Skip navigation links
GARMIN TEHNOLOĢIJA

FILTRĒT PĒC KATEGORIJAS

Veselības zinātne
Miega uzraudzība

Miega uzraudzība

Padziļināta miega uzraudzība saderīgās Garmin ierīcēs ņem vērā vairākus faktorus, kas palīdz izprast miegu1. Papildus pamatprocesiem, piemēram, aizmigšanas un pamošanās laikam, varat redzēt laika periodu, kad bijāt nomodā un cik daudz laika pavadījāt galvenajās miega fāzēs (sekls, dziļš, REM miegs). Jūs varat redzēt, kad šīs fāzes iestājās nakts laikā.

Miega laiks un miega fāzes tiek noteiktas, apvienojot datus par pulsu, pulsa mainīgumu un ķermeņa kustībām. Iestatīšanas laikā ievadītā informācija par vecumu un noteiktie personīgie fizioloģiskie pamatdati nodrošina vērtīgu kontekstu analīzei un uzlabo miega uzraudzīšanas uzticamību.

Saderīgas Garmin ierīces piefiksē arī elpošanas tempu un skābekļa līmeni asinīs (Pulse Ox) nakts laikā. Šīs informācijas pievienošana miega diagrammai nodrošina plašāku skatu uz jūsu miegu.

Izpratne par miegu

Miegs ir ļoti svarīgs jūsu fiziskajai un garīgajai labsajūtai. Regulārs, pietiekami kvalitatīvs miegs veicina labu veselību, var uzlabot garastāvokli, palīdz maksimāli izmantot vingrojumu sniegtās priekšrocības un sniedz daudzus papildu ieguvumus.

Skatiet savus miega datus un meklējiet izmaiņas un tendences laika gaitā. Tas palīdzēs jums gūt ieskatu bieži vien sarežģītajās attiecībās starp to, ko jūs darāt nomodā un cik labi guļat naktī.

Slikts miegs naktī šobrīd ir viegli izskaidrojams, taču ilgtermiņa tendenču atpazīšana var būt spēcīgs stimuls noturīgām pārmaiņām. Kad viss norit labi, jūs iegūstat no pārliecības, kas rodas, kad zināt, ka esat uz pareizā ceļa.

Miega mērījumi

Atsevišķas Garmin ierīces ar padziļināta miega uzraudzību veic arī miega mērījumus. Nakts rezultātus (0–100) var apvienot ar personalizētiem ieskatiem, kas iegūti no jūsu aktivitāšu un dzīvesveida datiem. Šie padomi tiek attēloti, ja ir atrasta iespēja, kas palīdz izprast, kā ikdienas stresa līmenis, aktivitātes modeļi un gulētiešanas laiks ietekmē jūsu miegu.

Miega mērījumu aprēķināšana

Jūsu nakts miega mērījumus aprēķina, ņemot vērā miega ilgumu un miega kvalitātes faktorus. Jūsu miega ilgums tiek salīdzināts ar pasaulē pieņemtajiem ieteikumiem atbilstoši vecumam2. Miega mērījumu kvalitātes aspekti ir saistīti ar miega struktūras, stresa datiem, traucējumiem nakts laikā, kā arī citiem faktoriem3.

Miega struktūra veidojas no tā, cik daudz laika jūs pavadījāt seklajā, dziļajā un REM miega fāzē, kā arī no tiem miega brīžiem, ko rada pāreja starp šīm fāzēm nakts laikā. Stresa elements ir pulsa mainības analīze, kas tiek interpretēta, lai noskaidrotu jūsu veģetatīvās nervu sistēmas simpātiskās un parasimpātiskās aktivitātes līdzsvaru. Ja pulss ir lēns un sirds ritma mainīgums salīdzinājumā ar normu ir augsts, tas ir spēcīgs rādītājs, ka dominē parasimpātiskā nervu sistēma, kas nozīmē, ka jūsu ķermenis ir saspringts un aktīvi papildina dienas laikā izsmeltos resursus.

Citi jūsu miega mērījumus ietekmējošie faktori ir nemiers, cik reizes esat nomodā ilgāk par 5 minūtēm, kā arī kopējais nomodā pavadītais laiks.

Miega fāzes

Miega laboratorijā miega fāzes tiek noteiktas, ņemot vērā īpašus smadzeņu viļņu un neironu aktivitātes modeļus. Šie modeļi parasti tiek atspoguļoti fizioloģiski kā sirdsdarbības ātruma izmaiņas, pulsa mainīgums un elpošanas tempa izmaiņas. Šo fizioloģisko izmaiņu noteikšana miega laikā sniedz vērtīgu informāciju par miega fāzes atpazīšanu reālos apstākļos ārpus miega laboratorijas.

Pētījumi norāda, ka katrai miega fāzei ir svarīga loma jūsu garīgās un fiziskās atkopšanās procesos.

Sekls miegs (N1, N2)

Sekls miegs ir miega pirmā fāze. Seklā miega laikā acu un muskuļu kustības palēninās un ķermenis sagatavojas dziļajam miegam.

Dziļš miegs (N3)

Pārejot dziļajā miegā, acu un muskuļu kustības pilnībā apstājas. Sirdsdarbība un elpošana ir palēnināta. Šajā brīdī jūs ir grūti pamodināt un, ja esat pamodināts, tad jūtaties apjucis. Tas ir vispārpieņemts fakts, ka dziļajam miegam ir daudzas priekšrocības saistībā ar veselību. Piemēram, tas palīdz atjaunot muskuļus.

Miegs ar ātrajām acu kustībām (REM)

REM miegs tiek uzskatīts par miega cikla pēdējo fāzi. REM miega laikā mēs bieži sapņojam. REM miega fāzes sākumā ir īsas un kļūst aizvien garākas nakts laikā. Tiek uzskatīts, ka REM miega fāze ir tad, kad jūsu smadzenes var apstrādāt un padarīt saprotamus datus. Iespējams, tas pat ir saistīts ar to, kā jūs apgūstat jaunas prasmes.

Nomods

Kopumā ir labāk, ja miegs ir nepārtraukts visas nakts garumā, ar nedaudziem nomoda posmiem vai vispār bez tiem.

Miega uzraudzība, ņemot vērā kustības

Vecākas Garmin ierīces un ierīces, kurām nav iebūvēta pulsa noteikšanas iespēja uz plaukstas locītavas, izmanto miega uzraudzību, ņemot vērā kustības, lai analizētu plaukstas locītavas vai ķermeņa kustības, kas tiek uztvertas ar akselerometru. Šis algoritms ņem vērā arī diennakts laiku un nodrošina vienkāršu ieskatu par miegu. Tas var novērtēt, vai esat nomodā, seklajā vai dziļajā miegā. Tomēr noteikt konkrētas miega fāzes ar šīm ierīcēm nav iespējams.

Miega uzraudzības atbalsts

1Skatiet Garmin.com/ataccuracy
2“Nacionālā Miega fonda atjauninātie ieteikumi par miega ilgumu: nobeiguma ziņojums,” Sleep Health, sējums Epub 2015. gada 31. oktobris, 233.–243. lpp., 2015. (”National Sleep Foundation’s updated sleep duration recommendations: final report,” Sleep Health, vol. Epub 2015 Oct 31, pp. 233-243, 2015.)
3Nacionālais Miega fonds, “Nacionālā Miega fonda ieteikumi par miega kvalitāti: pirmais ziņojums,” sējums 3, nr. 1, 6.–19. lpp. (National Sleep Foundation, “National Sleep Foundation’s sleep quality recommendations: first report,” Sleep Health, vol. 3, no. 1, pp. 6-19.)