Retningslinjer for personvern for flyGarmin, Garmin Pilot-appen og Connext

Sist oppdatert: 6. juni 2019

Se gjennom tidligere retningslinjer

Personvernet ditt er svært viktig for Garmin. Vi utviklet disse retningslinjene for personvern for å gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data når du bruker flyGarmin-nettstedet, Garmin-Pilot-appen og Connext-satellittjenester.

Andre Garmin-nettsteder, -apper og -produkter som ikke har en kobling til denne personvernerklæringen, og som har en kobling til andre personvernerklæringer for Garmin, er underlagt den aktuelle personvernerklæringen.

«Personlige data» er informasjon tilknyttet en identifisert eller identifiserbar naturlig person.

Klikk på en kobling nedenfor for å gå til et bestemt avsnitt i denne personvernerklæringen:

Kategorier av personlige data som behandles av Garmin

Personlige opplysninger som behandles når du oppretter en Garmin-konto:

Når du oppretter en Garmin-konto, ber vi deg om å oppgi e-postadressen din og navnet ditt. Du kan velge å oppgi kun fornavnet ditt eller et kallenavn i stedet for fullt navn hvis du ønsker.

Formål og juridiske grunnlag:

(a) Garmin behandler e-postadressen din fordi du må bruke en e-postadresse og et passord for å logge deg på kontoen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din for dette formålet er basert på Garmins legitime interesse i å beskytte kontoen din.

(b) Garmin behandler også e-postadressen din for å sende deg viktig informasjon om Garmin-produkter, -apper eller -kontoer, for eksempel viktig sikkerhetsinformasjon eller vesentlige endringer i disse retningslinjene for personvern. Navnet du oppgir, er tilknyttet kontoprofilen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din og navnet ditt for disse formålene er Garmins legitime interesse i å gi deg viktig sikkerhetsinformasjon eller annen informasjon om Garmin-produkter, -apper eller -kontoer, eller om vesentlige endringer i disse retningslinjene for personvern.

(c) Hvis du samtykker i å motta markedsføringsinformasjon fra Garmin, behandler Garmin også e-postadressen din for å sende deg markedsføringsinformasjon om Garmin-produkter og -apper samt nyhetsbrev. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din for dette formålet er samtykket ditt. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å endre dine preferanser i Garmin-kontoen eller i lenken nederst på vår markedsføring via e-post. Markedsførings-e-postene du mottar fra Garmin, er basert på innstillingene du har valgt for Garmin-kontoen, posisjonen som angis av IP-adressen din, hva slags typer Garmin-enheter du har lagt til Garmin-kontoen din, og eventuelle abonnementer som er inkludert i Garmin-kontoen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle disse dataene for dette formålet er Garmins legitime interesse i å redusere antall markedsførings-e-poster som sendes til hver enkelt kunde ved å velge ut hvilke kunder som skal motta en bestemt markedsførings-e-post, i stedet for å sende alle markedsførings-e-postene til alle kunder som har samtykket til å motta markedsførings-e-poster.

(d) Garmin behandler også e-postadressen din for å knytte den til Garmin-kontoen din når du tar kontakt med kundestøtten vår. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse i å tilby kundestøtte av høy kvalitet.

Personlige data som behandles når du legger til et luftfartøy til flyGarmin-profilen:

Når du legger et fly til flyGarmin-kontoen din, ber vi om ytterligere informasjon, for eksempel merke, modell, serienavn, halenummer, år og serienummer på flyet, og informasjon om Garmin-flyprodukter, som modell og system- eller enhets-ID-numre. Du kan også frivillig legge til et bilde av flyet.

Formål og juridisk grunnlag:

Denne informasjon behandles for å hjelpe deg å organisere flyinformasjonen samt utføre vedlikehold. Vi behandler også systemet eller enhets-ID-en til Garmin-flyproduktene dine for kopibeskyttelse for Garmin-databaser. Det juridiske grunnlaget for behandling av denne informasjonen er vår legitime interesse i tilby et organiseringsverktøy til kundene våre og å gjøre dem i stand til å utføre vedlikehold.

Personlige data som behandles når du bruker Garmin Pilot-appen til å opprette og registrere flyplaner:

Du kan bruke Garmin Pilot-appen til å opprette flyplaner og registrer dem hos de relevante luftfartsmyndighetene. Når du gjør dette, behandler vi navn og adresse, flydetaljer, dato og klokkeslett for flyvningen og tilhørende flyvningsdetaljer.

Formål og juridisk grunnlag:

Denne informasjonen behandles for å hjelpe deg med å opprette flyplaner og registrere dem med de relevante luftfartsmyndighetene. Det juridiske grunnlaget for behandling av denne informasjonen er vår legitime interesse i å tilby et verktøy til kundene våre for å opprette og registrere flyplaner.

Personlige data som behandles når du bruker Garmin-flyprodukter med posisjonsrapporteringsfunksjonen:

Når du bruker Garmin-flyprodukter med posisjonsrapporteringsfunksjonen, behandler vi flyets halenummer, breddegrad, lengdegrad, kurs, barometrisk høyde, destinasjon, beregnet tid for ruten og tilhørende flyvningsdetaljer. Hvis du bruker en Garmin-flyklokke for flyvningen, lastes disse dataene opp til Garmin Connect-kontoen din.

Formål og juridisk grunnlag:

Denne informasjonen behandles for å hjelpe deg med å holde oversikt over viktig informasjon angående flyvningene dine og gjør det mulig for deg å dele posisjonen til flyet med andre under flyvningene dine. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen er vår legitime interesse i tilby et verktøy til kundene våre for å holde oversikt over viktig flyinformasjon og gjør dem i stand til å dele posisjonen til flyet med andre under flyvningene.

Personlige data som behandles når du bruker Pilot Log Book-funksjonen:

Når du bruker Pilot Log Book-funksjonen på flyGarmin eller i Garmin Pilot-appen, behandler vi informasjon om flyvningene dine, for eksempel take-off- og landingsflyplasser, datoer og klokkeslett og notater du velger å sende inn.

Formål og juridisk grunnlag:

Vi behandler disse dataene for å gi kundene våre et automatisert verktøy slik at de kan føre disse foreskrevne postene i deres pilotloggene sine. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen er vår legitime interesse i å tilby kundene våre et automatisert verktøy for slik at de kan føre disse foreskrevne postene i pilotloggene sine.

Personlige opplysninger som behandles når du kjøper et produkt på et Garmin-nettsted:

Hvis du kjøper et produkt på et Garmin-nettsted, vil Garmin innhente navnet ditt, postadressen din og telefonnummeret ditt. Vi verken viser eller lagrer informasjon om betalingskort. En tredjepart, Adyen, behandler informasjon om kundens betalingskort når Garmins kunder bruker et betalingskort til å foreta et kjøp på et Garmin-nettsted. Vi anbefaler at du leser gjennom Adyens retningslinjer for personvern. Du finner mer informasjon om Adyen her. En annen tredjepart, Narvar, leverer forsendelsesinformasjon, slik at du kan spore produkter som er kjøpt fra et Garmin-nettsted. Vi anbefaler at du leser gjennom Narvars retningslinjer for personvern.

Formål og juridisk grunnlag:

Vi innhenter navnet ditt, postadressen din og telefonnummeret ditt slik at vi kan behandle bestillingen din og fullføre kjøpet. Det juridiske grunnlaget for å behandle navnet ditt, postadressen din og telefonnummeret ditt for disse formålene er kontraktsutførelse. Vi behandler også de personlige opplysningene dine som en del av prosessene vi bruker for å oppdage svindel. Det juridiske grunnlaget for å behandle personlige opplysninger for dette formålet er vår legitime interesse i å beskytte Garmin og våre kunder mot forsøk på ulovlige transaksjoner.

Personlige data som behandles når du kjøper et abonnement:

Hvis du kjøper et abonnement på et Garmin-nettsted eller Garmin Pilot-appen, vil Garmin innhente navnet og e-postadressen din, en Garmin-generert enhetsidentifikator og en plattformgenerert kundeidentifikator. Vi verken viser eller lagrer informasjon om betalingskort. En tredjepart, Adyen, behandler informasjon om kundens betalingskort når Garmins kunder bruker et betalingskort til å foreta et kjøp på et Garmin-nettsted. Vi anbefaler at du leser gjennom Adyens personvernerklæring. Du finner mer informasjon om Adyen her.

Formål og juridisk grunnlag:

Vi innhenter navnet og e-postadressen din, den Garmin-genererte enhetsidentifikatoren og den plattformgenererte kundeidentifikatoren slik at vi kan behandle abonnementet og fullføre kjøpet. Vi behandler også e-postadressen din for å sende deg e-postmeldinger om abonnementet. Det juridiske grunnlaget for behandling av disse dataene for disse formålene er for å oppfylle en kontrakt. Vi behandler også dine personlige data som en del av våre svindelavdekningsprosesser. Det juridiske grunnlaget for å behandle dine personlige data for det formålet er vår legitime interesse i å beskytte Garmin og kundene våre mot forsøk på å gjennomføre ulovlige transaksjoner.

Personopplysninger som behandles når du bruker Garmin Connext-satellittjenester til telefon- og tekstkommunikasjon:

Når du bruker telefon- og tekstmeldingskapasiteten til Garmin Connext, behandler vi telefonnumrene for anrop og mottak, telefonnumrene for sendte og mottatte tekstmeldinger, klokkeslett og dato for telefonsamtaler som er foretatt og mottatt, klokkeslett og dato for tekstmeldinger som er sendt og mottatt, og varigheten til telefonsamtaler. Vi mottar disse dataene for faktureringsformål fra [Iridium](https://www.iridium.com/ "Iridium ""). En tredjepart, Worldpay, behandler betalingskortinformasjon. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom [Worldpays retningslinjer for personvern](Worldpays retningslinjer for personvern "Retningslinjer for personvern for Worldpay").

Formål og juridisk grunnlag:

Vi behandler disse dataene for å fakturere deg for bruken din av Garmin Connext-satellittjenestene. Det juridiske grunnlaget for behandling av disse dataene for dette formålet er for å oppfylle en kontrakt.

Personlige opplysninger som behandles når du kommuniserer med Garmin:

Når du tar kontakt med kundestøtten vår på e-post, telefon, på nett eller ansikt til ansikt, innhenter vi personlige opplysninger som navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og kontaktpreferanser, samt informasjon om Garmin-produktene du eier, for eksempel serienummer og kjøpsdato. Vi kan også opprette hendelseslogger som er nyttige i forbindelse med å diagnostisere problemer knyttet til produkt- eller appytelse, og til å hente inn informasjon knyttet til et støtte- eller serviceproblem. For å forbedre kundeservicen, i henhold til gjeldende lovgivning, kan vi også ta opp og gå gjennom samtaler med kundemedarbeidere og analysere eventuelle tilbakemeldinger som oppgis til oss i frivillige kundeundersøkelser. Hvis du samtykker, kan kundemedarbeiderne våre logge seg på Garmin-kontoen din, hvis det blir aktuelt, for å feilsøke og løse problemer.

Formål og juridisk grunnlag:

Vi bruker denne informasjonen for å gi deg kunde- og produktstøtte og for å overvåke kvaliteten og typen kunde- og produktstøtte vi gir kundene våre. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen for disse formålene er Garmins legitime interesse i å tilby produktstøtte av høy kvalitet. Det juridiske grunnlaget for å logge oss på Garmin-kontoen, hvis dette er aktuelt, for å kunne feilsøke og løse problemer er samtykket ditt. Dette samtykket kan trekkes tilbake.

Kategorier av mottakere av personopplysninger

Luftfartsmyndigheter:

Når du bruker Garmin Pilot til å opprette og registrere flyplaner, sendes flyplanene dine og tilhørende informasjon til de relevante luftfartsmyndighetene.

Personer du inviterer til å spore flyvningene dine:

Ved å bruke Garmin Connect kan du tillate personer å spore posisjonen til luftfartøyet ditt via en nettbasert leverandør som FlightAware-com.

Andre tjenesteleverandører:

Garmin benytter seg av skytjenester fra tredjeparter som Adobe og Emarsys i e-postforsendelse. Disse tjenestene sporer aktiviteter tilknyttet disse e-postene, som når de ble åpnet, om koblinger i e-poster ble klikket på, og om det ble kjøpt noe da disse koblingene ble klikket på. Garmin bruker disse dataene for å analysere hvordan e-postene brukes. Garmin bruker tredjeparts tjenesteleverandører for å hjelpe oss å forstå bruken av flyGarmin-nettstedet og Garmin Pilot-appen bedre.

