Villkor för livstidstrafik

Livstidstrafik kan tas emot under hela Garmin-trafikmottagarens livslängd eller så länge Garmin får trafikdata från sin trafikleverantör, om den perioden är kortare. Med en trafikmottagares "livslängd" menas den period under vilken mottagaren (a) har den teknik som krävs för att använda den aktuella trafikinformationstjänsten och (b) fungerar som den ska utan större reparationer. Trafikinnehåll är inte tillgängligt i alla områden.