Skip navigation links

Salgs- og Leveringsbetingelser for Online Køb af Varer

1. Ordreprocedure – Indgåelse af aftale

1.1 Ordre kan afgives på denne hjemmeside. Ved afgivelse af en ordre accepterer Kunden samtidig, at Leverandøren kan påbegynde leverancen på baggrund af de i ordren indeholdte informationer.

1.2 Bindende købsaftale foreligger, når Kunden har indtastet kreditkortsoplysninger og gennemført betaling.

1.3 Leverandøren sender snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om ordrenummer, kundens navn og adresse, betalingsmåde samt en oversigt over de bestilte varer.

1.4 Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen.

1.5 Der fremsendes en faktura samtidig med afsendelsen af varen.

1.6 To trade, a myGarmin account is required. It can either be created in the ordering process or you can log in to an existing account. A valid email address is required.

1.7 Det er kundens ansvar at rigtigt navn og adresse er påført ordren ved bestilling. Den kan ændres under myAccount ved at logge ind på http://my.garmin.com

1.8 Vi bestræber os altid på at udtrykke os præcist og fejlfrit, men der kan på hjemmesiden forekomme indhold med typografiske fejl og upræcise formuleringer samt manglende produktbeskrivelser, priser og tilgængelighed. Vi forbeholder os retten til at rette fejl, upræcisheder og mangler samt til at ændre eller opdatere indholdet, uden at gøre opmærksom på det på forhånd.

2. Priser og betaling

2.1 Alle opgivne priser er inkl. moms.

2.2 Betaling kan ske med de på hjemmesiden angivne betalingskort.

2.3 Beløbet trækkes først på kundens konto, når varen afsendes fra leverandøren.

2.4 Leverandørens betalingsløsning er baseret på SSL-standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering.

2.5 Vi anbefaler, at du ikke videregiver dine betalingskortoplysninger til nogen, herunder os, via e-mail eller chat. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle tab, du måtte pådrage dig i forbindelse med overførsel af oplysninger til os via internetlink eller via e-mail eller chat. Ethvert sådant tab vil være dit ansvar.

2.6 Bemærk følgende med hensyn til digitale produkter, tjenester og programmer, der tilbydes af Garmin, og som kan downloades gratis via Garmin Web Shop eller en App Store (f.eks. Apple App Store og Google Play Store). Dataforbindelsen mellem brugerens enhed og dataserveren ved brug af mobile online-tjenester, digitale produkter eller programmer er ikke en del af de tjenester, der leveres af Garmin. Enhver dataudveksling til download eller brug af digitale produkter, tjenester eller applikationer via internettet kan medføre ekstra omkostninger, afhængigt af brugerens respektive mobiltelefon- og internetudbyderplan, især når der arbejdes i udlandet (f.eks. roaminggebyrer). For oplysninger om vilkår og betingelser for mobiltelefoni og internetabonnement skal brugerne kontakte deres mobiludbyder eller internetudbyder.

3. Levering

3.1 Varen er leveret, når forsendelsen er overleveret til Kunden. Risikoen for tab eller skade på varen overgår til kunden, når varen er blevet leveret.

3.2 Sædvanlig leveringstid er 3-5 arbejdsdage regnet fra tidspunktet for ordrebekræftelsens afgivelse. Såfremt en vare ikke er på lager, kan der dog gå længere tid.

3.4 Levering sker til nærmeste afhentningssted og kan ikke sendes med omdeling. Fragtomkostninger betales af kunden. Fragtomkostningerne vil fremgå af ordrebekræftelsen.

3.5 Vi leverer til den adresse, der er angivet i din ordre. Du kan ikke ændre din leveringsadresse, når din ordre er afgivet.

3.6 Downloads leveres umiddelbart efter gennemført køb og beløbet trækkes derfor også på det angivne kreditkort umiddelbart efter gennemført køb.