Andre utleveringer:

Vi kan utlevere personlige data om deg til andre i følgende tilfeller: (a) hvis vi har ditt gyldige samtykke til å gjøre dette; (b) for å etterkomme en gyldig stevning, lovgivning, rettskjennelse, rettergang eller andre rettsplikter; (c) for å håndheve enkelte av våre vilkår og betingelser eller retningslinjer; eller (d) om nødvendig for å ta tilgjengelige rettsmidler i anvendelse eller forsvare rettslige krav.

Vi kan også overføre personlige data til et tilknyttet selskap, et datterselskap eller en tredjepart i forbindelse med omorganisering, sammenslåing, salg, felleskontrollert virksomhet, overdragelse, overføring eller annen fordeling av hele eller deler av Garmins virksomhet, eiendeler eller varer, inkludert, og uten begrensning, i forbindelse med en konkurs eller en lignende hendelse, forutsatt at enheten vi overfører personlige data til, ikke har tillatelse til å behandle dine personlige data på annet vis enn det som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern uten å varsle deg og, hvis det kreves av gjeldende lovgivning, innhente samtykke fra deg.

Mange land har lover eller forskrifter om lovlig overvåkning som krever at leverandører av telekommunikasjonstjenester installerer en gateway for lovlig overvåkning, som gjør at myndighetene i disse landene kan overvåke telefonsamtaler og tekstmeldinger for nasjonale sikkerhetsformål. Garmin er forpliktet til å overholde disse lovene og forskriftene med hensyn til Garmin Connext-satellittkommunikasjonstjenestene. I noen land, for eksempel Russland, må du registrere enheten hos en lokal leverandør av telekommunikasjonstjenester for å bruke satellittkommunikasjoner i luftrommet deres. Det er ditt ansvar å overholde alle slike krav til registrering.

Overføring av personlige data

Garmin er en global virksomhet. Vi kan være nødt til å overføre de personlige dataene til andre Garmin-selskaper i andre land for å kunne tilby produktene, appene og tjenestene våre. Vis Garmin-eide selskaper. Når kunder utenfor Kina oppretter en Garmin-konto, legger til personopplysninger i kontoprofilen eller laster opp data til Garmin-kontoen, innhentes og lagres personopplysningene på serverne til Garmin International Inc. i USA og serverne til Garmin (Europe) Ltd. i Storbritannia. Når kunder i Kina oppretter en Garmin-konto, legger til personopplysninger i kontoprofilen eller laster opp data til Garmin-kontoen, innhentes og lagres personopplysningene på serverne til Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. i Kina.

Personopplysninger om enkeltpersoner som bor i et land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), Storbritannia eller Sveits, kontrolleres av Garmin Würzburg GmbH og behandles på deres vegne av Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc. overholder Privacy Shield-prinsippene for EU-USA og Sveits-USA vedrørende innhenting, bruk, deling og oppbevaring av personlig informasjon fra EØS, Storbritannia og Sveits, som beskrevet i Privacy Shield-sertifiseringen for EU-USA og Privacy Shield-sertifiseringen for Sveits-USA. Finn ut mer om Privacy Shield.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc. er underlagt U.S. Federal Trade Commissions tilsyn og er ansvarlig for personopplysninger som overføres til tredjeparter som behandler disse på våre vegne. Hvis du vil klage på vår overensstemmelse med Privacy Shield, kan du ta kontakt med oss på [email protected] Du kan også se en klage til vårt valgte uavhengige tvisteløsningsorgan, JAMS, og i enkelte tilfeller påberope deg retten til Privacy Shield-voldgiftsprosessen.

Alle Garmin-selskaper må følge rutinene for personvern som er nedfelt i denne personvernerklæringen.

