ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ GARMIN CLIPBOARD

Τελευταία ενημέρωση: 29 Απριλίου 2021

Διαβάστε την προηγούμενη πολιτική

Η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για την Garmin. Δημιουργήσαμε αυτήν την Πολιτική απορρήτου για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή προπονήσεων Garmin Clipboard ή όταν συμμετέχετε σε ένα ρόστερ Garmin Clipboard ως αθλητής.

Άλλοι ιστότοποι, υπηρεσίες, εφαρμογές και προϊόντα της Garmin που εμπεριέχουν σύνδεσμο που παραπέμπει σε διαφορετική πολιτική απορρήτου της Garmin διέπονται από την εν λόγω πολιτική απορρήτου. Για παράδειγμα, διαθέτουμε μια ξεχωριστή πολιτική απορρήτου που ισχύει για το Garmin Connect και τις συμβατές με την εφαρμογή αυτή φορετές και άλλες συσκευές. Κάντε κλικ εδώ, για να διαβάσετε τις άλλες πολιτικές απορρήτου μας.

"Προσωπικά δεδομένα" είναι οι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ενότητα αυτής της Πολιτικής απορρήτου, κάντε κλικ σε ένα σύνδεσμο παρακάτω:

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Garmin

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού Garmin:

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Garmin, θα πρέπει να παρέχετε τη διεύθυνση email σας, το όνομά σας και τον κωδικό πρόσβασής σας. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε να δώσετε μόνο το όνομά σας ή ένα ψευδώνυμο, αντί για το ονοματεπώνυμό σας.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ:

(α) Η Garmin επεξεργάζεται τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας, επειδή χρησιμοποιείτε αυτήν τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης email και του κωδικού πρόσβασης για τον συγκεκριμένο σκοπό βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Garmin για την προστασία της ασφάλειας του λογαριασμού σας.

(β) Η Garmin επεξεργάζεται επίσης τη διεύθυνση email σας με σκοπό την αποστολή σε εσάς σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, τις εφαρμογές, τις υπηρεσίες ή τον λογαριασμό Garmin που διαθέτετε, όπως σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια ή σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. Το όνομα που παρέχετε συσχετίζεται με το προφίλ του λογαριασμού σας και εμφανίζεται όταν υποβάλλετε σχόλια ή άλλο υλικό σε ιστότοπο ή εφαρμογή της Garmin ή όταν επικοινωνείτε με άλλους χρήστες της Garmin. Η νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης email και τους ονόματός σας για τους συγκεκριμένους σκοπούς προκύπτει από το έννομο συμφέρον της Garmin για την παροχή σε εσάς σημαντικών πληροφοριών για την ασφάλεια ή άλλων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, τις εφαρμογές, τις υπηρεσίες ή τον λογαριασμό Garmin που διαθέτετε, ή ουσιαστικών αλλαγών στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, καθώς και για την παροχή σε εσάς της δυνατότητας να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες της Garmin.

(γ) Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη πληροφοριών μάρκετινγκ από την Garmin, η Garmin θα επεξεργαστεί επίσης τη διεύθυνση email σας με σκοπό την αποστολή σε εσάς πληροφοριών μάρκετινγκ σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές της Garmin, καθώς και ενημερωτικά δελτία. Η νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης email σας για τον συγκεκριμένο σκοπό προκύπτει από τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας στον λογαριασμό σας Garmin ή μέσω του συνδέσμου κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος των email μάρκετινγκ. Τα email μάρκετινγκ που λαμβάνετε από την Garmin βασίζονται στις προτιμήσεις που παρέχετε στο λογαριασμό σας Garmin, την τοποθεσία που υποδεικνύεται από τη διεύθυνση IP σας, τους τύπους των συσκευών Garmin που έχετε προσθέσει στο λογαριασμό σας Garmin και τυχόν συνδρομές που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό σας Garmin. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τον συγκεκριμένο σκοπό βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Garmin για τη μείωση του αριθμού των email μάρκετινγκ που αποστέλλονται σε κάθε συγκεκριμένο πελάτη, μέσω επιλογής των πελατών που θα λάβουν ένα συγκεκριμένο email μάρκετινγκ αντί για την αποστολή όλων των email μάρκετινγκ σε όλους τους πελάτες που έχουν συναινέσει στη λήψη email μάρκετινγκ.

