Prohlášení o ochraně osobních údajů

Poslední aktualizace: 14. února 2017

Vaše soukromí je pro společnost Garmin důležité. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chceme informovat o tom, jakým způsobem shromažďujeme, využíváme, sdílíme a ukládáme vaše osobní údaje.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny weby, aplikace a produkty, u kterých je uvedeno. Pokud web, aplikace nebo produkt Garmin odkazuje na jiné prohlášení o ochraně osobních údajů, pak se na používání tohoto webu, aplikace či produktu vztahuje prohlášení z uvedeného odkazu. Máme například samostatné prohlášení o ochraně osobních údajů, které se vztahuje na aplikaci Garmin Connect a na kompatibilní nositelná a jiná zařízení Garmin. Uvedené prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete zde.

Chcete-li si otevřít konkrétní část tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, klikněte na příslušný odkaz:

Shromažďování a využívání osobních údajů společností Garmin

Osobními údaji rozumíme údaje, které mohou samy o sobě nebo v kombinaci s jinými získanými údaji identifikovat konkrétního člověka. Pokud s osobními údaji zkombinujeme další údaje (takové, které samy o sobě nemohou jednotlivce identifikovat), zacházíme s takto spojenými informacemi jako s osobními údaji.

Vytvoření účtu Garmin

Když si vytvoříte účet na webu nebo v mobilní aplikaci Garmin, žádáme vás o zadání určitých osobních údajů, například e-mailové adresy či jména. Pokud nechcete, nemusíte uvádět celé jméno. Uvedenou e-mailovou adresu budete společně s heslem používat pro přihlášení ke svému účtu. Váš účet Garmin je chráněn heslem. Vaše jméno používáme k ověření účtu, když kontaktujete zákaznickou podporu.

Přihlášení k účtu Garmin prostřednictvím přihlašovacích údajů ze sociální sítě

K účtu Garmin se můžete přihlašovat i prostřednictvím přihlašovacích údajů z vašeho účtu na sociální síti (například Facebook). Pokud tuto možnost zvolíte, pak budete při prvním přihlášení k účtu Garmin prostřednictvím přihlašovacích údajů ze sociální sítě požádáni o potvrzení souhlasu, zda může poskytovatel služeb dané sociální sítě předat společnosti Garmin určité údaje, například vaše jméno, e-mailovou adresu, profilový obrázek, příspěvky, komentáře a další údaje týkající se vašeho účtu na sociální síti.

Tyto informace jsou společnosti Garmin k dispozici jen kvůli tomu, že je tak nastaven přihlašovací systém sociální sítě; společnost Garmin z nich ale použije pouze vaši e-mailovou adresu. E-mailovou adresu ze sociální sítě vloží společnost Garmin do vašeho účtu Garmin. Pokud byste se v budoucnu nechtěli přihlašovat prostřednictvím sociální sítě, můžete používat tuto e-mailovou adresu.

Jestliže si nepřejete, aby sociální síť tyto údaje se společností Garmin sdílela, nepoužívejte k přihlašování k účtu Garmin přihlašovací údaje ze sociální sítě, ale vytvořte si konkrétní přihlašovací údaje pro Garmin.

Nákup produktů na webu Garmin

Když si zakoupíte produkt na webu Garmin, společnost Garmin od vás získá určité osobní údaje, například jméno, adresu nebo telefonní číslo. Tyto údaje slouží ke zpracování a realizaci vaší objednávky. Údaje z vaší platební karty nesledujeme a neukládáme. Pokud při nákupu na webu Garmin použijete platební kartu, údaje z této platební karty zpracovává nezávislá společnost Adyen. Doporučujeme, abyste si zásady ochrany soukromí společnosti Adyen důkladně prostudovali.

Komunikace se společností Garmin

Když kontaktujete naši zákaznickou podporu (e-mailem, telefonicky nebo osobně), můžeme shromažďovat další osobní údaje, například jméno, e-mailovou adresu nebo preferovaný způsob komunikace, a také informace o produktech Garmin, které vlastníte, například sériové číslo nebo datum nákupu. Můžeme také vytvářet protokoly událostí, které slouží k diagnostice problémů souvisejících s výkonem produktu či aplikace, a shromažďovat informace související s příslušným problémem. Tyto informace využíváme k tomu, abychom vám poskytli zákaznickou a produktovou podporu. Můžeme také vstupovat do vašeho účtu Garmin, abychom vám mohli poskytnout nezbytnou podporu. V rámci zlepšování zákaznických služeb můžeme v souladu s platnými zákony nahrávat a analyzovat vaši komunikaci se zástupci zákaznické podpory a také analyzovat zpětnou vazbu, kterou získáváme prostřednictvím dobrovolných zákaznických průzkumů.