4. Fortrydelsesret

4.1 Garmin tilbyder 30 dages fuld returret fra modtagne varer. Kunden har ret til at åbne emballagen for at kontrollere hvordan produktet virker inden for rimelighedens grænser, men produktet ikke må anvendes uforsigtigt. Hvis varen er blevet beskadiget, har vi ret til at vurdere, hvor meget salgsværdien er faldet og trække dette beløb fra returpengene.

4.2 For at returnere et produkt, bedes du gå til https://www.garmin.com/da-DK/account/order-status/ og tilføje dit ordrenummer og din e-mailadresse. Når du har indtastet dette, trykker du på ”Anmod om en returnering” og følger instruktionerne.

Hvis ordren endnu ikke er afsendt, kan du trykke på ”Annuller ordre” og følge instruktionerne.

Du skal på forespørgsel kunne bevise, at du har sendt varen retur, f.eks. med en kvittering, som viser forsendelsesnummeret fra transportøren.

Vi refunderer det fulde beløb inden for 30 dage til samme betalingsmiddel, som blev brugt på købstidspunktet.

Ved køb af kortmateriale gælder fortrydelsesretten kun, så længe kunden ikke har brudt forseglingen. Der er ikke fortrydelsesret på Downloads, men opstår der problemer kan Leverandøren kontaktes på telefon 70 71 64 01 eller [email protected]

4.3 Returnering af en vare kan ske på nedenstående adresse:

Garmin Danmark A/S
Hejrevang 19
3450 Allerød

5. Reklamation

5.1 Kunden har 2 års reklamationsret på alle købte varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig fra 2 år efter at en vare er blevet leveret.

5.2 Reklamationsretten dækker ikke defekter der skyldes almindeligt slid, forkert brug eller betjening af en vare, fugtskader eller anden brug og anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med de instruktioner, der leveres sammen med varen.

5.3 Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid, efter at disse blev konstateret eller burde have været konstateret.

5.4 Såfremt varen indenfor den i pkt. 5.1 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, påtager Leverandøren sig at udbedre sådanne fejl og mangler indenfor rimelig tid. Hvis det af Leverandøren skønnes hensigtsmæssigt, kan Leverandøren i stedet for at udbedre fejl og mangler, levere en ny fejlfri vare eller refundere købesummen, inkl. kundens udgifter til returnering.

5.5 Returnering af en vare, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Leverandørens regning og risiko. I forbindelse med returneringen skal Kunden oplyse Leverandøren om, hvori fejlen eller manglen består og oplyse ordrenummeret på bestillingen, ved at kontakte Leverandøren på enten telefon 70 71 64 01 eller [email protected] hvorefter et RMA-nummer og en fragtlabel vil blive genereret og sendt til Kunden på mail. Returnering eller reklamation skal ske til den i pkt. 4.3 nævnte adresse og skal indeholde RMA-nummeret som blev genereret ved henvendelse til Leverandøren.

6. Ansvar

6.1 Leverandøren påtager sig ikke noget ansvar overfor Kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter.

6.2 Leverandørens ansvar er begrænset til direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab, såsom tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, installationsomkostninger mv.

7. Ophavsret

7.1 Leverancer i form af software og lyd- eller billedoptagelser er beskyttet efter ophavsretsloven og anden lovgivning.

7.2 Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af sådanne leverancer er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

7.3 Uanset ovenstående bestemmelser er det dog tilladt at fremstille enkelte eksemplarer af de nævnte værker til privat brug i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser herom.

8. Andet

8.1 Spørgsmål vedrørende levering og betaling m.v. kan ske på telefonnummer 70 71 64 01. Der kan tillige rettes henvendelse på følgende e-mail adresse [email protected]

8.2 Leverandøren tager forbehold for prisændringer, tastefejl, udsolgte/udgåede varer, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

8.3 Dansk ret regulerer ethvert forhold og enhver tvist der måtte opstå på baggrund af disse salgsbetingelser. Dog finder dansk rets internationale privatretlige regler ikke anvendelse.

8.4 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med brugen af Hjemmesiden, skal afgøres ved de danske domstole.

Sidst opdateret: 15. december, 2021