(δ) Η Garmin επεξεργάζεται επίσης τη διεύθυνση email σας για να τη συσχετίσει με τον λογαριασμό σας Garmin, όταν επικοινωνείτε με τους εκπροσώπους του τμήματος υποστήριξης πελατών μας. Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πελατών υψηλής ποιότητας.

(ε) Η Garmin επεξεργάζεται επίσης τη διεύθυνση email σας, για να ενημερώνει τους πελάτες, όταν παραβιάζουν τους όρους μας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία προκύπτει από το έννομο συμφέρον μας να παρέχουμε μια άριστη εμπειρία χρήσης για όλους τους πελάτες μας και να διασφαλίζουμε την τήρηση των όρων μας.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την επικοινωνία σας με την Garmin:

Όταν επικοινωνείτε με τους εκπροσώπους του τμήματος υποστήριξης πελατών μας μέσω email, τηλεφώνου, online ή αυτοπροσώπως, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση email και οι προτιμήσεις σας σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας, καθώς και πληροφορίες για τα προϊόντα Garmin που έχετε στην κατοχή σας, όπως οι σειριακοί αριθμοί και οι ημερομηνίες αγοράς τους, αλλά και συνδρομές που έχετε αγοράσει. Ενδέχεται επίσης να δημιουργήσουμε αρχεία καταγραφής συμβάντων που είναι χρήσιμα για τη διάγνωση προβλημάτων σχετικά με την απόδοση προϊόντων ή εφαρμογών και να καταγράψουμε πληροφορίες για θέματα υποστήριξης ή υπηρεσιών. Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται επίσης να καταγράψουμε και να εξετάσουμε συζητήσεις με τους εκπροσώπους του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και να αναλύσουμε τυχόν σχόλια που μας έχουν αποσταλεί μέσω εθελοντικών ερευνών πελατών. Με τη συγκατάθεσή σας, οι εκπρόσωποι της υποστήριξης ελατών πελατών μας μπορούν να συνδεθούν στον λογαριασμό σας Garmin, εάν είναι απαραίτητο, για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση και την επίλυση προβλημάτων.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ:

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για την παροχή υποστήριξης πελατών και προϊόντων, καθώς και για την παρακολούθηση της ποιότητας και του είδους της εξυπηρέτησης πελατών και των προϊόντων που παρέχουμε στους πελάτες μας, όπως επίσης και για τη διευκόλυνση των επισκευών, επιστροφών και ανταλλαγών. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για τους συγκεκριμένους σκοπούς βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Garmin για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης υψηλής ποιότητας. Η νομική βάση για τη σύνδεση στον λογαριασμό σας Garmin (εάν χρειάζεται) με σκοπό την παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων προκύπτει από τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη δημιουργία ενός προφίλ προπονητή στην εφαρμογή προπονήσεων Garmin Clipboard:

Κατά τη χρήση της εφαρμογής προπονήσεων Garmin Clipboard, θα σας ζητηθεί να παράσχετε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Garmin που διαθέτετε ή, εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό Garmin, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν. Θα σας ζητηθεί να παράσχετε ένα όνομα προπονητή και, εφόσον το επιθυμείτε, μια φωτογραφία προφίλ.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ:

(α) Η Garmin υποβάλλει σε επεξεργασία τα στοιχεία λογαριασμού Garmin που διαθέτετε, για να συσχετίσει τον λογαριασμό Garmin που διαθέτετε με το προφίλ προπονητή σας στο Garmin Clipboard. Η νομική βάση για αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας προκύπτει από τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή διαγράφοντας τα αθλήματα, τις ομάδες και τα δεδομένα σας εντός των ρυθμίσεων της εφαρμογής προπονήσεων Garmin Clipboard.

(β) Η Garmin υποβάλλει σε επεξεργασία το όνομα προπονητή και τη φωτογραφία προφίλ σας, εφόσον έχει παρασχεθεί, για να εμφανίζονται στους αθλητές που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο ρόστερ σας. Η νομική βάση για την εν λόγω δραστηριότητα επεξεργασίας προκύπτει από τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή διαγράφοντας ή αλλάζοντας το όνομα προπονητή ή τη φωτογραφία προφίλ σας εντός των ρυθμίσεων της εφαρμογής προπονήσεων Garmin Clipboard.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη δημιουργία ενός ρόστερ στην εφαρμογή προπονήσεων Garmin Clipboard:

Κατά τη δημιουργία ενός ρόστερ στην εφαρμογή προπονήσεων Garmin Clipboard, θα σας ζητηθεί να παράσχετε το όνομα και την κατηγορία του οργανισμού σας, όπως σχολή ή όμιλος, το είδος του αθλήματος και το όνομα της ομάδας. Μπορείτε να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες σε κάθε ρόστερ, π.χ. μια φωτογραφία του οργανισμού, τα χρώματα του οργανισμού ή τη φωτογραφία της ομάδες, εφόσον το επιθυμείτε.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ:

(α) Η Garmin υποβάλλει σε επεξεργασία το όνομα του οργανισμού σας και το είδος του αθλήματος, καθώς και το όνομα του προπονητή σας, προκειμένου να σας αναγνωρίζουν οι αθλητές που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο ρόστερ σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για τον σκοπό αυτό προκύπτει από τη νομική μας υποχρέωση να συλλέγουμε τη συγκατάθεση κάθε αθλητή/αθλήτριας μετά από ενημέρωση για την κοινοποίηση των δεδομένων του/της με ένα συγκεκριμένο ρόστερ.

(β) Η Garmin υποβάλλει σε επεξεργασία την κατηγορία του οργανισμού σας, προκειμένου να προσαρμόσει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στο είδους του οργανισμού σας και για να μας βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της βάσης των χρηστών μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για τους σκοπούς αυτούς προκύπτει από τα έννομα συμφέροντα μας για να διασφαλίζουμε ότι παρέχουμε ποιοτική εμπειρία και σχετικές λειτουργίες στους χρήστες μας.

(γ) Η Garmin υποβάλλει σε επεξεργασία το όνομα της ομάδας σας, προκειμένου να σας επιτρέψει την ομαδοποίηση των αθλητών στο ρόστερ σας και την προβολή συγκεντρωτικών δεδομένων για αυτήν την ομάδα. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές ομάδες εντός του ρόστερ σας και να επιλέξετε ποιους αθλητές θα συσχετίσετε με κάθε ομάδα. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για τους συγκεκριμένους σκοπούς προκύπτει από την εκτέλεση σύμβασης.

(δ) Εάν επιλέξετε να παράσχετε τη φωτογραφία και τα χρώματα του οργανισμού σας, καθώς και τη φωτογραφία της ομάδας, η Garmin θα τα υποβάλει σε επεξεργασία, προκειμένου να εξατομικεύσει την προβολή του ρόστερ ή των ομάδων σας, εφόσον το επιθυμείτε. Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία προκύπτει από τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας τροποποιώντας ή διαγράφοντας τις συγκεκριμένες πληροφορίες μέσα από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής προπονήσεων Garmin Clipboard.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη συμμετοχή σε ένα ρόστερ ως αθλητής:

Εάν έχετε λάβει πρόσκληση από έναν προπονητή να συμμετάσχετε σε ένα ρόστερ και δεν έχετε συσχετίσει τον λογαριασμό Garmin που διαθέτετε με το Garmin Clipboard, θα σας ζητηθεί να παράσχετε τα στοιχεία λογαριασμού Garmin που διαθέτετε ή, εφόσον δεν διαθέτετε λογαριασμό Garmin, να δημιουργήσετε έναν. Επίσης, θα σας ζητηθεί να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για την κοινοποίηση των δεδομένων δραστηριότητάς σας από το Garmin Connect στο Garmin Clipboard. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την κοινοποίηση των δεδομένων δραστηριότητάς σας από το Garmin Connect στο Garmin Clipboard, θα σας ζητηθεί να παράσχετε ένα όνομα ή ένα ψευδώνυμο και, εφόσον το επιθυμείτε, μια φωτογραφία προφίλ. Επίσης, θα σας ζητηθεί να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την κοινοποίηση των δεδομένων δραστηριότητάς από το Garmin Clipboard στο συγκεκριμένο ρόστερ και στον προπονητή, και θα έχετε την ευκαιρία να προσαρμόσετε την ορατότητα των δεδομένων άγχους και ύπνου.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ:

(α) Η Garmin υποβάλλει σε επεξεργασία τα στοιχεία λογαριασμού Garmin που διαθέτετε, προκειμένου να συσχετίσει τον λογαριασμό Garmin που διαθέτετε με το Garmin Clipboard και να επιτρέψει στο Garmin Clipboard να ανακτήσει τα δεδομένα δραστηριότητάς σας από το Garmin Connect. Η νομική βάση για αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας προκύπτει από τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή καταργώντας τη σύνδεση του λογαριασμού Garmin που διαθέτετε από το Garmin Clipboard μέσω του λογαριασμού Garmin που διαθέτετε.

