Retningslinjer for personvern for ActiveCaptain-fellesskapet, ActiveCaptain-mobilappen, HomePort og QuickDraw-fellesskapet

Sist oppdatert: 6. juni 2019

Se gjennom tidligere retningslinjer

Personvernet ditt er svært viktig for Garmin. Vi har utviklet disse retningslinjene for personvern for å gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data når du bruker våre maritime nettsteder og apper.

Andre Garmin-nettsteder, -apper og -produkter som ikke har en kobling til disse retningslinjene for personvern, og som har en kobling til andre retningslinjer for personvern for Garmin, er underlagt de retningslinjene for personvern.

«Personlige data» er informasjon tilknyttet en identifisert eller identifiserbar naturlig person.

Klikk på en kobling nedenfor for å gå til et bestemt avsnitt i disse retningslinjene for personvern:

Kategorier av personlige data som behandles av Garmin

Personlige opplysninger som behandles når du oppretter en Garmin-konto:

Når du oppretter en Garmin-konto, ber vi deg om å oppgi e-postadressen din og navnet ditt. Du kan velge å oppgi kun fornavnet ditt eller et kallenavn i stedet for fullt navn hvis du ønsker.

Formål og juridiske grunnlag:

(a) Garmin behandler e-postadressen din fordi du må bruke en e-postadresse og et passord for å logge deg på kontoen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din for dette formålet er basert på Garmins legitime interesse i å beskytte kontoen din.

(b) Garmin behandler også e-postadressen din for å sende deg viktig informasjon om Garmin-produkter, -apper eller -kontoer, for eksempel viktig sikkerhetsinformasjon eller vesentlige endringer i disse retningslinjene for personvern. Navnet du oppgir, er tilknyttet kontoprofilen din og vises når du sender inn kommentarer. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din og navnet ditt for disse formålene er Garmins legitime interesse i å gi deg viktig sikkerhetsinformasjon eller annen informasjon om Garmin-produkter, -apper eller -kontoer, eller om vesentlige endringer i disse retningslinjene for personvern og i å gi deg en mulighet til å komme i kontakt med andre Garmin-brukere.

(c) Hvis du samtykker i å motta markedsføringsinformasjon fra Garmin, behandler Garmin også e-postadressen din for å sende deg markedsføringsinformasjon om Garmin-produkter og -apper. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din for dette formålet er samtykket ditt. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å endre innstillingene dine i Garmin-kontoen eller via koblingen nederst i markedsførings-e-postene våre. Markedsførings-e-postene du mottar fra Garmin, er basert på innstillingene du har valgt for Garmin-kontoen, posisjonen som angis av IP-adressen din, hva slags typer Garmin-enheter du har lagt til Garmin-kontoen din, og eventuelle abonnementer som er inkludert i Garmin-kontoen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle disse dataene for dette formålet er Garmins legitime interesse i å redusere antall markedsførings-e-poster som sendes til hver enkelt kunde, ved å velge ut hvilke kunder som skal motta en bestemt markedsførings-e-post, i stedet for å sende alle markedsførings-e-postene til alle kunder som har samtykket i å motta markedsførings-e-poster.

(d) Garmin behandler også e-postadressen din for å knytte den til Garmin-kontoen din når du tar kontakt med kundestøtten vår. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse i å tilby kundestøtte av høy kvalitet.

(e) Garmin behandler også e-postadressen din for å varsle kunder når de har brutt vilkårene for bruk. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse i å sikre en kvalitetsopplevelse for alle kunder og sikre overholdelse av vilkårene for bruk.

Personlige data som behandles når du kommuniserer med Garmin:

Når du tar kontakt med kundestøtten vår på e-post, telefon, på nett eller ansikt til ansikt, innhenter vi personlige data som navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og kontaktpreferanser, samt informasjon om Garmin-produktene du eier, for eksempel serienummer og kjøpsdato. Vi kan også opprette hendelseslogger som er nyttige i forbindelse med å diagnostisere problemer knyttet til produkt- eller appytelse, og til å hente inn informasjon knyttet til et støtte- eller serviceproblem. For å forbedre kundeservicen kan vi i henhold til gjeldende lovgivning også ta opp og gå gjennom samtaler med kundemedarbeidere og analysere eventuelle tilbakemeldinger som oppgis til oss i frivillige kundeundersøkelser. Hvis du samtykker, kan kundemedarbeiderne våre logge seg på Garmin-kontoen din, hvis det blir aktuelt, for å feilsøke og løse problemer.

