Skip navigation links
VIRKSOMHETEN
Facilities

Anlegg

Vi er et globalt selskap med kontorer i USA, Europa og Asia. Ved disse anleggene utfører vi ulike trinn i produktutviklingen, fra konsept til masseproduksjon av bruksklare enheter. Vi har en vertikal integrering som betyr at alle prosesser innen design, produksjon, markedsføring og lagerarbeid gjøres internt. Dermed kan vi opprettholde et høyt kvalitetsnivå samtidig som vi svarer raskere til et marked som er i stadig endring.