PRIVĀTUMA POLITIKA TRENĒŠANAS LIETOTNEI GARMIN CLIPBOARD

Pēdējoreiz atjaunots: 29 Aprīlis 2021

Skatīt iepriekšējo politiku

Jūsu privātums uzņēmumam Garmin ir svarīgs. Mēs izstrādājām šo Privātuma politiku, lai informētu jūs par to, kā mēs apstrādājam personas datus, kad jūs izmantojat trenēšanas lietotni Garmin Clipboard vai kā sportists pievienojaties Garmin Clipboard sarakstam.

Citas Garmin tīmekļa vietnes, pakalpojumi, lietotnes un produkti, kas ietver saiti uz citu Garmin privātuma politiku, pārvalda šī attiecīgā privātuma politika. Piemēram, mums ir atsevišķa privātuma politika, kas attiecas uz Garmin Connect un ar to saderīgām valkājamām un citām ierīcēm. Noklikšķiniet šeit, lai skatītu mūsu citas privātuma politikas!

“Personas dati” ir informācija, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Lai pārietu uz noteiktu šīs Privātuma politikas iedaļu, lūdzu, noklikšķiniet uz saites zemāk!

Garmin apstrādāto personas datu kategorijas

Personas dati, kas tiek apstrādāti, kad jūs izveidojat Garmin kontu.

Kad veidojat Garmin kontu, mēs lūdzam jūs norādīt savu e-pasta adresi, vārdu un paroli. Ja vēlaties, varat nenorādīt pilnu vārdu un uzvārdu, bet tikai vārdu vai segvārdu.

Nolūki un juridiskais pamatojums

(a) Garmin apstrādā jūsu e-pasta adresi un paroli, tāpēc ka jūs izmantojat e-pasta adresi un paroli, lai pierakstītos savā kontā. E-pasta adreses un paroles apstrādes juridiskais pamatojums šādā nolūkā balstās uz Garmin likumisku interesi aizsargāt jūsu konta drošību.

(b) Garmin arī apstrādā jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu jums svarīgu informāciju par jūsu Garmin produktiem, pakalpojumiem, lietotnēm vai kontu, piemēram, svarīgu drošības informāciju vai informāciju par būtiskām izmaiņām šajā Privātuma politikā. Jūsu norādītais vārds ir saistīts ar jūsu konta profilu un tiek rādīts, kad iesniedzat komentārus vai citus materiālus Garmin tīmekļa vietnē vai lietotnē vai sadarbojaties ar citiem Garmin lietotājiem. Juridiskais pamatojums jūsu e-pasta adreses un vārda apstrādei šādos nolūkos ir Garmin likumiska interese nodrošināt jums svarīgu drošības vai citu informāciju par jūsu Garmin produktiem, pakalpojumiem, lietotnēm vai kontu vai nozīmīgām izmaiņām šajā Privātuma politikā, kā arī nodrošināt iespēju jums sadarboties ar citiem Garmin lietotājiem.

(c) Ja jūs piekrītat saņemt no Garmin reklāmas informāciju, Garmin apstrādās jūsu e-pasta adresi arī, lai nosūtītu jums reklāmas informāciju par Garmin produktiem, pakalpojumiem un lietotnēm, kā arī mūsu informatīvos materiālus. Juridiskais pamatojums jūsu e-pasta adreses apstrādei šādā nolūkā ir jūsu piekrišana. Savu piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, mainot savas izvēles savā Garmin kontā vai izmantojot anulēšanas saiti mūsu reklāmas e-pasta vēstuļu apakšā. No Garmin saņemto reklāmas e-pasta vēstuļu pamatā ir izvēles, kuras norādāt savā Garmin kontā, atrašanās vieta, ko norāda jūsu interneta protokola (IP) adrese, Garmin ierīču veidi, kurus jūs pievienojāt savam Garmin kontam, un jebkuri jūsu Garmin kontā iekļauti abonementi. Juridiskais pamatojums šo datu apstrādei šādā nolūkā ir Garmin likumiska interese samazināt to reklāmas e-pasta vēstuļu skaitu, kas nosūtītas konkrētam klientam, atlasot, kuri klienti saņem noteiktas reklāmas e-pasta vēstules, nevis sūtot visas reklāmas vēstules ikvienam klientam, kurš ir piekritis saņemt reklāmas e-pasta vēstules.

