Privātuma politika InReach® globālajai satelītkomunikāciju tehnoloģijai

Last updated: March 6, 2019

Garmin izstrādāja šo Privātuma politiku, lai sniegtu jums informāciju par to, kā mēs un mūsu meitasuzņēmums InReach, Inc. (“InReach”) apstrādājam jūsu personas datus, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni Garmin Explore, veidojat Garmin kontu, reģistrējat un lietojat savu InReach ierīci, abonējat un izmantojat inReach satelītkomunikāciju pakalpojumus un lietojat lietotnes Earthmate un Explore.
“Personas dati” ir informācija, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Lai pārietu uz noteiktu šīs Privātuma politikas iedaļu, lūdzu, noklikšķiniet uz saites zemāk.

Garmin apstrādāto personas datu kategorijas

Personas dati, kas tiek apstrādāti, kad jūs izveidojat Garmin kontu.

Kad izveidojat Garmin kontu, mēs lūdzam jūs norādīt savu e-pasta adresi un vārdu, uzvārdu. Ja vēlaties, varat nenorādīt pilnu vārdu un uzvārdu, bet tikai vārdu vai segvārdu.

Nolūki un juridiskais pamatojums.

(a) Garmin apstrādā jūsu e-pasta adresi, tāpēc ka jūs izmantojat e-pasta adresi un paroli, lai pierakstītos savā kontā. E-pasta adreses apstrādes juridiskais pamatojums šādā nolūkā balstās uz Garmin likumisku interesi aizsargāt jūsu konta drošību.

(b) Garmin arī apstrādā jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu jums svarīgu informāciju par jūsu ierīcēm, lietotnēm, abonementu vai kontu, piemēram, svarīgu drošības informāciju vai informāciju par būtiskām izmaiņām šajā Privātuma politikā. Jūsu norādītais vārds ir saistīts ar jūsu Garmin kontu. Jūsu E-pasta adreses apstrādes juridiskais pamatojums šādā nolūkā balstās uz Garmin likumisku interesi sniegt jums svarīgu informāciju par jūsu ierīcēm, lietotnēm, abonementu un kontu.

(c) Ja jūs piekrītat saņemt no Garmin reklāmas informāciju, Garmin apstrādās jūsu e-pasta adresi arī, lai nosūtītu jums reklāmas informāciju par Garmin produktiem un lietotnēm. Juridiskais pamatojums jūsu e-pasta adreses apstrādei šādā nolūkā ir jūsu piekrišana. Savu piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, mainot izvēles savā Garmin kontā vai izmantojot anulēšanas saiti mūsu reklāmas e-pasta vēstuļu apakšā. No Garmin saņemto reklāmas e-pasta vēstuļu pamatā ir izvēles, kuras norādāt savā Garmin kontā, atrašanās vieta, ko norāda jūsu interneta protokola (IP) adrese, Garmin ierīču veidi, kurus jūs pievienojāt savam Garmin kontam, un jebkuri jūsu Garmin kontā iekļauti abonementi. Juridiskais pamatojums šo datu apstrādei šādā nolūkā ir Garmin likumiska interese samazināt to reklāmas e-pasta vēstuļu skaitu, kas nosūtītas konkrētam klientam, atlasot, kuri klienti saņem noteiktas reklāmas e-pasta vēstules, nevis sūtot visas reklāmas vēstules ikvienam klientam, kurš ir piekritis saņemt reklāmas e-pasta vēstules.

(d) Garmin arī apstrādā jūsu e-pasta adresi, lai saistītu to ar jūsu Garmin kontu, kad jūs sazināties ar mūsu klientu atbalsta dienesta pārstāvjiem. Juridiskais pamatojums šādai apstrādei ir mūsu likumiska interese sniegt kvalitatīvu atbalstu klientiem.

Personas dati, kuri tiek apstrādāti, kad piesakāties savā Garmin kontā ar sociālo tīklu akreditācijas datiem (ja izvēlaties šādu iespēju).

