RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN FOR FLTPLAN.COM

Sist oppdatert: mandag 23. desember 2019

Personvernet ditt er svært viktig for Garmin. Vi utarbeidet disse retningslinjene for personvern for å gi deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine når du bruker nettstedene og tjenestene FltPlan.com, FltLogic.com og FltSafety.com og mobilappene FltPlan Go, FltLogic og FltTrack.

Andre Garmin-nettsteder, -apper og -produkter som ikke har en kobling til denne personvernerklæringen, og som har en kobling til andre personvernerklæringer for Garmin, er underlagt den aktuelle personvernerklæringen.

«Personopplysninger» er informasjon tilknyttet en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Klikk på en kobling nedenfor for å gå til et bestemt avsnitt i denne personvernerklæringen:

Kategorier av personopplysninger som behandles av Garmin

PERSONLIGE DATA SOM BEHANDLES NÅR DU OPPRETTER EN FLTPLAN-KONTO OG -BRUKERPROFIL:

Når du oppretter en FltPlan-konto, ber vi deg om å angi et brukernavn. Når du oppretter en FltPlan-brukerprofil, ber vi deg om å oppgi brukeropplysninger, som fornavn og etternavn, adresse, land, telefonnummer, e-postadresse og baseflyplass, og pilotopplysninger, for eksempel pilotens navn, telefonnumre, e-postadresse og lisensnummer.

FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG:

(a) Garmin behandler brukernavnet ditt fordi du bruker brukernavnet og passordet ditt til å logge på kontoen. Det juridiske grunnlaget for å behandle brukernavnet ditt for dette formålet er basert på vår legitime interesse i å beskytte kontoen din.

(b) Garmin behandler bruker- og pilotopplysningene dine for å gi enkel tilgang til de relevante opplysningene til bruk med tjenestene, som å samle reiseplaner eller utføre utregninger. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen er vår legitime interesse i å gi deg et verktøy for å lagre disse dataene til bruk med tjenestene.

(c) Garmin behandler også e-postadressen din for å sende deg viktig informasjon om FltPlan-tjenester, -apper eller -konto, for eksempel viktig sikkerhetsinformasjon eller vesentlige endringer i disse retningslinjene for personvern. Det juridiske grunnlaget for behandling av e-postadressen din for dette formålet er vår legitime interesse i å gi deg viktig sikkerhetsinformasjon eller annen informasjon om FltPlan-tjenestene og -appene dine eller FltPlan-kontoen din, eller om vesentlige endringer i denne personvernerklæringen.

(d) Garmin behandler også e-postadressen din for å knytte den til FltPlan-kontoen din når du tar kontakt med kundestøtten vår. Det juridiske grunnlaget for behandling av e-postadressen din til dette formålet er vår legitime interesse i å tilby kundestøtte av høy kvalitet.

(e) Hvis du velger å abonnere på FltBrief, behandler Garmin e-postadressen din for å sende deg FltBrief-nyhetsbrevet. Det juridiske grunnlaget for behandling av e-postadressen din til dette formålet er ditt samtykke. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst ved hjelp av koblingen Opphev abonnement i en hvilken som helst FltBrief-e-post eller ved å oppheve abonnementet på FltBrief-siden på FltPlan.com.

PERSONLIGE DATA SOM BEHANDLES NÅR DU LEGGER TIL ET FLY I FLTPLAN-KONTOEN:

Når du legger til et fly i FltPlan-kontoen din, ber vi om opplysninger som merke, modell, utstyr, halenummer og kallesignal. Vi ber deg også om å oppgi opplysninger om flyproduktene dine, som modellnumre, system- eller enhets-ID-numre og ICAO-data for flyet. ICAO-data inkluderer hjemmebase, operatørnavn, nødkontaktinformasjon, kontaktinformasjon når flyet er i luften og satellittelefonnummer.

FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG:

Disse opplysningene behandles for å hjelpe deg med å organisere flyinformasjonen og til bruk ved reiseplanlegging. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen er vår legitime interesse i å tilby en kvalitetstjeneste for organisering av fly og reiseplanlegging.

