Skip navigation links

Betingelser for brug

Sidst opdateret: 19. juli, 2016

Velkommen til internetsteder ejet af Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin"). "Garmin-websteder" omfatter garmin.com, garmin.blogs.com, my.garmin.com, connect.garmin.com og andre internetsteder, på hvilke disse Betingelser for brug er opslået. Garmin omtales nogle gange som "vi," "os" eller "vores".

LÆS DISSE BETINGELSER FOR BRUG GRUNDIGT, FØR DU BRUGER ET GARMIN-WEBSTED. Din brug af et Garmin-websted betragtes som din accept af nærværende Betingelser for brug. Hvis du ikke accepterer nærværende Betingelser for brug, må du ikke bruge Garmin-webstederne.

Bemærk, at der kan være særlige betingelser i forbindelse med visse tjenester eller funktioner på visse Garmin-websteder. Sådanne betingelser opslås i forbindelse med den pågældende tjeneste eller funktion. Sådanne betingelser er en tilføjelse til nærværende Betingelser for brug og har i tilfælde af uoverensstemmelse forrang for nærværende Betingelser for brug.

Garmin kan når som helst ændre nærværende betingelser ved at opdatere dette opslag. Du er bundet af sådanne eventuelle ændringer, og du bør derfor jævnligt besøge denne side for at gennemse vores Betingelser for brug.

Brug af indhold

Indholdet på Garmin-websteder, f.eks. tekst, grafik, billeder, lyd, video og andet materiale, samt domænenavne, slogan, opsætning og brugerens oplevelse af webstedet (samlet kaldet "Indholdet") er beskyttet af lovgivning om ophavsrettigheder, varemærker og andre love under både amerikansk lov og udenlandske love, og ejes eller kontrolleres af virksomheden eller tredjeparter, der har givet deres indhold i licens til virksomheden. Uautoriseret brug af indholdet kan krænke ophavsrettighedslovgivning, varemærkelovgivning og anden lovgivning. Når et Garmin-websted er konfigureret til at tillade download af bestemt indhold, har du ret til at downloade én kopi af dette indhold til en enkelt computer, men udelukkende til personlig, ikke-kommerciel hjemmebrug, dog således at (a) du skal bibeholde alle ophavsretlige og andre tingslige bestemmelser indeholdt i det originale indhold, (b) du ikke må sælge eller ændre indholdet eller gengive, vise, fremføre offentligt, distribuere eller på anden måde bruge indholdet offentligt eller i kommercielt øjemed uden forudgående skriftlig tilladelse fra Garmin, og (c) du ikke må bruge indholdet på en måde, der giver indtryk af en tilknytning til andre af vores produkter, tjenester eller mærker.

Du må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra Garmin "spejle" materialer, som er indeholdt på Garmin-websteder, på andre servere. Brug af indholdet på et andet websted eller i et netværksforbundet computermiljø er ikke tilladt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Garmin. De varemærker, logoer og servicemærker ("Mærkerne"), der vises på webstedet, ejes af Garmin eller tredjeparter. Det er ikke tilladt at bruge disse mærker uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Garmin eller tredjeparterne. Hvis du ønsker oplysninger om indhentning af Garmins tilladelse til at bruge indholdet på dit websted, bedes du sende en e-mail til [email protected].

Hvis vi tilbyder downloads af software på et Garmin-websted, og du downloader sådan software, gives softwaren, herunder men ikke begrænset til filer, billeder, der er en del af eller genereres af softwaren, og data, der følger med softwaren (samlet kaldet "Softwaren"), udelukkende i licens til dig af os eller tredjepartslicensgivere til din personlige, ikke-kommercielle hjemmebrug. Vi overfører ikke adkomsten til softwaren til dig. Du må ikke distribuere eller på anden vis udnytte softwaren eller dekompilere, omstrukturere, adskille eller på anden vis oversætte softwaren til et format, der kan læses af mennesker. MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET ANDETSTEDS, FRASKRIVER GARMIN SIG HERMED ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL SOFTWAREN, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER, UANSET OM SÅDANNE GARANTIER ER UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE.

GARMIN KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR (1) UNØJAGTIGHEDER I ELLER FEJL ELLER MANGLER VED SOFTWAREN (2) EVENTUELLE TAB ELLER SKADER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ERSTATNING FOR FØLGESKADER OG INDIREKTE SKADER ELLER PØNALT BEGRUNDET ERSTATNING) DER MÅTTE OPSTÅ VED DOWNLOAD ELLER BRUG AF SOFTWAREN, ELLER SOM FORANLEDIGES AF EN SÅDAN UNØJAGTIGHED, FEJL ELLER MANGEL I SOFTWAREN. HVIS NOGEN AF DE OVENNÆVNTE BESTEMMELSER ER UGYLDIGE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, BEGRÆNSES GARMINS ANSVAR I DET OMFANG, SOM LOVEN TILLADER.

Offentlige fora og kommunikation

"Offentligt forum" betyder et område, et sted eller en funktion på et Garmin-websted, der giver brugerne mulighed for at indsende indhold ("Brugerindhold"), der kan ses af en eller flere brugere af Garmin-webstedet, herunder men ikke begrænset til opslagstavler, fora, sociale community-miljøer, dialogsider eller blogs.

Du anerkender, at offentlige fora og funktioner deri er beregnet til offentlig og ikke privat kommunikation, og at du ikke kan forvente beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med brugerindhold, der er sendt til et offentligt forum. Vi kan ikke garantere sikkerheden for oplysninger, der meddeles via nogen af disse medier. Du foretager sådanne meddelelser frivilligt og på egen risiko. Du bør bruge din sunde fornuft, når du offentliggør oplysninger, bemærkninger eller andet indhold om andre brugere, tjenesteudbydere, Garmin eller anden tredjepart. Du vil kunne blive holdt juridisk ansvarlig for tab lidt af andre brugere, Garmin eller tredjeparter, som et resultat af ansvarspådragende eller ærekrænkende kommentarer, bemærkninger eller andre oplysninger eller andet indhold, som du angiver på Garmins hjemmeside. Garmin kan ikke holdes juridisk ansvarlig for brugerindhold, selvom det indeholder ærekrænkende kommentarer eller på anden vis er ansvarspådragende.

Du er og vedbliver at være eneansvarlig for det brugerindhold, du distribuerer på eller via et offentligt forum på et Garmin-websted og for følgerne af at indsende og opslå dette indhold. Vi er ikke forpligtet til at overvåge offentlige fora. Du er eneansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af krænkelse af ophavsret eller ejendomsret, og for enhver anden skade, som brugerindholdet måtte forårsage. Ved at indsende materiale til et Garmin-websted indestår du automatisk for, at ejeren af det pågældende materiale udtrykkeligt har givet Garmin afgiftsfri, tidsubegrænset, uigenkaldelig, simpel ret og licens til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte og distribuere det pågældende materiale (i sin helhed eller dele deraf) i hele verden og/eller at inkorporere det i andre værker i et hvilket som helst format eller medie og i hvilken som helst teknologi, der kendes i dag eller udvikles senere, så længe eventuelle ophavsretlige eller andre rettigheder til pågældende materiale er gældende. Du giver også alle andre brugere tilladelse til at få adgang til, få vist, gemme og reproducere materialet til deres personlige brug. Du giver hermed Garmin ret til at redigere, kopiere, offentliggøre og distribuere materiale, du gør tilgængeligt på et Garmin-websted.

Du anerkender, at din brug af eller tillid til brugerindhold, der er opslået i et offentligt forum er på egen risiko. Vi er for eksempel ikke ansvarlige for og indestår ikke for de meninger, gode råd eller anbefalinger, der opslås eller sendes af brugere i offentlige fora, og vi frasiger os specifikt ethvert ansvar i forbindelse dermed. Vi bekræfter og kontrollerer ikke brugernes kvalifikationer, baggrund eller evner eller de oplysninger, de opslår i et offentligt forum. Derfor anbefaler vi, at du er forsigtig og udviser almindelig sund fornuft og omtanke, når du anvender et af Garmins websteder eller offentlige fora.

Etiske regler: du accepterer, at du ikke må indsende brugerindhold til et Garmin-websted, som:

 • er ærekrænkende, fornærmeligt, chikanerende, truende eller krænker privatlivets fred for en anden person;
 • er fanatisk, hadefuldt eller anstødeligt (racediskriminerende eller på anden vis);
 • er voldeligt, vulgært, obskønt, pornografisk eller på anden vis beskriver sex uden omsvøb, eller på anden vis skader eller med rimelighed kan antages at kunne skade personer eller enheder;
 • er ulovligt eller opfordrer til ulovlig aktivitet eller debat om ulovlige aktiviteter med den intention at føre dem ud i livet, herunder brugerindhold, der udgør eller beskæftiger sig med børnepornografi, forfølgelse og chikane, seksuelle overgreb, bedrageri, handel med pornografisk eller stjålet materiale, narkohandel og/eller narkomisbrug, chikane, tyveri eller konspiration om at begå kriminel aktivitet af nogen art;
 • krænker eller strider mod tredjeparts rettigheder, herunder: (a) ophavsret, patent, varemærke, handelshemmelighed eller andre tingslige eller kontraktmæssige rettigheder, (b) ret til privatlivets fred (specifikt må du ikke distribuere en anden persons personlige oplysninger af nogen art uden vedkommendes udtrykkelige tilladelse) eller ret til offentliggørelse eller (c) tavshedspligt;
 • er kommercielt, forretningsorienteret eller reklamerer for eller tilbyder at sælge produkter, tjenester eller andet (med eller uden fortjeneste) eller kontakter andre med anmodninger (herunder anmodninger om bidrag eller donationer);
 • indeholder en virus eller anden skadelig komponent eller på anden vis manipulerer med, forringer eller beskadiger Garmin-websteder eller andre tilknyttede netværk eller på anden vis griber forstyrrende ind i personers eller enheders brug af og glæde ved Garmin-websteder;
 • (a) ikke overvejende vedrører det angivne emne i det pågældende offentlige forum (b) strider mod specifikke restriktioner i forbindelse med et offentligt forum, herunder aldersbegrænsninger og procedurer eller (c) er asocialt, generende eller destruktivt, herunder "flaming," "spamming," "flooding," "trolling" og "griefing" i den betydning af ordene, der kendes og bruges på internettet, eller
 • er usande eller misvisende.

Vi hverken kan eller vil sikre, at andre brugere overholder ovenstående etiske regler eller andre bestemmelser i nærværende Betingelser for brug, og på samme måde som mellem dig og os, påtager du dig den fulde risiko for skade eller mén som følge af en sådan manglende overholdelse.

Vi forbeholder os ret, men frasiger os enhver forpligtelse og ethvert ansvar, til at nægte at opslå eller kommunikere eller til at fjerne brugerindhold fra et Garmin-websted, som er i strid med nærværende Betingelser for brug (herunder de etiske regler).

Konti

Nogle tjenester på Garmin-webstederne tillader eller kræver, at du opretter en konto for at kunne deltage eller sikre dig ekstra fordele. Du accepterer, at du skal oplyse, vedligeholde og opdatere sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv, når du bliver bedt om det af vores registreringsprocesser ("Registreringsdata"). Du accepterer, at du ikke må udgive dig for at være en anden person eller enhed eller forvanske din identitet eller tilknytning til en person eller enhed, herunder brug af en anden persons brugernavn, adgangskode eller andre kontooplysninger eller en anden persons navn, lighed, stemme, billede eller foto. Du accepterer desuden, at du straks skal kontakte [email protected] og give besked om uautoriseret brug af dit brugernavn, din adgangskode eller andre kontooplysninger eller andre brud på sikkerheden, som du bliver opmærksom på, i forbindelse med et Garmin-websted.

Vi kan lukke din konto og din mulighed for at bruge et Garmin-websted eller dele deraf permanent eller midlertidigt, hvis du ikke overholder nærværende Betingelser for brug eller eventuelle særlige betingelser i forbindelse med en bestemt tjeneste.

Garmins ansvar

Garmin fremsætter ingen påstande og garantierklæringer om nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller betimeligheden i indholdet eller i de resultater, der kan opnås ved brugen af Garmin-websteder og indholdet. Enhver brug af Garmin-websteder og deres indhold sker på eget ansvar. Der fortages periodiske ændringer af Garmin-websteder, og disse kan finde sted når som helst. Noget indhold på Garmin-websteder kan være tilvejebragt af tredjeparter, og Garmin hæfter ikke for sådant indhold, der er stillet til rådighed af tredjeparter.

GARMIN INDESTÅR IKKE FOR, AT GARMIN-WEBSTEDERNE VIL FUNGERE FEJLFRIT, ELLER AT GARMIN-WEBSTEDERNE ELLER DERES SERVERE ER FRI FOR COMPUTERVIRA ELLER ANDRE SKADELIGE PRODUKTER. HVIS DIN BRUG AF GARMIN-WEBSTEDERNE ELLER INDHOLDET MEDFØRER BEHOV FOR VEDLIGEHOLDELSE ELLER UDSKIFTNING AF UDSTYR ELLER DRIFTS* ELLER DATATAB, HÆFTER GARMIN IKKE FOR MEDGÅEDE OMKOSTNINGER.