Jūs varat izvēlēties pieteikties savā Garmin kontā, izmantojot savus sociālo tīklu (piem., Facebook) pieteikšanās akreditācijas datus. Ja izvēlaties pierakstīties šādi, pirmajā pierakstīšanās reizē jums vaicās, vai piekrītat, ka sociālā tīkla nodrošinātājs var sniegt Garmin noteiktu informāciju, tādu kā jūsu vārds, e-pasta adrese, profila fotoattēls, publicētā informācija, komentāri un cita ar jūsu sociālā tīkla kontu saistīta informācija. Sociālā tīkla pierakstīšanās konfigurācijas specifikācijas rezultātā sociālā tīkla nodrošinātājs visu šo informāciju dara pieejamu Garmin. Tomēr vienīgā informācija, kuru Garmin patur un apstrādā, ir jūsu e-pasta adrese. Ja nevēlaties, lai sociālā tīkla nodrošinātājs atklāj jūsu informāciju Garmin, varat vienkārši pieteikties savā Garmin kontā, izmantojot Garmin konta, nevis sociālā tīkla konta akreditācijas datus.

Nolūks un juridiskais pamatojums.

Sociālā tīkla nodrošinātāja iesniegto e-pasta adresi Garmin saista ar jūsu Garmin kontu, lai turpmāk varat pieteikties Garmin kontā, izmantojot savu e-pasta adresi, ja vairs nevēlaties pieteikties, izmantojot sociālā tīkla konta akreditācijas datus. Juridiskais pamatojums šīs informācijas apstrādei šādā nolūkā ir Garmin likumiska interese nodrošināt jums alternatīvu pieteikšanās metodi un aizsargāt jūsu kontu.

Personas dati, kas tiek apstrādāti, kad jūs iegādājaties abonementu inReach satelītkomunikāciju pakalpojumiem.

Kad jūs iegādājaties inReach abonementu, inReach ievāc jūsu e-pasta adresi, pasta adresi, rēķina adresi, tālruņa numuru un kontaktinformāciju jūsu izraudzītajām kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem. Trešā persona, Vantiv, apstrādā jūsu maksājuma kartes informāciju, kad iegādājaties abonementu inReach satelītkomunikāciju pakalpojumiem. Mēs iesakām rūpīgi iepazīties ar Vantiv Privātuma politiku.

Nolūks un juridiskais pamatojums.

(a) inReach apstrādā jūsu e-pasta adresi, lai saistītu to ar jūsu inReach satelītkomunikāciju pakalpojumu abonementu, ļaujot jums sūtīt e-pasta vēstules citiem inReach ierīču lietotājiem un saņemt no tiem, kā arī nosūtīt jums norēķinu un citu informāciju par inReach satelītkomunikāciju pakalpojumu abonementu. Juridiskais pamatojums jūsu e-pasta adreses apstrādei šādos nolūkos ir abonēšanas līguma izpilde.

(b) inReach apstrādā jūsu pasta adresi, jo GEOS un GEOS Starptautiskais Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centrs (“IERCC”) izmanto inReach abonentu pasta adresi, lai noteiktu, vai abonents pogu SOS savā dzīvesvietā nav aktivizējis netīši. Juridiskais pamatojums šai apstrādei ir inReach’s likumiska interese samazināt kļūdainu trauksmju skaitu.

(c) inReach apstrādā jūsu tālruņa numuru, jo GEOS un IERCC to izmanto, lai noteiktu, vai abonents nav netīši aktivizējis pogu SOS savā dzīvesvietā, un inReach to izmanto, lai sazinātos ar abonentiem par norēķinu informāciju. Juridiskais pamatojums šai apstrādei ir inReach’s likumiska interese samazināt kļūdainu trauksmju skaitu un sazināties ar abonentiem par to norēķinu informāciju.

(d) inReach apstrādā ārkārtas gadījumiem izraudzīto jūsu kontaktpersonu informāciju, lai inReach un/vai GEOS un IERCC var sazināties ar tiem gadījumā, ja esat nonācis ārkārtas situācijā. Juridiskais pamatojums šai apstrādei ir inReach likumiska interese sazināties ar jūsu izraudzītajām kontaktpersonām ārkārtas situācijām gadījumā, ja nonākat ārkārtas situācijā.