Informasjonskapsler og lignende teknologier

Nettsted:

For å bidra til å analysere hvordan du og andre besøkende navigerer flyGarmin-nettstedet og Garmin Connext-påloggingssiden, sette sammen statistikk om bruk av nettsteder og responstider, hjelpe til med å diagnostisere problemer med Garmins servere, administrere flyGarmin- og Garmin Connext-påloggingssidene og opprettholde kontinuitet i brukeropplevelsen på tvers av nettsider og besøk på nettstedet samler vi, med hjelp fra tredjeparts analysetjenesteleverandører, inn visse typer informasjon når du besøker nettstedet vårt. Disse dataene består blant annet av IP-adresse, enhetens geografiske posisjon, nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for forespørselen, klokkeslett for besøk, sidevisninger og sideelementer (f.eks. koblinger) som du klikker på. Vi kan bruke informasjonskapsler, pikselmerker, websignaler, klare GIF-bilder eller andre lignende verktøy på nettstedet vårt og i e-postmeldingene våre for å gjøre det lettere for oss å innhente og analysere slik informasjon. Vi bruker denne informasjonen til å gjøre innholdet på nettstedet vårt bedre og mer relevant, til å identifisere og løse problemer og til å forbedre den generelle opplevelsen din når du besøker nettstedet vårt.

Hvis du ikke vil at data skal hentes inn ved hjelp av disse teknologiene, finnes det en enkel fremgangsmåte i de fleste nettlesere som gjør at du automatisk slår av mange av disse teknologiene, eller at du får et valg om du vil slå av eller godta dem.

Hvis du er bosatt i EU eller en annen jurisdiksjon der vi trenger samtykket ditt for å kunne bruke disse teknologiene på nettstedene våre, har du muligheten til å oppgi preferansene dine for informasjonskapsler på nettstedene. Du kan imidlertid ikke velge å deaktivere informasjonskapsler som trengs for å aktivere grunnleggende funksjoner på nettstedet.

Garmin Pilot-appen:

Vi samler også inn data fra brukere om bruken deres av Garmin Pilot-appen. Den analytiske informasjonen vi samler inn, inkluderer datoen og klokkeslettet for når appen fikk tilgang til serverne våre, appversjonen, enhetens posisjon, språkinnstillingen, hva slags informasjon og filer som har blitt lastet ned til appen, brukeroppførsel (f.eks. hvilke funksjoner som er brukt og hvor ofte de er brukt), tilstandsinformasjon om enheten, enhetsmodellen, informasjon om maskinvare og operativsystem og informasjon om hvordan appen fungerer. Garmin bruker disse dataene til å forbedre kvaliteten på og funksjonaliteten til Garmin Pilot-appen, til å utvikle og markedsføre produkter og funksjoner som tjener deg og andre brukere på best mulig måte og til å gjøre det lettere for oss å identifisere og løse problemer med appstabilitet og andre problemer knyttet til bruk så raskt som mulig.

Det juridiske grunnlaget for å behandle denne analytiske informasjonen er vår legitime interesse i å forstå hvordan kundene våre bruker produktene, appene og nettstedene våre, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen og funksjonaliteten i dem.

Her er eksempler på tredjepartsleverandører av analyser og lignende tjenester som vi bruker:

Analysetjenester:

  • Google: Firebase, som er en Google-tjeneste, brukes til å spore områdestatistikk og brukerdemografi, interesser og atferd på nettsteder. Vi bruker også Google Search Console for å få en bedre forståelse av hva nettstedbrukere synes om nettstedet vårt og hvordan vi kan gjøre søkemotoroptimaliseringen vår bedre. Finn mer informasjon om hvordan denne informasjonen brukes, hvordan du kontrollerer bruken av informasjonen og hvordan du velger bort at dataene kan brukes av Google Analytics.

  • Hotjar: Dette nettstedet bruker Hotjar-nettanalyse. Hotjar hjelper oss med å måle og evaluere brukeratferd for nettsted, for eksempel museklikk, musebevegelser, tastetrykk (unntatt personlig identifiserbar informasjon), blaaktivitet og sidene du har besøkt, og tiltak på nettstedet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Retningslinjer for personvern for Hotjar. Du kan velge å ikke la Hotjar spore brukeratferden din på nettsted.

  • HockeyApp, Crashlytics (Fabric): Firebase: HockeyApp, som er en Microsoft-tjeneste, samt Crashlytics og Firebase, som er Google-tjenester, brukes til å hjelpe oss med å forstå bruken av appene våre bedre, for å forbedre brukeropplevelsen og identifisere og løse hovedårsakene til programkrasj.

