Skip navigation links

Garantiretningslinjer for maritime produkter

EMEA Rev L (01/2021)

Innhold

Garantierklæring
Garanti- og produktregistrering

 1. Begrenset standardgaranti for forbrukere av maritime produkter – eierinstallasjon
 2. Returprosedyre i henhold til begrenset standardgaranti for forbrukere av maritime produkter
 3. Sertifisert begrenset standardgaranti – godkjente installasjoner
 4. Fraskrivelse av garantiansvar
 5. Prosedyre for standardgarantikrav

Tillegg A
Tillegg B

Last ned og lagre Garmins globale garantiretningslinjer for maritime produkter


Garantierklæring

I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOVGIVNING, ER GARANTIENE OG RETTSMIDLENE SOM ER BESKREVET HER, EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVPÅLAGTE, HERUNDER ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV GARANTIER OM SALGBARHET ELLER FORMÅLSTJENLIGHET, LOVPÅLAGTE ELLER ANDRE. DENNE GARANTIEN GIR EIEREN SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND. I OMRÅDER DER EN SLIK ANSVARSFRASKRIVELSE IKKE ER MULIG, KOMMER DENNE GARANTIEN I TILLEGG TIL EVENTUELLE LOVPÅLAGTE GARANTIER.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL GARMIN HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM SKYLDES BRUK, FEILAKTIG BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER PRODUKTFEIL. I noen land eller områder er ansvarsfraskrivelse for tilfeldige skader eller følgeskader ikke tillatt, og det er mulig at begrensningen ovenfor ikke får anvendelse.

Garmin forbeholder seg retten til etter egen vurdering å reparere eller erstatte produktet eller tilbudet, eller tilby full refusjon av kjøpesummen. DENNE BEFØYELSEN SKAL VÆRE KUNDENS ENESTE BEFØYELSE VED EVENTUELT BRUDD PÅ DENNE GARANTIEN.


Garanti- og produktregistrering

Forhandlere/originalutstyrsprodusenter (OEM-er) oppfordres til å registrere kundens installasjon på https://dealers.garmin.com/drc/index.jspx eller til å be kunden om å registrere produktet innen 30 dager etter salgsdatoen. Kunder kan registrere produktene sine på https://my.garmin.com. Hvis de ikke har Internett-tilgang, kan de kontakte Garmins produktsupport på (i Storbritannia) 0882380000 eller (utenfor Storbritannia) +44 3708501242.

Produktregistreringskort følger ikke med visse enheter. Når det er tilfellet, må du sørge for å datere kundens salgskvittering siden dette er hans/hennes kjøpsbevis, eller registrere kundens installasjon på https://dealers.garmin.com/drc/index.jspx.

Når forhandleren mottar et maritimt produkt fra Garmin/EmpirBus for service, er et garantibevis påkrevd. Det kan kontrolleres på én av tre måter:

 1. Forhandleren kan registrere kundenavn, serienumre og kjøpsdatoer.
 2. Kunden kan vise sin opprinnelige salgskvittering som kjøpsbevis.
 3. Forhandleren kan gå til Garmins forhandlerregistreringsportal på Dealer Resource Center.

Hvis du vil kvalifisere for standardgaranti, må det maritime produktet fra Garmin/EmpirBus være oppført i tillegg A, som er vedlagt denne garantien, og være en «godkjent installasjon», noe som betyr at den skal installeres av enten:

 1. et NMEA-installasjonsverksted med minst én sertifisert medarbeider,
 2. en godkjent Garmin-serviceforhandler,
 3. en godkjent Garmin OEM-båtbygger, eller
 4. en ikke-godkjent OEM-båtbygger som gjennomførte installasjonen og fikk den godkjent og ferdigstilt av en NMEA-forhandler eller en godkjent Garmin-serviceforhandler.

To kategorier av produktgarantier er tilgjengelig for kunden:

 1. begrenset standardgaranti for forbrukere av maritime produkter – selvutført installasjon eller ikke-godkjent installert utstyr.
 2. sertifisert begrenset standardgaranti – godkjente installasjoner for produkter som er oppført i tillegg A, og er vedlagt denne garantien.