(e) inReach apstrādā jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu jums abonenta saglabāšanas e-pasta vēstules, ja uzturaties Amerikas Savienotajās Valstīs un neatsakāties saņemt šādas e-pasta vēstules vai ja uzturaties ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm un piekrītat saņemt šādas e-pasta vēstules. Juridiskais pamatojums šai apstrādei ir jūsu piekrišana, kuru jebkurā laikā varat atsaukt.

Personas dati, kas tiek apstrādāti, kad jūs izmantojat inReach satelītkomunikāciju pakalpojumus.

inReach produkti un satelītkomunikāciju pakalpojumi ir paredzēti, lai tos izmantotu kā līdzekļus saziņai gadījumā, kad ir nepieciešama attiecīgu dienestu neatliekama palīdzība. Lai uzņēmums inReach, tā meitasuzņēmumi un pakalpojumu sniedzēji varētu īstenot šo pakalpojumu, inReach apstrādā teksta, SMS un e-pasta ziņojumus, kas nosūtīti uz jūsu inReach ierīci un no tās, un inReach apstrādā jūsu inReach ierīces atrašanās vietu, kad jūsu inReach ierīce sazinās ar Iridium satelītiem.

Nolūks un juridiskais pamatojums.

Līguma izpilde.

Personas dati, kas tiek apstrādāti, kad jūs sinhronizējat savu Garmin inReach ierīci.

Kad jūs sinhronizējat savu Garmin inReach ierīci, izmantojot lietotni Explore vai Earthmate, Garmin Express vai inReach Sync, mēs reģistrējam datus par pārraidi, piemēram, sinhronizācijai izmantoto interneta protokola (IP) adresi, sinhronizācijas laiku un datumu, avārijas/diagnostikas žurnālus, ierīces ģeogrāfisko atrašanās vietu, informāciju par jūsu ierīci un sinhronizācijai izmantoto tīklu (piem., Wi-Fi vai mobilais), kā arī ierīces akumulatora uzlādes līmeni.

Personas dati, kas tiek apstrādāti, kad jūs sazināties ar Garmin vai inReach.

Kad jūs sazināties ar mūsu klientu atbalsta dienesta pārstāvjiem e-pastā, pa tālruni, tiešsaistē vai personīgi, mēs vācam personas datus, piemēram, jūsu vārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un saziņas izvēli, kā arī par jums piederošajiem Garmin produktiem, piemēram, to sērijas numuru un iegādes datumu, un informāciju par jūsu abonementiem. Mēs arī varam izveidot notikumu žurnālus, kas ir noderīgi, diagnosticējot ar produkta vai lietotnes veiktspēju saistītas problēmas, un iegūt informāciju, kas saistīta ar atbalsta vai pakalpojuma problēmu. Lai uzlabotu klientu apkalpošanu, saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem mēs varam arī ierakstīt un pārskatīt sarunas ar klientu atbalsta pārstāvjiem un analizēt jebkuru brīvprātīgās klientu aptaujās mums sniegto atsauksmi. Ar jūsu piekrišanu mūsu klientu atbalsta dienesta pārstāvji var pieteikties jūsu Garmin kontā, ja piemērojams, lai palīdzētu novērst problēmas un atrisināt jūsu jautājumu.

Nolūks un juridiskais pamatojums.

Mēs izmantojam šo informāciju, lai sniegtu jums klientu un produktu atbalstu un sekotu mūsu klientiem sniegtā atbalsta un produktu atbalsta kvalitātei un veidiem. Juridiskais pamatojums šīs informācijas apstrādei šādos nolūkos ir Garmin un inReach likumiska interese nodrošināt kvalitatīvu produktu atbalstu. Juridiskais pamatojums, piesakoties jūsu Garmin kontā, ja piemērojams, lai palīdzētu novērst problēmu un atrisināt jūsu jautājumu, ir piekrišana, kuru jūs varat atsaukt.