(d) Garmin arī apstrādā jūsu e-pasta adresi, lai saistītu to ar jūsu Garmin kontu, kad jūs sazināties ar mūsu klientu atbalsta pārstāvjiem. Juridiskais pamatojums šādai apstrādei ir mūsu likumiska interese sniegt kvalitatīvu atbalstu klientiem.

(e) Garmin apstrādā e-pasta adresi arī tādēļ, lai nosūtītu paziņojumus klientiem, kad tie ir pārkāpuši mūsu lietošanas noteikumus. Juridiskais pamatojums šādai apstrādei ir mūsu likumiska interese nodrošināt visiem klientiem kvalitatīvu mūsu piedāvāto produktu darbību un sekot mūsu noteikumu ievērošanai.

Personas dati, kas tiek apstrādāti, kad jūs sazināties ar Garmin.

Kad jūs sazināties ar mūsu klientu atbalsta dienesta pārstāvjiem e-pastā, pa tālruni, tiešsaistē vai personīgi, mēs vācam personas datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un saziņas izvēli, kā arī informāciju par jums piederošajiem Garmin produktiem, piemēram, to sērijas numuru un iegādes datumu, un informāciju par jūsu iegādātajiem abonementiem. Mēs arī varam izveidot notikumu žurnālus, kas ir noderīgi, diagnosticējot ar produkta vai lietotnes veiktspēju saistītas problēmas, un iegūstam informāciju, kas saistīta ar atbalsta vai pakalpojuma problēmu. Lai uzlabotu klientu apkalpošanu, saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem mēs varam arī ierakstīt un pārskatīt sarunas ar klientu atbalsta pārstāvjiem un analizēt jebkuru brīvprātīgās klientu aptaujās mums sniegto atsauksmi. Ar jūsu piekrišanu mūsu klientu atbalsta dienesta pārstāvji var pierakstīties jūsu Garmin kontā, ja piemērojams, lai palīdzētu novērst problēmas un atrisināt jūsu jautājumu.

Nolūki un juridiskais pamatojums

Mēs izmantojam šo informāciju, lai sniegtu jums klientu un produktu atbalstu un sekotu mūsu klientiem sniegtā un produktu atbalsta kvalitātei un veidiem, kā arī lai atvieglotu produktu remontu, atpakaļnodošanu vai apmaiņu. Juridiskais pamatojums šīs informācijas apstrādei šādos nolūkos ir Garmin likumiska interese nodrošināt kvalitatīvu produkta atbalstu. Juridiskais pamatojums, pierakstoties jūsu Garmin kontā, ja piemērojams, lai palīdzētu novērst problēmu un atrisināt jūsu jautājumu, ir piekrišana, kuru jūs varat atsaukt.

Personas dati, kas tiek apstrādāti, kad jūs trenēšanas lietotnē Garmin Clipboard iestatāt trenera profilu.

Kad izmantosit trenēšanas lietotni Garmin Clipboard, jūs lūgs ievadīt sava Garmin konta akreditācijas datus vai izveidot Garmin kontu, ja jums tāda vēl nav. Jūs lūgs ievadīt trenera vārdu un, ja vēlēsities, profila fotoattēlu.

Nolūki un juridiskais pamatojums

(a) Garmin apstrādā jūsu Garmin konta informāciju, lai saistītu jūsu Garmin kontu ar Garmin Clipboard trenera profilu. Juridiskais pamatojums šīm apstrādes darbībām ir jūsu piekrišana, kuru jebkurā laikā varat atsaukt, dzēšot trenēšanas lietotnes Garmin Clipboard iestatījumos savus sporta veidus, komandas un datus.

(b) Garmin apstrādā jūsu trenera vārdu un profila fotoattēlu, ja tāds ir, lai rādītu sportistus, kuri ir uzaicināti pievienoties jūsu sarakstam. Juridiskais pamatojums šai apstrādes darbībai ir jūsu piekrišana, kuru jebkurā laikā varat atsaukt, noņemot vai mainot trenera vārdu vai profila attēlu trenēšanas lietotnes Garmin Clipboard iestatījumos.