1. Begrenset standardgaranti for forbrukere av maritime produkter – eierinstallasjon

1.1.0 Maritime produkter fra Garmin/EmpirBus garanteres fri for material- eller utførelsesfeil i en periode på 2 år fra datoen produktet ble kjøpt av den første kunden i butikk. I denne perioden vil Garmin (Europe) Ltd. og tilknyttede selskaper («Garmin») etter eget valg reparere eller skifte ut eventuelle komponenter som ikke fungerer ved normal bruk.

1.1.1 Garmins dorgemotorprodukter oppført i tillegg B garanteres fri for material- eller utførelsesfeil i en periode på:

(a) tre (3) år fra den datoen produktet ble kjøpt av den første kunden for ikke-kommersiell fritidsbruk, eller
(b) ett (1) år fra den datoen produktet ble kjøpt av den første kunden, og deretter hadde kommersiell bruk. Kommersiell bruk betyr enhver bruk som er knyttet til inntektsgivende aktiviteter, eller andre aktiviteter som er knyttet til drift av en virksomhet.

Komposittakselen til et dorgemotorprodukt som bare brukes til ikke-kommersiell fritidsbruk, er garantert fri for material- og utførelsesfeil i kundens levetid og kan ikke overføres. Komposittakselen i et dorgemotorprodukt for kommersiell bruk er ett (1) år fra den datoen produktet ble kjøpt av den første kunden. I gjeldende periode (levetiden til den opprinnelige kunden som brukte dorgemotorproduktet bare til ikke-kommersiell fritidsbruk eller ett (1) år fra datoen et dorgemotorprodukt til kommersiell bruk ble kjøpt) vil Garmin etter eget valg stille til rådighet en ny komposittaksel for alle material- eller utførelsesfeil som er bekreftet av Garmin. Kunden er ansvarlig for eventuelle kostnader som påløper i forbindelse med at den originale akselen fjernes og den nye monteres.

1.1.1 Slike reparasjoner eller utskiftinger av produkter angitt i tillegg A eller tillegg B utføres kostnadsfritt for kunden, både når det gjelder deler og arbeid, forutsatt at kunden selv dekker eventuelle transportkostnader ved retur av produktet til Garmin.

1.1.2 Garmin betaler ikke for arbeid om bord, reisetid eller kjørelengde som kreves for å besøke fartøyet
for denne begrensede standardgarantien for forbrukere av maritime produkter

1.1.3 Denne begrensede standardgarantien for forbrukere av maritime produkter berører ikke kundens lovfestede rettigheter i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning eller kundens rettigheter overfor forhandleren som følge av salgs-/kjøpskontrakten. Hvis det ikke er i strid med gjeldende nasjonale lovgivning, vil denne begrensede garantien være kundens eneste rettsmiddel, og Garmin skal ikke være ansvarlig for eventuelle tilfeldige skader eller følgeskader på grunn av brudd på noen uttrykkelige eller underforståtte garantier.


2. Returprosedyre i henhold til begrenset standardgaranti for forbrukere av maritime produkter

2.1.0 Kunder og forhandlere må først kontakte en representant for Garmin Europes produktsupport for teknisk hjelp, og så snart standard feilsøkingstester er utført, vil det bli gitt et RMA-nummer. Dette RMA-nummeret skal plasseres tydelig på pakken som sendes til Garmin for reparasjon. Dette RMA-nummeret fungerer som referansenummer for alle involverte parter. Det gjør det mulig for Garmins reparasjonsteknikere å få en fullstendig og tydelig beskrivelse av de rapporterte feilene og problemene som rapporteres, og også hvor enheten sendes tilbake til når reparasjonen er fullført. Kunder og forhandlere kan bruke dette RMA-nummeret til å kontrollere reparasjonsstatus.

