Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 5. červen 2020

Pročíst předchozí Zásady

Vaše soukromí je pro společnost Garmin důležité. V těchto zásadách ochrany osobních údajů vás chceme informovat o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje při vytváření účtu Garmin, při komunikaci s našimi odborníky zákaznické podpory, při nákupech v jednom z našich obchodů, při návštěvě stránek www.Garmin.com nebo jiných webových stránek Garmin či při používání aplikací Garmin, které obsahují odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Jiné webové stránky, aplikace a produkty Garmin, které neobsahují odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů, ale obsahují odkaz na odlišné zásady ochrany osobních údajů Garmin, podléhají těmto odlišným zásadám ochrany osobních údajů. Máme například samostatné prohlášení o ochraně osobních údajů, které se vztahuje na aplikaci Garmin Connect a na kompatibilní nositelná a jiná zařízení Garmin

„Osobní údaje“ jsou údaje vztahující se k fyzické osobě, která byla nebo může být identifikována.

Na konkrétní část těchto zásad ochrany osobních údajů přejdete kliknutím na níže uvedený odkaz:

Kategorie osobních údajů zpracovávaných společností Garmin

Osobní údaje, které se zpracovávají, když si vytvoříte účet Garmin:

Když si založíte účet Garmin, žádáme vás o poskytnutí e-mailové adresy a jména. Chcete-li, můžete místo svého celého jména uvést pouze své křestní jméno nebo přezdívku.

Účely a právní odůvodnění:

(a) Společnost Garmin zpracovává vaši e-mailovou adresu, protože svoji e-mailovou adresu a heslo používáte k přihlášení ke svému účtu. Právní odůvodnění zpracování vaší e-mailové adresy za tímto účelem plyne z legitimního zájmu společnosti Garmin chránit bezpečnost vašeho účtu.

(b) Společnost Garmin zpracovává vaši e-mailovou adresu také proto, aby vám mohla zasílat důležité informace o vašich produktech, aplikacích či účtu Garmin, jako jsou důležité bezpečnostní informace nebo významné změny těchto zásad ochrany osobních údajů. Jméno, které uvedete, je spojeno s profilem vašeho účtu a zobrazí se po odeslání komentářů nebo jiných materiálů na webové stránky nebo do aplikace Garmin. Právní odůvodnění zpracování vaší e-mailové adresy a jména pro tyto účely je legitimní zájem společnosti Garmin poskytovat vám důležité bezpečnostní a další informace o produktech, aplikacích či účtu Garmin nebo významných změnách těchto zásad ochrany osobních údajů a umožnit vám komunikaci s jinými uživateli produktů a služeb Garmin.

(c) Poskytnete-li svůj souhlas se zasíláním marketingových informací od společnosti Garmin, bude společnost Garmin vaši e-mailovou adresu zpracovávat také za účelem zasílání marketingových informací o produktech a aplikacích Garmin. Právním odůvodněním zpracování vaší e-mailové adresy pro tyto účely je váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat formou změnou své předvolby svého účtu Garmin nebo prostřednictvím odkazu pro zrušení odběru v dolní části našich marketingových e-mailů. Marketingové e-maily, které od společnosti Garmin obdržíte, jsou založeny na preferencích, které jste uvedli na účtu Garmin, místu označeném podle vaší adresy internetového protokolu (IP), typech zařízení Garmin, která jste přidali ke svému účtu Garmin, a jakýchkoli odběrech v rámci vašeho účtu Garmin. Právním odůvodněním pro zpracování těchto údajů k tomuto účelu je legitimní zájem společnosti Garmin snížit počet marketingových e-mailů odesílaných každému jednotlivému zákazníkovi, a to na základě výběru, který zákazník má konkrétní e-mail obdržet, a neodesílat každý marketingový e-mail každému zákazníkovi, který souhlasil s odběrem marketingových e-mailů.

(d) Společnost Garmin také zpracovává vaši e-mailovou adresu tak, aby byla spojena s účtem Garmin, kdykoli komunikujete s některým z našich zástupců zákaznické podpory. Právním odůvodněním tohoto zpracování je náš legitimní zájem poskytovat kvalitní zákaznickou podporu.

Osobní údaje, které se zpracovávají, když synchronizujete zařízení Garmin:

Když synchronizujete své zařízení prostřednictvím služby Garmin Express, zaznamenáváme údaje o přenosu, například adresu IP použitou při synchronizaci, dobu synchronizace, diagnostický protokol, geografickou polohu zařízení, údaje o zařízení, údaje o síti, ve které synchronizace probíhá (například Wi-Fi nebo mobilní síť), a stav baterie zařízení.

