GARMIN PAYN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

7.11.2019

Garmin arvostaa yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, kun käytät Garmin Pay -palvelua. Tässä tietosuojakäytännössä "Garmin Pay -lompakko" tarkoittaa Garmin-laitteesi lompakkoa tai soveltuvin osin kolmannen osapuolen laitteen lompakkoa, josta saatetaan käyttää muuta nimitystä kuin Garmin Pay.

Muita Garmin-sivustoja, -sovelluksia ja -tuotteita, jotka eivät sisällä linkkiä tähän tietosuojakäytäntöön, vaan johonkin toiseen Garmin-tietosuojakäytäntöön, koskee kyseinen tietosuojakäytäntö. Erillinen tietosuojalausunto, jota sovelletaan Garmin Connect -laitteeseen ja sen kanssa yhteensopiviin puettaviin Garmin-laitteisiin ja muihin laitteisiin.

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Voit siirtyä tiettyyn tämän tietosuojakäytännön osioon valitsemalla linkin alta:

Garminin käsittelemien henkilötietojen luokat

Henkilötiedot, joita käsitellään, kun otat käyttöön Garmin Pay -lompakon:

Kun otat käyttöön Garmin Pay -lompakon, keräämme sinusta käyttäjätietoja, kuten etu- ja sukunimen ja tunnisteen. Jos Garmin Pay -palvelua käytetään kolmannen osapuolen laitteessa, keräämme käyttäjänimen ja sähköpostiosoitteen. Keräämme lisäksi laitteen tietoja, kuten sarjanumeron, mallin (laite ja puhelin), tunnisteen, laiteohjelmistoversion ja käyttöjärjestelmän.

Tarkoitukset ja oikeudelliset perusteet:

(a) Garmin käyttää tunnistamiseen etu- ja sukunimeäsi ja tunnistetta. Oikeusperusta etu- ja sukunimesi ja tunnisteen käsittelyyn tätä tarkoitusta varten on Garminin oikeutettu etu huolehtia Garmin Pay -lompakkosi turvallisuudesta.

(b) Jos käytät kolmannen osapuolen laitetta, Garmin käsittelee käyttäjänimeäsi ja sähköpostiosoitettasi, koska tarvitset näitä tietoja Garmin Pay -lompakkoosi kirjautumiseen. Oikeusperusta käyttäjänimesi ja sähköpostiosoitteesi käsittelyyn tätä tarkoitusta varten on Garminin oikeutettu etu huolehtia Garmin Pay -lompakkosi turvallisuudesta.

(c) Lisäksi Garmin käsittelee käyttäjänimeäsi ja sähköpostiosoitettasi petosten tunnistamista varten. Oikeusperusta käyttäjänimesi ja sähköpostiosoitteesi käsittelyyn tätä tarkoitusta varten on Garminin oikeutettu etu tunnistaa ja estää petoksia ja noudattaa myöntävien pankkien ja maksuverkkojen vaatimuksia.

(d) Jos käytät Garmin Pay -palvelua Garmin-laitteessa, Garmin käsittelee lisäksi sähköpostiosoitettasi voidakseen lähettää sinulle tärkeitä tietoja Garmin Pay -lompakostasi tai tämän tietosuojakäytännön olennaisista muutoksista. Oikeusperusta sähköpostisi käsittelyyn tätä tarkoitusta varten on Garminin oikeutettu etu antaa sinulle tärkeitä tietoja Garmin Pay -lompakostasi tai tämän tietosuojakäytännön olennaisista muutoksista.

Henkilötiedot, joita käsitellään, kun lisäät maksutapoja Garmin Pay -lompakkoosi:

Kun lisäät maksutavan Garmin Pay -lompakkoosi, keräämme etu- ja sukunimesi, laskutusosoitteesi ja maksutiedot, kuten kortin numeron, viimeisen voimassaolopäivän ja CVV-numeron, ja mitä tahansa muita tietoja, joita myöntävä pankki tai maksuverkko saattaa edellyttää henkilöllisyytesi tai laitteesi vahvistamiseen.

Tarkoitukset ja oikeudelliset perusteet:

(a) Käsittelemme näitä tietoja vahvistaaksemme henkilöllisyytesi myöntävälle pankille tai maksuverkolle niiden vaatimusten mukaisesti. Oikeusperusta näiden tietojen käsittelylle tätä tarkoitusta varten on Garminin oikeutettu etu suojata asiakkaitaan petoksilta.

(b) Käsittelemme näitä tietoja myös, jotta myöntävä pankki tai maksuverkko voi vahvistaa kortin ja luoda maksutunnisteen Garmin Pay -lompakon käyttöä varten. Kun maksutunniste on luotu, tallennamme sen ja muut kortin tiedot, kuten kortin numeron neljä viimeistä numeroa, korttiin merkityn nimen, luottokortin ulkoasun, kortin tyypin ja laskutusosoitteen. Näiden tietojen käsittelyn oikeusperustana ovat sopimuksen toteuttamisen välttämättömät edellytykset.

Henkilötiedot, joita käsitellään, kun tarkastelet, keskeytät tai poistat maksutapoja Garmin Pay -lompakostasi:

Kun haluat tarkastella maksutapaa Garmin Pay -lompakossasi, näytämme sinulle tallennetut kortin tiedot, erityisesti kortin numeron neljä viimeistä numeroa, kortissa olevan nimen, kortin ulkoasun, kortin tyypin ja laskutusosoitteen. Kun päätät keskeyttää jonkin maksutavan käytön Garmin Pay -lompakossa, säilytämme kortin tiedot. Teemme kuitenkin ilmoituksen myöntävälle pankille tai maksuverkolle, jotta maksutapaa ei voi käyttää ostojen tekemiseen. Kun päätät poistaa jonkin maksutavan Garmin Pay -lompakosta, poistamme tallennetut kortin tiedot pyynnön mukaisesti ja teemme ilmoituksen myöntävälle pankille tai maksuverkolle, jotta maksutapaa ei voi käyttää ostojen tekemiseen.

Tarkoitus ja oikeudellinen peruste:

Käsittelemme näitä tietoja pyytämiesi toimien toteuttamiseksi. Näiden tietojen käsittelyn oikeusperustana ovat sopimuksen toteuttamisen välttämättömät edellytykset.

Henkilötiedot, joita käsittelemme, kun teet ostoja Garmin Pay -lompakollasi:

Jos teet oston Garmin Pay -lompakollasi, maksutunnisteesi annetaan myyjän maksupäätteelle. Kun ostotapahtuma on tehty, Garmin voi myöntävän pankin tai maksuverkon harkinnan mukaan saada vahvistuksen maksun onnistumisesta.

Tarkoitus ja oikeudellinen peruste:

Maksutunniste toimitetaan myyjälle, joka lähettää tiedon myöntävälle pankille tai maksuverkolle maksun käsittelyä varten. Myöntävä pankki tai maksuverkko lähettää onnistuneesta maksusta vahvistuksen Garminille, jotta Garmin Pay -palvelu voi antaa sinulle push-ilmoituksen suoritetusta maksusta. Näiden tietojen käsittelyn oikeusperustana ovat sopimuksen toteuttamisen välttämättömät edellytykset.

Henkilötietojen vastaanottajien luokat

Myöntävät pankit ja maksuverkot:

Palvelun tarjoamista varten Garmin jakaa myöntäville pankeille ja maksuverkoille tietoja tarpeen mukaan petosten tunnistamista, luottokorttiasi edustavan maksutunnisteen hankkimista ja maksutapahtuman tietojen näyttämistä varten.

Palveluntarjoajat:

Garmin käyttää Amazon-verkkopalveluja Garmin Pay -palvelun isännöimiseen ja tarjoamiseen. Garmin käyttää lisäksi Zendeskiä tarjotakseen toisen asteen asiakastukea laitetoimittajallesi, myöntävälle pankille tai maksuverkolle, kun ne auttavat sinua Garmin Pay -palveluun liittyvissä asioissa. Garmin käyttää kolmansien osapuolten palveluntarjoajia ymmärtääkseen paremmin, kuinka ihmiset käyttävät Garmin Pay -palvelua.

Muu luovutus:

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi muille: (a) jos meillä on siihen lupasi, (b) jotta voimme noudattaa voimassa olevaa haastetta, oikeuden määräystä, lakia tai muuta lakivelvoitetta, (c) jotta voimme vedota käyttöehtoihimme tai käytäntöihimme tai (d) voidaksemme tarvittaessa käyttää saatavilla olevia oikeuskeinoja tai puolustautua oikeudellisilta vaateilta.

Lisäksi voimme siirtää henkilötietosi tytäryhtiölle, tai kolmannelle osapuolelle Garminin liiketoiminnan tai sen osien, omaisuuden tai osakkeiden uudelleenorganisoinnissa, fuusiossa, myynnissä, yhteisyrityksessä, siirrossa tai muussa luovutuksessa (mukaan lukien konkurssi tai vastaava tilanne) edellyttäen, että kyseinen taho, jolle siirrämme henkilötietoja, ei saa lupaa käsitellä henkilötietojasi muutoin kuin tässä tietosuojakäytännössä kuvatuilla tavoilla ilman erillistä ilmoitusta ja, jos sovellettavat lait sitä edellyttävät, ilman lupaasi.

