Skip navigation links

VÅRT MÅL: Å VÆRE ET VARIG SELSKAP

Garmin er engasjert i bærekraft og varighet, og dette engasjementet vises i målet vårt og i visjonene og verdiene våre. Vi måler bærekraft ved å se på miljømessig og sosial påvirkning, økonomiske resultater og selskapets lederskap. Vi er forpliktet til å oppnå det vi sier vi skal oppnå og å tjene alle våre aktører, inkludert ansatte, forretningspartnere, lokalsamfunn, kunder og aksjeholdere, på lang sikt.

RAPPORT OM BEDRIFTENS BÆREKRAFT FOR 2021
Strategi – Cliff Pemble

PERSPEKTIV

Å være et bærekraftig selskap er ikke en passiv aktivitet. Det innebærer å aktivt engasjere seg og drive forretning på en måte som fremmer økonomisk, miljømessig og sosialt ansvar. Det handler om å redusere risikoer, oppdage muligheter og å skape langsiktig verdi for alle aktørene våre. Emnene og fokusområdene innen bærekraft kan utvikle seg over tid, men forpliktelsen vi har til bærekraft er urokkelig. Ansvarlig forretningsføring har alltid vært en del av kulturen i Garmin og er dypt integrert i verdiene våre. Vi fremhever noen av de miljømessige og sosiale tiltakene våre samt måter vi har integrert bærekraft på i driften av selskapet på dette nettstedet. Slik ønsker vi å være mer åpne med aktørene våre om hvilke tiltak vi gjennomfører for å fremme bærekraftsmålet.

En ryddig økonomisk administrasjon og ressursfordeling er nøkkelkomponenter for bærekraften til et selskap som ønsker å skape langsiktig verdi for alle sine aktører. Sterkt økonomisk ansvar og god økonomisk gjennomføring er avgjørende for å oppnå bærekraft. Gå til investorsiden vår for å få tilgang til økonomisk informasjon.

INVESTORER

VÅR MISJON, VISJON, VERDIER OG STRATEGIER

Om du har spørsmål kan du sende en e-post til [email protected]