2.1.1 Service og forespørsel om en RMA kan utbes ved henvendelse til den lokale Garmin-forhandleren, se support.garmin.com.

2.1.2 Det defekte produktet må sendes til Garmin med kjøpsbevis og RMA-nummeret merket tydelig på pakken.

2.1.3 Kunder kan velge å engasjere sine serviceforhandlere til å utføre denne prosessen for kundens regning.


3. Sertifisert begrenset standardgaranti – godkjente installasjoner

3.1.0 Standardgarantiperioden for maritime produkter fra Garmin/EmpirBus oppført i tillegg A er to (2) år for deler og serviceforhandlerens arbeid om bord.

3.1.1 Garmins standardgarantiperiode for Garmins dorgemotorprodukter angitt i tillegg B, som er fabrikknye varer kjøpt av en godkjent Garmin-forhandler og installert av et Garmin- og NMEA- eller ABYC-sertifisert installasjonsforetak, er:

(a) tre (3) år for deler og service om bord fra den datoen produktet ble kjøpt av den første kunden for ikke-kommersiell fritidsbruk, eller
(b) ett (1) år for deler og service om bord fra den datoen produktet ble kjøpt av den første kunden, og deretter hadde kommersiell bruk.

3.2.0 Garmins standardgarantiperiode for komposittakselen til et dorgemotorprodukt som bare er til ikke-kommersiell fritidsbruk, varer i den opprinnelige kundens levetid og kan ikke overføres. Standardgarantiperioden for den komposittakselen til et dorgemotorprodukt som er til kommersiell bruk, er ett (1) år fra den datoen produktet ble kjøpt av den første kunden. I gjeldende periode (levetiden til den opprinnelige kunden som brukte dorgemotorproduktet bare til ikke-kommersiell fritidsbruk eller ett (1) år fra datoen et dorgemotorprodukt til kommersiell bruk ble kjøpt) vil Garmin etter eget valg stille til rådighet en ny komposittaksel for alle material- eller utførelsesfeil som er bekreftet av Garmin. Kunden er ansvarlig for eventuelle kostnader som påløper i forbindelse med at den originale akselen fjernes og den nye monteres.

3.2.1 Garantiperioden starter fra det tidligste av: (I) kjøpsdato, (ii) dato båten ble kjøpt av den første kunden i butikken, eller (iii) datoen for ferdigstillelse av godkjent installasjon.

3.1.2 Standardgarantien gjelder bare for spesifikke maritime produkter fra Garmin som oppført i tillegg A vedlagt denne garantien og bare for godkjente installasjoner, dvs. som er installert av:

 1. et NMEA-installasjonsverksted med minst én sertifisert medarbeider,
 2. en godkjent Garmin-serviceforhandler,
 3. en godkjent Garmin OEM-båtbygger, eller
 4. en ikke-godkjent OEM-båtbygger som gjennomførte installasjonen og fikk den godkjent og ferdigstilt av en NMEA-forhandler eller en godkjent Garmin-serviceforhandler.

3.1.3 Installasjoner foretatt av en tredjepart som ikke inngår i punkt 3.1.2 ovenfor, klassifiseres som eierinstallasjoner og vil derfor dekkes av den begrensede standardgarantien for forbrukere av maritime produkter og ikke den sertifiserte begrensede standardgarantien.

3.1.4 Kundens garantibevis for dekning i henhold til standardgarantien er nødvendig. Den skal bestå av: (i) en faktura for produktet som viser kjøpsdatoen, (ii) produktserienummeret og (iii) et bevis på godkjent installasjon i henhold til punkt 3.1.2 ovenfor.

3.1.5 Denne standardgarantien påvirker ikke kundens lovfestede rettigheter i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning eller kundens rettigheter overfor forhandleren som følge av salgs-/kjøpskontrakten. Hvis det ikke er i strid med gjeldende nasjonale lovgivning, er denne standardgarantien kundens eneste rettsmiddel, og Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tilfeldige skader eller følgeskader på grunn av brudd på uttrykkelige eller underforståtte garantier.

