Skip navigation links

Kuluttajan rajoitettu takuu

TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAIN MUKAISIA OIKEUKSIA, JOIDEN LISÄKSI KÄYTTÄJÄLLÄ SAATTAA OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN JA ALUEEN MUKAAN. GARMIN EI SULJE POIS, RAJOITA EIKÄ KESKEYTÄ MUITA LAIN MUKAISIA OIKEUKSIA, JOITA KÄYTTÄJÄLLÄ SAATTAA OLLA ASUINMAANSA TAI ALUEENSA MUKAAN. TUTUSTU MAAN TAI ALUEEN LAKEIHIN, JOTTA TIEDÄT OIKEUTESI.

Muilla kuin ilmailutuotteilla on kahden vuoden materiaalin ja työn virheettömyystakuu ostopäivästä alkaen. Tämän jakson aikana Garmin® valintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa osat, jotka vioittuvat normaalissa käytössä. Tällaiset korjaukset ja vaihdot ovat asiakkaalle maksuttomia osien ja työn osalta, mutta asiakas vastaa itse kaikista kuljetuskuluista. Tämä rajoitettu takuu ei koske (i) kosmeettisia vaurioita, kuten naarmut, kolhut ja lommot, (ii) kuluvia osia, kuten akut, ellei vaurio ole aiheutunut materiaali- tai valmistusviasta, (iii) vahinkoja, jotka aiheutuvat onnettomuudesta, väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä tai veden, tulvan, tulen tai muun luonnonilmiön aiheuttamista vaurioista, (iv) vaurioita, jotka aiheutuvat muun kuin valtuutetun Garmin-huoltohenkilön tekemistä huoltotoimenpiteistä, (v) ilman Garminin kirjallista lupaa muokattuun tai muutettuun tuotteeseen aiheutuneita vaurioita tai (vi) muilla kuin Garminin toimittamilla virta- ja/tai datakaapeleilla liitetyn laitteen vaurioita tai vaurioita tuotteeseen, joka on liitetty verkkovirta-adapteriin ja kaapelit eivät ole UL (Underwriters Laboratories) sertifioituja ja eivät ole merkitty Limited Power Source (LPS) merkinnällä. Lisäksi Garmin pidättää oikeuden hylätä takuuvaatimukset sellaisten tuotteiden tai palveluiden kohdalla, jotka on hankittu ja/tai joita on käytetty minkä tahansa valtion lakien vastaisesti. Garmin-navigointituotteet on tarkoitettu käytettäviksi vain matkustamisen apuna eikä niitä tule käyttää mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka edellyttää tarkkaa suunnan, etäisyyden, sijainnin tai topografian mittausta. Garmin ei takaa karttatietojen tarkkuutta tai kattavuutta.

Lisäksi tämä rajoitettu takuu ei kata eikä Garmin korvaa Garmin-navigointituotteiden suorituskyvyn heikkenemistä, joka johtuu siitä, että tuotetta on käytetty lähellä matkapuhelinta tai muuta laitetta, jonka käyttämät maanpäällisen laajakaistaverkon taajuudet ovat lähellä taajuuksia, joita käytetään maailmanlaajuisissa navigointisatelliittijärjestelmissä (GNSS, Global Navigation Satellite System), kuten GPS (Global Positioning Service) -järjestelmässä. Näiden laitteiden käyttö saattaa heikentää GNSS-signaalien vastaanottoa.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELTUVA LAKI ENIMMILLÄÄN SALLII, TÄSSÄ RAJOITETUSSA TAKUUSSA ESITETYT TAKUUT JA HYVITYKSET OVAT POISSULKEVIA JA NE KORVAAVAT, JA GARMIN NIMENOMAISESTI KIELTÄÄ, KAIKKI MUUT NIMENOMAISET, OLETETUT, LAKISÄÄTEISET JA MUUT TAKUUT JA HYVITYKSET, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ LAKISÄÄTEISET HYVITYKSET. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAIN MUKAISIA OIKEUKSIA, JOIDEN LISÄKSI KÄYTTÄJÄLLÄ SAATTAA OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN JA ALUEEN MUKAAN. JOS SANOUTUMINEN IRTI OLETETUISTA TAKUISTA EI OLE MAAN TAI ALUEEN LAKIEN MUKAAN MAHDOLLISTA, KYSEISTEN TAKUIDEN KESTO RAJOITTUU TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN KESTOON. TIETYILLÄ LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA EPÄSUORIEN TAKUIDEN KESTON RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.

GARMIN EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA TAKUURIKKOMUKSEEN LIITTYVISSÄ VAATEISSA VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, JOHTUVATKO NE TUOTTEEN VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, VIRHEELLISESTÄ KÄYTÖSTÄ, TAITAMATTOMASTA KÄYTÖSTÄ VAI TUOTTEEN PUUTTEISTA. JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA VÄLILLISTEN TAI SEURANNAISTEN VAHINKOJEN POIS RAJAAMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.

