Chytrý tlakoměr Garmin Index BPM

Garmin INDEX™ BPM nabízí chytré měření krevního tlaku

U nositelné elektroniky značky Garmin je možné v posledních letech spatřit obrovský pokrok v oblasti zdravotních funkcí. Dokladem toho jsou funkce Body Battery, Stress Score nebo například Připravenost k tréninku, která zdravotní data využívá v tréninkové přípravě. Dalším dílkem do této skládačky je chytrý krevní tlakoměr Garmin Index BPM, který v těchto dnech přichází na český trh.

Přenosný tlakoměr Garmin Index BPM nepatří k úplným novinkám. Poprvé byl představený koncem roku 2022 na americkém trhu a více než rok trvalo značce Garmin, než získala potřebné certifikace a povolení, která jsou pro potřebná prodej podobných výrobků na území Evropy. I přesto se uvedení tlakoměru na trh netýká všech zemí Evropy. Některé evropské země ještě na splnění místních podmínek pro prodej tlakoměru pracují. Česká republika patří do druhé vlny evropských zemí, ve kterých je tlakoměr možné koupit.

Garmin Index BPM

Základní informace

Garmin Index BPM je malý, přenosný tlakoměr. Oproti starým tlakoměrům, které si někteří z nás pamatují z lékařských ordinací neobsahuje žádné hadičky nebo dráty. Tlakoměr se skládá z manžety a pevné části s elektronikou a vlastním displejem pro zobrazování naměřených hodnot. Manžeta je vybavena suchým zipem, pomocí kterého se upevňuje okolo paže. Dle údajů výrobce je manžeta vhodná pro paže s obvodem od 20 do 42 cm, což by mělo pokrývat drtivou většinu uživatelů. Na pevné části s elektronikou a displejem najdete prostor pro umístění 4 mikrotužkových (AAA) baterií, které dokážou tlakoměr napájet po dobu až 9 měsíců běžného provozu. Doporučujeme v tlakoměru používat kvalitní alkalické AAA baterie, které mají delší životnost a menší riziko „vytečení“, než levné AAA baterie.

Tlakoměr Garmin Index BPM je vybavený manžetou vhodnou pro obvod paže 20 až 42 cm.

Chytré i běžné měření s tlakoměrem Index BPM

Tlakoměr Index BPM patří mezi „chytré“ tlakoměry. Naměřená data dokáže odesílat a uchovávat v připojené mobilní aplikaci Garmin Connect. Tlakoměr ale spojení s chytrým telefonem a aplikací Garmin Connect nutně nevyžaduje, tlakoměr je možné využívat i bez jakéhokoliv chytrého propojení. Tlakoměr je dokonce možné používat i v kombinovaném režimu, kromě až 16 konkrétních uživatelů má tlakoměr navíc k dispozici 1 anonymní uživatelský profil, na kterém tlakoměr měří krevní tlak v režimu „hosta“. V tomto režimu může tlakoměr používat kdokoliv (i více osob), kdo nevyžaduje uložení naměřených hodnot do svého účtu v mobilní aplikaci. Pro využití tlakoměru není nutné vlastnit nebo využívat jakékoliv jiné produkty značky Garmin (chytré hodinky, cyklopočítače…), tlakoměr je samostatné zařízení, nezávislé na dalších Garmin produktech.

Tlakoměr Index BPM umožňuje přidat až 16 uživatelů s přenosem měřených dat do aplikace Garmin Connect + využívat 1 anonymního uživatele bez přenosu měřených dat.

Propojení tlakoměru s telefonem a aplikací Garmin Connect

Pokud se rozhodnete tlakoměr využívat se záznamem hodnot v aplikaci Garmin Connect, stáhněte aplikaci a v ní přidejte tlakoměr z vašeho telefonu. Tlakoměr má pro tento účel bezdrátové Bluetooth a WiFi komunikace. Bluetooth pro spojení s telefonem a WiFi pro účely odesílání naměřených dat do deníku Garmin Connect i v případě, kdy mobilní telefon není v době měření v dosahu nebo k dispozici. Pro přepínání mezi Bluetooth nebo WiFi synchronizací slouží spodní ze tří tlačítek na tlakoměru (nacházejí se vpravo od displeje tlakoměru). Po spárování tlakoměru s mobilním telefonem si nastavte iniciály, kterými se bude rozeznávat váš profil v tlakoměru. Z mobilního telefonu můžete současně do tlakoměru přiřadit více uživatelů, kteří budou tlakoměr používat.

Velkou předností tlakoměru Index BPM je právě propojení s deníkem Garmin Connect. Pokud již patříte k uživatelům produktů značky Garmin, budou se vám v aplikaci Garmin Connect ukládat nejen data o vašich sportovních aktivitách nebo zdravotní data z hodinek, ale i pravidelná měření krevního tlaku z Index BPM. Naměřená data krevního tlaku je z aplikace Garmin Connect možné i exportovat do PDF formátu a na dálku sdílet například s vaším lékařem.

Měření krevního tlaku s Index BPM

Samotné měření krevního tlaku s Index BPM je jednoduché. Manžetu tlakoměru nasadíte na horní polovinu paže, mírně utáhnete a připevníte pomocí suchého zipu. Stisknete horní tlačítko tlakoměru, kterým tlakoměr zapnete a opakovaným stiskem vyberete váš uživatelský profil. Prostřední ze tří tlačítek nacházejících se vpravo od displeje tlakoměru slouží pro zahájení měření. Tlakoměr nafoukne manžetu a pomalu tlak v manžetě upouští – podobně, jako je zvykem u jiných krevních tlakoměrů. Po ukončení měření se měřená data zobrazí na displeji Index BPM. Tlakoměr Index BPM měří a zobrazuje 3 hodnoty: systolický tlak, diastolický tlak a srdeční tep, v případě propojení tlakoměru s aplikací Garmin Connect se všechny tři veličiny automaticky zálohují v osobním účtu v aplikaci. Propojení naměřených dat se správným osobním účtem v aplikaci Garmin Connect nastavíte volbou uživatelského profilu po zapnutí tlakoměru. Při spojení tlakoměru s telefonem je možné v aplikaci nastavit pravidelná upozornění, abyste na měření tlaku nezapomněli.

Ukládání a vyhodnocení měření tlaku v aplikaci Garmin Connect

V aplikaci Garmin Connect se měřená data z tlakoměru ukládají do kalendáře k příslušnému dni. Každý den je měřit krevní tlak vícekrát. Aplikace uloží a zobrazí každé, z provedených měření. Na základě zadaného uživatelského profilu aplikace Garmin Connect měření krevního tlaku také vyhodnotí z pohledu možného zdravotního rizika a zařadí do kategorií: normální, vyšší, 1. stupeň, 2. stupeň hypertenze. Vyhodnocení měření je v aplikaci vidět i na jednoduchém grafu. U každého měření je k dispozici přesný čas provedeného měření. V aplikaci můžete měření tlaku zobrazit v denním, týdenním, měsíčním nebo ročním náhledu. Nad těmito náhledy se dá jednoduše vracet i k starším měřením.

Index BPM umí přenášet měřená data do aplikace Garmin Connect

Důležité zásady pro správné měření krevního tlaku

Při měření krevního tlaku dodržte několik obecných zásad. Krátce před měřením krevního tlaku se vyhněte jídlu, pití, kouření nebo fyzické zátěži. Měřte krevní tlak vždy na stejné paži (tlak může být na každé z paží mírně odlišný). Doporučuje tlak měřit vždy ve stejném nebo podobném čase, například ráno. Nasazujte tlakoměr přímo na kůži (neměřte tlak přes oblečení). Nenoste během měření tlaku těsné nebo škrtící oblečení. Během měření tlaku nemluvte a nenechte se ničím rozptylovat. Po nasazení tlakoměru se po dobu alespoň 5 minut zklidněte. Manžetu před měřením přitáhněte na paži těsně, ale pohodlně. Při měření seďte s nohami opřenými chodidly o zem, paži si volně položte na stůl nebo rovný povrch. Střed tlakoměru, který je připevněný na paži by měl být přibližně ve výškové úrovni vašeho srdce.

Garmin Index BPM jako zdravotní prostředek

Tlakoměr Garmin Index BPM patří mezi automatické, chytré krevní tlakoměry, které podléhají registraci u Státního ústavu kontroly léčiv (SÚKL). Registrační proces zahrnuje poskytnutí dokumentace o kvalitě, účinnosti a bezpečnosti daného produktu. Registrace u SÚKL současně definuje určitá pravidla pro prodej, skladování a distribuci zdravotních prostředků, na základě určitých kategorií/rizik, ve kterých je daný výrobek zařazený.

Garmin Index BPM

Garmin Index BPM je malý, snadno přenosný, chytrý tlakoměr. Měřené hodnoty krevního tlaku a srdečního tepu zobrazuje na vlastním, snadno čitelném displeji. V případě využití WiFi přenosu je možné měřené hodnoty automaticky přenášet do deníku v mobilní aplikaci Garmin Connect. Zde jsou data dále vyhodnocena, dlouhodobě ukládána a dají se poslat i vašim blízkým či lékaři. Napájení na čtyři výměnné AAA baterie s výdrží až 9 měsíců.

Cena 4490 Kč, www.garmin.cz

Před využitím tlakoměru se podrobně seznamte s uživatelským návodem. Tento článek v žádném případě nenahrazuje uživatelský návod.