Skip navigation links

Varoitusominaisuudet

Suunnittelijamme testaavat varoitusominaisuudet perusteellisesti sekä laboratoriossa että tiellä, jotta ajaminen olisi mahdollisimman turvallista. Joissakin olosuhteissa ominaisuudet eivät silti välttämättä toimi odotetulla tavalla.

Etuosan törmäysvaroitukset

Etuosan törmäysvaroitukset ovat käytössä, kun ajonopeus on yli 48 km/h (30 mph). Jotta etuosan törmäysvaroitukset toimivat, kameran on oltava suunnattuna eteenpäin, suunnilleen keskellä ajokaistaa ja horisonttiviivalla. Siten laite havaitsee tien, mikä aktivoi varoitusominaisuuden.

Varoitusjärjestelmä on tarkoitettu ainoastaan vastaantulevien autojen ja rekkojen tunnistamiseen ja varoittamiseen niistä. Se ei tunnista moottori- ja polkupyöriä eikä jalankulkijoita eikä varoita niistä.

Tietyt olosuhteet voivat estää etuosan törmäysvaroituksia toimimasta oikein:

 • kameranäkymä peittyy esteiden, heijastusten, sateen, lumen, sumun tai tuulilasissa olevan huurteen vuoksi
 • jyrkät varjot tai vahingoittunut asfaltti/betoni
 • kulumisen tai tietöiden vuoksi virheelliset tai puuttuvat kaistaviivat
 • esimerkiksi auringon aiheuttamat etu- tai takavalojen heijastukset
 • virheellinen kameran asento, joka voi estää varoitukset tai aiheuttaa vääriä hälytyksiä
 • esimerkiksi lumen, veden, sumun, maa-aineksen, hiekan tai suolan peitossa olevat kaistaviivat
 • tiellä olevat esteet, jotka saattavat peittää kaistaviivat
 • pimeät tai hämärät ympäristöt
 • yli 39,6 metrin (130 jalan) tai alle 4,9 metrin (16 jalan) päässä olevat ajoneuvot.

Kaistanvaihtovaroitukset

Kaistanvaihtovaroitukset ovat käytössä, kun ajonopeus on yli 64 km/h (40 mph). Jotta kaistanvaihtovaroitukset toimivat, kameran on oltava suunnattuna eteenpäin, suunnilleen keskellä ajokaistaa ja horisonttiviivalla. Siten laite havaitsee tien, mikä aktivoi varoitusominaisuuden.

Tietyt olosuhteet voivat estää kaistanvaihtovaroituksia toimimasta oikein:

 • kameranäkymä peittyy esteiden, heijastusten, sateen, lumen, sumun tai tuulilasissa olevan huurteen vuoksi
 • jyrkät varjot tai vahingoittunut asfaltti/betoni
 • kulumisen tai tietöiden vuoksi virheelliset tai puuttuvat kaistaviivat
 • esimerkiksi auringon aiheuttamat etu- tai takavalojen heijastukset
 • virheellinen kameran asento, joka voi estää varoitukset tai aiheuttaa vääriä hälytyksiä
 • esimerkiksi lumen, veden, sumun, maa-aineksen, hiekan tai suolan peitossa olevat kaistaviivat
 • tiellä olevat esteet, jotka saattavat peittää kaistaviivat, kuten kasvillisuus
 • erittäin kirkkaat tai pimeät ympäristöt
 • erittäin kapeat, leveät tai mutkaiset tiet
 • tietyntyyppiset tiet, kuten liittymis- tai erkanemistiet sekä päättyvät kaistat
 • kaukana tieltä, lähellä käännöstä tai ajoliikettä tai erittäin mutkaisen tai mäkisen tien varrella olevat määränpäät.