Zásady ochrany osobních údajů služby Garmin Connect, Garmin Sports a kompatibilních zařízení Garmin

Poslední aktualizace: 29. duben 2021

Pročíst předchozí Zásady

Vaše soukromí je pro společnost Garmin důležité. Vytvořili jsme tyto zásady ochrany osobních údajů, abychom vás informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, když používáte webové stránky a mobilní aplikaci Garmin Connect, webové stránky a aplikaci Garmin Sports a přenosná zařízení Garmin či jiná zařízení, která jsou kompatibilní se službou Garmin Connect.

Jiné webové stránky, aplikace a produkty Garmin, které neobsahují odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů, ale obsahují odkaz na odlišné zásady ochrany osobních údajů Garmin, podléhají těmto odlišným zásadám ochrany osobních údajů. Máme například samostatné prohlášení o ochraně osobních údajů, které se vztahuje na naši službu Garmin Pay. Kliknutím sem si můžete pročíst naše další zásady ochrany osobních údajů.

„Osobní údaje“ jsou údaje vztahující se k fyzické osobě, která byla nebo může být identifikována.

Na konkrétní část těchto zásad ochrany osobních údajů přejdete kliknutím na níže uvedený odkaz:

Kategorie osobních údajů zpracovávaných společností Garmin

Osobní údaje, které se zpracovávají, když si vytvoříte účet Garmin:

Když si založíte účet Garmin, požádáme vás o poskytnutí e-mailové adresy, jména a hesla. Chcete-li, můžete místo svého celého jména uvést pouze své křestní jméno nebo přezdívku.

Účely a právní odůvodnění:

(a) Společnost Garmin zpracovává vaši e-mailovou adresu, protože svoji e-mailovou adresu a heslo používáte k přihlášení ke svému účtu. Právním důvodem zpracování vaší e-mailové adresy a hesla za tímto účelem je legitimní zájem společnosti Garmin chránit bezpečnost vašeho účtu.

(b) Společnost Garmin zpracovává vaši e-mailovou adresu také proto, aby vám mohla zasílat důležité informace o vašich produktech, službách aplikacích či účtu Garmin, jako jsou důležité bezpečnostní informace nebo významné změny těchto zásad ochrany osobních údajů. Jméno, které uvedete, bude spojeno s profilem vašeho účtu a zobrazí se, když odešlete komentáře nebo jiné materiály na webové stránce či aplikaci Garmin nebo při komunikaci s jinými uživateli Garmin. Právním základem pro zpracování vaší e-mailové adresy a jména pro tyto účely je legitimní zájem společnosti Garmin poskytovat vám důležité bezpečnostní a další informace o vašich produktech, službách, aplikacích či účtu Garmin nebo významných změnách těchto zásad ochrany osobních údajů a umožnit vám komunikaci s jinými uživateli služby Garmin.

(c) Poskytnete-li svůj souhlas se zasíláním marketingových informací od společnosti Garmin, bude společnost Garmin vaši e-mailovou adresu zpracovávat také za účelem zasílání marketingových informací o produktech, službách a aplikacích Garmin a také zpravodajů. Právním odůvodněním zpracování vaší e-mailové adresy pro tyto účely je váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat formou změnou své předvoleb svého účtu Garmin nebo prostřednictvím odkazu pro zrušení odběru v dolní části našich marketingových e-mailů. Marketingové e-maily, které od společnosti Garmin obdržíte, jsou založeny na preferencích, které jste uvedli na účtu Garmin, místu označeném podle vaší adresy internetového protokolu (IP), typech zařízení Garmin, která jste přidali ke svému účtu Garmin, a jakýchkoli odběrech v rámci vašeho účtu Garmin. Právním odůvodněním pro zpracování těchto údajů k tomuto účelu je legitimní zájem společnosti Garmin snížit počet marketingových e-mailů odesílaných každému jednotlivému zákazníkovi, a to na základě výběru, který zákazník má konkrétní e-mail obdržet, a neodesílat každý marketingový e-mail každému zákazníkovi, který souhlasil s odběrem marketingových e-mailů.

(d) Společnost Garmin také zpracovává vaši e-mailovou adresu tak, aby byla spojena s účtem Garmin, kdykoli komunikujete s některým z našich zástupců zákaznické podpory. Právním odůvodněním tohoto zpracování je náš legitimní zájem poskytovat kvalitní zákaznickou podporu.