Formål og juridisk grunnlag:

Vi bruker denne informasjonen for å gi deg kunde- og produktstøtte og for å overvåke kvaliteten på og typen kunde- og produktstøtte vi gir kundene våre. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen for disse formålene er Garmins legitime interesse i å tilby produktstøtte av høy kvalitet. Det juridiske grunnlaget for å logge oss på Garmin-kontoen, hvis dette er aktuelt, for å kunne feilsøke og løse problemer er samtykket ditt. Dette samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

Personlige data som behandles når du deltar i ActiveCaptain-fellesskapet gjennom nettstedet eller mobilappen:

Når du legger omtaler eller kommentarer til markører, behandler vi kapteinsnavnet ditt for å identifisere forfatteren av anmeldelsen eller kommentaren. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen for disse formålene er samtykket ditt. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å slette anmeldelsen eller kommentaren eller ved å slette Garmin-kontoen din. Når du blir tildelt poeng for bidrag, behandler vi e-postadressen din for å legge til poeng på Garmin-kontoen. Vi behandler også kapteinsnavnet for å vise antall poeng du har opptjent.

Formål og juridisk grunnlag:

Det juridiske grunnlaget for behandling av denne informasjonen for disse formålene er Garmins legitime interesse i å gi belønninger til brukere for å bidra og delta aktivt i ActiveCaptain-fellesskapet.

Personlige data som behandles når du deltar i Quickdraw-fellesskapet gjennom nettstedet eller mobilappen:

Når du laster opp overvåkningsdata til Quickdraw-fellesskapet, behandler vi posisjonsdataene fra overvåkningsdataene for å legge dataene til Quickdraw-konturene som er tilgjengelig i Quickdraw-fellesskapet. Når du søker etter konturer innenfor et bestemt område, behandler vi dessuten posisjonen du oppgir, for å finne konturer innenfor det spesifiserte området.

Formål og juridisk grunnlag:

Det juridiske grunnlaget for behandling av denne informasjonen for disse formålene er for å oppfylle en kontrakt.

Personlige data som behandles når du kjøper, registrerer eller oppdaterer kart eller enheter:

Når du kjøper, registrerer eller oppdaterer diagrammer eller enheter, behandler vi godkjenningslegitimasjon og enhetsinformasjon, for eksempel enhetsidentifikatorer.

Formål og juridiske grunnlag:

(a) Når du registrerer et kjøpt kartsalgskort eller kjøper kart via en mobilappbutikk, behandler vi autentiseringsinformasjon og informasjon om enheten for å aktivere produktet du har kjøpt og tillate nedlasting av innhold. Det juridiske grunnlaget for behandling av denne informasjonen for dette formålet er for å oppfylle en kontrakt.

(b) Når du registrerer kartplotteren, innebygde kart eller tilbehørsenhet(er), enten automatisk eller manuelt, behandler vi autentiseringsinformasjonen din og enhets-ID-en(e) for å registrere produkter til kontoen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen for dette formålet er Garmins legitime interesse i å tilby kundestøtte og garantitjeneste av høy kvalitet.

Personopplysninger som behandles når du gjør krav på bedriften din via forretningsprogrammet ActiveCaptain:

Når du gjør krav på bedriften din via ActiveCaptain-forretningsprogrammet, ber vi deg om å angi informasjon om ActiveCaptain-kontoen din og navnet ditt.

Formål og juridisk grunnlag:

Garmin behandler informasjonen om ActiveCaptain-kontoen og -navnet for å knytte bedriften og de tilknyttede interessepunktene i ActiveCaptain-fellesskapet til kontoen din. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er oppfyllelse av en kontrakt.

Personopplysninger som behandles når du er nødkontakt på en annen persons Garmin-konto:

Hvis en Garmin-bruker legger deg til som nødkontakt på Garmin-kontoen sin, gir de oss telefonnummeret ditt eller e-postadressen din.

