Skip navigation links

Conformitate

Pentru a vizualiza Declaraţia de conformitate (DoC):

  • Pentru DoC pentru aviaţie, accesaţi Manuale, căutaţi după nume produs şi clic pe fila Manuale.
  • Pentru toate celelalte produse, accesaţi DoC şi selectaţi produsul dvs.

Pentru mai multe informaţii cu privire la următoarele subiecte, accesaţi Materiale şi design produse din Pagina Mediu

  • Fişe informaţii baterie
  • Fişe date de siguranţă (SDS)

Pentru mai multe informaţii cu privire la următoarele subiecte, accesaţi Materiale şi design produse din Pagina Mediu.

  • Restricţia substanţelor periculoase (RoHS)
  • Înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)

Pentru mai multe informaţii cu privire la următoarele subiecte, accesaţi secţiunea Reciclare din paginile Designul produsului sau Mediu .

  • Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)