(β) Η Garmin υποβάλλει, επίσης, σε επεξεργασία τα στοιχεία λογαριασμού Garmin που διαθέτετε, προκειμένου να σας προσθέσει στο επιλεγμένο ρόστερ και να κοινοποιήσει τα δεδομένα δραστηριότητάς σας στο Garmin Connect στον προπονητή που έχει συσχετιστεί με αυτό το ρόστερ. Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση, τα δεδομένα δραστηριότητάς σας στο Garmin Connect θα είναι ορατά από τον προπονητή του ρόστερ μέσα από την εφαρμογή προπονήσεων Garmin Clipboard μεμονωμένα και σε συγκεντρωτική μορφή με τα δεδομένα που κοινοποιούνται από τους άλλους αθλητές της ομάδας, με την οποία έχετε συσχετιστεί από τον προπονητή. Η νομική βάση για αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας προκύπτει από τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, αποχωρώντας από το ρόστερ μέσω της Πύλης αθλητών του Garmin Clipboard, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ ή μέσω του συνδέσμου του Garmin Clipboard στις ρυθμίσεις του Garmin Connect σας ή διαγράφοντας το προφίλ και τα δεδομένα σας μέσω της Πύλης αθλητών του Garmin Clipboard.

(γ) Η Garmin υποβάλλει σε επεξεργασία τις ρυθμίσεις των δεδομένων άγχους και ύπνου, προκειμένου να εφαρμόζει φίλτρα αναζήτησης των πληροφοριών που εμφανίζονται στον προπονητή μέσω της εφαρμογής προπονήσεων Garmin Clipboard. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις μέσω της Πύλης αθλητών του Garmin Clipboard, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ ή μέσω του συνδέσμου του Garmin Clipboard στις ρυθμίσεις του Garmin Connect σας. Η νομική βάση για αυτήν τη δραστηριότητα επεξεργασίας προκύπτει από το έννομο συμφέρον μας να σας επιτρέπουμε την προσαρμογή της κοινοποίησης πρόσθετων συγκυριακών δεδομένων με τον προπονητή, εφόσον το επιθυμείτε.

(δ) Η Garmin υποβάλλει σε επεξεργασία το όνομα ή το ψευδώνυμο και τη φωτογραφία προφίλ σας, εφόσον έχει παρασχεθεί, προκειμένου να εμφανίζονται στον προπονητή μέσω της εφαρμογής προπονήσεων Garmin Clipboard. Η νομική βάση για αυτήν τη δραστηριότητα επεξεργασίας προκύπτει από τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, διαγράφοντας ή αλλάζοντας το όνομα, το ψευδώνυμο ή τη φωτογραφία προφίλ σας μέσω της Πύλης αθλητών του Garmin Clipboard, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ ή μέσω του συνδέσμου του Garmin Clipboard στις ρυθμίσεις του Garmin Connect.

Κατηγορίες ληπτών προσωπικών δεδομένων

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:

Όταν συμμετέχετε σε ένα ρόστερ, ο προπονητής που έχει συσχετιστεί με αυτό το ρόστερ θα υποβάλλει σε επεξεργασία τα δεδομένα δραστηριότητάς σας στο Garmin Connect, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων άγχους και ύπνου, εφόσον το επιλέξετε, το όνομα ή το ψευδώνυμό σας και, εφόσον έχει παρασχεθεί, τη φωτογραφία προφίλ σας.

ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Η Garmin χρησιμοποιεί έναν τρίτο πάροχο, την Amazon Web Services (AWS), προκειμένου να φιλοξενεί τις μεταφορτωμένες φωτογραφίες του οργανισμού, της ομάδας, του ρόστερ ή του προφίλ. Η Garmin χρησιμοποιεί, επίσης, τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να μας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της χρήσης των ιστοτόπων και των εφαρμογών μας, καθώς και για άλλους σχετικούς σκοπούς.

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς σε άλλους: (α) εάν έχουμε την έγκυρη συγκατάθεσή σας να το πράξουμε, (β) για τη συμμόρφωσή μας με νομικές υποχρεώσεις, όπως στην περίπτωση έγκυρης κλήτευσης, δικαστικής εντολής ή άλλης έγκυρης νομικής διαδικασίας, (γ) για την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων ή των πολιτικών μας ή (δ) όπως απαιτείται, για την επιδίωξη διαθέσιμων έννομων μέσων ή για την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Ενδέχεται, επίσης, να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε μια συνδεδεμένη, θυγατρική ή τρίτη εταιρεία σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλου τύπου διάθεσης όλων ή μέρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των παγίων ή των μετοχών της Garmin, όπως, μεταξύ άλλων, σε σχέση με οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης ή παρόμοια, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω οντότητα στην οποία μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μπορεί να τα επεξεργαστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου χωρίς να σας ειδοποιήσει και, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, να λάβει τη συγκατάθεσή σας.