Účely a právní odůvodnění:

Tyto údaje zpracováváme, aby nám pomohly identifikovat a vyřešit chyby a problémy synchronizace. Právní odůvodnění pro zpracování těchto údajů k tomuto účelu je legitimní zájem společnosti Garmin řešit chyby či problémy se synchronizací a poskytovat kvalitní produktovou podporu.

Osobní údaje, které se zpracovávají, když komunikujete se společností Garmin:

Když kontaktujete naši zákaznickou podporu, ať už e-mailem, telefonicky, online nebo osobně, shromažďujeme osobní údaje, například jméno, e-mailovou adresu nebo preferovaný způsob komunikace, a také údaje o produktech Garmin, které vlastníte, například sériové číslo nebo datum nákupu. Můžeme také vytvářet protokoly událostí, které slouží k diagnostice problémů souvisejících s výkonem produktu či aplikace, a shromažďovat údaje související s příslušným problémem. Abychom zlepšili zákaznické služby můžeme v souladu s příslušnými zákony také nahrávat a zkoumat konverzace s pracovníky podpory a analyzovat zpětnou vazbu, kterou získáme prostřednictvím dobrovolných zákaznických průzkumů. Naši pracovníci zákaznické podpory se mohou s vaším svolením přihlásit v případě potřeby k vašemu účtu Garmin, aby vám pomohli vyřešit problémy.

Účely a právní odůvodnění:

Tyto údaje používáme, abychom vám zajistili zákaznickou a produktovou podporu, a ke sledování kvality a typů zákaznické a produktové podpory, kterou svým zákazníkům poskytujeme, a k usnadnění oprav, vrácení a výměn zboží. Právní odůvodnění pro zpracování těchto údajů k těmto účelům je legitimní zájem společnosti Garmin poskytovat kvalitní zákaznickou podporu. Právní odůvodnění přihlášení k vašemu účtu Garmin, je-li ho třeba kvůli řešení problémů, je váš souhlas, který máte možnost zrušit.

Osobní údaje, které se zpracovávají, když používáte automobilové navigační zařízení nebo aplikaci Garmin:

Pokud používáte automobilové navigační zařízení nebo aplikaci Garmin a vyjádříte souhlas, společnost Garmin bude shromažďovat a nahrávat z vašeho zařízení údaje o poloze, rychlosti, směru a době záznamu. Pokud vyjádříte souhlas, může společnost Garmin tyto souhrnné údaje sdílet třetím stranám za účelem zlepšování dopravních, parkovacích a dalších informačních služeb poskytovatelů obsahu.

Účely a právní odůvodnění:

Tyto údaje budou sloučeny s údaji ostatních uživatelů, kteří vyjádřili souhlas, a budou využity ke zlepšování kvality našich produktů a aplikací a také ke zlepšování dopravních, parkovacích a dalších informačních služeb nabízených společností Garmin a třetími stranami. Právním odůvodněním zpracování těchto údajů k tomuto účelu je souhlas, který můžete v nastavení svého zařízení nebo aplikace Garmin kdykoli zrušit.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány při nákupu produktu nebo služby na webových stránkách nebo v aplikacích Garmin nebo prostřednictvím zákaznické podpory:

Když si zakoupíte produkt nebo službu na webu, v aplikaci Garmin nebo prostřednictvím zákaznické podpory, společnost Garmin bude shromažďovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Údaje z vaší platební karty nesledujeme a neukládáme. Nezávislí zpracovatelé plateb jsou používáni v závislosti na regionu a zakoupeném produktu. Mezi tyto zpracovatele plateb patří společnosti Adyen, PayPal, Alipay, WeChat Pay, UnionPay, WorldPay, NewebPayVeritrans. Doporučujeme, abyste se pečlivě seznámili se zásadami ochrany osobních údajů týkajícími se těchto služeb. Další informace o společnosti Adyen najdete zde.

V některých oblastech poskytuje další třetí strana, společnost Narvar, přepravní informace, které vám umožňují sledovat položky zakoupené na webu Garmin nebo nakoupené, opravené či vyměněné prostřednictvím zákaznické podpory. Doporučujeme, abyste si důkladně prostudovali Zásady ochrany osobních údajů společnosti Narvar.