3.1.5 Standardgarantien dekker arbeid for servicereparasjon/utskifting for spesifikke produkter bare som definert i tillegg A vedlagt denne garantien.

3.1.6 Prosedyre for standardgaranti
Kunder skal kontakte Garmin eller en autorisert serviceforhandler innen 30 dager etter feil på et maritimt produkt fra Garmin/EmpirBus for service. Alle kunder og/eller forhandlere må utføre standard feilsøkingsmetoder før en faktisk situasjon i henhold til standardgarantien foreligger. Kunder og forhandlere kan få hjelp til å gjøre dette ved å kontakte Garmins produktsupport direkte på (i Storbritannia) 0882380000 eller (utenfor Storbritannia) +44 3708501242 eller [email protected]


4. Garantiutelukkelser

4.1.0 I tillegg til begrensningene ovenfor skal fraskrivelsene av garantiansvar angitt nedenfor gjelde både den begrensede standardgarantien for forbrukere av maritime produkter og den sertifiserte begrensede standardgarantien.

4.1.1 Installasjon som ikke er foretatt i samsvar med installasjonsveiledningen i bruker- og installasjonshåndboken fra Garmin/EmpirBus, kan ugyldiggjøre garantien.

4.1.2 Garantierklæringen dekker ikke produktfeil på grunn av fraktskader, ulykke, misbruk eller feilaktig bruk, feil lagring, endring eller uautorisert reparasjon, korrosjon, produkter der serienummeret er tuklet med, overspenning, hærverk, vanninntrenging eller -nedsenking eller andre natur- (force majeure) eller værfenomener, for eksempel lynnedslag, oversvømmelser, søl av mat eller væsker, feiljustering utført av kunden osv.

4.1.3 Garantierklæringen gjelder ikke hvis Garmin/EmpirBus ikke ble varslet av forbrukeren om den påståtte feilen eller feilen til produktet i gjeldende begrensede garantiperiode.

4.1.4 Garantierklæringen gjelder ikke hvis produktet fra Garmin/EmpirBus ble brukt med eller koblet til et tilbehør som ikke er levert av Garmin/EmpirBus, eller som passer til bruk med produkter fra Garmin/EmpirBus, eller som brukes på en annen måte enn tiltenkt bruk.

4.1.5 Garmin påtar seg ikke noe ansvar for skader som oppstår under installasjonen.

4.1.6 Standardgarantien gjelder ikke for eierinstallasjoner.

4.1.7 Garantierklæringen dekker ikke kostnader knyttet til svingere produsert av andre leverandører enn Garmin, skade som skyldes feilaktig konfigurasjon av svingeren, og bytte av svingere eller utslepinger og sjøsettinger. Den dekker heller ikke butikkforsyninger, tapt produksjonstid eller utilsiktet skade.

4.1.8 Garantierklæringen dekker ikke feilaktig spesifisert produkt, feilaktig spesifiserte svingere, feil plassering av svingere, problemer med ventilering av svingere, problemer med RF-interferens under installasjon, eksisterende støy eller spenninger på elektriske systemer om bord, kartografifeil eller enheter som er utsatt for eller koblet til feil spenningsnivå eller spenningstype.

4.1.9 Garantierklæringen dekker ikke LCD-skjermer som viser defekte piksler innenfor de tekniske spesifikasjonene som er fastsatt av Garmin eller den Garmin-godkjente LCD-leverandøren.

4.2.0 Programvareoppdateringer, systemkontroller eller -kalibreringer dekkes ikke med mindre de anses som nødvendige for erstatningsdelene i systemet som repareres/vedlikeholdes.

4.2.1 Garantierklæringen dekker ikke produkter der det ikke kan fremvises et egnet kjøpsbevis med dato, forhandler, serienummer, installasjonsfaktura (om nødvendig) på det tidspunktet da det anmodes om garantiservice.