  • Flurry: Flurry, som er en Yahoo-tjeneste, brukes til å gi oss en bedre forståelse av bruken av Garmin Mobile-apper, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Tag Management:

Garmin bruker Tealium IQ Tag Management for å gjøre det lettere å administrere de ulike analysetjenestene og informasjonskapsel- og pikseltaggteknologiene Garmin bruker for å måle bruken av nettstedet. For å kunne levere slike tjenester mottar Tealium grunnleggende serverlogginformasjon fra brukere av Garmins nettsteder (f.eks. IP-adresse og informasjon om nettleser og operativsystem).

Overvåkning av appytelse:

Garmin bruker AppDynamics for å analysere og overvåke ytelsen til det komplekse økosystemet vårt. For å kunne tilby slike tjenester mottar AppDynamics grunnleggende informasjon, inkludert IP-adresse, som trengs for å kunne oppdage og diagnostisere uvanlige feil og responstider.

Oppdateringer av personvernerklæring

Vi kan oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen, etter hvert som vi legger til nye produkter og apper, etter hvert som vi forbedrer våre gjeldende tilbud, og etter hvert som teknologi og lovgivning endres. Du kan finne ut når denne personvernerklæringen sist ble endret, ved å se Sist oppdatert øverst på denne siden. Eventuelle endringer trer i kraft når den personvernerklæringen legges ut.

Hvis vi gjør vesentlige endringer, varsler vi deg på forhånd, og hvis det er nødvendig i henhold til gjeldende lov, ber vi om ditt samtykke. Dette varselet blir sendt på e-post eller ved å publisere endringene på Garmin-nettsteder og -apper som er tilknyttet denne personvernerklæringen.

Oppbevaring av personlige data

Vi oppbevarer dine personlige data så lenge Garmin-kontoen din anses som aktiv. Du kan også se nedenfor under avsnittet «Dine rettigheter» for å se en beskrivelse av retten til sletting.

Datakontroller og databeskyttelsesansvarlig

Hvis du bor i et land i EØS, Storbritannia eller Sveits, blir personopplysninger som innhentes av Garmin, kontrollert av Garmin Würzburg GmbH, med adressen Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Selskapets EU-databeskyttelsesansvarlige befinner seg på samme adresse og kan nås via e-post på [email protected]

Hvis du bor i Kina, blir personopplysningene som innhentes av Garmin, kontrollert av Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd, med adressen 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Kina, som du kan kontakte via e-post på [email protected]

Hvis du bor utenfor EØS, Storbritannia, Sveits og Kina, blir personopplysningene som innhentes av Garmin, kontrollert av Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, som du kan kontakte via e-post på [email protected]

Dine rettigheter

Hvis du bor i EU eller Storbritannia, har du i henhold til den generelle personvernforordningen (GDPR) eller Storbritannias lov om databeskyttelse fra 2018 rett til å be Garmin om å få tilgang til og utbedre eller slette personopplysningene dine, dataportabilitet, begrense behandlingen av personopplysningene dine, rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen av personopplysningene dine og rett til å klage til et tilsynsorgan. Hvis du vil ha mer informasjon om disse rettighetene, kan du gå til Europakommisjonens side om dine rettigheter "side om dine rettigheter") knyttet til personvernforordningen, som kan vises på en rekke språk. Hvis du bor utenfor EU og Storbritannia, kan du ha lignende rettigheter i henhold til lokal lovgivning.

For å be om tilgang til eller utbedring, overføring eller sletting av dine personlige opplysninger, eller for å slette Garmin-kontoen din, kan du gå til Senteret for kontoadministrering.

Hvis du bor i EU eller Storbritannia og vil utøve din rett til å begrense behandlingen eller gjøre innsigelser mot behandlingen, kontakter du Garmins EU-databeskyttelsesansvarlige hos Garmin Würzburg GmbH på adressen Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Du kan også ta kontakt via e-post på [email protected]

Hvis du bor i Kina og ønsker å utøve noen av rettighetene dine, kan du kontakte Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. på [email protected]

Hvis du ikke bor i EU, Storbritannia eller Kina, men du mener at du har rett til å utøve disse eller noen andre rettigheter i henhold til lokal lovgivning, kan du kontakte Garmin International, Inc. på [email protected]

Merknad til personer bosatt i California vedrørende rutiner og rettigheter knyttet til personvern

Hvis du er bosatt i California, kan Californias lover gi deg ytterligere rettigheter knyttet til personopplysningene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om personvernrettigheter i California, kan du gå til CCPA-personvernerklæringen.

Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.