GARMIN-WEBSTEDERNE OG INDHOLDET LEVERES, SOM DET ER OG FOREFINDES, UDEN NOGEN GARANTIER. GARMIN FRASKRIVER SIG I VIDEST MULIGE OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING ENHVER FORM FOR GARANTIINDESTÅELSER, HVILKET UDEN AT BEGRÆNSE SIG HERTIL OGSÅ OMFATTER INDESTÅELSE FOR SALGBARHED, INDESTÅELSE FOR, AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE AF EJENDOMSRETTIGHEDER ELLER TREDJEPARTS RETTIGHEDER, OG INDESTÅELSE FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Fraskrivelse af visse hæftelsesformer

Din brug af Garmin-websteder sker på eget ansvar. Hvis du er utilfreds med noget af indholdet eller andet indhold på Garmin-websteder eller med disse vilkår og betingelser, er dit eneste retsmiddel at afbryde brugen af Garmin-websteder. GARMIN ELLER TREDJEPARTER, DER ER NÆVNT PÅ GARMIN-WEBSTEDER, PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HÆFTELSESANSVAR I FORBINDELSE MED NOGEN FORM FOR SKADESERSTATNING (HVILKET UDEN AT BEGRÆNSE SIG HERTIL OMFATTER INDIREKTE SKADER, PØNALT BEGRUNDEDE ERSTATNINGER OG FØLGESKADER, TABT INDTJENING ELLER SKADER SOM FØLGE AF DATATAB ELLER DRIFTSTAB), DER MÅTTE VÆRE FØLGER AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE GARMIN-WEBSTEDERNE OG INDHOLDET, UANSET OM DER TAGES UDGANGSPUNKT I GARANTIRET, KONTRAKTRET, ERSTATNINGSRET ELLER NOGET ANDET JURIDISK OMRÅDE, OG UANSET OM GARMIN PÅ FORHÅND ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR FREMSÆTTELSE AF SÅDANNE ERSTATNINGSKRAV ELLER EJ. VISSE LANDE TILLADER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVARSHÆFTELSE I FORBINDELSE MED TILFÆLDIGT OPSTÅEDE SKADER ELLER FØLGESKADER, HVORFOR OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE MULIGVIS IKKE ER GÆLDENDE FOR DIG. I SÅ FALD VIL SÅDAN FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING TIL VÆRE GÆLDENDE I VIDEST MULIGE OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

Link til andre websteder

Garmin-webstederne kan indeholde links til tredjepartswebsteder, der vedligeholdes af andre. Sådanne links gives kun som en bekvemmelighed for dig og ikke som Garmins godkendelse af indholdet på sådanne tredjepartswebsteder. Garmin er ikke ansvarlig for indholdet på linkede tredjepartswebsteder og fremsætter ingen påstande og garantierklæringer om indholdet i og nøjagtigheden af materialer på sådanne tredjepartswebsteder eller om sådanne tredjeparters politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du beslutter at tilgå tredjepartswebsteder, sker dette på eget ansvar.

Tredjepartsprogrammer

På Garmin webstederne kan der være mulighed for at downloade programmer, der er udviklet af tredjepart. Garmin er ikke ansvarlig for og fremsætter ingen påstande eller garatierklæringer for indhold eller funktion af disse tredjepartsprogrammer eller for tredjeparts praksis for beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du beslutter at downloade og bruge et hvilket som helst tredjepartsprogram, sker det på eget ansvar.

Skadesløsholdelse

Du erklærer dig indforstået i at forsvare og skadesløsholde Garmin, virksomhedens bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere og agenter i forbindelse mod enhver form for krav, søgsmål eller anbringender, herunder men ikke begrænset til rimelige juridiske og regnskabsrelaterede omkostninger, der gøres gældende på grund af eller skyldes dit brud på nærværende Betingelser for brug.

Eksportkontrol

USA og visse andre lande har eksportkontrol, der regulerer eksporten af produkter og oplysninger. Du erklærer dig indforstået i at overholde gældende restriktioner og undlade at eksportere eller reeksportere indholdet til lande eller personer, hvortil dette måtte være forbudt iht. gældende eksportlovgivning. Ved at downloade indholdet erklærer du, at du ikke befinder dig i et land, hvor denne eksport er ulovlig, og at du ikke er på det amerikanske handelsministeriums Table of Denial Orders eller det amerikanske finansministeriums Specially Designated Nationals. Du hæfter for overholdelse af dit opholdssteds lovgivning vedr. import, eksport eller reeksport af indholdet.