Personas dati, kas tiek apstrādāti, kad jūs trenēšanas lietotnē Garmin Clipboard iestatāt sarakstu.

Kad trenēšanas lietotnē Garmin Clipboard iestatīsit sarakstu, jūs lūgs ievadīt savas organizācijas nosaukumu un kategoriju, piemēram, skola vai klubs, sporta veidu un komandas nosaukumu. Ja vēlaties, katram sarakstam varat pievienot papildu informāciju, piemēram, organizācijas fotoattēlu, organizācijas karogu vai komandas fotoattēlu.

Nolūki un juridiskais pamatojums

(a) Garmin apstrādā jūsu organizācijas nosaukumu un sporta veidu kopā ar trenera vārdu, lai identificētu jūs sportistiem, kuri ir uzaicināti pievienoties jūsu sarakstam. Juridiskais pamatojums šīs informācijas apstrādei šādā nolūkā ir mūsu juridiskais pienākums iegūt katra sportista informētu piekrišanu, lai koplietotu viņa datus noteiktā sarakstā.

(b) Garmin apstrādā jūsu organizācijas kategoriju, lai pielāgotu noklusējuma iestatījumus jūsu organizācijas veidam un mēs labāk izprastu mūsu lietotāju bāzi. Juridiskais pamatojums šīs informācijas apstrādei šādos nolūkos ir mūsu likumiska interese nodrošināt mūsu lietotājiem kvalitatīvu darbību un piemērotas funkcijas.

(c) Garmin apstrādā jūsu komandas nosaukumu, lai ļautu jums grupēt sportistus savā sarakstā un skatīt attiecīgās komandas apkopotus datus. Savā sarakstā varat izveidot vairākas komandas un izvēlēties, kurus sportistus ar katru komandu saistīt. Juridiskais pamatojums šīs informācijas apstrādei šādos nolūkos ir līguma izpilde.

(d) Ja izvēlēsities iekļaut organizācijas fotoattēlu, tās krāsas un komandas fotoattēlu, Garmin apstrādās šo informāciju, lai personalizētu jūsu saraksta vai komandu skatu, ja to vēlēsities. Šīs apstrādes juridiskais pamatojums ir jūsu piekrišana. Savu piekrišanu varat atsaukt, mainot vai dzēšot šo informāciju treniņu lietotnes Garmin Clipboard iestatījumos.

Personas dati, kas tiek apstrādāti, kad jūs pievienojaties sarakstam kā sportists.

Ja treneris uzaicina jūs pievienoties sarakstam un nav saistījis jūsu Garmin kontu ar lietotni Garmin Clipboard, jūs lūgs ievadīt sava Garmin konta informāciju vai izveidot Garmin kontu, ja jums tāda vēl nav. Jūs lūgs arī dot piekrišanu koplietot savu aktivitāšu datus no Garmin Connect ar Garmin Clipboard. Ja dosit piekrišanu koplietot savu aktivitāšu datus no Garmin Connect ar Garmin Clipboard, jūs lūgs norādīt vārdu vai segvārdu un, ja vēlēsities, iesniegt profila fotoattēlu. Jūs lūgs arī dot piekrišanu koplietot savu aktivitāšu datus no Garmin Clipboard ar šo sarakstu un treneri, turklāt jums būs iespēja konfigurēt stresa un miega datu redzamību.

Nolūki un juridiskais pamatojums

(a) Garmin apstrādā jūsu Garmin konta informāciju, lai saistītu jūsu Garmin kontu ar Garmin Clipboard un ļautu Garmin Clipboard izgūt jūsu aktivitāšu datus no Garmin Connect. Juridiskais pamatojums šīm apstrādes darbībām ir jūsu piekrišana, kuru jebkurā laikā varat atsaukt, atvienojot savu Garmin kontu no Garmin Clipboard savā Garmin kontā.