PERSONLIGE DATA SOM BEHANDLES NÅR DU LEGGER TIL ANNEN INFORMASJON I FLTPLAN-KONTOEN:

Du kan legge til andre typer opplysninger i FltPlan-kontoen din, som lagrede ruter, dokumenter, navigasjonslogger, passasjeropplysninger, piloter og flyinformasjon. Hvilken type data som behandles, avhenger av hva slags opplysninger du legger til i kontoen din, men de kan inkludere GPS-posisjoner eller -logger, navn, kontaktinformasjon eller flyets merke og modell.

FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG:

Disse opplysningene behandles for å hjelpe deg med å organisere flyinformasjonen og til bruk ved reiseplanlegging. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen er vår legitime interesse i å tilby en kvalitetstjeneste for organisering av fly og reiseplanlegging.

PERSONLIGE DATA SOM BEHANDLES NÅR DU BRUKER FLTPLAN-KONTOEN TIL Å OPPRETTE OG REGISTRERE FLYPLANER:

Du kan bruke FltPlan-kontoen til å opprette reiseplaner og registrere dem hos de relevante luftfartsmyndighetene. Når du gjør dette, behandler vi navn og adresse, flydetaljer, dato og klokkeslett for flyvningen og tilhørende flyvningsdetaljer.

FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG:

Denne informasjonen behandles for å hjelpe deg med å opprette flyplaner og registrere dem med de relevante luftfartsmyndighetene. Det juridiske grunnlaget for behandling av denne informasjonen er vår legitime interesse i å tilby et verktøy til kundene våre for å opprette og registrere reiseplaner.

PERSONLIGE DATA SOM BEHANDLES NÅR DU BRUKER FLTPLAN-KONTOEN TIL Å OPPRETTE OG REGISTRERE ORIENTERINGER:

Du kan bruke FltPlan-kontoen din til å opprette orienteringer, som passasjer- og FBO-orienteringer. Når du gjør dette, behandler vi opplysninger som selskap, navn på piloten, navn på besetningsmedlemmer og kontaktinformasjon.

FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG:

Denne informasjonen behandles for å opprette ønsket orientering med den relevante informasjonen. Det juridiske grunnlaget for behandling av denne informasjonen er vår legitime interesse i å tilby et verktøy til kundene våre for å opprette orienteringer.

PERSONLIGE DATA SOM BEHANDLES NÅR DU BRUKER FLTPLAN-KONTOEN TIL Å OPPRETTE OG UTFØRE UTREGNINGER:

Du kan bruke FltPlan-kontoen til å utføre utregninger, for eksempel rullebaneanalyse eller vekt og balanse. Når du gjør dette, behandler vi opplysninger som avgangs- og ankomsttider, flyinformasjon, bruker-ID og halenummer.

FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG:

Disse opplysningene behandles for å utføre den ønskede utregningen. Det juridiske grunnlaget for behandling av denne informasjonen er for å oppfylle en kontrakt.

PERSONLIGE DATA SOM BEHANDLES NÅR DU BRUKER FLTPLAN-KONTOEN TIL Å OPPRETTE OG SENDE INN ET MANIFEST:

Hvis du abonnerer på eAPIS-tjenesten, kan du bruke FltPlan-kontoen din til å opprette og sende inn et manifest for reiser utenfor USA. Når du gjør dette, behandler vi passasjernavn, fødeland og passnumre.

FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG:

Disse opplysningene behandles for å opprette og sende inn manifestet til relevante myndigheter. Det juridiske grunnlaget for behandling av denne informasjonen er for å oppfylle en kontrakt.

PERSONLIGE DATA SOM BEHANDLES NÅR DU BRUKER SPORINGSFUNKSJONEN FOR FLYVNINGER:

Når du bruker gratis- eller betalingstjenesten for sporing av flyvninger, behandler vi flyets halenummer og e-postadressene og telefonnumrene som er oppgitt.

FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG:

Denne informasjonen behandles for å hjelpe deg med å holde oversikt over viktig informasjon angående flyvningene dine, slik at du kan dele denne informasjonen eller posisjonen til flyet med andre under flyvningene dine. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen er vår legitime interesse i å tilby et verktøy til kundene våre for å holde oversikt over viktig flyinformasjon og gjøre dem i stand til å dele posisjonen til flyet med andre under flyvninger.