Vaše osobní údaje můžeme využívat ke komunikaci s vámi, například při jednáních ohledně vašeho účtu nebo realizovaných transakcích, při poskytování důležitých informací ohledně vašich produktů či aplikací, při zasílání oznámení v případě významnějších změn tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými zákony a možnostmi uvedenými v části Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence také při zasílání informací o produktech či aplikacích Garmin./p>

Používání služeb polohy na zařízeních a v aplikacích Garmin

Pokud si v aplikaci či zařízení společnosti Garmin zvolíte využívání služeb závisejících na poloze, jako například informace o počasí, programech kin, dopravní situaci, cenách paliva či informace týkající se místních událostí, budeme shromažďovat údaje o poloze vašeho zařízení, abychom vám mohli tyto služby závisející na poloze poskytnout.

Používání automobilového navigačního zařízení nebo aplikace Garmin

Pokud používáte automobilové navigační zařízení nebo aplikaci Garmin a vyjádříte souhlas, společnost Garmin bude shromažďovat a nahrávat z vašeho zařízení údaje o poloze, rychlosti, směru a době záznamu. Tato data budou společností Garmin anonymizována a budou využita ke zlepšování kvality našich produktů a aplikací a také ke zlepšování dopravních, parkovacích a dalších informačních služeb nabízených společností Garmin a dalšími poskytovateli. Pokud vyjádříte souhlas, může společnost Garmin tato anonymizovaná data sdílet nebo prodat třetím stranám za účelem zlepšování dopravních, parkovacích a dalších informačních služeb poskytovatelů obsahu.

Ostatní případy nakládání s osobními údaji ve společnosti Garmin

Společnost Garmin může osobní údaje využívat pro účely interních statistik a k marketingovým či provozním účelům, například při vytváření přehledů prodejů nebo při sledování a analýze demografických údajů, uživatelských zájmů, tendencí v nakupování a dalších trendů u svých zákazníků.

Společnosti, s nimiž společnost Garmin může vaše osobní údaje sdílet

Ostatní společnosti Garmin

Garmin je nadnárodní společnost. Abychom mohli nabízet naše produkty, aplikace a služby, musíme vaše osobní údaje sdílet s dalšími firmami společnosti Garmin v jiných zemích, například se společností Garmin International, Inc., která sídlí v USA, kde se také nachází řada našich serverů. V jiných zemích mohou platit jiná pravidla pro nakládání s osobními údaji než v zemi, ve které tyto údaje zadáváte. Seznam společností ve vlastnictví společnosti Garmin naleznete zde.

Každý přenos osobních údajů ze společností Garmin v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku do společnosti Garmin International, Inc. v USA probíhá v souladu s modelovými smluvními ujednáními schválenými Evropskou komisí.

Všechny společnosti Garmin jsou povinny dodržovat zásady ochrany soukromí uvedené v tomto prohlášení.

Poskytovatelé dat a obsahu

Pokud používáte automobilové navigační zařízení nebo aplikaci Garmin a vyjádříte souhlas, společnost Garmin bude shromažďovat a nahrávat z vašeho zařízení údaje o poloze, rychlosti, směru a době záznamu. Pokud vyjádříte souhlas, může společnost Garmin tato anonymizovaná data sdílet nebo prodat třetím stranám za účelem zlepšování dopravních, parkovacích a dalších informačních služeb poskytovatelů obsahu.

Poskytovatelé služeb sociálních sítí

Čas od času poskytujeme e-mailové adresy vybraných zákazníků společnosti Garmin, kteří souhlasili ze zasíláním marketingových materiálů ohledně produktů a aplikací Garmin, poskytovatelům služeb sociálních sítí, aby pro nás v těchto sítích zobrazovali reklamy uživatelům, kteří mají určité společné charakteristiky (například demografické údaje nebo zájmy) s vybranými zákazníky společnosti Garmin.

