Skip navigation links

Aktivitātes izsekošanas un fiziskās formas mērījumu precizitāte

Garmin valkājamie piederumi ir paredzēti kā rīki, kas nodrošina jums informāciju, lai veicinātu aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Garmin valkājamo piederumu darbība balstās uz sensoriem, kas seko jūsu kustībām, un citiem mērījumiem. Šo ierīču nodrošinātie dati un informācija ir paredzēti kā jūsu aktivitāšu un sekoto mērījumu tuvas aplēses, bet var nebūt pilnīgi precīzi. Garmin valkājamie piederumi nav medicīniskas ierīces, un to sniegtie dati nav paredzēti izmantošanai medicīniskos nolūkos, kā arī nav paredzēti slimības diagnosticēšanai, ārstēšanai, atveseļošanai vai novēršanai. Garmin iesaka pirms jebkuru regulāru treniņu uzsākšanas konsultēties ar savu ārstu.

Uz plaukstas locītavu balstīta sirdsdarbības ritma precizitāte (Elevate)

Optiskais plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma (SR) monitors Garmin valkājamajiem piederumiem ir vērtīgs rīks, kas var sniegt precīzas lietotāja sirdsdarbības ritma aplēses jebkurā noteiktā brīdī. Optiskais SR monitors ir paredzēts, lai mēģinātu uzraudzīt lietotāja sirdsdarbības ritmu 24 stundas dienā 7 dienas nedēļā. Sirdsdarbības ritma mērījumu biežums mainās un ir atkarīgs no lietotāja aktivitātes līmeņa. Kad sākat aktivitāti, izmantojot Garmin optisko SR ierīci, optiskais SR monitors veic mērījumus biežāk. Nolūks ir sniegt lietotājam biežākus un precīzākus sirdsdarbības ritma mērījumus konkrētās aktivitātes laikā.

Lai gan mūsu plaukstas locītavas SR monitors ir mūsdienīga tehnoloģiska ierīce, tai piemīt atsevišķi ierobežojumi, ka rezultātā noteiktos apstākļos daži sirdsdarbības ritma rādījumi ir neprecīzi. Šie apstākļi ietver lietotāja fiziskās īpašības, to, kā ierīce pieguļ rokai, un aktivitātes veidu un intensitāti, kā norādīts iepriekš. SR monitora dati nav paredzēti izmantošanai medicīniskiem nolūkiem, kā arī nav paredzēti slimības diagnosticēšanai, ārstēšanai, atveseļošanai vai novēršanai.

Plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma precizitāte peldēšanas laikā ir ļoti ierobežota vai dažos Garmin valkājamajos piederumos šis mērījums nemaz nav pieejams. Garmin neiesaka izmantot plaukstas sirdsdarbības ritmu peldēšanas aktivitātēm, ja vien valkājamajam piederumam nav peldēšanas aktivitātes profila, kurā var iespējot plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma novērošanu. Valkājamā produkta aprakstā būs norādīts, vai tam ir peldēšanas aktivitātes profils, kas ļauj iespējot plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma novērošanu. Ņemiet vērā, ka dažos peldēšanas aktivitātes profilos dažām vecākām ierīcēm plaukstas locītavas sirdsdarbības ritms ir speciāli atspējots. Garmin iesaka izmantot sirdsdarbības ritma monitorus ar saderīgām ierīcēm, lai peldēšanas laikā iegūtu visprecīzāko sirdsdarbības ritmu.

Uz plaukstas locītavu balstīta Pulse Ox precizitāte

Pulsa oksimetrijas (Pulse Ox) rādījumi ir pieejami noteiktās Garmin valkājamajās ierīcēs. Šis mērījums piedāvā perifērā skābekļa piesātinājuma (SpO2%) aplēses jebkurā noteiktā laikā, kad funkcija ir pieejama. Funkciju var arī iestatīt, lai laikā, kad lietotājs ir aizmidzis, veiktu pastāvīgu sekošanu. Noteiktām ierīcēm to var arī izmantot, lai visas dienas gaitā periodiski izsekotu skābekļa piesātinājumu kopā ar datiem par lietotāja augstumu vai pacēlumu.

Lai gan tiek pieliktas visas pūles, mēģinot nodrošināt augsta līmeņa precizitāti, ir noteikti ierobežojumi, kas var izraisīt neprecīzus mērījumus. Lietotāja fiziskās īpašības, tas, kā ierīce pieguļ rokai, un vides apgaismojums var ietekmēt lasījumus. Garmin laika gaitā var izlaist ierīces programmatūru, lai uzlabotu mērījumu aspektus. Pulse Ox dati nav paredzēti izmantošanai medicīniskiem nolūkiem, kā arī nav paredzēti slimības diagnosticēšanai, ārstēšanai, atveseļošanai vai novēršanai.

Lasījumu precizitāti var ietekmēt pārliekas kustības un ierīces pozīcija. Lai uzlabotu precizitāti, svarīgi ir roku/sensoru turēt miera stāvoklī aptuveni vienu minūti.