Personas datu saņēmēju kategorijas

GEOS un IERCC.

Kad jūs izmantojat satelītkomunikāciju pakalpojumus un aktivizējat SOS ārkārtas signālu, inReach sniegs GEOS un GEOS Starptautiskā Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centra (“IERCC”) pakalpojuma nodrošinātājam tādu informāciju kā jūsu vārds un uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs, ziņojuma saturs, nosūtīšanas laiks un ziņojuma sūtītāja un saņēmēja identitāte un atrašanās vieta, un mēs varam sniegt šo informāciju arī kompetentām iestādēm un operatīvās reaģēšanas dienestiem, kā arī jūsu ģimenes locekļiem. GEOS un IERCC var sniegt šādu informāciju pēc vajadzības arī operatīvās reaģēšanas dienestiem.

Meklēšanas un glābšanas dienesti un operatīvās reaģēšanas dienesti.

Kad jūs izmantojat satelītkomunikāciju pakalpojumus un aktivizējat SOS ārkārtas signālu, inReach kompetentiem meklēšanas un glābšanas dienestiem un operatīvās reaģēšanas dienestiem var sniegt arī tādu informāciju kā jūsu vārds un uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs, ziņojuma saturs, nosūtīšanas laiks un ziņojuma sūtītāja un saņēmēja identitāte un atrašanās vieta. GEOS un IERCC var sniegt šo informāciju attiecīgiem kompetentiem meklēšanas un glābšanas dienestiem un operatīvās reaģēšanas dienestiem.

Ģimenes locekļi.

Ja norādāt sava abonementa iestatījumos šādu lūgumu, inReach arī jūsu abonementa iestatījumos norādītajiem ģimenes locekļiem var sniegt tādu informāciju kā ziņojuma saturs, nosūtīšanas laiks un ziņojuma sūtītāja un saņēmēja identitāte un atrašanās vieta.

Personas, kuras jūs uzaicināt sekot savai atrašanās vietai.

Jūs varat uzaicināt ģimenes locekļus, draugus vai citas personas sekot jums savos datoros vai mobilajās ierīcēs, izmantojot tīmeklī bāzētu portālu MapShare™. inReach ierīce ar iepriekš atlasītiem laika intervāliem nosūtīs ceļa punktus, lai sekotāji tiešsaistē var sekot jūsu atrašanās vietai. Varat uzaicināt ģimenes locekļus, draugus vai citus izmantot arī MapShare, lai noteiktu jūsu inReach ierīci un skatītu jūsu GPS atrašanās vietu, sekotu jūsu kustībai un apmainītos ar ziņojumiem jūsu brauciena laikā. Ja vēlaties, varat arī iegult savu MapShare lapu emuārā, tīmekļa vietnē vai sociālā tīklā.

Citi pakalpojumu sniedzēji.

Garmin izmanto trešo personu, piemēram, Adobe un Emarsys, mākoņpakalpojumus, kas palīdz nosūtīt jums e-pasta vēstules. Šie pakalpojumi seko ar šīm e-pasta vēstulēm saistītām darbībām, piemēram, vai tās tika atvērtas, vai uz saitēm e-pasta vēstulēs tika noklikšķināts, un vai pēc noklikšķināšanas uz saitēm tika veikti pirkumi. Garmin izmanto šos datus, lai analizētu intereses par šīm e-pasta vēstulēm līmeni. Garmin izmanto trešās puses pakalpojumu sniedzējus, lai labāk izprastu mūsu tīmekļa vietņu un lietotņu izmantošanu un saistītos nolūkos.
inReach izmanto SendGrid, lai nosūtītu ziņojumus no Garmin inReach ierīcēm uz e-pasta adresēm.

Citi informācijas atklāšanas gadījumi.