(b) Garmin apstrādā arī jūsu Garmin konta informāciju, lai pievienotu jūs izraudzītajam sarakstam un koplietotu jūsu Garmin Connect aktivitāšu datus ar treneri, kurš ir saistīts ar šo sarakstu. Pēc pievienošanas jūsu Garmin Connect aktivitāšu dati saraksta trenerim būs redzami trenēšanas lietotnē Garmin Clipboard gan atsevišķi, gan kā apkopoti ar datiem, kurus koplieto citi tās komandas sportisti, ar kuriem treneris jūs ir saistījis. Šo aktivitāšu apstrādes juridiskais pamatojums ir jūsu piekrišana. Savu piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, izejot no saraksta Garmin Clipboard sportistu portālā šeit vai izmantojot Garmin Clipboard saiti savos Garmin Connect iestatījumos, vai dzēšot savu profilu un datus, izmantojot Garmin Clipboard sportistu portālu.

(c) Garmin apstrādā jūsu iestatījumus stresa un miega datiem, lai filtrētu informāciju, kas trenerim redzama treniņu lietotnē Garmin Clipboard. Šos iestatījumus varat mainīt Garmin Clipboard sportistu portālā šeit vai izmantojot Garmin Clipboard saiti savos Garmin Connect iestatījumos. Juridiskais pamatojums šai apstrādes darbībai ir mūsu likumiska interese atļaut jums konfigurēt papildu kontekstuālu datu koplietošanu ar treneri, ja vēlaties.

(d) Garmin apstrādā jūsu vārdu vai segvārdu un profila fotoattēlu, ja tāds ir, lai to uzrādītu trenerim trenēšanas lietotnē Garmin Clipboard. Juridiskais pamatojums šai apstrādes darbībai ir jūsu piekrišana, kuru jebkurā laikā varat atsaukt, noņemot vai mainot savu vārdu vai segvārdu, vai profila attēlu Garmin Clipboard sportistu portālā šeit vai izmantojot Garmin Clipboard saiti savos Garmin Connect iestatījumos.

Personas datu saņēmēju kategorijas

TRENERI

Kad pievienosities sarakstam, ar to saistītais treneris apstrādās jūsu Garmin Connect aktivitāšu datus, tostarp stresa un miega datus, ja izvēlēsities, jūsu vārdu vai segvārdu un, ja iesniegsit, jūsu profila fotoattēlu.

PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

Garmin izmanto trešo personu Amazon Web Services (AWS), lai viesotu augšupielādēto organizāciju, komandu, sarakstu vai profila fotoattēlus. Garmin izmanto arī trešās puses pakalpojumu sniedzējus, lai labāk izprastu mūsu tīmekļa vietņu un lietotņu lietošanu, kā arī saistītos nolūkos.

CITI INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS GADĪJUMI

Mēs varam izpaust jūsu personas datus citām personām: a) ja mums ir jūsu derīga piekrišana šādi rīkoties; b) lai nodrošinātu likumisko prasību izpildi, piemēram, derīgas tiesas pavēstes, tiesas izpildraksta vai tiesas pieprasījuma, vai cita spēkā esoša tiesas procesa gadījumā; c) lai īstenotu jebkuru no mūsu noteikumiem un nosacījumiem vai politikām; vai d) lai pēc nepieciešamības izmantotu pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus un aizstāvētos tiesībpamatotos prasījumos.

Turklāt mēs varam nodot jūsu personas datus filiālei, meitasuzņēmumam vai trešai personai jebkuras visa Garmin uzņēmuma vai visu aktīvu vai akciju reorganizācijas, apvienošanas, pārdošanas, iekļaušanas kopuzņēmumā, piešķiršanas, nodošanas vai citādas pārvietošanas gadījumā, tostarp (bet ne tikai) saistībā ar jebkuru bankrota vai līdzīgu procedūru, ar nosacījumu, ka jebkurš šāds subjekts, kuram mēs nododam personas datus, bez iepriekšēja paziņojuma jums un bez jūsu piekrišanas nedrīkstēs apstrādāt jūsu personas datus citā nolūkā, izņemot vienīgi šajā Privātuma politikā aprakstīto, ja to nosaka piemērojamie tiesību akti.

Personas datu pārsūtīšana

Garmin ir globāla līmeņa uzņēmums. Lai piedāvātu mūsu produktus, lietotnes un pakalpojumus, iespējams, mums ir jānodod jūsu personas dati citiem Garmin uzņēmumiem citās valstīs. Aplukojiet Garmin piederošos uzņēmumus!