Henkilötietojen siirrot

Garmin on maailmanlaajuinen yritys. Jotta voimme tarjota ja päivittää tuotteitamme, sovelluksiamme ja palvelujamme, joudumme ehkä siirtämään henkilötietojasi muissa maissa sijaitseville Garmin-yrityksillle. Näytä Garminin omistamat yritykset. Kun luot Garmin-tilin, lisäät henkilötietoja tilisi profiiliin tai lataat tietoja Garmin-tilillesi, henkilötietojasi kerätään ja tallennetaan Garmin International Inc:n palvelimiin Yhdysvalloissa. Euroopan talousalueella (”ETA”), Isossa-Britanniassa (”Iso-Britannia”) tai Sveitsissä asuvien henkilöiden henkilötietoja hallinnoi Garmin Würzburg GmbH, ja niitä käsittelevät Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. ja Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. ja Garmin AT, Inc. noudattavat EU:n ja Yhdysvaltain sekä Sveitsin ja Yhdysvaltain välisiä Privacy Shield -periaatteita, jotka koskevat henkilötietojen keräämistä, käyttämistä, jakamista ja säilyttämistä ETA:n, Ison-Britannian ja Sveitsin alueelta, kuten EU:n ja Yhdysvaltain sekä Sveitsin ja Yhdysvaltain Privacy Shield -sertifioinnissa on kuvattu. Katso lisätietoja Privacy Shield -sopimuksesta täältä.

Garmin International, Inc:n, Garmin Services, Inc:n ja Garmin AT, Inc:n toimintaa valvoo Yhdysvaltain FTC (Federal Trade Commission), ja ne vastaavat kolmansille osapuolille siirretyistä henkilötiedoista, joita kyseiset kolmannet osapuolet käsittelevät puolestamme. Jos haluat tehdä valituksen siitä, miten noudatamme Privacy Shield -sopimusta, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Voit toimittaa huomautuksen myös valitsemallemme puolueettomalle riitojen ratkaisutaholle (JAMS), ja joissakin tapauksissa käynnistää Privacy Shield -välimiesmenettelyn.

Kaikkien Garmin-yritysten on noudatettava tässä tietosuojakäytännössä määritettyjä yksityisyyskäytäntöjä.

Evästeet ja vastaavat tekniikat

Keräämme käyttäjiltä tietoja Garmin Pay -palvelun käytöstä. Keräämme analyysitietoja, kuten päivämäärän ja ajan, jolloin käyttäjä käytti palvelua, laitteen tiedot, kieliasetukset, tiedot käyttäjän toiminnasta (esim. käytetyt toiminnat, käyttötiheys), laitteen tilatiedot, laitteen mallin, laitteiston ja käyttöjärjestelmän tiedot ja palvelun suorituskykyyn liittyvät tiedot. Garmin käyttää näitä tietoja palvelun laadun ja toimintojen parantamiseen, käyttäjille hyödyllisten tuotteiden ja ominaisuuksien kehittämiseen ja markkinointiin sekä palvelun vakausongelmien ja muiden käytettävyysongelmien tunnistamiseen ja korjaamiseen mahdollisimman nopeasti.

Näiden analyysitietojen käsittelyn oikeusperusta on oikeutettu etumme ymmärtää, kuinka asiakkaat toimivat vuorovaikutuksessa Garmin Pay -palvelun kanssa, jotta voimme parantaa käyttökokemusta ja palvelun toimintoja.

Tässä on esimerkkejä tällä hetkellä käyttämistämme kolmansien osapuolten analyysipalveluista ja vastaavista palveluista:

ANALYYSIPALVELUT:

  • Google: Seuraamme Google Analytics -palvelun avulla tilastoja, käyttäjien väestötietoja, ja kiinnostuksenkohteita sekä toimintaa Garmin Pay -palvelussa. Lue lisätietoja siitä, miten näitä analyysitietoja voidaan käyttää, miten voit hallinnoida tietojesi käyttämistä ja miten voit kieltää Google Analyticsia käyttämästä tietojasi.

Lapset

Pyydämme, että alle 13-vuotiaat (Yhdysvalloissa) ja alle 16-vuotiaat (muissa maissa) eivät ilmoita henkilötietoja Garminille. Jos saamme tietoomme, että olemme keränneet alle 13-vuotiaan (Yhdysvalloissa) tai 16-vuotiaan (muissa maissa) lapsen tietoja, poistamme tiedot mahdollisimman pian.