4.2.2 Garantierklæringen dekker ikke kostnader knyttet til utskifting av svingere eller utslepinger eller sjøsettinger.

4.2.3 Garantierklæringen dekker ikke sjøforsøk. Hvis du under spesielle omstendigheter har en bestemt sak som berettiger en prøve ute i sjøen, kan du ta kontakt med Garmin Europes produktsupport for forhåndsgodkjenning fra administratoren av garantien for maritime produkter.

4.2.4 Garmin påtar seg ikke ansvar for skader på produkter fra andre leverandører enn Garmin som er koblet til GHP™ 12- eller GHP™ Reactor™ mekaniske/ettermonterte/solenoid autopiloter.

4.2.5 Garantierklæringen dekker ikke skader eller kostnader som skyldes tilkobling av tredjepartsprodukter.

4.2.6 Garmin påtar seg ikke ansvar for tingskade, personskade eller kostnader som skyldes feil systemkonstruksjon fra EmpirBus, manglende redundans, implementering av feilsikre mekanismer, feil installasjon, manglende systemtesting etter installasjon, tilkoblet kabling eller feilaktig bruk av Empirbus’ digitale svitsjesystemer.

4.2.7 Garmin påtar seg ikke ansvar for kostnader som skyldes mangel på innsending til Garmin eller lagring av EmpirBus’ digitale svitsjesystemgrafikk og konfigurasjonsfiler som ikke er opprettet og levert av Garmin.

4.2.8 Digitale svitsjesystemer er svært fleksible og konfigurerbare. Garmin påtar seg derfor ikke, og kan ikke påta seg, ansvar for å gi retningslinjer for alle situasjoner og hendelser som kan oppstå når du konstruerer og installerer et digitalt svitsjesystem.

4.2.9 Garantierklæringen dekker ikke normal slitasje eller feilaktig bruk, eller kosmetisk skade som riper, hakk og bulker.

4.3.0 Garantierklæringen dekker ikke feil eller utilstrekkelig stell eller vedlikehold. Garantierklæringen dekker derfor ikke dorgemotorprodukter som ikke er vedlikeholdt i henhold til gjeldende vedlikeholdshåndbok for dorgemotoren eller kostnader forbundet med nødvendig vedlikehold i henhold til gjeldende vedlikeholdshåndbok for dorgemotoren.

4.3.1 Garantierklæringen dekker ikke dorgemotorprodukter som brukes i saltvann eller brakkvann.

4.3.2 Garantierklæringen dekker ikke skader forårsaket av ulykke, feil installasjon, feil stuing, feil bruk, vann, oversvømmelse, brann, andre naturfenomener eller eksterne årsaker, eller unnlatelse av å få utført nødvendig årlig vedlikehold av et dorgemotorprodukt.

4.3.3 Garantierklæringen dekker ikke skade på et produkt som er koblet til strøm- og/eller datakabler som ikke er levert av Garmin, eller skade på et produkt som er koblet til kabler som ikke er sertifisert av UL (Underwriters Laboratories) og ikke er merket som begrenset strømkilde (LPS).

4.3.4 Garantierklæringen dekker ikke kostnader knyttet til normalt vedlikehold eller utskifting av deler eller tilbehør som ikke er definert som produksjonsfeil.

4.3.5 Garantierklæringen dekker ikke fraktkostnader knyttet til retur av defekt utstyr til Garmin, og Garmin skal ikke betale slik frakt.

4.3.6 Garantierklæringen dekker ikke vanninntrenging forårsaket av høytrykksspylere eller skader på produkter som er forårsaket av aggressive kjemikalier.

4.3.7 Garantierklæringen dekker ikke kostnader knyttet til modifiserte eller malte produkter utenfor produksjonsspesifikasjonene.

4.3.8 Produkttilbakekallinger – Hvis Garmin velger å trekke tilbake et produkt fra markedet, forbeholder vi oss retten til å fastsette en rimelig sats for demontering og utskifting av slikt utstyr basert på situasjonen.

