Skip navigation links

MEDARBEIDERNE VÅRE

Hos Garmin setter vi medarbeiderne våre fremst i rekken. Vi vet at selv om suksessen vår avhenger av produktene vi lager, avhenger den i enda større grad av dem som lager produktene. Våre ansatte representerer Garmins verdier og er dem som gjennomfører målet vårt og visjonene våre hver dag. Vi behandler medarbeiderne våre riktig, og de tar dette med seg videre ved å bidra i lokalsamfunnene deres.---

FELLESSKAP

Garmin investerer i lokalsamfunnene der de ansatte bor og jobber ved å donere til veldedige organisasjoner, sponse arrangementer og bidra som frivillige. Flere Garmin-kontorer deltar også årlig i lokale United Way-kampanjer, der selskapet stiller opp på samme nivå som de ansattes personlige donasjoner.

I 2020 samlet Garmin og de ansatte inn mer enn $1,6 millioner (ca. 16 millioner NOK) til United Way og lokale samarbeidsorganisasjoner.

Vi støtter også en aktiv livsstil hos medlemmer av lokalsamfunnet og våre egne ansatte ved å sponse arrangementer som Garmin Kansas City-maratonen, et verdenskjent grussykkelritt, og flere sykkel-, løpe- og multisportsarrangementer rundt om i verden. Disse arrangementene lar oss samhandle med kundene våre, feire deres bragder og få tilbakemeldinger som går rett tilbake til avdelingen for forskning og utvikling.

Garmin har alliert seg med National Runners Alliance, et initiativ som støtter kampen mot trakassering som kvinnelige løpere opplever.

Denne alliansen gir oss kunnskap og verktøy, og Garmin brukte plattformen til å spre bevissthet om sikkerhetsfunksjonene som er integrert i løpeklokkene våre, for eksempel assistanse- og hendelsesregistreringsfunksjonene som sender posisjonen til løperen til nødkontaktene.

FELLESSKAP

LÆRING OG VEDLIKEHOLD AV KUNNSKAP

Bærekraft handler om mer enn å tjene penger. Det handler om å reinvestere på måter som sikrer en lang og god fremtid. Garmin forplikter seg til å tilby sine ansatte kontinuerlige muligheter til å lære gjennom ulike kurs om alt fra tekniske aspekter til personlig vekst. Vi oppmuntrer også til profesjonell videreutdanning ved å tilby refusjon av skolepenger.

Garmin tilbyr et robust praktikantprogram for å forberede fremtidens arbeidskraft, og ble anerkjent for å ha et av de beste praktikantprogrammene innen teknikk og ingeniørvitenskap av Vault.

Vi har mer enn 270 praktikanter spredt over 15 steder.

Garmin er også aktiv i diverse STEM-programmer som inspirerer yngre generasjoner til å følge utdanning innen vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk. Andre arrangementer, som å være vertskap for den globale uken for kvinner i flybransjen, oppmuntrer kvinner og minoriteter til å oppsøke livsendrende karrierer innen teknologi.

LÆRING OG VEDLIKEHOLD AV KUNNSKAP

MANGFOLD OG INKLUDERING

Målet vårt er å tiltrekke, utdanne og trene mennesker med all slags bakgrunn rundt om i hele verden. Vi lever i en mangfoldig, flerkulturell verden som vi ønsker at våre ansatte skal reflektere over. Vi mener at det er først når vi samler mennesker med forskjellige bakgrunn, at vi virkelig leverer unike løsninger til kundene våre. For å oppmuntre våre ansatte til å knytte bånd og stifte kontakter i ulike grupper har Garmin flere ressursgrupper for ansatte. Disse gruppene ledes av ansatte og tilbyr personlig og profesjonell utvikling, muligheter for lederskap og frivillighet. Mer enn 1000 ansatte, inkludert ledere i Garmin, deltar i disse gruppene.

LES MER
MANGFOLD OG INKLUDERING

HELSE OG SIKKERHET

Vi forplikter oss til å tilby en trygg og god arbeidsplass for alle våre ansatte. De ansatte får trening innen helse og sikkerhet i samsvar med arbeidsoppgavene sine. Vi overholder lover om sikkerhet og relevante standarder for bransjen. Produksjonsanleggene våre i Asia har også blitt sertifisert til den internasjonale standarden for arbeidsmiljø, ISO 45001.

LES MER
HELSE OG SIKKERHET

MENNESKERETTIGHETER

Vi i Garmin har som mål å sørge for at menneskerettighetene overholdes for alle arbeidere som er involvert i leverandørkjeden vår, og at de har trygge, rettferdige og ikke-diskriminerende arbeidsforhold. Garmin støtter leverandører som deler vår oppfatning om at rettferdige arbeidsrutiner og trygge arbeidsforhold er en naturlig del av menneskerettighetene.

Vi fordømmer alle former for moderne slaveri. Dette standpunktet er aktuelt for vår egen bedrift så vel som for forsyningskjeden vår, og er dokumentert i retningslinjene våre for moderne slaveri og menneskerettigheter og i California Transparency in Supply Chains Act of 2010. Forpliktelsen vår til menneskerettighetene er også synlig i vår egen atferdskodeks så vel som atferdskodeksen for leverandører. Nettstedet som det er en lenke til nedenfor, tilbyr informasjon om standpunktet vårt når det gjelder konfliktmineraler.

LES MER

ADFERD

Adferdskodeksen for de ansatte er en forlengelse av Garmins verdier, som er kjerneverdien i selskapet vårt. Den stiller forventninger til de ansatte når det gjelder forretninger med kunder, forretningspartnere, offentligheten og med hverandre.

Adferdskodeksen for de ansatte er en forlengelse av Garmins verdier, som er kjerneverdien i selskapet vårt. Den stiller forventninger til de ansatte når det gjelder forretninger med kunder, forretningspartnere, offentligheten og med hverandre.

ATFERDSKODEKS FOR ANSATTEatferdskodeks for leverandører

Om du har spørsmål
kan du sende en e-post til [email protected]