Skip navigation links

Trafikkvilkår

Livstidstrafikk

Livstidstrafikk gjelder for levetiden til Garmin-trafikkmottakeren eller så lenge Garmin mottar trafikkdata fra trafikkleverandøren sin, avhengig av hva som inntreffer først. Trafikkmottakerens levetid er den perioden mottakeren (a) har de tekniske funksjonene som kreves for å kunne bruke gjeldende tjenester for trafikkdata, og (b) kan fungere som tilsiktet uten større reparasjoner. Trafikkinnhold er ikke tilgjengelig for alle områder.

Tafikkinformasjon i sanntid

Hvis du vil ha tilgang til trafikkinformasjon i sanntid, må du laste ned Smartphone Link app. User’s data plan charges, if any, will apply. Contact your mobile service provider for more information about your service plan’s data and roaming rates. Requires Bluetooth-enabled smartphone (sold separately).