Pokud požádáte o zaslání e-mailu s upozorněním, že je určitý produkt či aplikace Garmin v prodeji, použijeme tuto adresu k zaslání příslušného oznámení, ale můžeme ji také předat poskytovateli služeb sociální sítě, který pro nás zobrazuje reklamy na daný produkt či aplikaci ve své síti.

Poskytovatelé služeb

Využíváme služby nezávislých poskytovatelů, kteří pro nás zajišťují určité činnosti, například realizaci vašeho nákupu a jeho dodání, zpracování plateb kartou, zasílání e-mailů, zajišťování reklamy, analýzu využívání našeho webu a aplikací, sledování efektivity našich marketingových kampaní nebo realizaci propojení uživatelů se sociálními sítěmi. Vaše osobní údaje sdílíme s těmito poskytovateli služeb třetích stran pouze k tomu, aby pro nás mohli zajistit příslušné služby.

Zde uvádíme příklad nezávislých poskytovatelů služeb, které v současné době využíváme:

 • Poskytovatelé e-mailů: Cloudové služby společnosti Adobe umožňují společnosti Garmin zasílání e-mailů (v souladu s platnými zákony a možnostmi uvedenými v části Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence).
 • Analytické služby: Společnost Garmin využívá poskytovatele služeb třetích stran, kteří jí pomáhají s analýzou využití služby Garmin Express a dalších produktů a mobilních aplikací Garmin a zajišťují související služby. Třetí strany, které v současné době k těmto a souvisejícím službám využíváme, jsou popsány níže v části Soubory cookie a další technologie.

Protokoly událostí reklam

Pokud budete používat aplikaci Garmin, která obsahuje reklamy, můžeme shromažďovat například údaje o tom, jaké reklamy jste si zobrazili, jak často jste na reklamy klikli nebo jak často jste provedli jinou akci, například uložení kupónu či vyhledání trasy do místa uvedeného v reklamě. Tato data jsou shromažďována proto, aby vám poskytovatelé inzertních služeb mohli nabízet obsah a reklamy, které by vás mohly zaujmout.

Jiná odhalení a zveřejnění

Vaše osobní údaje můžeme sdělit jiným osobám, pokud k tomu máme váš souhlas v souladu s platnými zákony.

V souladu s platnými zákony ve vaší jurisdikci můžeme vaše osobní údaje sdělit dalším osobám také v případě, pokud se domníváme, že to je nezbytné či vhodné: (a) dle platných zákonů a nařízení, včetně zákonů a nařízení platných mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (b) abychom vyhověli požadavkům právního procesu; (c) abychom mohli reagovat na požadavky úřadů a představitelů ochránců zákona, včetně úřadů a představitelů ochránců zákona mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (d) abychom pomohli a podpořili šetření krádeže týkající se produktů či majetku společnosti Garmin; (e) za účelem prosazení jakékoli z našich podmínek či zásad; (f) za účelem ochrany našich operací nebo operací prováděných jakoukoli naší přidruženou společností nebo pobočkou; (g) za účelem ochrany práv, ochrany osobních údajů, bezpečnosti nebo majetku společnosti Garmin, jejích přidružených společností nebo poboček, vaší osoby nebo jiných osob či stran, a (h) za účelem využití dostupných opravných prostředků nebo omezení škod, které by nám mohly vzniknout.

Informace můžeme také předávat přidružené společnosti, pobočce či třetí straně v případě jakékoli reorganizace, sloučení, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo provedení jiného uspořádání části nebo celého podniku, majetku či akcií společnosti Garmin, zejména v souvislosti s bankrotem nebo podobným postupem.

Možnosti sdílení vašich osobních údajů a udělení pokynů společnosti Garmin ohledně sdílení vašich osobních údajů

LiveTrack

Funkce LiveTrack, kterou disponují některá zařízení Garmin, umožňuje zaslat odkaz vámi vybraným osobám, které si pak mohou zobrazit polohu vašeho zařízení v reálném čase. Polohu zařízení Garmin si pak může zobrazit každý, kdo tento odkaz má, proto pečlivě vybírejte, komu jej chcete zpřístupnit. Zvažte také, zda se jedná o důvěryhodnou osobu, která odkaz nepředá lidem, s nimiž polohu svého zařízení Garmin sdílet nechcete.