Účely a právní odůvodnění:

Shromažďujeme vaše jméno, dodací adresu a telefonní číslo pro účely zpracování a realizaci vaší objednávky. Právním odůvodněním zpracování vašeho jména, dodací adresy a telefonního čísla k tomuto účelu je plnění smlouvy. Vaše osobní údaje zpracováváme také jako součást našich procesů zjišťování podvodů. Právním odůvodněním zpracování vašich osobních údajů k tomuto účelu je náš legitimní zájem chránit společnost Garmin a naše zákazníky před pokusy o podvodné transakce.

Osobní údaje, které zpracováváme, když si zakoupíte produkt v obchodě Garmin:

Můžeme shromažďovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, další kontaktní informace nebo údaje o nákupu, jako je číslo faktury nebo zakoupené produkty, abychom v našich systémech vytvořili fakturu pro účely daňového hlášení nebo na vaši žádost. V některých zemích mohou být k tvorbě hlášení požadovaných pro příslušný daňový regulační úřad použity třetí strany.

Účely a právní odůvodnění:

Právním odůvodněním zpracování vašich údajů pro vygenerování faktury pro daňové účely je plnění právního závazku. Právním odůvodněním zpracování vašich údajů pro vygenerování faktury na vaši žádost je plnění smlouvy.

Osobní údaje, které se zpracovávají, když používáte funkce polohy v zařízení nebo aplikaci Garmin:

Pokud si zvolíte používání služeb založených na pozici, například informací o počasí, dopravních informací, informací o cenách pohonných hmot, časech promítání a o místních akcích, ve své aplikaci nebo zařízení Garmin, budeme poté shromažďovat údaje o poloze vašeho zařízení, aby vám společnost Garmin nebo naši poskytovatelé mohli poskytnout tyto služby založené na poloze.

Účely a právní odůvodnění:

Účelem zpracování umístění vašeho zařízení je poskytování služeb založených na poloze, které si přejete využívat. Právním odůvodněním zpracování těchto údajů k tomuto účelu je plnění smlouvy.

Kategorie příjemců osobních údajů

Pozvaní v rámci funkce LiveTrack:

Funkce LiveTrack, kterou disponují některá zařízení Garmin, umožňuje zaslat odkaz vámi vybraným osobám, které si pak mohou zobrazit polohu vašeho zařízení v reálném čase. Protože si polohu zařízení Garmin pak může zobrazit každý, kdo tento odkaz má, pečlivě vybírejte, komu jej chcete zpřístupnit. Zvažte také, zda se jedná o důvěryhodnou osobu, která odkaz nepředá lidem, s nimiž polohu svého zařízení Garmin sdílet nechcete.

Jiní poskytovatelé služeb

Společnost Garmin využívá při zasílání e-mailů cloudových služeb třetích stran, jako je Adobe a SendGrid. Tyto služby sledují aktivity související s e-maily, například zda byl e-mail otevřen, zda došlo ke kliknutí na odkaz v e-mailu a zda po kliknutí na odkazy proběhl nákup. Společnost Garmin tyto údaje využívá k analýze míry interakce s těmito e-maily. Společnost Garmin využívá poskytovatele služeb třetích stran, kteří odesílají zakoupené produkty zákazníkům a pomáhají jí s analýzou využití služby Garmin Express a webových stránek a aplikací Garmin Express. V některých oblastech používá společnost Garmin nezávislého poskytovatele služeb, společnost Erply, k poskytování služeb v místě prodeje při nákupech v prodejnách a další třetí stranu, společnost Global Blue, k poskytování podkladů vyžádaných zákazníky uplatňujícími daňové slevy. Společnost Garmin rovněž používá nezávislého poskytovatele služeb, společnost VHT, k zajištění funkce žádosti o zpětné volání pro účely zákaznické podpory.

Jiná odhalení a zveřejnění:

Sdílet vaše osobní údaje s jinými stranami můžeme: (a) pokud k tomu máme váš platný souhlas, (b) abychom vyhověli platné soudní obsílce, právnímu řádu, soudnímu příkazu, právnímu procesu nebo jiné povinnosti vyžadované zákonem, (c) abychom vymáhali kteroukoli z našich smluvních podmínek či zásad nebo (d) v míře nezbytné k využití dostupných právních prostředků či ochraně právních nároků. Vaše osobní údaje můžeme také přenášet do přidružené společnosti, dceřiné společnosti nebo třetí straně, pokud dojde k jakékoli reorganizaci, fúzi, prodeji, vzniku joint venture, postoupení, převodu nebo jinému předání podniku Garmin, jeho majetku či inventáře, ať už zcela nebo částečně, a to mimo jiné v souvislosti s jakýmkoli insolvenčním nebo obdobným řízením, pod podmínkou, že žádný takový subjekt, kterému osobní údaje převedeme, nebude mít povoleno zpracovávat vaše osobní údaje jinak, než je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, bez toho, aby vás o tom uvědomil, a, vyžaduje-li to platná legislativa, aby k tomu získal váš souhlas.