Ophavsretspolitik

Garmin respekterer andres immaterielle rettigheder. Det er Garmins politik efter eget skøn, og når det anses for hensigtsmæssigt, at lukke brugerkonti, der kan krænke eller gentagne gange har krænket tredjeparts ophavsret.

Anmeldelse af krænkelse af ophavsret bedes fremsat over for Garmin i henhold til reglerne i Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") ved fremsendelse af følgende oplysninger i skriftlig form til den nedenfor anførte Copyright Agent:

 • En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der er befuldmægtiget til at handle på vegne af ejeren af den eneret, der menes at være blevet krænket.
 • Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der påstås krænket, eller en repræsentativ liste over berørte værker, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker på et enkelt websted dækkes af en enkelt anmeldelse.
 • Identifikation af det materiale, der påstås at krænke eller være genstand for krænkende aktiviteter, og som skal fjernes, eller til hvilket adgang skal nægtes, samt oplysninger, der med rimelighed må anses for tilstrækkelige for, at tjenesteudbyderen kan finde frem til materialet.
 • Oplysninger, der med rimelighed må anses for tilstrækkelige for, at tjenesteudbyderen kan kontakte den klagende part, f.eks. adresse, telefonnummer og evt. en e-mail-adresse, hvor den klagende part kan kontaktes.
 • En erklæring om, at brug af materialet på den måde, der klages over, efter den klagende parts bedste overbevisning ikke er tilladt af indehaveren af ophavsretten, dennes fuldmægtige eller loven.
 • En erklæring om, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte, og under edsansvar, at den klagende part er befuldmægtiget til at handle på vegne af ejeren af en eneret, der påstås krænket.

Du accepterer, at manglende overholdelse af alle krav nævnt i foregående afsnit kan betyde, at din DMCA-anmeldelse ikke er gyldig. Se 17 U.S.C. § 512 for at få flere oplysninger om DMCA og DMCA-anmeldelser.

Vores Copyright Agent, der skal modtage anmeldelser af påståede krænkelser af ophavsret, kan kontaktes som følger:

Via e-mail: [email protected]

Via brevpost:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, KS 66062

Generelt

Bortset fra udvidelsen nedenfor i denne paragraf, skal eventuelle juridiske spørgsmål, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med brugen af et Garmin-websted, fortolkes i overensstemmelse med og pådømmes i henhold til lovgivningen i delstaten Kansas, som måtte gælde for indgåede og honorerede kontrakter i delstaten Kansas uden hensyntagen til modstridende lovbestemmelser. Ved at bruge et Garmin-websted erklærer du dig indforstået med, at det eneste forum for nogen form for krav eller søgsmål, der måtte følge af din brug af Garmin-webstedet, er United States District Court for the District of Kansas eller en hvilken som helst Kansas-delstatsdomstol med sæde i Johnson County. Du giver hermed i videst mulige omfang i henhold til gældende lovgivning ufravigeligt afkald på eventuelle indsigelser, du måtte have nu eller senere, over for fastsættelsen af værnetinget for en sådan proces indbragt for en domstol og enhver klage over, at en sådan sag indbragt for domstol er blevet anlagt i et upassende forum. Hvis (a) du ikke er amerikansk statsborger, (b) ikke er bosiddende i USA, (c) ikke tilgår webstedet fra USA og (d) er statsborger i et af landene angivet nedenfor, accepterer du hermed, at tvister eller krav, der opstår på baggrund af disse Betingelser for brug, vil blive afgjort i henhold til gældende lovgivning angivet nedenfor, uden hensyn til eventuelle konflikter i lovbestemmelser, og du indvilliger hermed ufravigeligt i at anerkende rettens kompetence i nedenfor nævnte stat, provins eller land, hvis lovgivning er gældende:

Hvis du er statsborger i:
Ethvert europæisk land

Gældende lovgivning og forum:
Engelsk lovgivning; London, England

I tilfælde af en klage eller anmodning om yderligere oplysninger kan leverandøren kontaktes pr. brev på adressen Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA, via telefon på telefonnummer +1 (913) 397-8200 (spørg efter webmaster) eller via e-mail på [email protected].