(e) Společnost Garmin také zpracovává e-mailovou adresu, aby mohla své zákazníky upozornit, pokud poruší její podmínky. Právním odůvodněním tohoto zpracování údajů je náš oprávněný zájem zajistit všem zákazníkům kvalitní prostředí a dodržování našich podmínek.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány, když se přihlásíte ke svému účtu Garmin prostřednictvím přihlašovacích údajů k sociální síti, pokud se rozhodnete (pouze v Číně):

Žijete-li v Číně, máte možnost se ke svému účtu Garmin přihlásit pomocí přihlašovacích údajů k sociální síti (např. vaše přihlašovací údaje k aplikaci WeChat nebo službě QQ). Pokud se rozhodnete použít tento způsob, pak budete při prvním takovém přihlášeni dotázáni, zda souhlasíte, aby sociální síť poskytla společnosti Garmin určité údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, profilová fotografie, příspěvky, komentáře a další údaje spojené s vaším účtem sociální sítě.

Důvodem, proč jsou všechny tyto údaje společnosti Garmin sociální sítí předány, je způsob fungování konfigurace přihlašování k sociálním sítím. Jediným údajem, který však bude společnost Garmin uchovávat a zpracovávat, je vaše e-mailová adresa. Nechcete-li, aby sociální síť údaje se společností Garmin sdílela, pak se stačí přihlásit ke svému účtu Garmin pomocí přihlašovacích údajů k účtu Garmin, namísto použití přihlašovacích údajů k sociální síti.

Účely a právní odůvodnění:

E-mailovou adresu ze sociální sítě vloží společnost Garmin do vašeho účtu služby Garmin. Pokud byste se v budoucnu nechtěli přihlašovat prostřednictvím přihlašovacích údajů k sociální síti, můžete používat tuto e-mailovou adresu. Právní odůvodnění zpracování údajů k tomuto účelu je legitimní zájem společnosti Garmin poskytnout vám alternativní metodu přihlášení a zabezpečení účtu.

Další osobní údaje, které se zpracovávají, pokud se rozhodnete je při vytváření účtu Garmin poskytnout:

Můžete na svůj profil přidávat další údaje, jako je vaše poloha, typy aktivit, jichž se účastníte (např. běh, túra, cyklistika, golf atd.), a vaše pohlaví, datum narození, výška a hmotnost.

Účely a právní odůvodnění:

Tyto údaje slouží k výpočtu kalorií, které během aktivity spálíte, a umožňují vám, pokud chcete, ukázat vašim kontaktům typy aktivit, kterých se účastníte. Právním odůvodněním zpracování těchto údajů k těmto účelům je váš souhlas. Souhlas můžete zrušit smazáním těchto údajů z profilu svého účtu.

Osobní údaje, které se zpracovávají, když se rozhodnete nahrát údaje o aktivitách, poloze a své aktivitě do služby Garmin:

Podle svého uvážení můžete ze svého zařízení na účet Garmin nahrát aktivity (např. běh, chůzi, jízdu na kole, plavání, turistiku, cvičení ve fitness centru apod.) a data aktivit (např. kroky, vzdálenost, tempo, dobu aktivity, spálené kalorie, srdeční rytmus, spánek, polohu, golfovou statistiku, informace o menstruačním cyklu, hydrataci, přehrané skladby apod.). Své zařízení můžete používat bez toho, abyste udělili svůj souhlas s nahráním svých aktivit na účet Garmin. Pokud se rozhodnete aktivity na účet Garmin nahrát, máte pod kontrolou, jestli ostatní údaje o vaší aktivitě uvidí, a to prostřednictvím správy nastavení soukromí ve vašem účtu Garmin. Ve výchozím nastavení jsou všechny údaje o aktivitě soukromé.

Účely a právní odůvodnění:

(a) Společnost Garmin zpracovává data aktivit, rozhodnete-li se je do služby Garmin nahrát, abyste je mohli analyzovat, identifikovat všechna zařízení Garmin používaná ke shromažďování dat během aktivity, zobrazit svoji polohu na mapě nebo segmentu, sledovat příslušné metriky srdečního tepu, jako je Stress Score, Body Battery a pulzní oximetrie, sledovat své kondiční cíle, a pokud si to přejete, sdílet údaje o své aktivitě s ostatními. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, ve Spojeném království nebo ve Švýcarsku, je právním odůvodněním takového zpracování údajů váš výslovný souhlas, který můžete ve svém účtu Garmin kdykoli zrušit.