Přenos osobních údajů

Garmin je globální společnost. Abychom vám mohli nabízet své produkty a služby, může být nutné přenést vaše osobní údaje k jiným pobočkám společnosti Garmin v jiných zemích. Seznamte se se společnostmi, které společnost Garmin vlastní.

Pokud jste zákazníkem z jiné země než Čína a vytvoříte si účet Garmin, na svůj profil účtu přidáte osobní údaje nebo nahrajete údaje na účet Garmin, budou vaše osobní údaje shromážděny a uloženy na serverech v USA, Spojeném království a/nebo v Austrálii. Pokud jste zákazníkem v Číně a vytvoříte si účet Garmin, na svůj profil účtu přidáte osobní údaje nebo nahrajete údaje na účet Garmin, budou vaše osobní údaje shromážděny a uloženy na serverech společnosti Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. v Číně.

Osobní údaje týkající se osob s bydlištěm v některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru („EHS“), Spojeného království („UK“) nebo ve Švýcarsku spravuje společnost Garmin Würzburg GmbH a jejím jménem je zpracovávají společnosti Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. a Garming AT, Inc.

Společnosti Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. a Garmin AT, Inc. dodržují zásady štítu na ochranu soukromí pro EU–USA a štítu na ochranu soukromí pro Švýcarsko–USA týkající se sběru, používání, sdílení a uchovávání osobních údajů z EHS, UK a Švýcarská podle informací uvedených v našich certifikátech štítu na ochranu soukromí pro EU–USA a štítu na ochranu soukromí pro Švýcarsko–USA. Další informace o štítu na ochranu soukromí najdete zde.

Společnosti Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. a Garmin AT, Inc. podléhají dozoru Federální komise pro obchod USA a zůstávají zodpovědné za osobní údaje přenesené třetím stranám, které je naším jménem zpracovávají. Máte-li stížnost na naše plnění zásad štítu na ochranu soukromí, kontaktujte nás na adrese [email protected] Se stížností se také můžete obrátit na náš nezávislý orgán pro řešení sporů, JAMS, a za jistých okolností vyvolat rozhodčí řízení ve věci štítu na ochranu soukromí.

Všechny společnosti ve vlastnictví společnosti Garmin jsou povinny dodržovat postupy ochrany osobních údajů stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Soubory cookie a obdobné technologie

Webové stránky:

Ve spolupráci s poskytovateli analytických služeb třetích stran shromažďujeme při každé návštěvě našeho webu určité údaje, které nám pomáhají zjistit, jak vy a ostatní návštěvníci web Garmin používáte, a získat souhrnné statistiky ohledně využití webu a rychlosti odezvy. Mezi tyto údaje patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, délka vaší návštěvy, zakoupené produkty, zobrazené stránky a prokliknuté prvky (například odkazy). Při shromažďování a analýze těchto údajů můžeme na svých webových stránkách či ve svých e-mailových zprávách používat soubory cookie, pixelové tagy, webové signály, soubory clear GIF a podobné nástroje. Tyto údaje nám pomáhají poskytovat lepší a relevantnější obsah webu, sledovat efektivitu reklam, odhalovat a opravovat případné problémy a zlepšovat celkové prostředí webu. Také můžeme pověřit poskytovatele služeb třetích stran, aby naším jménem zajišťovali webovou reklamu. Tito poskytovatelé mohou využívat pixelové tagy a podobné technologie ke shromažďování informací o návštěvách našich webových stránek a tyto informace pak mohou použít k cíleným reklamám. Chcete-li se o tomto postupu dozvědět více a odhlásit se z takového shromažďování a používání těchto informací třetími stranami, navštivte prosím Networkadvertising.org.

Pokud nechcete, aby se údaje pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů vám nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete.

Pokud bydlíte v Evropské unii nebo jiné jurisdikci, jejíž zákony vyžadují získání vašeho souhlasu k používání souborů cookie na našich stránkách, budete mít možnost upravit své nastavení souborů cookie na stránkách s výjimkou určitých souborů cookie, které jsou nezbytné k funkčnosti hlavní stránky, a proto nemůžete zvolit jejich zakázání.