Pokud se rozhodnete zveřejnit pozvánku k zobrazení polohy vašeho zařízení Garmin na sociálních sítích třetí strany, potom je v závislosti na postupech ochrany osobních údajů těchto sociálních sítí možné, že kromě osob, kterým je pozvánka určena, budou mít k těmto informacím přístup i další osoby. Proto byste měli být opatrní, pokud pozvánky zveřejňujete pomocí sociálních sítí třetí strany, a měli byste pečlivě zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů těchto sociálních sítí.

Nástěnky, diskuzní fóra

Některé weby a aplikace Garmin nabízejí nástěnky, diskuzní fóra, chaty, blogy a podobné nástroje, které můžete využít ke zveřejňování informací, zpráv a materiálů. Upozorňujeme, že jakékoli informace, které na webových stránkách prostřednictvím takových služeb zveřejníte, se stávají veřejnými informacemi a mohou být přístupné návštěvníkům webových stránek a široké veřejnosti. Při rozhodování se o zveřejnění osobních údajů či jiných informací na našich webech či aplikacích doporučujeme jednat velmi obezřetně a uvážlivě.

Propagační akce

Pokud se budete účastnit losování, soutěží či podobných propagačních akcí, můžeme využívat informace, které v rámci těchto propagačních akcí poskytnete. Budou-li podmínky dané propagační akce týkající se zacházení s osobními údaji v rozporu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, platí podmínky propagační akce.

Soubory cookie a další technologie

Ve spolupráci s poskytovateli analytických služeb třetích stran shromažďujeme při každé návštěvě našeho webu určité informace, které nám pomáhají zjistit, jak vy a ostatní návštěvníci web Garmin používáte, a získat souhrnné statistiky ohledně využití webu a rychlosti odezvy. Mezi tyto údaje patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, délka vaší návštěvy, demografické údaje, zobrazené stránky a prokliknuté prvky (například odkazy). Při shromažďování a analýze těchto údajů můžeme na svých webových stránkách či ve svých e-mailových zprávách používat soubory cookie, pixelové tagy, web beacony, soubory clear GIF a podobné nástroje. Tyto údaje nám pomáhají poskytovat lepší a relevantnější obsah webu, sledovat efektivitu reklam, odhalovat a opravovat případné problémy a zlepšovat celkové prostředí webu. Také můžeme pověřit poskytovatele služeb třetích stran, aby naším jménem zajišťovali webovou reklamu. Tito poskytovatelé mohou využívat pixelové tagy a podobné technologie ke shromažďování informací o návštěvách našich webových stránek a tyto informace pak mohou použít k cíleným reklamám. Chcete-li se o tomto postupu dozvědět více a případně takové shromažďování a používání vašich údajů třetími stranami zakázat, navštivte web Networkadvertising.org.

Pokud si nepřejete, aby se informace pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. Navíc pokud bydlíte v zemi, jejíž zákony vyžadují získání vašeho souhlasu k používání souborů cookie na našich stránkách, budete mít možnost upravit své nastavení souborů cookie na stránkách s výjimkou určitých souborů cookie, které jsou nezbytné k funkčnosti hlavní stránky, a proto nemůžete zvolit jejich zakázání.

V určitých případech, kdy používáme aplikaci Adobe Flash Player k poskytování speciálního obsahu, jako například videí či videoklipů, využíváme lokálně uložených objektů, takzvaných souborů Flash cookie. Aplikace Flash používá tyto technologie, aby si zapamatovala nastavení, preference a používání podobně jako soubory cookie prohlížeče, ale soubory Flash cookie nejsou řízeny vaším webovým prohlížečem. Informace o tom, jak spravovat nastavení ukládání a soukromí u souborů Flash cookie, naleznete zde.

Když své zařízení Garmin synchronizujete prostřednictvím aplikace Garmin Express, data o vaší aktivitě zaznamenaná ve vašem zařízení jsou přenesena ze zařízení na naše servery. Při každé synchronizaci zaznamenáváme údaje o přenosu, například adresu IP použitou při synchronizaci, dobu synchronizace, diagnostický protokol, geografickou polohu zařízení, údaje o zařízení, údaje o síti, ve které synchronizace probíhá (například Wi-Fi nebo mobilní síť), a stav baterie zařízení. Tyto údaje používáme k odhalování a řešení problémů se synchronizací.

