Sälj- & Leveransvillkor för Köp av Varor online

Följande villkor gäller för alla varor som levereras av Garmin Sweden AB (nedan kallad "Leverantören") till svenska kunder.

Orderproceduren – Slutande av överenskommelse

1.1 Order avges på denna hemsida. Genom att lägga en order accepterar kunden samtidigt att Leverantören får påbörja leveransen av innerliggande beställningsinformation.

1.2 Bindande köpeavtal föreligger när kunden har angett kreditkortsuppgifter och betalningen är klar.

1.3 Leverantören sänder snarast möjligt en orderbekräftelse per e-post med information om ordernummer, kundens namn och adress, betalningssätt och en översikt över de beställda produkterna.

1.4 Kunden uppmanas att skriva ut orderbekräftelsen omedelbart efter mottagandet.

1.5 Det kommer att skickas en faktura samtidigt som leverans av de varor som beställts.

Priser och betalning

2.1 Alla angiva priser är inklusive moms.

2.2 Betalning kan göras med det på hemsidan angivna betalkort.

2.3 Beloppet dras från kundens konto när varorna skickas från Leverantören.

2.4 Leverantörens betallösning är baserad på SSL-standard, vilket innebär att den informations som ges i samband med transationer är skyddad vid kryptering.

Leverans

3.1 Produkten är levererad när försändelsen levererats till kunden. Risken för förlust eller skada på varan övergår till kunden när varan har levererats.

3.2 Vanlig leveranstid är 3-8 arbetsdagar räknat från dagen orderbekräftelsen ges. Om en vara skulle vara slutsåld kan det dock ta längre tid.

3.3 Om leveransen blir försenad, ska Leverantören snarast möjligt meddela detta till kunden per e-post. Om Leverantören har informerat om en försening per e-port kan detta inte åberopas som ett avtalsbrott.

3.4 Försändelserna skickas med post. Fraktkostnader betalas av kunden. Fraktkostnad visas i orderbekräftelsen.

Ångerrätt

4.1 Ångrar kunden sitt köp, ger Leverantören full returrätt. En produkt som är i samma skicka och mängd som när mottagits, kan returneras till Leverantören med adress enligt punkt 4.6, eller genom att lämna in varan på posten för leverans till denna adress, såvida det är inom 14 dagar efter kundens mottagande av varorna.

4.2 En produkt som returneras måste åtföljas av en faktura i original eller kopia.

4.3 Kunden skall själv betala fraktkostnaden för att returnera varor.

4.4 Det belopp som kunden har betalat för produkten inklusive fraktkostnader återbetalas efter att produkten har återkommit.

4.5 Vid köp av kartmaterial gäller bara ångerrätten så länge kunden inte har brutit förseglingen.

4.6 Returnering av varor kan ske på nedanstående adress:

Garmin Nordic Sweden
C/O PostNord Logistics TPL AB
Synnerödsvägen 10
418 78 Göteborg

Reklamation

5.1 Kunden har 3 års garanti på alla inköpta varor. Kunden kan inte åberopa fel som dyker upp 3 år efter att produkten har levererats.

5.2 Reklamationsrätten omfattar inte fel orsakade av normalt slitage, felaktig användning eller drift av en vara, fuktskador eller annan användning och tillämpning som inte överensstämmer med de instruktioner som medföljer produkten.

5.3 Eventuella fel och brister i det mottagna måste detta åberopas inom en rimlig tid efter att de upptäcktes eller borde ha upptäckts.

5.4 Returnering av en vara som är defekt, i samband med reparationer eller utbyte skall ske på kundens bekostnad. Kunden måste skapa ett RMA nummer under Garmin.se under Support och under Service där står returadress och hur man går tillväga.

5.5 Om varan är inom tiden av punkt 5.1 och visar sig vara defekt, åtar sig leverantören att avhjälpa sådana fel inom rimlig tid. Om leverantören anser det lämpligt får leverantören istället för att reparera defekter, leverera en ny produkt gratis.

Ansvar

6.1 Leveratören ansvarar inte för kunden mer än på vad som framgår av ovanstående punkter.

6.2 Leverantörens ansvar är begränsat till direkt förlust och täcker inte skador på ansluten utrustning eller indirekta förluster såsom utebliven lön, fraktkostnader, drift, kostnader för installation osv.

Upphovsrätt

7.1 Leveranserna i form av mjukvara och ljud- eller videoupptagningar skyddas av upphovsrättslagen och annan lagstiftning.

7.2 Otillåten kopiering, distrubution eller offentligt framförande av sådana leveranser strider mot upphovsrättslagen och kan resultera i civila och straffrättsliga påföljder.

7.3 Trots ovanstående bestämmelser är det tillåtet att göra enstaka kopior av dessa verk för privat bruk i enlighet med bestämmelserna genom upphovsrättslagen.

Övrigt

8.1 Frågor om leverans och betalning etc. kan ske på telefon: 0774-45 20 20. Du kan även maila till support@garmin.se.

8.2 Leverantören förbehåller sig rätten för stavfel, slutsålda/utgånga produkter, moms och skatteförändringar, och sent eller ofullständig leverans på grund av force majeure händelser.

8.3 Svensk lag reglerar alla frågor eller tvister som kan uppstå på grund av dessa köpvillkor.

8.4 Alla tvister i samband med användning av webbplatsen skall avgöras av svenska domstolen.

Försäljnings- och leveransvillkor senast ändrade 2012-01-29.