Mobilní aplikace Garmin a Garmin Express:

Shromažďujeme také údaje od uživatelů o tom, jak využívají mobilní aplikace Garmin a Garmin Express. Mezi tyto analytické údaje patří datum a čas, kdy aplikace vstupuje na naše servery, verze aplikace, poloha zařízení, nastavení jazyka, údaje a soubory stažené aplikací, chování uživatele (například používané funkce, četnost používání), údaje o stavu zařízení, model zařízení, údaje o hardwaru a operačním systému a údaje související s fungováním aplikace. Společnost Garmin tyto údaje využívá ke zlepšení kvality a fungování našich mobilních aplikací, Garmin Express, při vývoji a marketingu produktů a funkcí, které budou vám i dalším uživatelům nejlépe vyhovovat, a k rychlému odhalování a opravám případných potíží se stabilitou a dalších problémů s využitím.

Právním odůvodněním zpracování těchto analytických údajů je náš legitimní zájem porozumět tomu, jak naši zákazníci komunikují s našimi produkty, aplikacemi a webovými stránkami, abychom mohli zvyšovat jejich spokojenost a funkčnost svých produktů, aplikací a webových stránek.

Zde uvádíme příklad nezávislých poskytovatelů analytických a podobných služeb, které v současné době využíváme:

Analytické služby:

  • Google: Nástroj Google Analytics používáme ke sledování statistik a demografických údajů, zájmů a chování uživatelů na webových stránkách a v aplikacích. Používáme také nástroj Google Search Console, který nám umožňuje zjistit, jakým způsobem se návštěvníci na naše stránky dostávají, a pomáhá nám s optimalizací našeho vyhledávacího nástroje. Více informací o tom, jak mohou být tyto údaje z analytiky využívány, jak lze kontrolovat používání vašich údajů a jak můžete zamezit, aby nástroj Google Analytics vaše údaje využíval.

  • Hotjar: Tyto stránky využívají webovou analytickou službu Hotjar. Služba Hotjar nám pomáhá měřit a vyhodnocovat chování uživatelů stránek, jako jsou kliknutí myší, pohyby myši, stisknutí kláves (kromě osobně identifikovatelných údajů), procházení stránek, navštívené stránky a akce provedené na stránkách. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Hotjar Můžete odstoupit od povolení, aby služba Hotjar sledovala vaše chování při používání stránek.

  • Azure Application Insights: Nástroj Azure Application Insights nám pomáhá lépe porozumět využití aplikace Garmin Express, abychom mohli zlepšovat uživatelské prostředí. Azure Application Insights je služba společnosti Microsoft.

  • HockeyApp, Firebase(Crashlytics): HockeyApp, služba společnosti Microsoft, a Firebase (Crashlytics), služba společnosti Google, nám pomáhají lépe porozumět používání našich aplikací, zvyšovat uživatelské pohodlí a identifikovat a řešit hlavní příčiny selhání aplikací.

  • Flurry; Umeng; Amplitude: Služby Flurry (služba společnosti Yahoo), Umeng a Amplitude nám pomáhají analyzovat využívání mobilních aplikací Garmin a zlepšovat jejich prostředí.

Tag Management:

Společnost Garmin využívá nástroj Tealium IQ Tag Management a, v některých oblastech, nástroj Google Tag Manager ke správě různých analytických služeb, souborů cookie a pixelových tagů, které Garmin používá k měření využití webu. K zajištění těchto služeb získávají služba Tealium a Google základní údaje z protokolu serveru o uživatelích webů Garmin (například adresa IP nebo údaje o prohlížeči a operačním systému).

Sledování výkonu aplikací:

Společnost Garmin využívá nástroj AppDynamics k analýze a sledování výkonu našeho komplexního ekosystému. Aby mohl nástroj AppDynamics takové služby poskytovat, přijímá základní údaje, jako je adresa IP, které jsou nutné k detekci a diagnostice anomálních chyb a doby odezvy.

Sociální sítě:

Nezávislé sociální sítě, které poskytují interaktivní moduly plug-in nebo funkce sociální sítě (např. propojení s účtem služeb Facebook, Google, QQ nebo Sina Weibo k vyhledání přátel a jejich přidání do spojení nebo označení stránky jako To se mi líbí) na webu nebo v aplikacích Garmin, mohou používat soubory cookie a další prvky (např. web beacony) k získávání údajů o vašem využití webu či aplikací. Využívání těchto údajů třetí stranou se řídí zásadami ochrany soukromí, které jsou k dispozici na webu příslušné sociální sítě. Doporučujeme, abyste si tyto zásady důkladně prostudovali. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookie a další sledovací prvky ke svým vlastním účelům a propojit informace o vašem využívání našeho webu s osobními údaji, které o vás mají. Ze sociálních sítí také můžeme získat analytické údaje, které nám pomohou měřit efektivitu našeho obsahu a reklam na sociálních sítích (například počty zobrazení a kliknutí).