Kad jūs izveidojat Garmin kontu, pievienojat personas datus savā konta profilā vai augšupielādējat datus savā Garmin kontā, jūsu personas dati tiks apkopoti un saglabāti serveros Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajā Karalistē un / vai Austrālijā.

Personas datus personām, kuras uzturas Eiropas Ekonomikas zonas ("EEZ") valstī, Apvienotajā Karalistē ("AK”") vai Šveicē, pārvalda Garmin Würzburg GmbH un apstrādā tā vārdā citi Garmin piederoši uzņēmumi, lai nodrošinātu atbalstu, infrastruktūru, drošību un citas galvenās funkcijas. Garmin Würzburg GmbH ir noslēdzis Eiropas Komisijas apstiprinātas līguma standartklauzulas ar tiem uzņēmumiem, kuri neatrodas EEZ valstī vai jurisdikcijā, ko Eiropas Komisija ir atzinusi kā valsti, kas ieviesusi pietiekamu aizsardzību.

Visiem Garmin piederošiem uzņēmumiem ir jāievēro privātuma prakse, kas noteikta šajā privātuma politikā.

Lietojuma analīze

Mēs no lietotājiem vācam datus par to, kā viņi izmanto trenēšanas lietotni Garmin Clipboard. Vāktās analīzes informācijas veidi ietver datumu un laiku, kad lietotne piekļūst mūsu serveriem, lietotnes versiju, mobilās ierīces atrašanās vietu, valodas iestatījumu, datus par to, kāda informācija un faili tika lejupielādēti lietotnē, lietotāja uzvedību (piem., izmantotās funkcijas, lietošanas biežums), ierīces statusa informāciju, informāciju par ierīces modeli, aparatūru un operētājsistēmu, kā arī to, kā lietotne darbojas. Garmin izmanto šos datus, lai uzlabotu trenēšanas lietotnes Garmin Clipboard un citu lietotņu kvalitāti un funkcionalitāti, izstrādātu un piedāvātu produktus un funkcijas, kas vislabāk piemērotas jums un citiem lietotājiem, kā arī lai labāk iespējami ātri noteiktu un novērstu lietotņu stabilitātes un citas lietojamības problēmas.

Juridiskais pamatojums šādas analīzes informācijas apstrādei ir mūsu likumiska interese izprast to, kā mūsu klienti strādā ar mūsu produktiem un lietotnēm, lai varam uzlabot lietotāja iespējas un mūsu produktu un lietotņu funkcionalitāti.

Piedāvājam dažus mūsu pašlaik izmantoto trešās personas pakalpojumu nodrošinātāju piemērus.

  • Google: mēs izmantojam Google Analytics, lai sekotu statistiskai un lietotāju demogrāfiskai informācijai, interesēm un uzvedībai lietotnēs. Uzziniet vairāk, kā šī analīzes informācija var tikt izmantota, kā jūs varat pārvaldīt savas informācijas izmantošanu un kā atteikt, neļaujot Google Analytics izmantot jūsu datus!

  • Microsoft App Center; Firebase (Crashlytics): Microsoft App Center, iepriekš zināms kā HockeyApp, un Firebase (Crashlytics), kas ir Google pakalpojums, tiek izmantoti, lai mēs varētu labāk saprast Garmin lietotņu izmantošanu un uzlabotu lietotāju iespējas tajās, kā arī identificētu un novērstu lietotņu avāriju pamata cēloņus.

Bērni

Mēs lūdzam personas, kas ir jaunākas par 13 gadiem ASV un jaunākas par 16 gadiem pārējās pasaules valstīs, neiesniegt Garmin personas datus. Ja uzzināsim, ka esam vākuši personas datus no bērna, kas ir jaunāks par 13 gadiem ASV vai 16 gadiem citās pasaules valstīs, mēs rīkosimies, lai iespējami ātri dzēstu šo informāciju.

Privātuma politikas atjauninājumi

Tā kā mēs pastāvīgi pievienojam piedāvājumam jaunus produktus, pakalpojumus un lietotnes un uzlabojam mūsu pašreizējos piedāvājumus un tā kā tehnoloģijas mainās un tiesību aktos tiek veikti grozījumi, mēs palaikam varam veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Jūs varat redzēt, kad šī Privātuma politika pēdējo reizi ir pārskatīta,— to norāda uzraksts “Pēdējo reizi atjaunināts” šīs lapas augšā. Jebkuras izmaiņas stāsies spēkā no brīža, kad mēs publicēsim pārskatīto Privātuma politiku.

Ja veiktie grozījumi būs būtiski, mēs jums par tiem paziņosim, un gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, mēs iegūsim jūsu piekrišanu. Šis paziņojums par izmaiņām tiks nosūtīts e-pasta vēstulē vai publicēts Garmin tīmekļa vietnēs un lietotnēs, kurām ir saite uz šo Privātuma politiku.

Personas datu saglabāšana

Mēs saglabāsim jūsu personas datus tik ilgi, kamēr jūsu Garmin konts tiks uzskatīts par aktīvu vai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un regulatīvajām saistībām. Skatiet tālāk arī sadaļu “Jūsu tiesības” par to, kādas ir jūsu tiesības dzēst informāciju.

Automatizēta lēmumu pieņemšana, ietverot profilēšanu

Garmin nepieņem lēmumus, pamatojoties uz algoritmiem vai citu automatizētu apstrādi, kas būtiski ietekmē jūs.

Datu pārzinis un datu aizsardzības speciālists

Ja uzturaties EEZ valstī, Apvienotajā Karalistē vai Šveicē, Garmin savāktos jūsu personas datus pārvalda Garmin Würzburg GmbH, kura adrese ir Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Germany (Vācija). Ar uzņēmuma ES datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot e-pasta ziņojumu: [email protected]

Ja uzturaties ārpus EEZ, Apvienotās Karalistes un Šveices, Garmin savāktos jūsu personas datus pārvalda Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, ar ko varat sazināties, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected] Uzņēmuma Brazīlijas datu aizsardzības speciālists atrodas tajā pašā adresē, un ar to varat sazināties, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected]

Jūsu tiesības

Ja uzturaties EEZ, Apvienotajā Karalistē vai Šveicē, saskaņā ar Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (“VDAR”) vai citā piemērojamā tiesību aktā izklāstītajiem noteikumiem jums ir tiesības pieprasīt no Garmin piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, datu pārnesamību, savu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi un tiesības iesniegt sūdzību pārraudzības iestādei. Lai iegūtu papildu informāciju par šīm tiesībām, dodieties uz Eiropas Komisijas lapu “Manas tiesības” kas attiecas uz VDAR un kuru varat skatīt vairākās valodās. Ja uzturaties ārpus EEZ, Apvienotās Karalistes un Šveices, iespējams, jums ir līdzīgas tiesības saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

Lai pieprasītu piekļuvi saviem personas datiem vai savam Garmin kontam un lai labotu, pārnestu vai dzēstu savus personas datus vai dzēstu Garmin kontu, lūdzu, dodieties uz mūsu konta pārvaldības centru!

Ja uzturaties EEZ, Apvienotajā Karalistē vai Šveicē un vēlaties īstenot savas tiesības ierobežot savu datu apstrādi vai iebilst pret to, lūdzu, sazinieties ar uzņēmuma ES datu aizsardzības speciālistu uzņēmumā Garmin Würzburg GmbH, kura adrese ir Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Germany (Vācija). Varat arī rakstīt e-pasta ziņojumu: [email protected]

Ja neuzturaties EEZ, Apvienotajā Karalistē vai Šveicē, bet uzskatāt, ka jums ir pamats izmantot šīs vai citas tiesības saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, lūdzu, sazinieties ar Garmin International, Inc., rakstot uz e-pasta adresi: [email protected]

Paziņojums Kalifornijas iedzīvotājiem par privātuma praksi un tiesībām

Ja dzīvojat Kalifornijā, Kalifornijas tiesību akti var nodrošināt jums papildu tiesības attiecībā uz personas datiem. Lai uzzinātu vairāk par savām privātuma tiesībām Kalifornijā, lūdzu, dodieties uz: CCPA Privātuma paziņojums.

Visas prečzīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.