{lv_cs-CZ_google} Prohlášení o ochraně osobních údajů | Garmin | {lv_cs-CZ_locale}

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Naposledy aktualizováno: 3. dubna 2014

Vaše soukromí je pro společnost Garmin důležité. Toto Prohlášení o soukromých údajích jsme vytvořili proto, abyste věděli, jak shromažďujeme, používáme, odhalujeme, přenášíme a ukládáme vaše informace. Přečtěte si prosím toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste se seznámili s našimi postupy pro ochranu osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na adrese webmaster@garmin.com, nebo dopisem, který zašlete na adresu uvedenou na konci tohoto dokumentu.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje zacházení s informacemi, které společnost Garmin shromažďuje na webových stránkách, kde je zveřejněno toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, a v určitých našich produktech a aplikacích. Určité webové stránky společnosti Garmin či jejích přidružených společností se mohou řídit postupy pro ochranu osobních údajů, které se liší od těch uvedených dále. Doporučujeme vám, abyste si prostudovali prohlášení o ochraně osobních údajů každých webových stránek společnosti Garmin, které navštívíte. Navíc uživatelé určitých našich produktů a aplikací získají další prohlášení o ochraně osobních údajů, která se v daných případech specificky týkají těchto produktů a aplikací. Taková prohlášení o ochraně osobních údajů doplňují toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a měli byste je číst v návaznosti na něj.

Pro osoby, které poskytují informace online našim přidruženým společnostem v Evropském hospodářském prostoru ("EHP"), platí, že naše přidružené společnosti mohou takové informace sdílet se společností Garmin International, Inc., v USA se společnost Garmin International, Inc. řídí předpisy platnými v USA. Program EU Safe Harbor framework a USA. – Švýcarský program Safe Harbor framework jak je uvedený níže Ministerstvem obchodu USA se týká shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů občanů ze zemí Evropské unie a Švýcarska. Společnost Garmin International, Inc. získala certifikaci za dodržování zásad programu Safe Harbor Privacy týkající se oznamování, výběru, dalšího přenosu, bezpečnosti, integrity dat, přístupu a vymáhání. Chcete-li se dozvědět více o programu Safe Harbor a prohlédnout si certifikace společnosti Garmin, navštivte Ministerstvo obchodu USA.

Společnost TRUSTe udělila společnosti Garmin osvědčení o zachování důvěrného charakteru informací, což znamená, že společnost TRUSTe zkontrolovala, zda zásady a postupy ochrany osobních údajů splňují požadavky jejího programu včetně transparentnosti, odpovědnosti a výběru týkajícího se shromažďování a používání vašich osobních informací. Osvědčení společnosti TRUSTe se vztahuje na informace, které se shromažďují pomocí našich webových stránek www.garmin.com, garmin.blogs.com a connect.garmin.com, ale netýká se informací, které by mohly shromažďovat jiné webové stránky či software, který lze stáhnout, ani informací, které jsou na jakýchkoli našich aplikacích a produktech. Posláním společnosti TRUSTe, jako nezávislé třetí strany, je celosvětově podporovat důvěru online mezi zákazníky a organizacemi pomocí své značky důvěry o ochraně osobních údajů a inovativními řešeními, které slouží k ochraně takových informací. Pokud máte jakékoli dotazy či stížnosti týkající se našich zásad a postupů ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na webmaster@garmin.com. Pokud s naší odpovědí nebudete spokojeni, můžete kontaktovat společnost TRUSTe.

1. SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ

A. Osobní údaje.

Osobní údaje jsou údaje, které vás osobně identifikují. Když si na webových stránkách společnosti Garmin vytvoříte účet, zaregistrujete si zde své produkty, zakoupíte si aktualizaci mapy či produktu, přihlásíte se k odběru bulletinů, účastníte se propagační činnosti nebo kontaktujete naše pracovníky poskytující podporu, můžeme shromažďovat různé osobní údaje, které dle okolností mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a informace o platební kartě. Vaše osobní údaje můžeme využívat k následujícím účelům:

 1. Komunikace Můžeme s vámi komunikovat, abychom vám poskytli produkty a služby, o které jste požádali, abychom vás informovali o vašem účtu či transakcích s námi, abychom vás seznámili s důležitými informacemi týkající se vašich produktů a aplikací (v souladu s platnými zákony a dle možností, které jsou vám k dispozici, jak je popsáno v odstavci 6 níže) a také abychom vám zasílali nabídky a reklamní sdělení o našich produktech a aplikacích.
 2. Zákaznická podpora Pokud jednáte se zástupci naší zákaznické podpory e-mailem, telefonem či osobně, můžeme shromažďovat údaje potřebné v dané situaci, jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa a upřednostňovaný způsob komunikace, informace o produktech společnosti Garmin, které vlastníte jako např. sériová čísla, datum nákupu a případně protokoly událostí, které jsou důležité pro diagnostiku problémů týkajících se výkonu produktu nebo aplikace a informace vztahující se k dotazu na podporu či službu. Tyto informace využíváme k tomu, abychom vám poskytli zákaznickou a produktovou podporu.
 3. Nákupy Pokud poskytnete informace o své platební kartě na stránkách společnosti Garmin či přímo produktu společnosti, společnost Garmin použije informace o vaší platební kartě, příslušných platbách a informace o účtu, stejně jako vaše jméno a e-mailovou adresu, je-li to v daném případě potřeba, za účelem vyplnění vaší objednávky či případně shromáždění plateb pravidelných poplatků.
 4. Propagační akce Pokud se budete účastnit losování, soutěží či podobných propagačních akcí, můžeme informace, které poskytnete v rámci takových propagačních akcí, využívat. A to za předpokladu, že podmínky jakékoli takové propagační akce týkající se zacházení s osobními údaji nebudou v rozporu s tímto Prohlášením o soukromých údajích a budou pod kontrolou.
 5. Informace zveřejněné návštěvníky Společnost Garmin může prostřednictvím našich webových stránek (např. prostřednictvím nástěnek, diskusních fór, funkce konverzace a blogů) zpřístupnit služby, které vám umožní zveřejňovat informace a materiály. Upozorňujeme, že jakékoli informace, které na webových stránkách prostřednictvím takových služeb zveřejníte, se stávají veřejnými informacemi a mohou být přístupné návštěvníkům webových stránek a široké veřejnosti. Doporučujeme vám jednat obezřetně a uvážlivě při rozhodování se o zveřejnění osobních údajů i jiných informací na našich webových stránkách. ZA POUŽITÍ JAKÝCHKOLI OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ DOBROVOLNĚ ZVEŘEJNÍTE PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST.

B. Další informace

“Další informace jsou jakékoli informace, které neodhalují vaši identitu ani se přímo nevztahují ke konkrétní osobě, jsou to například: informace o prohlížeči a nástrojích, data o používání aplikací, informace shromážděné pomocí souborů cookie, pixel tag a dalších technologií, demografické informace a další informace, které poskytnete, a celkové informace. Upozorňujeme, že další informace můžeme používat a sdělovat za jakýmkoli účelem, pokud je takový účel v souladu s platnými zákony. Pokud platné zákony vyžadují, abychom s dalšími informacemi nakládali jako s osobními údaji, potom je můžeme využívat způsobem popsaným v oddílu Osobní údaje výše a také pro všechny účely, pro které používáme a sdělujeme osobní údaje. V některých případech můžeme další informace spojovat s osobními údaji. Pokud budeme jakékoli další informace spojovat s osobními údaji, budeme s takovými informacemi zacházet, jako by to byly osobní údaje, dokud budou vzájemně propojeny.

