Skip navigation links

Overholdelse

For at se en overensstemmelseserklæring (DoC):

  • For luftfarts-DoC skal du gå til Vejledninger, Søg efter produktnavn, og klik på fanen Manualer.
  • For alle andre produkter skal du gå til DoC og vælge dit produkt.

Du kan finde flere oplysninger om de følgende emner ved at gå til Produktdesign og MaterialerMiljøside .

  • Batterioplysningsblade
  • Sikkerhedsdatablade (SDS)

Du kan finde flere oplysninger om de følgende emner ved at gå til Produktdesign og MaterialerMiljøside .

  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances/Begrænsning af farlige stoffer)
  • REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances/Registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer)

Du kan finde flere oplysninger om de følgende emner ved at gå til afsnittet GenbrugProduktdesign eller Miljøsiderne .

  • WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment/Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr)