Skip navigation links

Samsvar

Slik ser du en samsvarserklæring (DoC):

  • Hvis du vil se samsvarserklæringen for luftfart, går du til Brukerveiledninger, søker etter et produktnavn og klikker på fanen Brukerveiledninger.
  • For alle andre produkter går du til Samsvarserklæring og velger produktet ditt.

Hvis du vil ha mer informasjon om følgende emner, går du til Produktdesign og materialer på Miljø- siden

  • Informasjonsark om batteri
  • SDS-ark (Saftety Data Sheets)

Hvis du vil ha mer informasjon om følgende emner, går du til Produktdesign og materialer på Miljø- siden.

  • RoHS (begrensning av anvendelsen av visse farlige stoffer)
  • REACH (registrering, vurdering og godkjennelse av samt begrensninger for kjemiske stoffer)

Hvis du vil ha mer informasjon om følgende emner, kan du gå til delen Resirkulering på Produktdesign- eller Miljø- sidene.

  • WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)