Μεταφορές προσωπικών δεδομένων

Η Garmin είναι μια παγκόσμια επιχείρηση. Για να μπορούμε να σας παρέχουμε τα προϊόντα, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μας, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρείες που ανήκουν στην Garmin και βρίσκονται σε άλλες χώρες. Δείτε τις εταιρείες που ανήκουν στην Garmin.

Όταν δημιουργείτε λογαριασμό Garmin, προσθέτετε προσωπικά δεδομένα στο προφίλ του λογαριασμού σας ή ανεβάζετε δεδομένα στον λογαριασμό Garmin που έχετε, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται σε διακομιστές στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή/και στην Αυστραλία.

Τα προσωπικά δεδομένα ατόμων που διαμένουν σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ"), στο Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) ή στην Ελβετία υπόκεινται στον έλεγχο της Garmin Würzburg GmbH και υφίστανται επεξεργασία από εταιρείες που ανήκουν στην Garmin εκ μέρους της Garmin Würzburg GmbH, με στόχο την παροχή υποστήριξης, υποδομής, ασφάλειας και άλλων βασικών λειτουργιών. Η Garmin Würzburg GmbH έχει συνάψει ένα εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μοντέλο συμβατικών ρητρών στις περιπτώσεις όπου αυτές οι εταιρείες δεν βρίσκονται στον ΕΟΧ ή σε μια περιοχή δικαιοδοσίας που κρίνεται αρμόζουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όλες οι εταιρείες που ανήκουν στην Garmin υποχρεούνται να τηρούν τις πρακτικές απορρήτου που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου.

Ανάλυση στοιχείων εφαρμογών

Συλλέγουμε δεδομένα από τους χρήστες, που αφορούν τη χρήση της εφαρμογής προπονήσεων Garmin Clipboard. Στους τύπους αναλυτικών πληροφοριών που συλλέγονται περιλαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία η εφαρμογή αποκτά πρόσβαση στους διακομιστές μας, η έκδοση της εφαρμογής, η τοποθεσία της κινητής συσκευής, η ρύθμιση γλώσσας, οι πληροφορίες και τα αρχεία που έχουν ληφθεί στην εφαρμογή, η συμπεριφορά του χρήστη (π.χ. λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, συχνότητα χρήσης), πληροφορίες κατάστασης της συσκευής, το μοντέλο της συσκευής, πληροφορίες για το υλικό και για το λειτουργικό σύστημα, καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής. Η Garmin χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για τη βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργικότητας της εφαρμογής προπονήσεων Garmin Clipboard και άλλων εφαρμογών της Garmin, για την ανάπτυξη και την προώθηση προϊόντων και λειτουργιών που εξυπηρετούν καλύτερα εσάς και άλλους χρήστες, καθώς και για τον προσδιορισμό και την επιδιόρθωση ζητημάτων σταθερότητας εφαρμογών και άλλων προβλημάτων χρήσης, το συντομότερο δυνατό.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των αναλυτικών πληροφοριών προκύπτει από το έννομο συμφέρον μας για την κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης των πελατών με τα προϊόντα και τις εφαρμογές μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε την εμπειρία των χρηστών και τη λειτουργικότητα των προϊόντων και των εφαρμογών μας.

Παρακάτω ακολουθούν παραδείγματα τρίτων παρόχων που χρησιμοποιούμε επί του παρόντος:

  • Google: Το Google Analytics χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των στατιστικών στοιχείων και των δημογραφικών στοιχείων, των ενδιαφερόντων και της συμπεριφοράς των χρηστών στις εφαρμογές. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ενδεχόμενο τρόπο χρήσης αυτών των αναλυτικών στοιχείων, τον τρόπο να ελέγχετε τη χρήση των πληροφοριών σας και τον τρόπο να αποκλείσετε τη χρήση των δεδομένων σας από το Google Analytics.

  • Microsoft App Center, Firebase (Crashlytics): Το Microsoft App Center, πρώην HockeyApp, και το Firebase (Crashlytics), το οποίο αποτελεί μια υπηρεσία της Google, χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τη χρήση των εφαρμογών Garmin για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών και να αναγνωρίζουμε και να επιλύουμε τις βασικές αιτίες σφαλμάτων των εφαρμογών.