PERSONLIGE DATA SOM BEHANDLES NÅR DU BRUKER ELOGBOOK-FUNKSJONEN:

Når du bruker eLogbook-funksjonen og oppretter en konto, behandler vi lisensen og e-postadressen din og et sikkerhetsspørsmål og svar. Når du bruker eLogbook-funksjonen til å opprette en loggoppføring, behandler vi opplysninger om flyvningene dine, som avgangs- og landingsflyplasser, flyinformasjon, datoer og klokkeslett, forhold og merknader eller dokumenter du velger å sende inn.

FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG:

Vi behandler disse dataene for å gi kundene våre et automatisert verktøy slik at de kan føre disse foreskrevne postene i deres pilotloggene sine. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen er vår legitime interesse i å tilby kundene våre et automatisert verktøy de kan bruke til å føre disse foreskrevne postene i pilotloggene sine.

PERSONLIGE DATA SOM BEHANDLES NÅR DU KJØPER OPPGRADERTE TJENESTER:

Hvis du kjøper oppgraderte tjenester fra FltPlan, samler Garmin inn navn, e-postadresse, fakturaadresse, telefonnummer for faktura og primære og sekundære kontakter. Vi samler også inn opplysninger som kreves for den ønskede tjenesten, som halenummer, fødselsdato eller postadresse for sertifikat, samt kredittkortinformasjon som kortnummer, utløpsdato og CVV. Tredjepartstjenesten WorldPay behandler informasjon om kundens betalingskort når Garmins kunder bruker et betalingskort til å foreta et kjøp. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom WorldPays retningslinjer for personvern.

FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG:

Vi samler inn disse opplysningene for å behandle betalingen og fullføre kjøpet. Vi behandler også e-postadressen din for å sende deg e-postmeldinger om kjøpet. Det juridiske grunnlaget for behandling av denne informasjonen for disse formålene er for å oppfylle en kontrakt. Vi behandler også de personlige opplysningene dine som en del av prosessene vi bruker for å oppdage svindel. Det juridiske grunnlaget for å behandle personlige opplysninger for dette formålet er vår legitime interesse i å beskytte Garmin og våre kunder mot forsøk på ulovlige transaksjoner.

PERSONLIGE DATA SOM BEHANDLES NÅR DU KOMMUNISERER MED GARMIN:

Når du tar kontakt med kundestøtten vår på e-post, telefon, på nett eller ansikt til ansikt, innhenter vi personlige data som navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og kontaktpreferanser, samt informasjon om flyproduktene du eier fra Garmin eller tredjeparter, for eksempel serienummer, modellnummer og kjøpsdato. Vi kan også opprette hendelseslogger som er nyttige i forbindelse med å diagnostisere problemer knyttet til produkt- eller appytelse, og til å hente inn informasjon knyttet til et støtte- eller serviceproblem. Hvis du ber om en FltLogic-demo, behandler vi kontaktinformasjonen din for å ta kontakt og fullføre forespørselen. For å forbedre kundeservicen, i henhold til gjeldende lovgivning, kan vi også ta opp og gå gjennom samtaler med kundemedarbeidere og analysere eventuelle tilbakemeldinger som oppgis til oss i frivillige kundeundersøkelser. Hvis du samtykker, kan kundemedarbeiderne våre få tilgang til FltPlan-kontoen din, hvis dette blir aktuelt, for å feilsøke og løse problemer.

FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG:

Vi bruker denne informasjonen for å gi deg kunde- og produktstøtte og for å overvåke kvaliteten og typen kunde- og produktstøtte vi gir kundene våre. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen for disse formålene er Garmins legitime interesse i å tilby produktstøtte av høy kvalitet. Det juridiske grunnlaget for å logge oss på FltPlan-kontoen, hvis dette blir aktuelt, er for å kunne feilsøke og løse problemer er samtykket ditt. Dette samtykket kan trekkes tilbake.

PERSONLIGE DATA SOM BEHANDLES NÅR DU ABONNERER PÅ FLTBRIEF:

Hvis du velger å abonnere på FltBrief, nyhetsbrevet for FltPlan, behandler vi e-postadressen din.

FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG:

Vi bruker e-postadressen din til å sende deg FltBrief-nyhetsbrevet. Det juridiske grunnlaget for behandling av disse opplysningene til dette formålet er ditt samtykke. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst ved å klikke på Opphev abonnement i bunnteksten i alle FltBrief-nyhetsbrev eller ved å oppheve abonnementet på FltBrief-nettstedet.

Kategorier av mottakere av personopplysninger

LUFTFARTSMYNDIGHETER:

Når du bruker FltPlan til å opprette og registrere flyplaner, sendes flyplanene dine og tilhørende informasjon til de relevante luftfartsmyndighetene.

PERSONER DU INVITERER TIL Å SPORE FLYVNINGENE DINE:

I FltPlan-kontoen kan du gi personer tillatelse til å spore flyets posisjon eller motta annen relevant informasjon. Denne informasjonen vises i sanntid og i sporingshistorikken i FltPlan-kontoen din.

PERSONER DU DELER DOKUMENTER MED:

I FltPlan-kontoen kan du dele dokumenter med andre brukere. Begge brukerne må aktivere denne delingen.

FIRMAET DITT HVIS DU ER EN DEL AV EN FIRMAKONTO:

Hvis FltPlan-kontoen din er underordnet en firmakonto, kan administratoren(e) av firmakontoen bruke opplysninger du oppgir i kontoprofilen din – inkludert brukernavn, fysisk adresse, e-postadresse, telefonnummer, opplysninger om pilot og besetning, medisinske opplysninger og passasjernavn. Passordet til FltPlan-kontoen din blir imidlertid ikke delt med administratoren(e) av firmakontoen.

ANDRE TJENESTELEVERANDØRER:

Hvis du ber om det, overfører Garmin opplysninger til tredjeparter vi samarbeider med, for å levere visse tjenester, for eksempel

  • FuelerLinx for å levere tjenester for drivstoffplanlegging

  • Caribbean Sky Tours for håndtering av internasjonale overflyvninger

  • FlightBridge for å bestille leiebil eller hotell

Garmin bruker tredjeparts tjenesteleverandører for å hjelpe oss å forstå bruken av FltPlan-nettstedet og FltPlan Go-appen bedre.

ANDRE UTLEVERINGER:

Vi kan utlevere personlige data om deg til andre i følgende tilfeller: (a) hvis vi har ditt gyldige samtykke til å gjøre dette; (b) for å etterkomme en gyldig stevning, lovgivning, rettskjennelse, rettergang eller andre rettsplikter; (c) for å håndheve enkelte av våre vilkår og betingelser eller retningslinjer; eller (d) om nødvendig for å ta tilgjengelige rettsmidler i anvendelse eller forsvare rettslige krav.

Vi kan også overføre personlige data til et tilknyttet selskap, et datterselskap eller en tredjepart i forbindelse med omorganisering, sammenslåing, salg, felleskontrollert virksomhet, overdragelse, overføring eller annen fordeling av hele eller deler av Garmins virksomhet, eiendeler eller varer, inkludert, og uten begrensning, i forbindelse med en konkurs eller en lignende hendelse, forutsatt at enheten vi overfører personlige data til, ikke har tillatelse til å behandle dine personlige data på annet vis enn det som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern uten å varsle deg og, hvis det kreves av gjeldende lovgivning, innhente samtykke fra deg.

Overføring av personlige data

Garmin er en global virksomhet. Vi kan være nødt til å overføre de personlige dataene til andre Garmin-selskaper i andre land for å kunne tilby produktene, appene og tjenestene våre. Vis Garmin-eide selskaper. Når kunder utenfor Kina oppretter en Garmin-konto, legger til personopplysninger i kontoprofilen eller laster opp data til Garmin-kontoen, innhentes og lagres personopplysningene på serverne til Garmin International Inc. i USA og serverne til Garmin (Europe) Ltd. i Storbritannia. Når kunder i Kina oppretter en Garmin-konto, legger til personopplysninger i kontoprofilen eller laster opp data til Garmin-kontoen, innhentes og lagres personopplysningene på serverne til Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. i Kina.

