Skip navigation links

Hændelsesregistrering & krav til hjælp

Advarsel – Registrering af hændelse og hjælp er supplerende funktioner, og MÅ IKKE betragtes som den primære metode til at få hjælp fra nødtjenester. Hverken din enhed eller Garmin Connect app’en kontakter nødtjenester på dine vegne.

Når der registreres et uheld, eller du anmoder om hjælp fra din enhed, sender Garmin Connect dit navn og din position til dine nødkontakter. Din position bestemmes ved hjælp af vores aktivitetsregistreringsfunktion LiveTrack. LiveTrack skaber et feed af din placering og data i realtid under en aktivitet. Du kan oprette nødkontaktpersoner i Garmin Connect Mobile appen.

Krav:

  1. Garmin enheden har LTE-tjeneste aktiveret, eller enheden er tilsluttet en smartphone via Bluetooth og tilsluttet til appen Garmin Connect Mobile.
  2. GPS er aktiveret på Garmin enheden.
  3. Enheden og/eller smartphonen befinder sig i et område med netværksdækning, hvor data er tilgængelige.
  4. Nødkontaktpersoners telefon kan modtage sms'er (der opkræves muligvis standardtakst for sms'er) og/eller e-mail.