Mēs varam atklāt personas datus par jums citām personām: a) ja mums ir spēkā esoša jūsu atļauja šādi rīkoties; b) lai ievērotu spēkā esošu tiesas pavēsti, tiesisku regulējumu, tiesas nolēmumu, tiesas procesu vai citas juridiskas saistības; c) lai izpildītu jebkurus mūsu noteikumus vai politikas; vai d) ja nepieciešams, lai izmantotu pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus vai aizstāvētu tiesībpamatotas prasības; vai e) ja uzskatām par nepieciešamu vai piemērotu, lai censtos sniegt jums palīdzību gadījumā, kad nonākat ārkārtas situācijā. Turklāt mēs varam nodot jūsu personas datus filiālei, meitasuzņēmumam vai trešai personai jebkuras visa Garmin vai InReach uzņēmuma vai visu aktīvu vai akciju reorganizācijas, apvienošanas, pārdošanas, iekļaušanas kopuzņēmumā, piešķiršanas, nodošanas vai citādas pārvietošanas gadījumā, tostarp (bet ne tikai) saistībā ar jebkuru bankrota vai līdzīgu procedūru, ar nosacījumu, ka jebkurš šāds subjekts, kuram mēs nododam personas datus, bez iepriekšēja paziņojuma jums un bez jūsu piekrišanas nedrīkstēs apstrādāt jūsu personas datus citā nolūkā, izņemot vienīgi šajā Privātuma politikā aprakstīto, ja to nosaka piemērojamie tiesību akti.

Personas datu pārsūtīšana

Garmin ir globāla līmeņa uzņēmums. Lai piedāvātu mūsu produktus, lietotnes un pakalpojumus, iespējams, mums ir jānodod jūsu personas dati citiem Garmin uzņēmumiem citās valstīs. [Skatiet Garmin piederošos uzņēmumus](https://www.garmin.com/en-US/legal/garmin-companies “Garmin uzņēmumi”). Kad jūs izveidojat Garmin kontu, pievienojat personas datus savā konta profilā vai augšupielādējat aktivitāšu datus savā Garmin kontā, jūsu personas dati tiks apkopoti un saglabāti Garmin International Inc. serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. Personas datus personām, kuras uzturas Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē, pārvalda Garmin Würzburg GmbH un tā vārdā apstrādā Garmin International, Inc. Jebkura personas datu pārsūtīšana no Garmin uzņēmumiem Eiropas Ekonomikas zonā (”EEZ”) vai Šveicē uz Garmin International, Inc. Amerikas Savienotajās Valstīs tiek veikta saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātām līguma standartklauzulām. Visiem Garmin uzņēmumiem ir jāievēro privātuma prakse, kas noteikta šajā Privātuma paziņojumā.

Sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas

Tīmekļa vietnes.