Tietosuojakäytännön päivitykset

Saatamme päivittää tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain uusien tuotteiden ja sovellusten lisäämisen, nykyisen valikoimamme kehittämisen sekä tekniikoiden ja lakien muuttumisen vuoksi. Käyttäjä voi tarkistaa tämän tietosuojakäytännön viimeisen muutospäivän sivun yläreunan kohdasta Päivitetty viimeksi. Kaikki muutokset tulevat voimaan, kun muutettu tietosuojakäytäntö on julkaistu.

Ilmoitamme käyttäjälle, jos teemme merkittäviä muutoksia, ja pyydämme käyttäjältä luvan, jos sovellettava laki siihen velvoittaa. Muutoksia koskeva ilmoitus toimitetaan sähköpostitse tai julkaistaan Garmin Connect -sivustossa tai vívofit jr. -sovelluksen kautta.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin Garmin-tilisi vaikuttaa aktiiviselta tai jos käytät Garmin Pay -palvelua kolmansien osapuolten laitteissa, kunnes sinä tai tietojen rekisterinpitäjä pyytää tietojesi poistamista Garmin Pay -lompakosta. Lisätietoja oikeudestasi tietojesi poistamiseen on jäljempänä kohdassa Oikeutesi.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Kun Garmin on tietojen käsittelijänä:

Kun käytät Garmin Pay -palvelua Swatch-laitteessa, Garmin toimii tietojen käsittelijänä. Jos haluat käyttää oikeuksiasi tai saada lisätietoja, ota yhteyttä laitteesi toimittaneeseen kolmanteen osapuoleen.

Kun Garmin toimii rekisterinpitäjänä:

Kun Garmin Pay -palvelua käytetään Garmin-laitteessa tai muun kolmannen osapuolen laitteessa, Garmin toimii rekisterinpitäjänä. Jos asut ETA-alueella sijaitsevassa maassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä, henkilötietoja hallinnoi Garmin Würzburg GmbH, jonka toimipaikka sijaitsee osoitteessa Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Saksa. Yhtiön EU:n alueen tietosuojavastaava toimii samassa osoitteessa, ja häneen saa yhteyden sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Jos asut Kiinassa, henkilötietoja hallinnoi Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd., jonka toimipaikka sijaitsee osoitteessa 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Kiina. Voit ottaa siihen yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Jos asut muualla kuin ETA-alueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Sveitsissä tai Kiinassa, henkilötietoja hallinnoi Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062. Voit ottaa tähän tahoon yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Oikeutesi

Jos asut Euroopan unionissa tai Isossa-Britanniassa, sinulla on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) tai Ison-Britannian Data Protection Act 2018 -asetuksen mukainen oikeus pyytää Garminilta oikeutta henkilötietojesi käyttämiseen, korjaamiseen tai poistamiseen, tietojen siirtämiseen, henkilötietojesi käsittelemisen rajoittamiseen, henkilötietojesi käsittelemisen vastustamiseen ja valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle. Lisätietoja näistä oikeuksista on Euroopan komission Oikeuteni-sivulla "Oikeuteni-sivulla") , jossa käsitellään GDPR-asetusta ja joka on saatavilla useilla kielillä. Jos et asu Euroopan unionissa tai Isossa-Britanniassa, sinulla voi olla vastaavia paikallisten lakien mukaisia oikeuksia.

Voit pyytää pääsyä henkilötietoihisi, pyytää korjaamaan, siirtämään tai poistamaan ne tai poistaa Garmin-tilisi tilinhallintakeskuksessa.

Jos asut Euroopan unionissa tai Isossa-Britanniassa ja haluat käyttää oikeuttasi rajoittaa tai vastustaa tietojesi käsittelyä, ota yhteys Garminin EU:n alueen tietosuojavaltuutettuun, joka toimii Garmin Würzburg GmbH:ssa osoitteessa Beethovenstraße 1 A & B, 97080 Würzburg, tai lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Jos asut Kiinassa ja haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi, ota yhteyttä Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd:hen sähköpostiosoitteeseen [email protected]

Jos et asu Euroopan unionissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Kiinassa, mutta uskot, että sinulla on oikeus käyttää näitä tai muita oikeuksia paikallisen lainsäädännön nojalla, ota yhteyttä Garmin International, Inc:iin osoitteessa [email protected]

Ilmoitus Kalifornian asukkaille yksityisyyden suojan käytännöistä ja oikeuksista

Jos asut Kaliforniassa, sinulla saattaa olla Kalifornian lainsäädännön mukaisia henkilötietojasi koskevia lisäoikeuksia. Voit lukea lisää yksityisyyden oikeuksista Kaliforniassa CCPA-yksityisyysilmoituksesta.

Kaikki tavaramerkit kuuluvat omistajilleen.