 1. Informace o poloze Pokud si na své aplikaci či zařízení společnosti Garmin zvolíte využívání služeb závisejících na poloze, jako např. informace o počasí, programech kin, dopravní situaci, cenách paliva a další informace týkající se místních událostí, poté budeme shromažďovat informace o poloze vašeho zařízení, abychom vám mohli poskytnout služby závisející na poloze. Tyto informace o poloze jsou shromažďovány anonymně tak, aby nevedly k identifikaci vaší osoby. Pokud nám při používání navigačního zařízení nebo aplikace Garmin poskytnete svůj souhlas, poté bude společnost Garmin shromažďovat a odesílat z vašeho zařízení data, například polohu, rychlost a směr. Tato data budou seskupena s daty ze zařízení ostatních uživatelů, kteří nám povolili sdílení svého obsahu, za účelem zvýšení kvality dopravních dat a dalšího obsahu poskytovaného společností Garmin či poskytovali obsahu. Pokud nám poskytnete svůj souhlas, poté bude společnost Garmin rovněž moci tato data sdílet s třetími stranami nebo jim je prodávat. Tato data by měla být sdílena a prodávána anonymně tak, aby nevedly k identifikaci vaší osoby.
 2. Zpětná vazba ohledně bodů zájmu Jsme rádi, když uživatelé poskytují zpětnou vazbu ohledně bodů zájmu – jde například o restaurace, golfová hřiště, letiště, nákupní centra, čerpací stanice a řadu dalších – které jsou předem načteny do našich produktů. Umožní tak v budoucnu poskytnout přesnější informace o bodech zájmu vám i dalším uživatelům. Jakoukoli zpětnou vazbu týkající se bodů zájmu poskytujete dobrovolně a takové informace se shromažďují anonymně tak, aby nevedly k identifikaci vaší osoby. Na svém zařízení Garmin můžete také vytvářet nové body zájmu, nahrávat fotografie a další informace vztahující se k bodům zájmu a sdílet stávající i nově vytvořené body zájmu se třetími stranami. Jakýkoli obsah, který vytvoříte, poskytujete dobrovolně a nemůžete očekávat, že společnost Garmin bude jakékoli takové body zájmu držet v tajnosti. Tento obsah se shromažďuje anonymně tak, aby nevedl k identifikaci vaší osoby.
 3. Protokoly událostí reklamy Pokud budete chtít používat aplikace jako dopravní informace a další obsah, jehož součástí jsou reklamy, můžeme zaznamenávat informace jako např. které reklamy jste prohlíželi, jak často na ně někdo kliknul a jak často se prováděly operace jako uložení kupónu nebo volání či trasování do místa odpovídajícího reklamě, aby vám poskytovatelé reklamy mohli zajistit poskytování takového obsahu a reklamy, které by vás mohly zajímat. Tyto informace se shromažďují a sdílejí s našimi příslušnými partnery tak, aby nevedly k identifikaci vaší osoby.
 4. Aktivity Některé webové stránky umožňují dobrovolné nahrávání aktivit (například běhů, procházek, plavání, výletů, hledání pokladů, dobrodružství atd.) z vašeho zařízení Garmin. Na takových webových stránkách můžete kontrolovat, kdo má k těmto aktivitám přístup pomocí nastavení soukromí na těchto stránkách.
 5. Informace o protokolu serveru My a naši poskytovatelé služeb používáme informace o protokolu serveru k účelům, jako je výpočet úrovně využití webových stránek, podpora diagnostiky problémů na serverech společnosti Garmin a ke správě jejich webových stránek. Tyto protokoly serveru mohou obsahovat informace, jako je například vaše adresa IP (Internet Protocol), typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku, doba nebo doby vašich návštěv a webové stránky, které jste navštívili. Shromažďování adres IP je standardní postup v síti Internet a na mnoha webových stránkách se provádí automaticky. Upozorňujeme, že s adresami IP, soubory protokolů serveru a souvisejícími informacemi nakládáme jako s dalšími informacemi, s výjimkou případů, kdy platné zákony vyžadují jiný postup.
 6. Soubory cookie a další technologie Na svých webových stránkách či ve svých e-mailových zprávách můžeme používat soubory cookie, pixel tag, web beacon, clear GIF nebo podobné nástroje. Tyto technologie pomáhají společnosti Garmin sledovat vaši aktivitu na našich stránkách, měřit úspěšnost reklam a sestavovat souhrnnou statistiku o používání těchto webových stránek a o míře odezvy. Také vám pomáhají snadněji se orientovat na našich webových stránkách. Společnost Garmin navíc využívá službu Google Analytics jako způsob sledování statistiky webového serveru a sledování chování uživatelů na mnoha svých webových stránkách. Také můžeme pověřit poskytovatele služeb jedné či více třetích stran, aby prováděli online reklamní propagace v náš prospěch. Takové třetí strany mohou používat soubory pixel tag ke shromažďování anonymních informací o vašich návštěvách našich webových stránek a tyto informace využívat k cíleným reklamám na zboží a služby. Tyto informace jsou shromažďovány anonymně a nevedou k identifikaci vaší osoby. Chcete-li se o tomto postupu dozvědět více a odhlásit se z takového shromažďování a používání těchto informací třetími stranami, navštivte prosím Networkadvertising.org.