Lai labāk analizētu to, kā jūs un citi apmeklētāji naviģē Garmin tīmekļa vietnēs un veidotu apkopotu statistiku par vietnes lietošanu un atbildes ātrumu, mēs ar trešās puses analīzes pakalpojuma sniedzēju palīdzību vācam noteiktu informāciju, kad jūs apmeklējat mūsu vietni. Šī informācija ietver IP adresi, ierīces ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas veidu, pārlūkprogrammas valodu, jūsu pieprasījuma datumu un laiku, jūsu apmeklējuma(-u) laiku(-s), lapu skatījumus un lapu elementus (piem., saites), uz kuriem klikšķināt. Mūsu vietnē vai mūsu e-pasta ziņojumos mēs varam izmantot sīkfailus, pikseļu birkas, tīmekļa bāksignālus, tukšus GIF attēlus vai citus līdzīgus rīkus, kas palīdz mums vākt un analizēt šādu informāciju. Mēs izmantojam šo informāciju, lai nodrošinātu labāku, piemērotāku saturu mūsu vietnē, novērtētu reklāmu efektivitāti, noteiktu un novērstu problēmas un uzlabotu jūsu vispārējo darbību mūsu vietnē. Mēs varam iesaistīt arī vienu vai vairākas trešās puses pakalpojumu sniedzējus, lai tie nodrošinātu reklāmas tiešsaistē mūsu vārdā. Šīs personas var izmantot pikseļu birku vai līdzīgu tehnoloģiju, lai vāktu informāciju par jūsu tīmekļa vietņu apmeklējumiem, un tās var izmantot šo informāciju, lai sūtītu jūsu interesēm pielāgotus reklāmas materiālus. Pilnīgāku informāciju par šo praksi un izvairīšanos no šādu trešās puses pakalpojumu sniedzēju veiktas datu vākšanas un šādas informācijas izmantošanas, lūdzu, skatiet: Ja nevēlaties, ka ar jums saistītā informācija tiek vākta, izmantojot šādas tehnoloģijas, lielākajā daļā pārlūkprogrammu ir iekļauta vienkārša procedūra, kura ļauj automātiski daudzas no šīm tehnoloģijām atteikt vai piedāvā iespēju tās atteikt vai pieņemt. Ja uzturaties Eiropas Savienībā vai citā tādā jurisdikcijā, kas pieprasa mums iegūt jūsu piekrišanu sīkfailu lietošanai mūsu vietnēs, jums būs iespēja pārvaldīt savas sīkfailu prioritātes tīmekļa vietnēs, izņemot gadījumus, kad noteikti sīkfaili ir nepieciešami, lai nodrošinātu vietnes pamatfunkcionalitāti, un jums nav izvēles atspējot šos sīkfailus.

Explore app, Earthmate app un Garmin Express.

Mēs vācam datus no lietotājiem arī par to, kā tie lieto Garmin mobilās lietotnes un Garmin Express. Vāktās analīzes informācijas veidi ietver datumu un laiku, kad lietotne piekļūst mūsu serveriem, lietotnes versiju, ierīces atrašanās vietu, valodas iestatījumu, kāda informācija un faili tika lejupielādēti lietotnē, lietotāja uzvedību (piem., izmantotās funkcijas, lietošanas biežums), ierīces statusa informāciju, informāciju par ierīces modeli, aparatūru un operētājsistēmu, kā arī to, kā lietotne darbojas. Garmin izmanto šos datus, lai uzlabotu mūsu mobilo lietotņu un Garmin Express kvalitāti un funkcionalitāti, izstrādātu un piedāvātu produktus un funkcijas, kas vislabāk piemērotas jums un citiem lietotājiem, kā arī lai iespējami ātri noteiktu un novērstu lietotņu stabilitātes un citas lietojamības problēmas. Juridiskais pamatojums šādas analīzes informācijas apstrādei ir mūsu likumiska interese izprast to, kā mūsu klienti strādā ar mūsu produktiem, lietotnēm un tīmekļa vietnēm, lai varam uzlabot lietotāja iespējas un mūsu produktu, lietotņu un tīmekļa vietņu funkcionalitāti. Piedāvājam dažus trešās personas analīzes un līdzīgu mūsu pašlaik izmantoto pakalpojumu nodrošinātāju piemērus.

Analytics pakalpojumi.

  • Google: Mēs izmantojam Google Analytics, lai sekotu vietņu statistiskai un lietotāju demogrāfiskai informācijai, interesēm un uzvedībai tīmekļa vietnēs. Mēs izmantojam arī Google Search Console, lai labāk izprastu, kā mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji atrod mūsu tīmekļa vietni, un uzlabotu mūsu meklētājprogrammas optimizāciju. Uzziniet vairāk,, kā šī analīzes informācija var tikt izmantota, kā jūs varat pārvaldīt savas informācijas izmantošanu un kā atteikt, neļaujot Google Analytics izmantot jūsu datus.
  • Azure Application Insights Pakalpojums Azure Application Insights tiek izmantots, lai mēs labāk izprastu Garmin Express lietošanu un uzlabotu lietotāja darbību. Azure Application Insights ir Microsoft pakalpojums.
  • NewRelic. NewRelic pakalpojums tiek izmantots, lai sekotu tīmekļa vietnes darbībai un lietošanai un mēs varētu uzlabot darbību kopumā.
  • Loggly. Loggily pakalpojums tiek izmantots, lai sekotu informācijai par kļūdām, kas rodas tīmekļa vietnē Garmin Explore un InReach ziņojumu apstrādes infrastruktūrā, un Garmin varētu uzlabot sistēmas veiktspēju.

