Skip navigation links

NAŠE ŘÍZENÍ

Představenstvo společnosti Garmin zajišťuje dohled nad všemi obchodními záležitostmi, včetně strategií pro udržitelnost, životní prostředí, společnost a řízení (ESG). Naše výkonné vedení zajišťuje dohled nad implementací iniciativ ESG a pravidelně informuje představenstvo v záležitostech ESG. Aktivní zapojení našeho představenstva a výkonného vedení zajišťuje, že aspekty ESG jsou integrovány do obchodních rozhodnutí a v celé organizaci. Abychom problematiku ESG dokázali nahlížet v širších souvislostech, spolupracujeme s celou řadou interních i externích zúčastněných stran. Tento přístup se na naší cestě k cíli stát se udržitelnou společností osvědčil jako efektivní.

FIREMNÍ ŘÍZENÍPředstavenstvo

V případě dotazů ohledně udržitelnosti
pište e-mail na adresu [email protected]