  Pokud nechcete, aby se informace pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů vám nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. Navíc pokud bydlíte v zemi, jejíž zákony vyžadují získání vašeho souhlasu k používání těchto technologií na našich stránkách, budete mít možnost upravit své nastavení souborů cookie na stránkách s výjimkou určitých souborů cookie, které jsou nezbytné k funkčnosti hlavní stránky, a proto nemůžete zvolit jejich zakázání.

  V určitých případech, kdy používáme aplikaci Adobe Flash Player k poskytování speciálního obsahu, jako například videí či video klipů, využíváme lokálně uložených objektů tak zvaných souborů Flash cookie. Aplikace Flash používá tyto technologie, aby si zapamatovala nastavení, preference a používání podobně jako soubory cookie prohlížeče, ale soubory Flash cookie nejsou řízeny vaším webovým prohlížečem. Naučte se, jak spravovat soukromí a nastavení ukládání souborů Flash cookie.

 7. Prvky a pomůcky sociálních médií Určité naše stránky mohou obsahovat prvky sociálních médií jako např. tlačítko stránek Facebook „Like“ a pomůcky (interaktivní miniprogramy, které probíhají na stránkách). Tyto prvky mohou shromažďovat informace o vaší IP adrese a o tom, které z našich stránek jste navštívili, a mohou nastavovat soubory cookie, aby umožnily správnou funkci těchto prvků. Prvky a pomůcky sociálních médií jsou buď hostované třetí stranou, nebo přímo na našich stránkách. Vaše práce s těmito prvky se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která tyto prvky poskytuje. Upozorňujeme, že nejsme odpovědní za zásady a postupy pro shromažďování, používání a zveřejňování informací (včetně zásad zabezpečení údajů) jiných organizací, jako jsou Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM ani jakýchkoli jiných aplikací, platforem sociálních sítí či bezdrátových poskytovatelů internetu.
 8. Rámce Některé naše webové stránky mohou využívat rámců či maskovacích technik, aby poskytovaly obsah našich partnerů a zároveň zachovávali vzhled a dojem našich stránek.
 9. Používání aplikací Pokud stahujete a používáte aplikace, můžeme spolu s našimi poskytovali služeb sledovat a shromažďovat data o používání aplikací, jako jsou datum a čas, kdy se aplikace na vašem zařízení přihlašuje k našim serverům, a jaké informace a soubory byly do vaší aplikace staženy na základě čísla vašeho zařízení.

2. ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ

A. Přidružené právnické osoby

Informace, které poskytnete společnosti Garmin, můžeme sdílet celosvětově s našimi přidruženými společnostmi za účely popsanými v tomto Prohlášení o soukromých údajích. Seznam našich přidružených společností z nejnovější Výroční zprávy ve formuláři 10-K naleznete na stránce www.sec.gov. Od našich přidružených společností se vyžaduje taková ochrana vašich osobních údajů, která odpovídá ustanovením tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost Garmin International, Inc je stranou odpovědnou za správu společně využívaných osobních údajů.