Sledujeme a shromažďujeme data uživatelů ohledně využívání služby Garmin Express a mobilních aplikací Garmin. Mezi tyto analytické informace patří datum a čas, kdy zařízení kontaktuje naše servery, verze softwaru, geografická poloha zařízení, nastavení jazyka, informace a soubory stažené zařízením, chování uživatele (například používané funkce, četnost používání), informace o stavu zařízení, model zařízení, údaje o hardwaru a operačním systému a informace související s fungováním zařízení. Společnost Garmin tato data využívá ke zlepšení kvality a fungování služby Garmin Express a dalších služeb a aplikací Garmin, při vývoji a marketingu produktů a funkcí, které budou vám i dalším uživatelům nejlépe vyhovovat, a k rychlému odhalování a opravám případných problémů s využitím.

Zde uvádíme příklad nezávislých poskytovatelů analytických a podobných služeb, které v současné době využíváme:

 • Analytické služby:
  • Google: Ke sledování statistik využití webu a demografických údajů, zájmů a chování uživatelů na našem webu využíváme nástroj Google Analytics. V některých mobilních aplikacích využíváme také službu Firebase společnosti Google, která nám pomáhá sledovat efektivitu marketingových kampaní a reklam. Používáme také nástroj Google Search Console, který nám umožňuje zjistit, jakým způsobem se návštěvníci na naše stránky dostávají, a pomáhá nám s optimalizací našeho vyhledávacího nástroje. Podrobnější informace o tom, jak tyto analytické informace můžeme využívat a jak můžete jejich používání regulovat, naleznete zde.
  • Azure Application Insights: Při analýze využívání aplikace Garmin Express a zlepšování jejího uživatelského prostředí využíváme nástroj Azure Application Insights. Azure Application Insights je služba společnosti Microsoft. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Microsoft jsou k dispozici zde.
  • HockeyApp; Crashlytics (Fabric): Při analýze využívání mobilních aplikací Garmin, zlepšování jejich uživatelského prostředí a odhalování a řešení příčin případných selhání využíváme nástroje HockeyApp (služba společnosti Microsoft) a Crashlytics. Zásady ochrany osobních údajů služby Crashlytics jsou k dispozici zde.
  • Flurry; Umeng; Amplitude: Služby Flurry (služba společnosti Yahoo), Umeng a Amplitude nám pomáhají analyzovat využívání mobilních aplikací Garmin a zlepšovat jejich prostředí. Zásady ochrany osobních údajů služby Umeng jsou k dispozici zde, zásady ochrany osobních údajů služby Amplitude jsou k dispozici zde.
  • Splunk: Nástroj Splunk slouží k analýze a řešení potíží, ke kterým může docházet v souvislosti s přihlašováním k účtu Garmin. Pomáhá také zabezpečit weby a aplikace společnosti Garmin před zneužitím. Zásady ochrany osobních údajů nástroje Splunk jsou k dispozici zde.
 • Tag Management: Společnost Garmin využívá nástroj Tealium IQ Tag Management ke správě různých analytických služeb, souborů cookie a pixelových tagů, které Garmin používá k měření využití webu. K zajištění těchto služeb má služba Tealium přístup k základním údajům z protokolu serveru o uživatelích webů Garmin (například adresa IP nebo údaje o prohlížeči a operačním systému). Používání těchto informací společností Tealium se řídí zásadami ochrany soukromí společnosti Tealium, které jsou k dispozici zde.
 • Sociální sítě: Nezávislé sociální sítě, které poskytují interaktivní moduly plug-in nebo funkce sociální sítě (například propojení s účtem služby Facebook nebo Google a vyhledání přátel nebo označení stránky jako To se mi líbí) na webu nebo v aplikacích Garmin, mohou používat soubory cookie a další prvky (například web beacony) k získávání údajů o vašem využití webu či aplikací. Využívání těchto údajů třetí stranou se řídí zásadami ochrany soukromí, které jsou k dispozici na webu příslušné sociální sítě. Doporučujeme, abyste si tyto zásady důkladně prostudovali. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookie a další sledovací prvky ke svým vlastním účelům a propojit informace o vašem využívání našeho webu s osobními údaji, které o vás mají. Ze sociálních sítí také můžeme získat analytické údaje, které nám pomohou měřit efektivitu našeho obsahu a reklam na sociálních sítích (například počty zobrazení a kliknutí).