Personopplysninger om enkeltpersoner som bor i et land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), Storbritannia eller Sveits, kontrolleres av Garmin Würzburg GmbH og behandles på deres vegne av Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc. overholder Privacy Shield-prinsippene for EU-USA og Sveits-USA vedrørende innhenting, bruk, deling og oppbevaring av personlig informasjon fra EØS, Storbritannia og Sveits, som beskrevet i Privacy Shield-sertifiseringen for EU-USA og Privacy Shield-sertifiseringen for Sveits-USA. Finn ut mer om Privacy Shield.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc. er underlagt U.S. Federal Trade Commissions tilsyn og er ansvarlig for personopplysninger som overføres til tredjeparter som behandler disse på våre vegne. Hvis du vil klage på vår overensstemmelse med Privacy Shield, kan du ta kontakt med oss på [email protected] Du kan også se en klage til vårt valgte uavhengige tvisteløsningsorgan, JAMS, og i enkelte tilfeller påberope deg retten til Privacy Shield-voldgiftsprosessen.

Alle Garmin-selskaper må følge rutinene for personvern som er nedfelt i denne personvernerklæringen.

Informasjonskapsler og lignende teknologier

NETTSTED:

For å bidra til å analysere hvordan du og andre besøkende navigerer nettstedene våre, sette sammen statistikk om bruk av nettsteder og responstider, hjelpe til med å diagnostisere problemer med Garmins servere, administrere påloggingssidene og opprettholde kontinuitet i brukeropplevelsen på tvers av nettsider og besøk på nettstedet samler vi, med hjelp fra tredjeparts analysetjenesteleverandører, inn visse typer informasjon når du besøker nettstedet vårt. Disse dataene består blant annet av IP-adresse, enhetens geografiske posisjon, nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for forespørselen, klokkeslett for besøk, sidevisninger og sideelementer (f.eks. koblinger) som du klikker på. Vi kan bruke informasjonskapsler, pikselmerker, websignaler, klare GIF-bilder eller andre lignende verktøy på nettstedet vårt og i e-postmeldingene våre for å gjøre det lettere for oss å innhente og analysere slik informasjon. Vi bruker denne informasjonen til å gjøre innholdet på nettstedet vårt bedre og mer relevant, til å identifisere og løse problemer og til å forbedre den generelle opplevelsen din når du besøker nettstedet vårt.

Hvis du ikke vil at data skal hentes inn ved hjelp av disse teknologiene, finnes det en enkel fremgangsmåte i de fleste nettlesere som gjør at du automatisk slår av mange av disse teknologiene, eller at du får et valg om du vil slå av eller godta dem.

Hvis du er bosatt i EU eller en annen jurisdiksjon der vi trenger samtykket ditt for å kunne bruke disse teknologiene på nettstedene våre, har du muligheten til å oppgi preferansene dine for informasjonskapsler på nettstedene. Du kan imidlertid ikke velge å deaktivere informasjonskapsler som trengs for å aktivere grunnleggende funksjoner på nettstedet. Her er eksempler på tredjepartsleverandører for analyser og lignende tjenester vi bruker for øyeblikket:

ANALYSETJENESTER:

  • Google: Google Analytics brukes til å spore nettstedstatistikk og brukerdemografi, brukerinteresser og oppførsel på nettsteder. Google Firebase brukes til å spore appstatistikk og brukerdemografi, brukerinteresser og oppførsel på mobilappene våre. Finn mer informasjon om hvordan denne informasjonen brukes, hvordan du kontrollerer bruken av informasjonen og hvordan du velger bort at dataene kan brukes av Google Analytics.

  • Piwik: Piwik, som er en Matomo-tjeneste, brukes også til å spore områdestatistikk og brukerdemografi, brukerinteresser og atferd på nettsteder.

  • AppCenter; Crashlytics (Fabric): AppCenter, som er en Microsoft-tjeneste, samt Crashlytics, som er en Google-tjeneste, brukes til å hjelpe oss med å forstå bruken av appene våre bedre, for å forbedre brukeropplevelsen og identifisere og løse hovedårsakene til programkrasj.