B. Poskytovatelé služeb

Můžeme využít poskytovatele služeb z řad třetích stran, kteří nám pomohou provozovat podnikání a webové stránky, anebo budou v zastoupení naší společnosti provádět správu aktivit, jako jsou vyřizování nákupů, zpracovávání plateb kreditní kartou a zasílání produktů. Vaše osobní údaje, včetně informací o kreditní kartě, můžeme s takovými třetími stranami sdílet, aby třetí strany mohly tyto služby provádět.

C. Jiná odhalení a zveřejnění

Vaše osobní údaje můžeme sdělit ostatním, pokud k tomu máme váš souhlas v takové podobě, jak mohou vyžadovat platné zákony. Vaše osobní údaje můžeme také sdělit ostatním, pokud jsme přesvědčeni, že je to nutné a vhodné: (a) dle platných zákonů a nařízení, včetně zákonů a nařízení platných mimo stát vašeho trvalého pobytu; (b) abychom vyhověli požadavkům právního procesu; (c) abychom mohli reagovat na požadavky úřadů a představitelů ochránců zákona, včetně úřadů a představitelů ochránců zákona mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (d) abychom pomohli a podpořili šetření krádeže týkající se produktů či majetku společnosti Garmin, (e) za účelem prosazení jakékoli z našich podmínek či zásad; (f) za účelem ochrany našich operací nebo operací prováděných jakoukoli naší přidruženou společností nebo pobočkou; (g) za účelem ochrany práv, ochrany osobních údajů, bezpečnosti nebo majetku společnosti Garmin, jejích přidružených společností nebo poboček, vaší osoby nebo jiných osob či stran, a (h) za účelem využití dostupných opravných prostředků nebo omezení škod, které by nám mohly vzniknout.

D. Přiřazení

Informace můžeme předávat přidružené společnosti, pobočce či třetí straně v případě jakékoli reorganizace, sloučení, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo provedení jiného uspořádání části nebo celého podniku, majetku či akcií společnosti Garmin, například, ale nikoli výhradně, v souvislosti s bankrotem nebo podobným postupem.

3. DOBROVOLNÉ SDÍLENÍ INFORMACÍ O VAŠÍ POLOZE S OSTATNÍMI

Možná budete moci používat produkt Garmin nebo aplikaci třetí strany na svém zařízení, které vám umožní povolit třetím stranám sledovat vaši polohu na jiném zařízení společnosti Garmin či na webové stránce. Pokud se rozhodnete takovou aplikaci používat, měli byste být opatrní při určování, komu chcete informace o své poloze zpřístupnit. Pokud se rozhodnete zveřejnit pozvánku k zobrazení vaší polohy na sociálních sítích třetí strany, potom v závislosti na postupech ochrany osobních údajů takových sociálních sítí je možné, že kromě osob, kterým je pozvánka určena, budou mít přístup k takovým informacím i další osoby. Proto byste měli být opatrní, pokud takové pozvánky zveřejňujete pomocí sociálních sítí třetí strany, a měli byste pečlivě zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů takových sociálních sítí. Pokud používáte aplikaci či produkt společnosti Garmin k posílání pozvánek k zobrazení vaší polohy třetím stranám, potom vám společnost Garmin poskytne i prohlášení o soukromých údajích, které se specificky vztahuje na tyto aplikace a produkty a které doplňuje toto Prohlášení o soukromých údajích.

4. ODKAZY, APLIKACE TŘETÍCH STRAN A POSTUPY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍCH STRAN

Naše webové stránky, aplikace a produkty mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které nejsou provozovány společností Garmin, a na naše webové stránky, případně mohou vaše produkty obsahovat aplikace, které lze stáhnout ze serverů třetích stran. Tyto odkazované webové stránky, služby a aplikace nepodléhají kontrole společnosti Garmin. Společnost Garmin tedy není odpovědná za postupy ochrany osobních údajů ani za obsah těchto odkazovaných webových stránek, služeb a aplikací. Jestliže poskytnete jakékoli osobní údaje prostřednictvím takových webových stránek, služeb a aplikací třetích stran, proběhne vaše transakce na webových stránkách, ve službě nebo aplikaci třetí strany a vámi poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a kontrolovány podle prohlášení o ochraně osobních údajů dané třetí strany. SPOLEČNOST GARMIN NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA POSTUPY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI ZA OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK ČI APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN. Doporučujeme vám, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů třetích stran.