Formål og juridisk grunnlag:

Vi bruker denne informasjonen til å varsle deg om en hendelse som involverer Garmin-brukeren. Det juridiske grunnlaget for behandling av denne informasjonen for dette formålet er vår legitime interesse i å gjøre det mulig for brukerne å varsle nødkontaktene sine hvis de er involvert i en hendelse og trenger hjelp.

Kategorier av mottakere av personopplysninger

Dine nødkontakter:

Hvis du oppgir nødkontakter til Garmin som skal brukes hvis det oppdages eller rapporteres en ulykke, og du er involvert i en hendelse som oppdages av Garmin-enheten, vil vi sende et varsel med informasjon om hendelsen, for eksempel posisjonen, til nødkontaktene dine via SMS eller e-post.

Andre utleveringer:

Vi kan utlevere personlige data om deg til andre i følgende tilfeller: (a) hvis vi har ditt gyldige samtykke til å gjøre dette; (b) for å etterkomme en gyldig stevning, lovgivning, rettskjennelse, rettergang eller andre rettsplikter; (c) for å håndheve enkelte av våre vilkår og betingelser eller retningslinjer; eller (d) om nødvendig for å ta tilgjengelige rettsmidler i anvendelse eller forsvare rettslige krav.

Vi kan også overføre personlige data til et tilknyttet selskap, et datterselskap eller en tredjepart i forbindelse med omorganisering, sammenslåing, salg, felleskontrollert virksomhet, overdragelse, overføring eller annen fordeling av hele eller deler av Garmins virksomhet, eiendeler eller varer, inkludert, og uten begrensning, i forbindelse med en konkurs eller en lignende hendelse, forutsatt at enheten vi overfører personlige data til, ikke har tillatelse til å behandle dine personlige data på annet vis enn det som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern uten å varsle deg og, hvis det kreves av gjeldende lovgivning, innhente samtykke fra deg.

Overføring av personlige data

Garmin er en global virksomhet. Vi kan være nødt til å overføre de personlige dataene til andre Garmin-selskaper i andre land for å kunne tilby produktene, appene og tjenestene våre. Vis Garmin-eide selskaper. Når kunder utenfor Kina oppretter en Garmin-konto, legger til personopplysninger i kontoprofilen eller laster opp data til Garmin-kontoen, innhentes og lagres personopplysningene på serverne til Garmin International Inc. i USA og serverne til Garmin (Europe) Ltd. i Storbritannia. Når kunder i Kina oppretter en Garmin-konto, legger til personopplysninger i kontoprofilen eller laster opp data til Garmin-kontoen, innhentes og lagres personopplysningene på serverne til Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. i Kina.

Personopplysninger om enkeltpersoner som bor i et land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), Storbritannia eller Sveits, kontrolleres av Garmin Würzburg GmbH og behandles på deres vegne av Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc. overholder Privacy Shield-prinsippene for EU-USA og Sveits-USA vedrørende innhenting, bruk, deling og oppbevaring av personlig informasjon fra EØS, Storbritannia og Sveits, som beskrevet i Privacy Shield-sertifiseringen for EU-USA og Privacy Shield-sertifiseringen for Sveits-USA. Finn ut mer om Privacy Shield.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc. er underlagt U.S. Federal Trade Commissions tilsyn og er ansvarlig for personopplysninger som overføres til tredjeparter som behandler disse på våre vegne. Hvis du vil klage på vår overensstemmelse med Privacy Shield, kan du ta kontakt med oss på [email protected] Du kan også se en klage til vårt valgte uavhengige tvisteløsningsorgan, JAMS, og i enkelte tilfeller påberope deg retten til Privacy Shield-voldgiftsprosessen.

Alle Garmin-selskaper må følge rutinene for personvern som er nedfelt i denne personvernerklæringen.