4.3.9 Garmin forbeholder seg retten til å nekte alle garantiservicekrav som anses som urimelige eller i strid med retningslinjene og prosedyrene angitt i dette garantidokumentet. I tillegg forbeholder Garmin seg retten til å nekte å betale refusjon av garantiarbeid til en serviceforhandler som Garmin mener ikke utfører kvalitetsarbeid, eller som manipulerer denne garantierklæringen på en måte som ikke er i Garmins og kundens interesse.


5. Prosedyre for standardgarantikrav

5.1.0 Kravskjema må sendes til Garmin for alle standardgarantikrav.

5.1.1 Alle garantikravskjemaer må fylles ut på engelsk.

5.1.2 Hvert standardgarantikrav må ledsages av et garantikravskjema som må fylles ut fullstendig og brukes til å spore kravet. Det skal oppgis i alle saker som gjelder kravet.

5.1.3 Hvis skjemaet ikke fylles ut fullstendig, vil manglende eller utilstrekkelig informasjon forsinke behandlingen av kravet og kan føre til avvisning av krav.

5.1.4 Alle utfylte skjemaer for standardgarantikrav må sendes tilbake til garantikravavdelingen.

5.2.0 Servicerapporter
En utfylt servicerapport må vedlegges garantikravskjemaet. Servicerapporten skal inneholde feilsymptomer, utbedring ved reparasjon og inkludere årsak til ekstra arbeid, reisetid og/eller kjørelengde hvis dette er godkjent av Garmin.

5.2.1 Alle servicerapporter må fylles ut på engelsk.

5.3.0 Arbeidssatser for standardgaranti
Arbeid betales til avtalt sats i ditt område for alle garantikrav som er fremmet i henhold til denne garantierklæringen.

5.3.1 Den maksimale refunderbare godtgjørelsen vil være i samsvar med Garmins erklæring. Det finnes ingen overtids- eller andre tilleggssatser.

5.4.0 Reise- og kjøregodtgjørelse i henhold til standardgaranti
Reisetid og kjørelengde vil bli refundert for krav som oppfyller vilkårene i standardgarantien.

5.4.1 Detaljer om reisetid, med angivelse av båtens plassering, serviceagent som utførte reparasjonen, og eventuelle reisekvitteringer, skal leveres med garantikravet, ellers avvises alle reiseutgifter.

5.4.2 Hvis den installerende forhandleren befinner seg innenfor rimelig avstand, forventer Garmin at forhandleren utfører service i henhold til standardgarantien. I andre situasjoner forventes det at nærmeste serviceagent til fartøyet utfører standardgarantitjenesten, og dermed holder kostnadene til reisetid og kjørelengde på et minimum. Hvis reisetiden og kjørelengden overskrider det som forventes å være rimelig, må forhåndsgodkjenning innhentes fra Garmin.

5.5.0 Maksimale reparasjonstider
Gjeldende maksimale reparasjonstider spesifiseres av Garmin. Avvik fra disse beløpene må godkjennes av administratoren av garantien for maritime produkter hos Garmin Europe i dette tilfellet, vennligst oppgi kontaktnavn i servicerapporten.

5.6.0 Godtgjørelse for prøve ute i sjøen
Garmin gir ingen godtgjørelse for prøver ute i sjøen, som vanligvis belastes kunden. Hvis du under spesielle omstendigheter har en bestemt sak som berettiger en prøve ute i sjøen, kan du kontakte administratoren av garantien for maritime produkter hos Garmin Europe for godkjenning. Detaljer om denne godkjenningen må legges ved garantikravet.

5.7.0 Prosedyre for produktretur
Retur av defekte produkter må ha et RMA-nummer tydelig merket på utsiden av pakken.

5.7.1 Hvert returnert produkt må vise vedlagt RMA-nummer og garantikravskjema for å gjøre det mulig å identifisere feil og returer samt kreditere garantikrav.

