Skip navigation links

Yhdenmukaisuus

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (DoC) näyttäminen:

  • Ilmailutuotteiden DoC, valitse Oppaat, hae tuotteen nimeä ja valitse Oppaat-välilehti.
  • Muut tuotteet, valitse DoC ha sitten tuotteesi.

Lisätietoja seuraavista aiheista on kohdassa Tuotesuunnittelu ja materiaalit Ympäristö- sivulla

  • Akun tiedot -arkit
  • Käyttöturvallisuustiedotteet (SDS)

Lisätietoja seuraavista aiheista on kohdassa Tuotesuunnittelu ja materiaalit Ympäristö- sivulla.

  • Vaarallisten aineiden rajoitukset (RoHS)
  • Kemiallisten aineiden rekisteröinti, arviointi, valtuutus ja rajoitus (REACH)

Lisätietoja seuraavista aiheista on Kierrätys-osassa Tuotesuunnittelu- tai Ympäristö- sivuilla.

  • Sähkö- ja elektroniikkaromu (WEEE)