Lifetime Traffic - Vilkår og betingelser

Lifetime-trafik gælder i hele den effektive levetid for din Garmin trafikmodtager, eller så længe Garmin modtager trafikdata fra trafikleverandøren (den korteste af disse perioder er gældende). En trafikmodtagers “levetid” betyder den periode, hvor modtageren (a) har de fornødne tekniske funktioner til at kunne anvende de aktuelle trafikdatatjenester og (b) er i stand til at kunne anvendes som beregnet uden større reparationer. Trafikindhold er ikke tilgængeligt i alle områder.