(b) Pokud se rozhodnete nahrát data aktivit (jako jsou kroky, vzdálenost, tempo, doba aktivity, spálené kalorie, srdeční tep, spánek, informace o menstruačním cyklu, hydratace, přehrané skladby atd.) ze zařízení Garmin na účet Garmin a také se rozhodnete využívat tréninkové tipy Insights, pak vám bude na účtu Garmin nabídnuta sekce Insights, v níž vám budou poskytována doporučení a motivační zprávy, informace a odkazy ke článkům, které by vás mohly na základě údajů o vaší aktivitě zajímat, a dále získáte porovnání údajů o vaší aktivitě s úhrnnými údaji o aktivitě ostatních členů komunity Garmin Connect. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, ve Spojeném království nebo Švýcarsku, je právní odůvodnění zpracování těchto údajů k tomuto účelu váš výslovný souhlas, který můžete na svém účtu Garmin kdykoli zrušit.

(c) Společnost Garmin rovněž zpracovává vaše data aktivit v souhrnné podobě, pokud se rozhodnete je nahrát do produktů Garmin, aby mohla analyzovat použití a trendy a vyvíjet nebo zdokonalovat funkce a služby. Právním odůvodněním tohoto zpracování je legitimní zájem společnosti Garmin na poskytování relevantních a kvalitních funkcí a služeb.

(d) Pokud se rozhodnete nahrát data aktivit do produktů Garmin a přihlásili jste se k odběru vylepšených funkcí, společnost Garmin bude zpracovávat data aktivit nahrané do vašeho účtu pro účely interního výzkumu a vývoje za účelem vytváření lepších a vhodnějších produktů a služeb Garmin. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, ve Spojeném království nebo Švýcarsku, je právní odůvodnění zpracování těchto údajů k tomuto účelu váš výslovný souhlas, který můžete na svém účtu Garmin kdykoli zrušit.

Osobní údaje, které se zpracovávají, když přidáte své zařízení Garmin na účet Garmin:

Přidáte-li určitá zařízení Garmin na svůj účet Garmin, požádáme vás o doplňující údaje, jako je vaše pohlaví, výška, hmotnost, datum narození, míra aktivity (nízká, střední, vysoká) a běžná doba, kdy vstáváte a chodíte spát.

Účely a právní odůvodnění:

Tyto údaje se zpracovávají pro výpočet kalorií, které během aktivity spálíte, a dále abyste měli k dispozici postřehy Insights o svých aktivitách a spánku (pokud udělíte výslovný souhlas s odběrem postřehů Insights) a aby se vaše nositelná zařízení přepnula během běžné doby spánku do režimu „nerušit“. Právním odůvodněním zpracování těchto údajů k těmto účelům je váš souhlas. Tento souhlas můžete kdykoli zrušit odebráním svého zařízení z účtu Garmin a odstraněním těchto údajů z profilu.

Když povolíte e-mailová upozornění, budou se zpracovávat následující údaje:

Pokud povolíte e-mailová upozornění, zpracujeme vaši e-mailovou adresu podle vašeho nastavení oznámení.

Účely a právní odůvodnění:

Poskytnete-li souhlas s odběrem, zpracuje společnost Garmin vaši e-mailovou adresu pro účely zasílání oznámení podle vašeho nastavení (např. když se zapojíte do výzvy, když výzva skončí, když jsou zveřejněny komentáře k výzvě atd.). Právním základem pro zpracování vaší e-mailové adresy pro tyto účely je váš souhlas. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že změníte svá nastavení e-mailu prostřednictvím odhlášení z odběru těchto oznámení nebo e-mailová oznámení zakážete.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány, když se prostřednictvím webové stránky nebo mobilní aplikace Garmin Sports zapojíte do soutěží nebo tréninkových aktivit:

Podle svého uvážení se můžete prostřednictvím služby Garmin Sports účastnit soutěží nebo tréninkových aktivit (např. tréninkových kempů, kurzů nebo plánů) a tyto aktivity (např. běh, chůzi, jízdu na kole, plavání, turistiku, cvičení ve fitness centru apod.) a data aktivit (např. celkový čas, vzdálenost, průměrné tempo, průměrnou tepovou frekvenci, pásmo tempa, pásmo tepové frekvence apod.) ze svého zařízení nahrát do účtu Garmin Connect. Informace týkající se tréninků nebo soutěží se budou synchronizovat s účtem Garmin Sports. Zařízení můžete používat k účasti v soutěžích nebo tréninkových aktivitách prostřednictvím webu nebo aplikace Garmin Sports i bez poskytnutí souhlasu.

Účely a právní odůvodnění:

Společnost Garmin zpracovává údaje o vašich aktivitách a tréninku, pokud se rozhodnete je nahrát do produktů Garmin, aby vám umožnila je analyzovat, zobrazit souhrnné tréninkové informace, včetně procenta dosažení cílů, porovnání osobních a kolektivních výsledků, bodů v dané aktivitě, výsledků soutěží, jako jsou kumulativní body za rychlost nebo tempo, statistik spalování tuků, úspěchů, vzdáleností, výšky apod. Právním odůvodněním zpracování těchto informací pro uvedené účely je váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit odstraněním údajů o aktivitách a tréninku ze svého účtu.

Osobní údaje, které se zpracovávají, když synchronizujete zařízení Garmin:

Když synchronizujete své zařízení prostřednictvím webové stránky nebo mobilní aplikace Garmin Connect či Garmin Express, zaznamenáváme údaje o přenosu, například adresu IP použitou při synchronizaci, čas a datum synchronizace, diagnostický protokol nebo protokol o selhání, geografickou polohu zařízení, údaje o zařízení, údaje o síti, ve které synchronizace probíhá (například Wi-Fi nebo mobilní síť) a stav baterie zařízení. U kompatibilních produktů navíc shromažďujeme analytické údaje o tom, jak konfigurujete a používáte určité funkce (např. Garmin Pay, Connect IQ, hudbu apod.).

Účely a právní odůvodnění:

Tyto údaje zpracováváme, aby nám pomohly identifikovat a vyřešit chyby a problémy synchronizace. Právním základem pro zpracování těchto údajů k tomuto účelu je legitimní zájem společnosti Garmin řešit chyby či problémy se synchronizací a poskytovat kvalitní produktovou podporu. Dále tyto informace zpracováváme za účelem analýzy používání a trendů, jakož i pro vývoj a vylepšování funkcí a služeb. Právním základem tohoto zpracování je legitimní zájem společnosti Garmin na poskytování relevantních a kvalitních funkcí a služeb.

Osobní údaje, které zpracováváme, když propojíte účet Garmin s aplikací třetí strany, pokud se rozhodnete:

Pokud se rozhodnete povolit, aby váš účet Garmin získal přístup k účtům u jiných aplikací, například MyFitnessPal, Strava nebo TrainingPeaks, získáme přístup k vašim údajům z těchto účtů, například k počtu kalorií spálených za určitý den v aplikaci MyFitnessPal nebo trasám a segmentům v aplikaci Strava.

Účely a právní odůvodnění:

Tyto údaje slouží k doplnění údajů o vaší aktivitě v aplikaci Garmin Connect údaji, které jste poskytli takovým aplikacím třetích stran. Právním odůvodněním tohoto zpracování je váš souhlas. Souhlas můžete kdykoli zrušit tak, že svůj účet Garmin odpojíte od aplikace třetí strany na účtu Garmin.

Osobní údaje, které zpracováváme, když komunikujete se společností Garmin:

Když kontaktujete naši zákaznickou podporu, ať už e-mailem nebo telefonicky, online nebo osobně, shromažďujeme osobní údaje, například jméno, e-mailovou adresu nebo preferovaný způsob komunikace, a také údaje o produktech Garmin, které vlastníte, například sériové číslo nebo data nákupu a předplatné, které jste si zakoupili. Můžeme také vytvářet protokoly událostí, které slouží k diagnostice problémů souvisejících s výkonem produktu či aplikace, a shromažďovat údaje související s příslušným problémem. Abychom zlepšili zákaznické služby, můžeme v souladu s příslušnými zákony také nahrávat a zkoumat konverzace s pracovníky podpory a analyzovat zpětnou vazbu, kterou získáme prostřednictvím dobrovolných zákaznických průzkumů. Naši pracovníci zákaznické podpory se mohou s vaším svolením přihlásit v případě potřeby k vašemu účtu Garmin, aby vám pomohli vyřešit problémy.

