu sunt eligibile pentru rambursări sau pentru alte oferte speciale acoperite de garanţia Garmin. Confirmările licitaţiilor online nu sunt acceptate pentru verificarea garanţiei. Pentru a obţine serviciile oferite de garanţie este necesară chitanţa de vânzare originală sau o copie a acesteia de la comerciantul autorizat. Garmin nu va înlocui componentele lipsă din pachetele achiziţionate prin licitaţie online.

Achiziţiile internaţionale: Distribuitorii internaţionali pot oferi o garanţie separată pentru dispozitive achiziţionate în afara Statelor Unite, în funcţie de ţară. Dacă este cazul, această garanţie este oferită de distribuitorul local din ţara respectivă, iar acest distribuitor asigură service local pentru dispozitivul dvs. Garanţiile distribuitorului sunt valabile numai în zona distribuţiei.

Politica de garanţie pentru produsele de uz maritim: Anumite produse Garmin de uz maritim din unele regiuni au o perioadă de garanţie mai lungă şi termeni şi condiţii suplimentare. Accesaţi www.garmin.com/ro-RO/legal/marine-warranty-policy pentru mai multe detalii şi pentru a vedea dacă produsul dvs. este acoperit de Politica de garanţie a Garmin pentru produsele de uz maritim.

Produsele achiziţionate în Australia: produsele noastre sunt livrate cu garanţii care nu pot fi excluse în baza legii australiene a protecţiei consumatorului. Aveţi dreptul la înlocuirea produsului sau la rambursarea banilor în cazul unei defecţiuni majore sau la o compensaţie în cazul oricărei alte pierderi sau deteriorări rezonabile şi previzibile. De asemenea, aveţi dreptul să vi se repare produsele sau să vă fie înlocuite, în cazul în care calitatea acestora nu este la un nivel acceptabil şi defecţiunea nu este echivalentă cu o defecţiune majoră. Beneficiile acordate în baza Garanţiei noastre limitate se adaugă altor drepturi şi remedii, în conformitate cu legea aplicabilă referitoare la produse. Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW 2766, Australia. Telefon: 1800 235 822