Skip navigation links

ADMINISTRASJON

Garmins styre holder oversikt og har ledelsen i alle forretningssaker, som bærekraft og miljømessige, sosiale og offentlige (ESG) strategier. Våre ledere holder oversikt over implementeringen av ESG-initiativer og gir regelmessig oppdateringer til styret om ESG-saker. Det at styret og lederne er aktivt involverte, forsikrer at ESG-hensyn blir implementert i forretningsbestemmelser og gjennom hele organisasjonen. Vi samhandler med et bredt spekter av både interne og eksterne aktører for å få flere syn på ESG-saker. Denne tilnærmingen har vist seg å være effektiv og virkningsfull i vår kontinuerlige streben etter å være et varig selskap.

BEDRIFTENS LEDELSEStyre

Om du har spørsmål
kan du sende en e-post til [email protected]