Účely a právní odůvodnění:

Tyto údaje používáme, abychom vám zajistili zákaznickou a produktovou podporu, a ke sledování kvality a typů zákaznické a produktové podpory, kterou svým zákazníkům poskytujeme, a k usnadnění oprav, vrácení a výměn zboží. Právní odůvodnění pro zpracování těchto údajů k těmto účelům je legitimní zájem společnosti Garmin poskytovat kvalitní zákaznickou podporu. Právní odůvodnění přihlášení k vašemu účtu Garmin, je-li ho třeba kvůli řešení problémů, je váš souhlas, který máte možnost zrušit.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány, když používáte služby založené na poloze v zařízení nebo aplikaci Garmin:

Pokud si zvolíte používání služeb založených na poloze, například informací o počasí, ve své aplikaci nebo zařízení Garmin, budeme poté shromažďovat údaje o poloze vašeho zařízení, aby vám společnost Garmin nebo naši poskytovatelé mohli poskytnout tyto služby založené na poloze.

Účely a právní odůvodnění:

Účelem zpracování umístění vašeho zařízení je poskytování služeb založených na poloze, které si přejete využívat. Právním odůvodněním zpracování těchto údajů k tomuto účelu je plnění smlouvy.

Osobní údaje zpracovávané v případech, kdy jste pozvanou osobou služby LiveTrack nebo nouzovým kontaktem na účtu Garmin jiného uživatele:

Pokud vám uživatel služeb Garmin pošle pozvánku LiveTrack nebo vás do svého účtu Garmin přidá jako nouzový kontakt, poskytuje nám vaše telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Účely a právní odůvodnění:

Tyto údaje používáme k odesílání informací ze služby LiveTrack nebo abychom vás upozornili na nehodu uživatele služeb Garmin. Právním odůvodněním zpracování těchto informací pro tyto účely jsou naše legitimní zájmy, na jejichž základě umožňujeme uživatelům posílat informace ze služby LiveTrack svým přátelům a rodinným příslušníkům a posílat nouzovým kontaktům upozornění, že jsou účastníky nehody a potřebují pomoc.

Kategorie příjemců osobních údajů

OSTATNÍ UŽIVATELÉ SLUŽBY GARMIN CONNECT:

Údaje o vašich aktivitách a aktivitě spojené s vaším účtem Garmin jsou přednastaveny na „soukromé“. Pokud chcete, můžete toto nastavení v účtu Garmin změnit a umožnit dalším uživatelům vaše aktivity a příslušné údaje zobrazit. Máte možnost vstupovat do skupin a navazovat kontakt s jinými uživateli služby Garmin Connect. Můžete se také společně s dalšími uživateli služby Garmin Connect zapojit do výzev a žebříčků výsledků. Při takovéto interakci s ostatními se budou vaše údaje související s výzvou nebo žebříčkem (např. úhrnný počet kroků během trvání žebříčku kroků nebo výzvy) zobrazovat, i když bude soukromí na vašem účtu Garmin nastaveno na „soukromé“.

OSTATNÍ UŽIVATELÉ SLUŽBY GARMIN SPORTS:

Podle svého uvážení se můžete připojit k tréninkových aktivitám nebo se účastnit soutěží s ostatními uživateli služby Garmin Sports prostřednictvím webové stránky nebo aplikace Garmin Sports. Pokud tímto způsobem komunikujete s jinými uživateli služby Garmin Sports, budou se vaše souhrnné informace z tréninků a soutěžní výsledky zobrazovat ve službě Garmin Sports.

RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI ÚČASTNÍKŮ VÝZVY GARMIN JR.:

Pokud se rozhodnete k účasti ve výzvě, jíž se účastní i uživatelé patřící do vašeho rodinného účtu Garmin jr., budou účastníci výzvy a členové jejich rodinného účtu vidět vaše údaje z výzvy a žebříček, i když se výzvy neúčastní a i když je váš účet Garmin nastaven jako „Soukromý“.

POZVANÍ V RÁMCI FUNKCE LIVETRACK:

LiveTrack je funkce dostupná na některých zařízeních Garmin, která vám umožňuje odeslat odkaz vybraným lidem, kteří tak mohou sledovat polohu vašeho zařízení v reálném čase. Protože si polohu zařízení Garmin pak může zobrazit každý, kdo tento odkaz má, pečlivě vybírejte, komu jej chcete zpřístupnit. Zvažte také, zda se jedná o důvěryhodnou osobu, která odkaz nepředá lidem, s nimiž polohu svého zařízení Garmin sdílet nechcete.

NOUZOVÉ KONTAKTY:

Pokud v produktech Garmin uvedete nouzové kontakty, které se mají použít v případě zjištění nebo nahlášení nehody, a stanete se účastníkem nějaké nehody, kterou zjistí vaše zařízení Garmin, odešleme vašim nouzovým kontaktům ve zprávě SMS nebo e-mailu upozornění s informacemi o nehodě, například polohu.

POSKYTOVATELÉ OBSAHU NEBO FUNKCÍ, JINÉ TŘETÍ STRANY:

Čas od času sdílíme nebo prodáváme údaje o aktivitě zbavené totožnosti a úhrnně, a to společnostem, které poskytují společnosti Garmin a našim zákazníkům obsah nebo funkce s cílem zlepšit kvalitu obsahu nebo funkcí, které poskytují, a dále třetím stranám kvůli výzkumu či k jiným účelům.

POSKYTOVATELÉ APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN, PLATFOREM NEBO SLUŽEB, S NIMIŽ POŽADUJETE, ABY SPOLEČNOST GARMIN SDÍLELA VAŠE ÚDAJE:

Rozhodnete-li se autorizovat společnost Garmin, aby povolila třetí straně, jako je poskytovatel vašeho programu wellness, nebo aplikaci, jako je MyFitnessPal, Strava nebo TrainingPeaks, přístup k údajům o vaší aktivitě na účtu Garmin, pak tyto údaje budeme s danou třetí stranou sdílet. Bez vašeho výslovného souhlasu žádná oprávnění neudělujeme. Pokud nás požádáte o sdílení údajů se třetí stranou, pak za nakládání s vašimi údaji bude odpovídat tato třetí strana a doporučujeme vám si pečlivě přečíst zásady ochrany osobních údajů této třetí strany. Máte možnost se kdykoli rozhodnout, že již prostřednictvím svého účtu Garmin nebudete sdílet údaje s aplikací, platformou nebo poskytovatelem služeb třetí strany.

JINÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB:

Společnost Garmin využívá při zasílání e-mailů cloudové služby třetích stran, jako je Adobe a SendGrid, která je službou platformy Twilio. Tyto služby sledují aktivity související s e-maily, například zda byl e-mail otevřen, zda došlo ke kliknutí na odkaz v e-mailu a zda po kliknutí na odkazy proběhl nákup. Společnost Garmin tyto údaje využívá k analýze míry interakce s těmito e-maily. Společnost Garmin také využívá poskytovatele služeb třetích stran, kteří jí pomáhají s analýzou využití služby Garmin Express a webových stránek a aplikace Garmin Connect, a zajišťují související služby.

JINÁ ODTAJNĚNÍ ÚDAJŮ:

Sdílet vaše osobní údaje s jinými stranami můžeme: (a) pokud k tomu máme váš platný souhlas, (b) abychom vyhověli zákonným povinnostem, například platné soudní obsílce, soudnímu či trestnímu příkazu nebo jinému platnému právnímu procesu, (c) abychom vymáhali kteroukoli z našich smluvních podmínek či zásad nebo (d) v míře nezbytné k využití dostupných právních prostředků či ochraně právních nároků.

Vaše osobní údaje můžeme také přenášet do přidružené společnosti, dceřiné společnosti nebo třetí straně, pokud dojde k jakékoli reorganizaci, fúzi, prodeji, vzniku joint venture, postoupení, převodu nebo jinému předání podniku Garmin, jeho majetku či inventáře, ať už zcela nebo částečně, a to mimo jiné v souvislosti s jakýmkoli insolvenčním nebo obdobným řízením, pod podmínkou, že žádný takový subjekt, kterému osobní údaje převedeme, nebude mít povoleno zpracovávat vaše osobní údaje jinak, než je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, bez toho, aby vás o tom uvědomil, a, vyžaduje-li to platná legislativa, aby k tomu získal váš souhlas.

Přenos osobních údajů

Garmin je globální společnost. Abychom vám mohli nabízet své produkty a služby, může být nutné přenést vaše osobní údaje k jiným pobočkám společnosti Garmin v jiných zemích. Seznamte se se společnostmi, které společnost Garmin vlastní.

Pokud jste zákazníkem z jiné země než Čína a vytvoříte si účet Garmin, na svůj profil účtu přidáte osobní údaje nebo nahrajete údaje na účet Garmin, budou vaše osobní údaje shromážděny a uloženy na serverech v USA, Spojeném království a/nebo v Austrálii. Pokud jste zákazníkem v Číně a vytvoříte si účet Garmin, na svůj profil účtu přidáte osobní údaje nebo nahrajete údaje na účet Garmin, budou vaše osobní údaje shromážděny a uloženy na serverech společnosti Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. v Číně.

Osobní údaje týkající se osob s bydlištěm v některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru ("EHS"), Spojeného království ("UK") nebo ve Švýcarsku spravuje společnost Garmin Würzburg GmbH. Jejím jménem je zpracovávají ostatní společnosti ve vlastnictví společnosti Garmin, aby poskytly podporu, infrastrukturu, zabezpečení a další důležité funkce. Společnost Garmin Würzburg GmbH uzavřela standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí, kde tyto společnosti nejsou součástí EHP nebo Evropská komise považovala jurisdikci za adekvátní.

Všechny společnosti ve vlastnictví společnosti Garmin jsou povinny dodržovat postupy ochrany osobních údajů stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Soubory cookie a obdobné technologie

Informace o tom, jak společnost Garmin používá soubory cookie a podobné technologie na našich stránkách, uvádí naše Zásady použití souborů cookie.

Analýza aplikací

Shromažďujeme také údaje od uživatelů o tom, jak využívají mobilní aplikaci Garmin Connect, Garmin Sports a Garmin Express. Mezi tyto analytické údaje patří datum a čas, kdy aplikace vstupuje na naše servery, verze aplikace, poloha zařízení, nastavení jazyka, údaje a soubory stažené aplikací, chování uživatele (například používané funkce, četnost používání), údaje o stavu zařízení, model zařízení, údaje o hardwaru a operačním systému a údaje související s fungováním aplikace. Společnost Garmin tyto údaje využívá ke zlepšení kvality a funkčnosti těchto i dalších aplikací, při vývoji a marketingu produktů a funkcí, které budou vám i dalším uživatelům nejlépe vyhovovat, a k co nejrychlejší identifikaci a opravám případných potíží se stabilitou a dalších problémů s využitím.

Právním odůvodněním zpracování těchto analytických údajů je náš legitimní zájem porozumět tomu, jak naši zákazníci komunikují s našimi produkty a aplikacemi, abychom mohli zvyšovat jejich spokojenost a funkčnost svých produktů a aplikací.

Zde uvádíme příklad nezávislých poskytovatelů, které v současné době využíváme:

  • Google: Služba Google Analytics slouží ke sledování statistik využití a demografických údajů, zájmů a chování uživatelů v aplikacích. Více informací o tom, jak mohou být tyto údaje z analytiky využívány, jak lze kontrolovat používání vašich údajů a jak můžete zamezit, aby nástroj Google Analytics vaše údaje využíval.

  • Azure Application Insights: Nástroj Azure Application Insights, což je služba společnosti Microsoft, nám pomáhá lépe porozumět využití aplikace Garmin Express, abychom mohli zlepšovat uživatelské prostředí.

  • Microsoft App Center; Firebase (Crashlytics): Microsoft App Center, dříve známé jako HockeyApp, služba společnosti Microsoft, a Firebase (Crashlytics), služba společnosti Google, nám pomáhají lépe porozumět používání aplikací Garmin, zlepšovat uživatelské prostředí a identifikovat a řešit hlavní příčiny selhání aplikací.