Informasjonskapsler og lignende teknologier

Nettsted:

For å kunne analysere hvordan du og andre besøkende bruker Garmins nettsted, samle sammen statistikk om bruk av nettstedet og responstider, diagnostisere problemer på Garmins servere og administrere Garmins nettsted, innhenter vi, med hjelp fra leverandører av tredjepartsanalyser, visse data når du bruker nettstedet vårt. Disse dataene består blant annet av IP-adresse, enhetens geografiske posisjon, nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for forespørselen, klokkeslett for besøk, sidevisninger og sideelementer (f.eks. koblinger) som du klikker på. Vi kan bruke informasjonskapsler, pikselmerker, sporingsbilder, klare GIF-bilder eller andre lignende verktøy på nettstedet vårt og i e-postmeldingene våre for å gjøre det lettere for oss å samle inn og analysere slik informasjon. Vi bruker denne informasjonen til å gjøre innholdet på nettstedet vårt bedre og mer relevant, til å identifisere og løse problemer og til å forbedre den generelle opplevelsen din når du besøker nettstedet vårt.

Hvis du ikke vil at data skal hentes inn ved hjelp av disse teknologiene, finnes det en enkel fremgangsmåte i de fleste nettlesere som gjør at du automatisk slår av mange av disse teknologiene, eller at du får et valg om du vil slå av eller godta dem.

Hvis du er bosatt i EU eller en annen jurisdiksjon der vi trenger samtykket ditt for å kunne bruke disse teknologiene på nettstedene våre, har du muligheten til å oppgi preferansene dine for informasjonskapsler på nettstedene. Du kan imidlertid ikke velge å deaktivere informasjonskapsler som trengs for å aktivere grunnleggende funksjoner på nettstedet.

HomePort og BaseCamp:

Vi samler også inn data fra brukerne om bruken deres av HomePort og BaseCamp. Den analytiske informasjonen vi samler inn, inkluderer datoen og klokkeslettet for når appen fikk tilgang til serverne våre, programvareversjonen, enhetens posisjon, språkinnstillingen, hva slags informasjon og filer som har blitt lastet ned til appen, brukeroppførsel (f.eks. hvilke funksjoner som er brukt og hvor ofte de er brukt), tilstandsinformasjon om enheten, enhetsmodellen, informasjon om maskinvare og operativsystem og informasjon om hvordan appen fungerer. Garmin bruker disse dataene til å forbedre kvaliteten på og funksjonaliteten til programmene, til å utvikle og markedsføre produkter og funksjoner som tjener deg og andre brukere på best mulig måte og til å gjøre det lettere for oss å identifisere og løse problemer med appstabilitet og andre problemer knyttet til bruk så raskt som mulig.

Det juridiske grunnlaget for å behandle denne analytiske informasjonen er vår legitime interesse i å forstå hvordan kundene våre bruker produktene, appene og nettstedene våre, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen og funksjonaliteten i dem.

Her er eksempler på tredjeparts leverandører av analyser og lignende tjenester vi bruker for øyeblikket:

Analysetjenester:

  • Google: Google Analytics brukes til å spore nettstedsstatistikk og brukerdemografi, interesser og atferd på nettsteder. Vi bruker også Google Search Console for å få en bedre forståelse av hva nettstedbrukere synes om nettstedet vårt og hvordan vi kan gjøre søkemotoroptimaliseringen vår bedre. Finn mer informasjon om hvordan denne informasjonen brukes, hvordan du kontrollerer bruken av informasjonen og hvordan du velger bort at dataene kan brukes av Google Analytics.

  • HockeyApp, Crashlytics (Fabric), Firebase: Firebase: HockeyApp, som er en Microsoft-tjeneste, samt Crashlytics og Firebase, som er Google-tjenester, brukes til å hjelpe oss med å forstå bruken av Garmin-apper bedre for å forbedre brukeropplevelsen samt identifisere og løse hovedårsakene til programkrasj.

  • Flurry: Storm, som er en Yahoo-tjeneste, brukes til å hjelpe oss å forstå bruken av Garmin-mobilapper, for eksempel Garmin ActiveCaptain-appen, bedre for å forbedre brukeropplevelsen.

  • Hotjar: Dette nettstedet bruker Hotjar-nettanalyse. Hotjar hjelper oss med å måle og evaluere brukeratferd for nettsted, for eksempel museklikk, musebevegelser, tastetrykk (unntatt personlig identifiserbar informasjon), blaaktivitet og sidene du har besøkt, og tiltak på nettstedet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Retningslinjer for personvern for Hotjar. Du kan velge å ikke la Hotjar spore brukeratferden din på nettsted.