Jos käyttäjä toimittaa tämän rajoitetun takuun mukaisen vaatimuksen takuuhuollosta takuuaikana, Garmin harkintansa mukaan: (i) korjaa laitteen käyttäen uusia tai käytettyjä osia, jotka täyttävät Garminin laatuvaatimukset, (ii) korvaa laitteen uudella tai kunnostetulla laitteella, joka täyttää Garminin laatuvaatimukset, tai (iii) hyvittää laitteen koko ostohinnan. TÄMÄ HYVITYS ON KÄYTTÄJÄN YKSINOMAINEN JA AINOA OIKEUSKEINO TÄMÄN TAKUUN PUITTEISSA. Korjatuilla tai vaihdetuilla laitteilla on 90 päivän takuu. Jos laitteen alkuperäinen takuu on vielä voimassa, uusi takuu kestää 90 päivää tai alkuperäisen 1 vuoden takuun loppuun sen mukaan, kumpaan on enemmän aikaa.

Ennen kuin käyttäjä hankkii takuuhuoltoa, hänen kannattaa tutustua ohjeresursseihin osoitteessa support.garmin.com. Jos laite ei toimi oikein, kun käyttäjä on hyödyntänyt mainittuja resursseja, hänen on otettava yhteys Garminin valtuuttamaan huoltoon alkuperäisessä ostomaassa tai hankittava takuuhuoltoa osoitteessa support.garmin.com olevien ohjeiden mukaisesti. Jos käyttäjä asuu Yhdysvalloissa, hän voi myös soittaa numeroon 1-800-800-1020.

Jos käyttäjä hankkii takuuhuoltoa muualla kuin alkuperäisessä ostomaassa, Garmin ei voi taata, että tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen tarvittavat osat ja tuotteet ovat saatavilla, koska tuotevalikoima sekä sovellettavat standardit, lait ja säädökset vaihtelevat maittain. Siinä tapauksessa Garmin voi harkintansa ja sovellettavien lakien mukaan korjata tuotteen tai vaihtaa sen vastaaviin Garmin-tuotteisiin ja osiin tai edellyttää, että käyttäjä toimittaa tuotteen Garminin valtuuttamaan huoltoon alkuperäisessä ostomaassa tai toisessa maassa sijaitsevaan Garminin valtuuttamaan huoltoon, joka voi huoltaa tuotteen. Siinä tapauksessa käyttäjä vastaa kaikkien sovellettavien tuonti- ja vientilakien ja -säädösten noudattamisesta sekä kaikista tullimaksuista, veroista, toimitusmaksuista ja muista maksuista. Joissakin tapauksissa Garmin ja sen jälleenmyyjät eivät välttämättä voi huoltaa tuotetta muualla kuin alkuperäisessä ostomaassa tai palauttaa korjattua tai vaihdettua tuotetta käyttäjälle kyseisessä maassa maan sovellettavien standardien, lakien tai säädösten vuoksi.

Verkkohuutokauppaostokset: Verkkohuutokaupoista ostetut tuotteet eivät ole Garminin takuun ostohyvitysten tai muiden erikoistarjousten piirissä. Verkkohuutokauppojen vahvistukset eivät käy takuukuitista Takuupalvelun saamisen ehtona on vähittäismyyjältä saatu alkuperäinen ostokuitti tai sen kopio. Garmin ei korvaa verkkohuutokaupasta hankituista pakkauksista puuttuvia osia.

Kansainväliset ostot: Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisiltä jälleenmyyjiltä ostettuja järjestelmiä varten voi maan mukaan olla erillinen takuu. Mahdollisen takuun myöntää paikallinen maakohtainen jakelija, joka tarjoaa paikallista huoltoa laitteelle. Jakelijan takuut ovat voimassa ainoastaan tarkoitetulla jakelualueella.

Veneilytuotteiden takuukäytäntö: Tietyillä Garminin merenkulkutuotteilla on tavallista pitempi takuuaika tietyillä alueilla, ja tällöin käytössä on myös lisäkäyttöehtoja. Tarkista osoitteesta www.garmin.com/fi-FI/legal/marine-warranty-policy , onko tuotteesi Garminin veneilytuotteiden takuukäytännön piirissä.

Ostot Australiassa: Tuotteidemme takuita ei voi poissulkea Australian kuluttajalain mukaan. Käyttäjällä on oikeus vaihtoon tai hyvitykseen merkittävistä vioista ja korvaukseen muista kohtuullisessa määrin ennakoitavista menetyksistä tai vahingoista. Lisäksi käyttäjällä on oikeus tuotteiden korjaukseen tai vaihtoon, jos tuotteiden laatu ei ole hyväksyttävä, mutta vika ei ole merkittävä. Rajoitetun takuumme mukaiset edut ovat lisäyksiä muihin oikeuksiin ja hyvityksiin tuotteiden suhteen sovellettavien lakien mukaan. Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW 2766, Australia. Puhelin: 1800 235 822.