Skip navigation links

MŪSU CILVĒKI

Garmin cilvēki ir pirmajā vietā. Mēs zinām, ka, lai gan mūsu panākumu atslēga ir mūsu produkti, tieši mūsu cilvēki ir tie, kas rada šos panākumus. Mūsu darbinieki ciena Garmin vērtības un katru dienu īsteno mūsu misiju un vīziju. Mēs pret mūsu darbiniekiem izturamies cieņpilni, un viņi to novērtē un sniedz to pašu atpakaļ savām kopienām.---

KOPIENA

Garmin iegulda līdzekļus kopienās, kurās dzīvo un strādā mūsu kolēģi, ziedojot labdarības organizācijām, sponsorējot pasākumus un strādājot kā brīvprātīgie. Dažādi Garmin biroji katru gadu piedalās vietējās “United Way” kampaņās, kā arī uzņēmuma darbinieki veic personiskus ziedojumus.

  1. gadā Garmin un mūsu darbinieki saziedoja vairāk nekā 1,6 miljonus ASV dolāru organizācijai “United Way” un kopienu partnerorganizācijām.

Mēs atbalstām kopienas dalībnieku un mūsu pašu darbinieku aktīvu dzīvesveidu, sponsorējot tādus pasākumus kā Garmin Kanzasas maratonu, pasaulē slavenās grants riteņbraukšanas sacensības un dažādus riteņbraukšanas, skriešanas un multisporta pasākumus visā pasaulē. Šādi pasākumi ļauj mums sadarboties ar saviem klientiem, godināt viņu sasniegumus un gūt atsauksmes, kas uzreiz tiek izmantota mūsu produktu pētniecībā un izstrādē.

Garmin ir apvienojis spēkus ar skrējēju apvienību “National Runners Alliance”, lai sniegtu atbalstu iniciatīvai par cīņu pret uzmākšanos, ko piedzīvo skrējējas.

Šī apvienība nodrošina izglītību un rīkus, savukārt Garmin izmanto platformu, lai vairotu izpratni par drošības funkcijām, kas iestrādātas mūsu skriešanas pulksteņos, piemēram, palīdzības nepieciešamības un negadījumu noteikšanas funkcijām, kas var nosūtīt skrējēja atrašanās vietu ārkārtas situācijas kontaktiem.

KOPIENA

APMACĪBA UN PĀRKVALIFIKĀCIJA

Ilgtspējība ir kas vairāk nekā naudas pelnīšana. Tā ir atkārtota ieguldīšana darbības veidos, kas nodrošina ilgu un dinamisku nākotni. Garmin ir apņēmies nodrošināt darbiniekiem iespēju turpināt mācības, izmantojot dažādus kursus, sākot no tehniskiem aspektiem līdz pat personiskai izaugsmei. Mēs arī mudinām turpināt profesionālo izglītību, piedāvājot mācību maksas atlīdzināšanu.

Garmin, lūkojoties pēc nākotnes darbaspēka, piedāvā spēcīgu kvalifikācijas prakses programmu, ko atzinīgi ir novērtējis informācijas uzņēmums “Vault”, kā vienu no labākajām tehniskajām un inženierijas kvalifikācijas praksēm.

Mums ir vairāk nekā 270 stažieru 15 dažādās atrašanās vietās.

Garmin aktīvi darbojas arī dažādās zinātnes, tehnoloģijas, inženierijas un matemātikas ārsnieguma programmās, kas iedvesmo jaunākās paaudzes mācīties tieši šajās nozarēs. Citi pasākumi, piemēram, Starptautiskā sieviešu aviācijas nedēļas rīkošana, mudina sievietes un minoritātes tiekties pēc karjeras iespējām tehnoloģiju jomā.

APMACĪBA UN PĀRKVALIFIKĀCIJA

DAUDZVEIDĪBA UN IEKĻAUTĪBA

Mūsu mērķis ir piesaistīt, attīstīt un apmācīt cilvēkus no visas pasaules, kas pārstāv dzīves iespēju dažādību. Mēs dzīvojam daudzveidīgā, multikulturālā pasaulē, un mēs vēlamies, lai mūsu darbinieki atspoguļotu pasauli, kurā mēs dzīvojam. Mēs uzskatām, ka tikai tad, kad sapulcināsim cilvēkus ar atšķirīgu izcelsmi, mēs patiesi varam piedāvāt unikālus risinājumus saviem klientiem. Lai sekmētu darbinieku iesaistīšanos un saikņu izveidi starp dažādām grupām, Garmin ir vairākas darbinieku resursu grupas (employee resource group — ERG). Šīs darbinieku vadītās grupas piedāvā personīgas un profesionālas izaugsmes, vadības un brīvprātīgā darba iespējas. Šajās grupās ir iesaistīti vairāk nekā 1000 dalībnieku, tostarp Garmin vadītāji.

UZZINĀT VAIRĀK
DAUDZVEIDĪBA UN IEKĻAUTĪBA

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Mēs esam apņēmušies nodrošināt drošu un veselīgu darba vietu visiem mūsu darbiniekiem. Mēs nodrošinām darbiniekiem veselības un drošības aizsardzības apmācību, kas ir atbilstošas viņu darba funkcijām. Mēs ievērojam drošības likumus un atbilstošus standartus, kas attiecas uz mūsu uzņēmumu. Turklāt mūsu ražotnes Āzijā ir sertificētas saskaņā ar starptautisko arodveselības un drošības standartu ISO 45001.

UZZINĀT VAIRĀK
VESELĪBA UN DROŠĪBA

CILVĒKTIESĪBAS

Mūsu mērķis uzņēmumā Garmin ir nodrošināt, ka attiecībā uz visiem mūsu piegādes ķēdē iesaistītajiem darbiniekiem tiek ievērotas cilvēktiesības un ka visām personām tiek nodrošināti droši, taisnīgi un nediskriminējoši darba apstākļi. Garmin atbalsta tos piegādātājus, kuri ir vienisprātis ar mums, ka godīga darba prakse un droša darba vide ir neatņemama cilvēktiesību daļa.

Mēs nosodām visas mūsdienu verdzības formas. Šī nostāja ir piemērojama mūsu pašu darbībām, kā arī mūsu piegādes ķēdei, un tā ir dokumentēta mūsu Pamatnostādnēs par moderno verdzību un mūsu cilvēktiesībās, kā arī Kalifornijas 2010. gada likumā par piegādes ķēžu pārredzamību. Mūsu apņemšanās ievērot cilvēktiesības ir apliecināta arī mūsu Rīcības kodeksā un Piegādātāju rīcības kodeksā. Tālāk norādītajā lapā ir sniegta informācija par mūsu pozīciju saistībā ar “konfliktu izrakteņiem”.

UZZINĀT VAIRĀK

RĪCĪBA

Mūsu darbinieku rīcības kodekss ir kā Garmin vērtību turpinājums, kas ir mūsu uzņēmējdarbības pamats. Tas nosaka, ka mūsu darbiniekiem jābūt vēlmei veikt darījumus ar mūsu klientiem, uzņēmējdarbības partneriem, sabiedrību un citam ar citu.

Mūsu darbinieku rīcības kodekss ir kā Garmin vērtību turpinājums, kas ir mūsu uzņēmējdarbības pamats. Tas nosaka, ka mūsu darbiniekiem jābūt vēlmei veikt darījumus ar mūsu klientiem, uzņēmējdarbības partneriem, sabiedrību un citam ar citu.

DARBINIEKA RĪCĪBAS KODEKSSPiegādātāju rīcības kodekss

Lai iegūtu informāciju par ilgtspējību,
lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu uz [email protected]