Bērni

Mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes nav paredzētas personām, kas ir jaunākas par 16 gadiem. Personām, kas jaunākas par 16 gadiem, mēs lūdzam neiesniegt personas datus Garmin. Ja uzzināsim, ka esam ieguvuši personas datus no bērna, kas ir jaunāks par 16 gadiem, mēs rīkosimies, lai iespējami ātri dzēstu šo informāciju.

Privātuma politikas atjauninājumi

Tā kā mēs pastāvīgi pievienojam piedāvājumam jaunus produktus un lietojumprogrammas un uzlabojam mūsu aktuālos piedāvājumus un tā kā tehnoloģijas mainās un tiesību aktos tiek veikti grozījumi, mēs palaikam varam veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Jūs varat redzēt, kad šī Privātuma politika pēdējo reizi ir pārskatīta,— to norāda uzraksts “Pēdējo reizi atjaunināts” šīs lapas augšā. Jebkuras izmaiņas stāsies spēkā no brīža, kad mēs publicēsim pārskatīto Privātuma politiku.

Ja veiktie grozījumi būs būtiski, mēs jums par tiem paziņosim, un gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, mēs iegūsim jūsu piekrišanu. Šis paziņojums par izmaiņām tiks nosūtīts e-pasta vēstulē vai publicēts Garmin tīmekļa vietnēs un lietotnēs, kurām ir saite uz šo Privātuma politiku.

Personas datu saglabāšana

Mēs saglabāsim jūsu personas datus tik ilgi, kamēr jūsu Garmin konts būs uzskatāms par aktīvu. Skatiet tālāk arī sadaļu “Jūsu tiesības” par to, kādas ir jūsu tiesības dzēst informāciju.

Datu pārzinis un datu aizsardzības speciālists

Ja uzturaties Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē, Garmin savāktos jūsu personas datus pārvalda Garmin Würzburg GmbH, kura adrese ir Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Germany (Vācija). Garmin ES datu aizsardzības speciālists atrodas tajā pašā adresē, un ar to varat sazināties, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi: [email protected].

Ja uzturaties ārpus Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices, Garmin savāktos personas datus pārvalda Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, ar ko varat sazināties, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi: [email protected].

Jūsu tiesības

Ja uzturaties Eiropas Savienībā, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu jums ir tiesības pieprasīt no Garmin piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, datu pārnesamību, jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi un tiesības iesniegt sūdzību pārraudzības iestādei. Lai iegūtu papildu informāciju par šīm tiesībām, lūdzu, dodieties uz Eiropas Komisijas [lapu “Manas tiesības”](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights_en “My Rights”), kas attiecas uz VDAR un kuru varat skatīt vairākās valodās. Ja uzturaties ārpus Eiropas Savienības, iespējams, jums ir līdzīgas tiesības saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

Lai pieprasītu piekļuvi saviem personas datiem vai savam Garmin kontam un lai labotu, pārnestu vai dzēstu savus personas datus vai dzēstu Garmin kontu, dodieties uz vietni Konta pārvaldības centrs.

Ja dzīvojat Eiropas Savienībā un vēlaties īstenot savas tiesības ierobežot savu datu apstrādi vai iebilst pret to apstrādi, sazinieties ar Garmin ES datu aizsardzības speciālistu uzņēmumā Garmin Würzburg GmbH, kura adrese ir Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Germany (Vācija), vai rakstiet uz e-pasta adresi: [email protected]. Ja neatrodaties Eiropas Savienībā, bet uzskatāt, ka jums ir tiesības ierobežot vai iebilst pret savu datu apstrādi saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, lūdzu, sazinieties ar Garmin International, Inc., rakstot uz e-pasta adresi: [email protected].