Skip navigation links

NAŠI LIDÉ

Ve společnosti Garmin jsou pro nás lidé prvořadí. Víme, že i když náš úspěch závisí na produktech, které vytváříme, jsou to lidé, kdo je vytváří. Naši spolupracovníci ztělesňují hodnoty společnosti Garmin a každý den uskutečňují naši misi a vizi. S našimi spolupracovníky udržujeme dobré vztahy, které oceňují a předávají své pozitivní zkušenosti svým komunitám.---

KOMUNITA

Společnost Garmin investuje do komunit, kde žijí a pracují naši zaměstnanci, formou darů charitativním organizacím, sponzorováním akcí a dobrovolnictvím. Různé pobočky společnosti Garmin se každoročně účastní místních kampaní United Way, při kterých společnost věnuje dary spolupracovníků.

V roce 2020 společnost Garmin a naši zaměstnanci vybrali více než 1,6 milionu dolarů pro organizaci United Way a partnerské komunitní organizace.

Podporujeme aktivní životní styl členů komunity a našich vlastních zaměstnanců sponzorováním akcí, jako jsou maraton Garmin Kansas City Marathon, světově proslulý cyklistický závod a různé cyklistické, běžecké a multisportovní akce po celém světě. Tyto akce nám umožňují komunikovat s našimi zákazníky, oslavovat jejich úspěchy a získávat zpětnou vazbu, kterou pak využíváme při výzkumu a vývoji produktů.

Společnost Garmin spojila své síly s iniciativou National Runners Alliance pomáhající v boji proti obtěžování, které zažívají běžkyně.

Tato iniciativa poskytuje vzdělání a nástroje a společnost Garmin pomocí platformy šíří povědomí o bezpečnostních prvcích zabudovaných do našich běžeckých hodinek, jako jsou funkce asistence a detekce nehod, které mohou poslat polohu běžce nouzovým kontaktům.

KOMUNITA

ŠKOLENÍ A UDRŽENÍ

Udržitelnost není jen o vydělávání peněz. Jde o to umět opětovně investovat způsoby, které zajistí dlouhou a živou budoucnost. Společnost Garmin se zavázala poskytovat zaměstnancům možnosti dalšího vzdělávání prostřednictvím různých kurzů, od technických aspektů až po osobní růst. Rovněž podporujeme další odborné vzdělávání tím, že nabízíme proplácení školného.

S ohledem na naši budoucí pracovní sílu nabízí společnost Garmin robustní program stáží a organizace Vault jí vyslovila uznání coby společnosti s jedním z nejlepších programů technických stáží.

Máme více než 270 stážistů v 15 lokacích.

Garmin je také aktivní v různých informačních programech STEM, které inspirují mladší generace k dalšímu vzdělávání v oblasti vědy, techniky, inženýrství a matematiky. Další akce, jako je pořádání Mezinárodního týdne žen v letectví, povzbuzují ženy a menšiny k tomu, aby se vydaly na dráhu v technologických oblastech, které dokáží změnit život.

ŠKOLENÍ A UDRŽENÍ

ROZMANITOST A ZAČLEŇOVÁNÍ

Naším cílem je přilákat, rozvíjet a školit lidi z celého světa zastupující všechny oblasti života. Žijeme v rozmanitém, multikulturním světě a chceme, aby naši zaměstnanci byli jeho odrazem. Věříme, že pouze tehdy, když spojíme lidi z různých prostředí, můžeme našim zákazníkům dodat skutečně jedinečná řešení. Společnost Garmin má několik skupin zdrojů pro zaměstnance (ERG), aby podpořila zapojení a propojení mezi různými skupinami. Tyto skupiny vedené zaměstnanci nabízejí osobní a profesionální rozvoj, vedení a dobrovolnické příležitosti. Do skupin je zapojeno více než 1000 zaměstnanců, včetně vedoucích pracovníků společnosti Garmin.

DALŠÍ INFORMACE
ROZMANITOST A ZAČLEŇOVÁNÍ

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Zavázali jsme se poskytovat bezpečné a zdravé pracoviště všem našim zaměstnancům. Zaměstnancům poskytujeme školení v oblasti zdraví a bezpečnosti, která jsou vhodná pro jejich pracovní funkce. Dodržujeme příslušné bezpečnostní zákony a normy, které se vztahují na naše podnikání. Naše výrobní zařízení v Asii byla navíc certifikována podle mezinárodní normy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ISO 45001.

DALŠÍ INFORMACE
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

LIDSKÁ PRÁVA

Naším cílem ve společnosti Garmin je zajistit, aby byla dodržována lidská práva všech zaměstnanců zapojených do našeho dodavatelského řetězce, a zajistit jednotlivcům bezpečné, spravedlivé a nediskriminační pracovní podmínky. Společnost Garmin podporuje dodavatele, kteří sdílejí naše přesvědčení, že spravedlivé pracovní postupy a bezpečné pracovní prostředí jsou nedílnou součástí lidských práv.

Odsuzujeme moderní otroctví ve všech jeho formách. Tento postoj uplatňujeme pro naše vlastní operace i pro náš dodavatelský řetězec a je zdokumentován v našich zásadách o moderním otroctví, našem prohlášení o lidských právech a v prohlášení zákona státu Kalifornie o transparentnosti dodavatelských řetězců z roku 2010. Náš závazek k dodržování lidských práv je obsažen také v našem etickém kodexu a etickém kodexu dodavatelů. Na níže uvedené stránce naleznete informace o našem postoji týkajícím se nerostných surovin pocházejících z konfliktních oblastí.

DALŠÍ INFORMACE

CHOVÁNÍ

Etický kodex pro zaměstnance představuje rozšíření hodnot společnosti Garmin, které jsou základem našeho podnikání. Kodex stanovuje očekávání od zaměstnanců při spolupráci se zákazníky, obchodními partnery, veřejností a mezi sebou navzájem.

Etický kodex pro zaměstnance představuje rozšíření hodnot společnosti Garmin, které jsou základem našeho podnikání. Kodex stanovuje očekávání od zaměstnanců při spolupráci se zákazníky, obchodními partnery, veřejností a mezi sebou navzájem.

ETICKÝ KODEX PRO ZAMĚSTNANCEEtický kodex dodavatelů společnosti Garmin

V případě dotazů ohledně udržitelnosti
pište e-mail na adresu [email protected]