  • Loggly; New Relic: Loggly, som er en SolarWinds-tjeneste, og New Relics brukes for å hjelpe oss å forstå bruken av mobilappene og nettstedene våre, forbedre brukeropplevelsen og feilsøke problemer.

Tag Management:

Garmin bruker Tealium IQ Tag Management for å gjøre det lettere å administrere de ulike analysetjenestene og informasjonskapsel- og pikseltaggteknologiene Garmin bruker for å måle bruken av nettstedet. For å kunne levere slike tjenester mottar Tealium grunnleggende serverlogginformasjon fra brukere av Garmins nettsteder (f.eks. IP-adresse og informasjon om nettleser og operativsystem).

Oppdateringer av personvernerklæring

Vi kan oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen, etter hvert som vi legger til nye produkter og apper, etter hvert som vi forbedrer våre gjeldende tilbud, og etter hvert som teknologi og lovgivning endres. Du kan finne ut når denne personvernerklæringen sist ble endret, ved å se Sist oppdatert øverst på denne siden. Eventuelle endringer trer i kraft når den personvernerklæringen legges ut.

Hvis vi gjør vesentlige endringer, varsler vi deg på forhånd, og hvis det er nødvendig i henhold til gjeldende lov, ber vi om ditt samtykke. Dette varselet blir sendt på e-post eller ved å publisere endringene på Garmin Connect-nettstedet eller gjennom vivofit jr.-appen.

Oppbevaring av personlige data

Vi oppbevarer dine personlige data så lenge Garmin-kontoen din anses som aktiv. Du kan også se nedenfor under avsnittet «Dine rettigheter» for å se en beskrivelse av retten til sletting.

Datakontroller og databeskyttelsesansvarlig

Hvis du bor i et land i EØS, Storbritannia eller Sveits, blir personopplysninger som innhentes av Garmin, kontrollert av Garmin Würzburg GmbH, med adressen Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Selskapets EU-databeskyttelsesansvarlige befinner seg på samme adresse og kan nås via e-post på [email protected]

Hvis du bor i Kina, blir personopplysningene som innhentes av Garmin, kontrollert av Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd, med adressen 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Kina, som du kan kontakte via e-post på [email protected]

Hvis du bor utenfor EØS, Storbritannia, Sveits og Kina, blir personopplysningene som innhentes av Garmin, kontrollert av Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, som du kan kontakte via e-post på [email protected]

Dine rettigheter

Hvis du bor i EU eller Storbritannia, har du i henhold til den generelle personvernforordningen (GDPR) eller Storbritannias lov om databeskyttelse fra 2018 rett til å be Garmin om å få tilgang til og utbedre eller slette personopplysningene dine, dataportabilitet, begrense behandlingen av personopplysningene dine, rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen av personopplysningene dine og rett til å klage til et tilsynsorgan. Hvis du vil ha mer informasjon om disse rettighetene, kan du gå til Europakommisjonens side om dine rettigheter "side om dine rettigheter") knyttet til personvernforordningen, som kan vises på en rekke språk. Hvis du bor utenfor EU og Storbritannia, kan du ha lignende rettigheter i henhold til lokal lovgivning.

For å be om tilgang til eller utbedring, overføring eller sletting av dine personlige opplysninger, eller for å slette Garmin-kontoen din, kan du gå til Senteret for kontoadministrering.

Hvis du bor i EU eller Storbritannia og vil utøve din rett til å begrense behandlingen eller gjøre innsigelser mot behandlingen, kontakter du Garmins EU-databeskyttelsesansvarlige hos Garmin Würzburg GmbH på adressen Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Du kan også ta kontakt via e-post på [email protected]

Hvis du bor i Kina og ønsker å utøve noen av rettighetene dine, kan du kontakte Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. på [email protected]

Hvis du ikke bor i EU, Storbritannia eller Kina, men du mener at du har rett til å utøve disse eller noen andre rettigheter i henhold til lokal lovgivning, kan du kontakte Garmin International, Inc. på [email protected]

Merknad til personer bosatt i California vedrørende rutiner og rettigheter knyttet til personvern

Hvis du er bosatt i California, kan Californias lover gi deg ytterligere rettigheter knyttet til personopplysningene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om personvernrettigheter i California, kan du gå til CCPA-personvernerklæringen.

Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.