Děti

Požadujeme, aby osoby mladší 13 let v USA a mladší 16 let jinde ve světě neposkytovaly společnosti Garmin své údaje. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 13 let v USA nebo mladšího 16 let jinde ve světě, podnikneme kroky, abychom tyto údaje co nejdříve smazali.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Čas od času se může stát, že dojde ke změnám tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, neboť průběžně přidáváme nové produkty a aplikace, zlepšujeme stávající nabídky a mění se i technologie a příslušné zákony. Údaje o tom, kdy byly tyto Zásady ochrany osobních údajů naposledy změněny, získáte v popisku „Poslední aktualizace“ v horní části této stránky. Veškeré změny nabývají účinnosti v okamžiku zveřejnění přepracovaných zásad ochrany osobních údajů.

Upozorníme vás v případě, že budou takové změny věcné, a pokud to budou vyžadovat platné zákony, požádáme o váš souhlas. Toto upozornění bude zasláno e-mailem nebo uvedeno formou upozornění o změnách na webových stránkách Garmin Connect a v aplikaci vívofit jr.

Uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud budeme váš účet Garmin považovat za aktivní. Přečtěte si také popis svého práva na smazání účtu v části „Vaše práva“.

Správce údajů a zástupce pro ochranu osobních údajů

Přebýváte-li v zemi na území EHP, ve Spojeném království nebo Švýcarsku, pak vaše osobní údaje shromažďované společností Garmin spravuje společnost Garmin Würzburg GmbH se sídlem na adrese Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Německo. Zástupce společnosti pro oblast ochrany osobních údajů v EU sídlí na téže adrese a můžete jej kontaktovat e-mailem na adrese [email protected]

Přebýváte-li v Číně, pak vaše osobní údaje shromažďované společností Garmin spravuje společnost Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. se sídlem na adrese 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Šanghaj 200233, Čína. [email protected]

Přebýváte-li mimo EHP, Spojené království, Švýcarsko a Čínu, pak vaše osobní údaje shromažďované společností Garmin spravuje společnost Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, kterou můžete kontaktovat e-mailem na adrese [email protected]

Vaše práva

Přebýváte-li na území Evropské unie nebo UK, máte na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) či Zákona o ochraně osobních údajů Spojeného království z roku 2018 právo vyžádat si od společnosti Garmin přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či odstranění, jejich přenos, omezení jejich zpracování, dále právo ohradit se vůči zpracování vašich osobních údajů a právo podat stížnost u dozorujícího orgánu. Další informace o těchto právech najdete na stránce webu Evropské komise Stránka Moje práva "Stránka Moje práva") týkající se nařízení GDPR, které si můžete zobrazit v mnoha jazycích. Přebýváte-li mimo území Evropské unie a UK, je možné, že máte v rámci místní legislativy podobná práva.

Chcete-li požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo přenos, případně o odstranění svého účtu Garmin, navštivte Středisko správy účtů.

Přebýváte-li v Evropské unii nebo UK a přejete si uplatnit své právo na omezení zpracování osobních údajů nebo právo se vůči jejich zpracování ohradit, obraťte se na zástupce společnosti Garmin pro oblast ochrany osobních údajů v EU (EU Data Protection Officer) na adrese Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstraße1a+b, 97080 Würzburg, Německo nebo e-mailem na adrese [email protected]

Pobýváte-li v Číně a přejete si uplatnit některé ze svých práv, obraťte se na společnost Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. na adrese [email protected]

Pokud přebýváte mimo Evropskou unii, Spojené království nebo Čínu, a přesto se domníváte, že máte právo uplatnit tato nebo jiná práva podle svých místních zákonů, obraťte se na společnost Garmin International, Inc. na adrese [email protected]

Upozornění pro obyvatele Kalifornie ohledně postupů a práv souvisejících s ochranou soukromí

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, může vám stát Kalifornie zaručovat další práva týkající se vašich osobních údajů. Další informace o právech týkajících se ochrany soukromí ve státu Kalifornie najdete v dokumentu Upozornění týkající se ochrany osobních údajů CCPA.

Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.