Odkazy, aplikace třetích stran a zásady ochrany soukromí třetích stran

Společnost Garmin přijímá přiměřená bezpečnostní opatření, která jí pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou. Podrobnější informace naleznete zde.

Zabezpečení

Společnost Garmin přijímá přiměřená bezpečnostní opatření, která jí pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou. Podrobnější informace o opatřeních společnosti Garmin v oblasti zabezpečení dat naleznete zde, kde také můžete nahlásit případné bezpečnostní riziko nebo incident.

Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence

Naše společnost i další členové skupiny společností Garmin mohou vaše osobní údaje využívat k zasílání marketingové korespondence (například e-mailů) související s produkty či aplikacemi Garmin, a to v souladu s nastaveními předvoleb e-mailu v centru předvoleb myGarmin. Nesdílíme osobní údaje se třetími stranami za účelem zasílání marketingových materiálů těchto třetích stran.

Pokud si nepřejete, aby vám společnost Garmin marketingové materiály zasílala, upravte si předvolby e-mailu v centru předvoleb myGarmin nebo v libovolném marketingovém e-mailu od společnosti Garmin klikněte na odkaz pro odhlášení odběru.

Zásady týkající se dětí

Naše weby a aplikace nejsou určeny dětem do 16 let. Žádáme osoby mladší 16 let, aby své osobní údaje společnosti Garmin prostřednictvím našich webů či aplikací nezasílaly. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje týkající se dítěte mladšího 16 let, podnikneme kroky, abychom tyto informace co nejdříve smazali. Pokud máte informace o tom, že web nebo aplikaci Garmin využívá osoba mladší 16 let, kontaktujte nás prosím na adrese productsupport.privacy@garmin.com.

Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Čas od času se může stát, že dojde ke změnám tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, neboť průběžně přidáváme nové produkty a aplikace, zlepšujeme stávající nabídky a mění se i technologie a příslušné zákony. Údaje o tom, kdy bylo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů naposledy změněno, získáte v popisku „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ v horní části této stránky. Veškeré změny nabývají účinnosti v okamžiku zveřejnění přepracovaného Prohlášení o ochraně osobních údajů na našich příslušných webových stránkách. Upozorníme vás v případě, že budou takové změny věcné, a pokud to budou vyžadovat platné zákony, požádáme o váš souhlas. V souladu s platnými zákony vám bude upozornění zasláno e-mailem nebo bude zveřejněno ve formě oznámení změn na příslušném webu, produktech či aplikacích.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly získány, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů (kromě případů, kdy zákon stanoví delší dobu uchovávání).

Možnosti kontroly, úpravy, aktualizace a odstranění vašich osobních údajů

Společnost Garmin podniká přiměřené kroky k tomu, abychom zajistili, že osobní údaje, které shromažďujeme, jsou přesné, úplné a aktuální. Můžete si vyžádat přístup ke svým osobním údajům a požádat o to, aby byly chybné nebo nesprávné údaje aktualizovány. Také můžete požádat o smazání vašich osobních údajů i účtu Garmin. Společnost Garmin bude na vaši žádost reagovat co nejrychleji v souladu s platnými zákony. Z důvodu vaší ochrany můžeme vyřizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojené s konkrétní e-mailovou adresou, kterou jste použili k zaslání svého požadavku, a v určitých případech musíme před provedením vašeho požadavku ověřit vaši identitu. Můžeme odmítnout zpracovat žádosti, které porušují soukromí ostatních, jsou velmi nepraktické nebo by od nás vyžadovaly provedení činnosti, kterou platné zákony nepovolují. Mimo to se může stát, že platné zákony vyžadují, abychom určité osobní údaje uchovávali delší dobu za účelem archivace, například záznamy týkající se nákupů kvůli záruce a účetnictví.

Žádosti o přístup, opravu či odstranění můžete podávat následovně:

E-mailem: productsupport.privacy@garmin.com
Poštou: Garmin International, Inc., c/o Garmin Legal, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, U.S.A.

{lv_cs-CZ_ad_tracking}