TAG MANAGEMENT:

Garmin bruker Tealium IQ Tag Management for å gjøre det lettere å administrere de ulike analysetjenestene og informasjonskapsel- og pikseltaggteknologiene Garmin bruker for å måle bruken av nettstedet. For å kunne levere slike tjenester mottar Tealium grunnleggende serverlogginformasjon fra brukere av Garmins nettsteder (f.eks. IP-adresse og informasjon om nettleser og operativsystem).

OVERVÅKING AV APPYTELSE:

Garmin bruker AppDynamics for å analysere og overvåke ytelsen til det komplekse økosystemet vårt. For å kunne tilby slike tjenester mottar AppDynamics grunnleggende informasjon, inkludert IP-adresse, som trengs for å kunne oppdage og diagnostisere uvanlige feil og responstider.

Oppdateringer av personvernerklæring

Vi kan oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen, etter hvert som vi legger til nye produkter og apper, etter hvert som vi forbedrer våre gjeldende tilbud, og etter hvert som teknologi og lovgivning endres. Du kan finne ut når denne personvernerklæringen sist ble endret, ved å se Sist oppdatert øverst på denne siden. Eventuelle endringer trer i kraft når den personvernerklæringen legges ut.

Hvis vi gjør vesentlige endringer, varsler vi deg på forhånd, og hvis det er nødvendig i henhold til gjeldende lov, ber vi om ditt samtykke. Du blir varslet om dette via e-post eller en merknad om endringene på FltPlan.com og i FltPlan Go-appen.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi beholder personopplysningene dine så lenge FltPlan-kontoen din anses for å være aktiv, eller til du avbestiller de oppgraderte tjenestene som krever slike opplysninger. Du kan også se nedenfor under avsnittet «Dine rettigheter» for å se en beskrivelse av retten til sletting.

Datakontroller og databeskyttelsesansvarlig

Hvis du bor i et land i EØS, Storbritannia eller Sveits, blir personopplysninger som innhentes av Garmin, kontrollert av Garmin Würzburg GmbH, med adressen Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Selskapets EU-databeskyttelsesansvarlige befinner seg på samme adresse og kan nås via e-post på [email protected]

Hvis du bor utenfor EØS, Storbritannia og Sveits, blir personopplysninger som innhentes av Garmin, kontrollert av Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, som du også kan kontakte via e-post på [email protected]

Dine rettigheter

Hvis du bor i EU eller Storbritannia, har du i henhold til den generelle personvernforordningen (GDPR) eller Storbritannias lov om databeskyttelse fra 2018 rett til å be Garmin om å få tilgang til og utbedre eller slette personopplysningene dine, dataportabilitet, begrense behandlingen av personopplysningene dine, rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen av personopplysningene dine og rett til å klage til et tilsynsorgan. Hvis du vil ha mer informasjon om disse rettighetene, kan du gå til Europakommisjonens side om dine rettigheter "side om dine rettigheter") knyttet til personvernforordningen, som kan vises på en rekke språk. Hvis du bor utenfor EU og Storbritannia, kan du ha lignende rettigheter i henhold til lokal lovgivning.

For å be om tilgang til eller utbedring, deling eller sletting av dine personlige data, eller for å slette FltPlan-kontoen din, kan du kontakte oss på [email protected]

Hvis du bor i EU eller Storbritannia og vil utøve din rett til å begrense behandlingen eller gjøre innsigelser mot behandlingen, kontakter du Garmins EU-databeskyttelsesansvarlige hos Garmin Würzburg GmbH på adressen Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Du kan også ta kontakt via e-post på [email protected]

Hvis du bor i Kina og ønsker å utøve noen av rettighetene dine, kan du kontakte Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. på [email protected]

Hvis du ikke bor i EU, Storbritannia eller Kina, men du mener at du har rett til å utøve disse eller noen andre rettigheter i henhold til lokal lovgivning, kan du kontakte Garmin International, Inc. på [email protected]

Merknad til personer bosatt i California vedrørende rutiner og rettigheter knyttet til personvern

Hvis du er bosatt i California, kan Californias lover gi deg ytterligere rettigheter knyttet til personopplysningene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om personvernrettigheter i California, kan du gå til CCPA-personvernerklæringen.

Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.