Skip navigation links

MISSIOMME: OLLA KESTÄVÄ YRITYS

Garmin on sitoutunut vastuullisuuteen, mikä näkyy missiossamme, visiossamme ja arvoissamme. Mittaamme vastuullisuuttamme ja kestävyyttämme ympäristö- ja yhteisövaikutusten, taloudellisen tuloksen ja yrityksen johtajuuden perusteella. Olemme sitoutuneet toteuttamaan lupaamamme ja palvelemaan kaikkia sidosryhmiämme, kuten työntekijöitä, liikekumppaneita, yhteisöjä, asiakkaita ja osakkeenomistajia, pitkällä aikavälillä.

YRITYKSEN VUODEN 2021 VASTUULLISUUSRAPORTTI
Strategia - Cliff Pemble

NÄKÖKULMA

Yrityksen vastuullisuus ja kestävyys ei ole passiivista. Se tarkoittaa aktiivista osallistumista ja liiketoiminnan johtamista tavoilla, jotka edistävät taloudellista, ympäristönsuojelullista ja yhteiskunnallista hallinnointia. Se tarkoittaa riskien vähentämistä, mahdollisuuksien selvittämistä ja pitkän aikavälin arvon tuottamista kaikille sidosryhmille. Vastuulllisuuteen ja kestävyyteen liittyvät aiheet ja painotukset saattavat muuttua ajan myötä, mutta sitoutumisemme kestävyyteen on ehdoton. Vastuullinen liiketoiminnan harjoittaminen on aina kuulunut Garminin kulttuuriin ja arvoihin. Haluamme lisätä kestävyyteen liittyvien toimiemme läpinäkyvyyttä sidosryhmille esittelemällä tässä sivustossa joitakin vaikutuksiamme ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä tapoja, joilla olemme toteuttaneet kestävyyttä liiketoiminnassamme.

Jotta yritys pystyy tarjoamaan kestävää lisäarvoa kaikille sidosryhmille, asianmukaisen varainhoidon ja resurssien kohdentamisen on oltava keskeisiä yrityksen vastuullisuuden ja kestävyyden tekijöitä. Hyvän varainhoidon ilmentäminen ja erinomaisen taloudellisen tuloksen tuottaminen ovat keskeisiä kestävyyden kannalta. Lisää taloudellisia tietoja on Sijoittajat-sivullamme.

SIJOITTAJAT

MISSIOMME, VISIOMME, ARVOMME JA STRATEGIAMME

Jos sinulla on kysyttävää vastuullisuudesta ja kestävyydestä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]