Skip navigation links

nüMaps Lifetime

Hvis du kjøper et abonnement på nüMapsTM Lifetime (selges separat), eller hvis Garmin-produktet leveres med et abonnement på nüMaps Lifetime eller andre livstidskart, får du kartdataoppdateringer når og etter hvert som slike oppdateringer gjøres tilgjengelige på Garmins webområde for levetiden til én (1) kompatibel Garmin-enhet eller så lenge Garmin mottar kartdata fra en tredjepartsleverandør, avhengig av hva som inntreffer først. Et produkts levetid angir perioden produktet (a) har nok minnekapasitet og andre nødvendige tekniske muligheter til å bruke gjeldende kartdata, og (b) fungerer som det skal uten større reparasjoner. Et produkt anses som ute av drift og levetiden utløpt hvis det ikke er lastet ned noen oppdateringer for produktet over en periode på 24 måneder eller mer. Hvis ikke annet er spesielt uttrykt, er oppdateringene du mottar i abonnementet, oppdateringer til det samme geografiske området som fulgte med Garmin-produktet da du kjøpte det. I noen tilfeller kan det hende at Garmin-produktet ikke har tilstrekkelig gjenværende minne til at du kan laste inn en oppdatering til kartdataene. Da må du enten (a) velge redusert kartdatadekning for oppdateringene eller (b) kjøpe et microSD-kort eller et SD-kort separat (som er kompatibelt med Garmin-produktet ditt) og laste opp hele eller deler av kartdatadekningen for oppdateringene til kortet og sette inn kortet i sporet for microSD-kort eller SD-kort i Garmin-produktet. Hvis verken (a) eller (b) kan brukes til å løse produktets mangel på gjenværende minne, kan Garmin konkludere med at produktets levetid har utløpt. Garmin kan oppheve nüMaps Lifetime-abonnementet eller andre abonnement på livstidskart hvis du bryter ett eller flere av vilkårene i denne Avtalen eller abonnementet. Abonnementet på nüMaps Lifetime eller andre livstidskart kan ikke overføres til andre personer eller til andre Garmin-produkter.