Děti

Požadujeme, aby osoby mladší 13 let v USA a mladší 16 let jinde ve světě neposkytovaly společnosti Garmin své údaje. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 13 let v USA nebo mladšího 16 let jinde ve světě, podnikneme kroky, abychom tyto údaje co nejdříve smazali.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Čas od času se může stát, že dojde ke změnám tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, neboť průběžně přidáváme nové produkty, služby a aplikace, zlepšujeme stávající nabídky a mění se i technologie a příslušné zákony. Údaje o tom, kdy byly tyto Zásady ochrany osobních údajů naposledy změněny, získáte v popisku „Poslední aktualizace“ v horní části této stránky. Veškeré změny nabývají účinnosti v okamžiku zveřejnění přepracovaných zásad ochrany osobních údajů.

Upozorníme vás v případě, že budou změny významné a pokud to budou vyžadovat platné zákony, požádáme o váš souhlas. Toto upozornění bude zasláno e-mailem nebo zveřejněno formou upozornění o změnách na webech a v aplikacích Garmin, které odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud budeme váš účet Garmin považovat za aktivní. Přečtěte si také popis svého práva na smazání účtu v části „Vaše práva“.

Automatické rozhodování, včetně profilování

Společnost Garmin nerozhoduje o záležitostech, které se vás podstatným způsobem dotýkají, na základě algoritmů ani jiných automatizovaných způsobů zpracování.

Správce údajů a zástupce pro ochranu osobních údajů

Přebýváte-li v zemi na území EHP, ve Spojeném království nebo Švýcarsku, pak vaše osobní údaje shromažďované společností Garmin spravuje společnost Garmin Würzburg GmbH na adrese Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Německo Zástupce společnosti pro oblast ochrany osobních údajů v EU můžete kontaktovat e-mailem na adrese [email protected]

Přebýváte-li v Číně, pak vaše osobní údaje shromažďované společností Garmin spravuje společnost Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. se sídlem na adrese 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Šanghaj 200233, Čína, kterou můžete kontaktovat e-mailem na adrese [email protected]

Přebýváte-li mimo EHP, Spojené království, Švýcarsko a Čínu, pak vaše osobní údaje shromažďované společností Garmin spravuje společnost Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, kterou můžete kontaktovat e-mailem na adrese [email protected] Zástupce společnosti pro oblast ochrany osobních údajů v Brazílii sídlí na téže adrese a můžete jej kontaktovat e-mailem na adrese [email protected]

Vaše práva

Pobýváte-li v zemích EHP, Velké Británii nebo Švýcarsku, máte na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) či jiných příslušných zákonů právo vyžádat si od společnosti Garmin přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či odstranění, jejich přenos, omezení jejich zpracování, dále právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového orgánu. Další informace o těchto právech najdete na stránce Evropské komise „Moje práva“ týkající se nařízení GDPR, které si můžete zobrazit v mnoha jazycích. Přebýváte-li mimo území EHP, Velké Británie a Švýcarska, je možné, že máte v rámci místní legislativy podobná práva.

Chcete-li požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo přenos, případně o odstranění svého účtu Garmin, navštivte prosím Centrum správy účtu.

Pobýváte-li v zemích EHP, ve Spojeném království nebo Švýcarsku a přejete si uplatnit své právo na omezení zpracování osobních údajů nebo právo podat námitku proti jejich zpracování, obraťte se zástupce společnosti Garmin pro oblast ochrany osobních údajů v EU na adrese Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Německo, nebo e-mailem na adrese [email protected]

Pobýváte-li v Číně a přejete si uplatnit některé ze svých práv, obraťte se na společnost Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. na adrese [email protected]

Pokud pobýváte mimo země EHP, Velkou Británii, Švýcarsko nebo Čínu, a přesto se domníváte, že máte právo uplatnit tato nebo jiná práva podle svých místních zákonů, obraťte se na společnost Garmin International, Inc. e-mailem na adrese [email protected]

Upozornění pro obyvatele Kalifornie ohledně postupů a práv souvisejících s ochranou soukromí

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, může vám stát Kalifornie zaručovat další práva týkající se vašich osobních údajů. Další informace o právech týkajících se ochrany soukromí ve státu Kalifornie najdete v našem dokumentu Upozornění týkající se ochrany osobních údajů CCPA.

Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.