5.7.2 Fraktkostnader
Fraktkostnader knyttet til retur av defekt utstyr til Garmin betales av kunden/serviceagenten.

5.7.3 Produkttilbakekalling
Forhandlere vil bli informert om hva du må gjøre hvis det skulle oppstå en slik situasjon.

5.7.4 Uautoriserte returer
Alle produkter som ankommer til Garmin uten RMA-nummer tydelig angitt på utsiden av pakken, klassifiseres som uautoriserte returer, og produktene returneres umiddelbart sammen med en faktura for fraktkostnader.

5.7.5 Erstatningsenheter – produktbytte
Produkter som ikke omfattes av standardgarantien, skal returneres til Garmin for kundens returtransportregning for reparasjon, eller kunden kan tilbys en komplett enhet som erstatning. Se tillegg A vedlagt denne garantien for å få en liste over spesifikke produkter som inngår i standardgarantien.

5.7.6 Returnerte produkter skal sendes til adressen som er oppgitt av Garmin-forhandleren, med RMA-nummeret tydelig angitt på utsiden av pakken.


Tillegg A

Arbeidssatser for standardgaranti.
Arbeidssats for standardgaranti blir utbetalt til den avtalte satsen for ditt område for arbeid og reisetid
Godkjent installasjon i samsvar med punkt 3.1.3.
Standardgarantien gjelder bare for følgende spesifikke produkter.

Radarskannere Arbeid Reiser
GMR™ 18HD+ / 18xHD 2 timer 1 time
GMR 24xHD 2 timer 1 time
GMR 424xHD2 3 timer 1 time
GMR 62X / 122X / 252X xHD2 3 timer 1 time
GMR Fantom™ 18 / 24 2 timer 1 time
GMR Fantom 54/56/124/126/254/256 3 timer 1 time
Montering av seilbåtmast (ekstra) 1 time N/A
MFD-kartplottere Arbeid Reiser
Nødvendig programvareoppdatering 0,5 time N/A
GPSMAP 74xx-/76xx-serien 2 timer 1 time
GPSMAP 84xx / 86xx / 87xx2 2 timer 1 time
GPSMAP 7X2-/9X2-serien 1 time 1 time
GPSMAP 10X2-/12X2-serien 1 time 1 time
GPSMAP 12X2 Touch-serien 1 time 1 time
GPSMAP 7x2 / 9x2 / 12x2 PLUS 1 time 1 time
GPSMAP 7x3 / 9x3 / 12x3 1 time 1 time
echoMAP CHIRP / PLUS / ULTRA / UHD 1 time 1 time
Garmin GHP™ 12 / 20 / Compact / Reactor™ Arbeid Reiser
Pumpe (1.0, 1.2, 2.0, smart) 3 timer 1 time
ECU™ / CCU™ 1 time 1 time
GHP™-gateway 1 time 1 time
Shadow Drive™ 2,5 timer 1 time
GHC™ 20 1 time 1 time
Klasse A/B-drivenhet (Garmin) 2 timer 1 time
EmpirBus™ Arbeid Reiser
NXT DCM / Connect 50 1 time 1 time
NXT MCU / WDU 1 time 1 time
Sensorer Arbeid Reiser
GA™ 38 1 time 1 time
GPS 19x NMEA 2000 1 time 1 time
GPS 19x HVS 1.5 timer 1 time
GPS 24xd 1 time 1 time
GSD™ 24 / 25 / 26 1 time 1 time
GCV™ 10 / 20 1 time 1 time
Meteor™ 300 1 time 1 time
Garmin-kompass 1 time 1 time
Ondeck® Hub-system 1 time 1 time
Instrumenter Arbeid Reiser
GMI™ 20 0.5 time 1 time
GNX™ Wind 1 time 1 time
GND™ 10 1 time 1 time
GWind™-serien 1 time 1 time
GNX™ 20 / 21 / 120 / 130 1 time 1 time
GRID 20 1 time N/A
VHF-radioer/AIS Arbeid Reiser
VHF 300 / 300i 0.5 time N/A
VHF 115 / 215 / 215AIS / 315 0.5 time N/A
VHF 210 AIS / 210i AIS / 300 AIS 0.5 time N/A
AIS™ 300 / 600 / 800 1 time N/A
Garmin-svingere3 Arbeid Reiser
Panoptix™-serien 2 timer 1 time
GT/CV-serien In/Thru-Hull 2 timer 1 time
Garmin Kicker Pilot Arbeid Reiser
Kicker-gassregulator 2 timer 1 time