Παιδιά

Ζητάμε από άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών στις Η.Π.Α. και κάτω των 16 ετών σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο να μην παρέχουν προσωπικά δεδομένα στην Garmin. Εάν υποπέσει στην αντίληψή μας το γεγονός ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από ένα παιδί κάτω των 13 ετών στις Η.Π.Α. και κάτω των 16 ετών σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να διαγράψουμε τα στοιχεία αυτά το συντομότερο δυνατό.

Ενημερώσεις Πολιτικής απορρήτου

Έχουμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική απορρήτου κατά διαστήματα λόγω της προσθήκης νέων προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών, της βελτίωσης των τρεχουσών προσφορών μας και των αλλαγών σε τεχνολογίες και νομοθεσίες. Μπορείτε να προσδιορίσετε την ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης της παρούσας Πολιτικής απορρήτου από το υπόμνημα "Τελευταία ενημέρωση" στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας. Τυχόν αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσης της αναθεωρημένης Πολιτικής απορρήτου.

Θα σας ειδοποιούμε σχετικά σε περίπτωση που αυτές οι αλλαγές είναι ουσιώδεις και θα λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας, όποτε αυτό απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η ειδοποίηση αυτή θα παρέχεται μέσω email ή μέσω δημοσίευσης των αλλαγών στους ιστοτόπους και τις εφαρμογές της Garmin που συνδέονται με αυτήν την Πολιτική απορρήτου.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο διάστημα ο λογαριασμός Garmin που διαθέτετε θεωρείται ενεργός ή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές υποχρεώσεις. Επίσης, δείτε παρακάτω στην ενότητα “Τα δικαιώματά σας” για μια περιγραφή του δικαιώματος διαγραφής που έχετε.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ

Η Garmin δεν προβαίνει στη λήψη αποφάσεων βάσει αλγορίθμων ή άλλων αυτοματοποιημένων διαδικασιών που σας επηρεάζουν σημαντικά.

Ελεγκτής δεδομένων και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Εάν διαμένετε σε μια χώρα εντός του ΕΟΧ, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ελβετία, τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται από την Garmin ελέγχονται από την Garmin Würzburg GmbH, στη διεύθυνση Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Germany. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την ΕΕ της εταιρείας μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

Εάν διαμένετε εκτός του ΕΟΧ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας, τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται από την Garmin ελέγχονται από την Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στη διεύθυνση [email protected]. Ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων για τη Βραζιλία της εταιρείας έχει έδρα στην ίδια διεύθυνση και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στη διεύθυνση email [email protected].

Τα δικαιώματά σας

Εάν διαμένετε στον ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ελβετία, έχετε το δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ("ΓΚΠΔ") ή άλλης ισχύουσας νομοθεσίας, να ζητήσετε από την Garmin πρόσβαση σε και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, φορητότητα των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα "Τα δικαιώματά μου" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τον ΓΚΠΔ, η οποία είναι διαθέσιμη σε αρκετές γλώσσες. Εάν διαμένετε εκτός του ΕΟΧ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας, μπορεί να έχετε παρόμοια δικαιώματα σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

Για να ζητήσετε πρόσβαση ή διόρθωση, φορητότητα ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή για να διαγράψετε τον λογαριασμό σας Garmin, επισκεφθείτε το Κέντρο διαχείρισης λογαριασμών.

Εάν διαμένετε στον ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ελβετία και επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για τον περιορισμό της επεξεργασίας ή το δικαίωμά σας για την άρνηση της επεξεργασίας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την ΕΕ της Garmin Würzburg GmbH, στη διεύθυνση Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Germany, ή μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

Εάν δεν διαμένετε στον ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ελβετία, αλλά πιστεύετε ότι έχετε το δικαίωμα άσκησης των συγκεκριμένων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, επικοινωνήστε με την Garmin International, Inc. μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

Σημείωση για τους κατοίκους της Καλιφόρνια σχετικά με πρακτικές και δικαιώματα περί απορρήτου

Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, η νομοθεσία της Καλιφόρνια μπορεί να σας παρέχει πρόσθετα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας περί απορρήτου βάσει της νομοθεσίας της Καλιφόρνια, μπορείτε να ανατρέξετε στη Δήλωση απορρήτου CCPA.

Όλα τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.