Vattenklassning

Vi utför omfattande tester på våra enheter för att se till att de klarar de aktiviteter de är avsedda för. Observera att även om en enhet befinner sig över det djup som den klassats för kan vatten ändå tränga in i den om den utsätts för en aktivitet som skapar ett sådant tryck att djupklassningen överskrids. En lista över vattenklassningsdefinitioner hittar du här.

IPX71 Lämplig:
 • Stänk
 • Regn eller snö
 • Dusch
 • Tillfällig exponering för vatten på upp till en meters djup i upp till 30 minuter
Olämplig:
 • Simning
 • Dykning i vatten
 • Snorkling eller dykning
 • Vattensport i hög hastighet
Simning2 Lämplig:
 • Stänk
 • Regn eller snö
 • Dusch
 • Simning
 • Dykning i vatten
 • Snorkling
Olämplig:
 • Dykning
 • Vattensport i hög hastighet
Vattensport Lämplig:
 • Stänk
 • Regn eller snö
 • Dusch
 • Simning
 • Dykning i vatten
 • Snorkling
 • Vattensport i hög hastighet
Olämplig:
 • Dykning
1. Aktiviteterna i den här raden gäller också för accessoarer klassificerade enligt 1 atm/10 m eller 3 atm/30 m
2. Aktiviteterna i den här raden gäller också för accessoarer klassificerade enligt 5 atm/50 m eller hundprodukter klassificerade enligt 1 atm/10 m