2 Volvo Penta Glass Cockpit frittstående og skjermer får anvendelse
3 Utskifting av Garmin-svingere inkluderer opptil 1 500 NOK for utslepings- og sjøsettingskostnader, fakturaer påkrevd

Kjøregodtgjørelse og satser
Den maksimale kjøregodtgjørelsen før godkjenning er en 80 kilometer rundtur
Satsen for kjøregodtgjørelsen er xxx per engelske mil (din områdesats)

Merk:
Det ovenstående er de maksimale godtgjørelsene. Servicerapporten skal gjenspeile tiden som kreves. Garantiservice som krever lengre tid eller flere utgifter, må forhåndsgodkjennes av Garmins maritime garantiadministrator i Europa.
Hvis den installerende forhandleren befinner seg innenfor rimelig avstand, forventer Garmin at forhandleren utfører service i henhold til standardgarantien. I andre situasjoner forventes det at nærmeste serviceagent til fartøyet utfører standardgarantitjenesten, og dermed holder kostnadene til reisetid og kjørelengde på et minimum. Hvis reisetiden og kjørelengden overskrider det som forventes å være rimelig, må forhåndsgodkjenning innhentes fra Garmin.


Tillegg B

Arbeidssatser for standardgaranti.
Arbeidssats for standardgaranti blir utbetalt til den avtalte satsen for ditt område for arbeid og reisetid
Godkjent installasjon i samsvar med punkt 3.1.2.
Treårig garanti/standardgaranti gjelder bare følgende spesifikke produkter.

Force® Trolling Motor Arbeid Reiser
Komplett trollingmotor 1 time N/A
Drivsystem 0.5 time N/A
Brakett 1 time N/A
Fusion-Underholdning Arbeid Reiser
Stereoanlegg
RA770 / RA670 / WB670 0.5 time N/A
AV755 / UD755 / AV650 / UD650 0.5 time N/A
Fjernkontroller
ERX400 / SRX400 / NRX300 0.5 time N/A
Forsterkere
DA12250 / DA41400 / DA51600 / DA82000 0.5 time N/A
DA61500 / 24DA61500 0.5 time N/A
Høyttalere
FL652SPW / F652W / FL652PC (ea) 0.25 time N/A
FL772SPW / F772W / FL772SPC (ea) 0.25 time N/A
FL882SPW / F882W / FL882SPC (ea) 0.25 time N/A
Targabøylehøyttalere
FLT652SPW / FLT652SPC / FL772SPW (ea) 0.25 time N/A
FL772SPC / FL882SPW / FL882SPC (ea) 0.25 time N/A
Basshøyttalere
SL102SPW / SL102SPC / S102W 0.25 time N/A

Kjøregodtgjørelse og satser
Den maksimale kjøregodtgjørelsen før godkjenning er en 80 kilometer rundtur
Satsen for kjøregodtgjørelsen er xxx per engelske mil (din områdesats)

Merk:
Det ovenstående er de maksimale godtgjørelsene. Servicerapporten skal gjenspeile tiden som kreves. Garantiservice som krever lengre tid eller flere utgifter, må forhåndsgodkjennes av Garmins maritime garantiadministrator i Europa.
Hvis den installerende forhandleren befinner seg innenfor rimelig avstand, forventer Garmin at forhandleren utfører service i henhold til standardgarantien. I andre situasjoner forventes det at nærmeste serviceagent til fartøyet utfører standardgarantitjenesten, og dermed holder kostnadene til reisetid og kjørelengde på et minimum. Hvis reisetiden og kjørelengden overskrider det som forventes å være rimelig, må forhåndsgodkjenning innhentes fra Garmin.