5. ZABEZPEČENÍ

Společnost Garmin přijímá přiměřená bezpečnostní opatření k tomu, aby zabránila ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu a neoprávněnému odhalení nebo změně osobních údajů, které podléhají její kontrole. Máte-li důvod domnívat se, že interakce s námi již není zabezpečená (pokud máte například dojem, že došlo k narušení zabezpečení jakéhokoli vašeho účtu u naší společnosti), neprodleně nás prosím o tomto problému informujte podle ustanovení v odstavci 10 níže.

6. VAŠE MOŽNOSTI TÝKAJÍCÍ SE MARKETINGOVÉ KORESPONDENCE

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s třetími stranami (s výjimkou našich přidružených společností) pro marketingové účely třetích stran, dokud o to nepožádáte, a pokud vám tuto možnost poskytneme. Společně s našimi přidruženými společnostmi můžeme využívat vaše osobní údaje k zasílání marketingové korespondence (včetně e-mailů) týkající se produktů či aplikací společnosti Garmin, dokud si jejich odběr neodhlásíte. Chcete-li odhlásit odběr marketingové korespondence od společnosti Garmin a našich přidružených společností či odvolat svůj předchozí souhlas, který jste nám udělili ohledně sdílení vašich osobních údajů se třetími stranami pro jejich marketingové účely, zašlete nám prosím e-mail na adresu webmaster@garmin.com. Oznamte nám prosím, jestli si chcete odhlásit odběr marketingové korespondence od společnosti Garmin a našich přidružených společností a/nebo odvolat svůj předchozí souhlas se sdílením vašich osobních údajů se třetími stranami pro jejich marketingové účely.

7. POUŽITÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK, PRODUKTŮ A APLIKACÍ DĚTMI

Naše produkty a aplikace nejsou určeny osobám mladším 13 let a požadujeme, aby žádné osoby mladší 13 let neposkytovaly své osobní údaje společnosti Garmin prostřednictvím webových stránek společnosti ani jejích produktů a aplikací. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje týkající se dítěte mladšího 13 let, podnikneme veškeré kroky, abychom tyto informace co nejdříve smazali.

8. AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme občas změnit z důvodů přidávání nových produktů a aplikací, zlepšování aktuální nabídky a změn technologií. Údaje o tom, kdy bylo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů naposledy změněno, získáte v popisku "POSLEDNÍ AKTUALIZACE" v horní části této stránky. Veškeré změny nabývají účinnosti v okamžiku zveřejnění přepracovaného Prohlášení o ochraně osobních údajů na našich příslušných webových stránkách. Upozorníme vás v případě, že budou takové změny věcné, a pokud to budou vyžadovat platné zákony, požádáme o váš souhlas. Toto upozornění vám můžeme zaslat e-mailem, zveřejnit je na našich webových stránkách, kterých se změna týká, nebo je zveřejnit jinak v souladu s platnými zákony.

9. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nutnou ke splnění účelů popsaných v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud platné zákony nebudou vyžadovat či povolovat delší období pro uchovávání osobních údajů.

10. KONTROLY, ÚPRAVY A AKTUALIZACE INFORMACÍ; INTEGRITA DAT

Společnost Garmin podniká přiměřené kroky k tomu, abychom zajistili, že osobní údaje, které shromažďujeme, jsou přesné, úplné a aktuální. Můžete si vyžádat přístup ke svým osobním údajům a požádat o to, aby byly chybné nebo nesprávné údaje aktualizovány. Také můžete požádat o smazání vašich osobních údajů. Společnost Garmin na vaše požadavky odpoví v souladu s platnými zákony. Z důvodu vaší ochrany můžeme vyřizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojené s konkrétní e-mailovou adresou, kterou jste použili k zaslání svého požadavku, a v určitých případech musíme před provedením vašeho požadavku ověřit vaši identitu. Můžeme odmítnout zpracovat požadavky, které porušují soukromí ostatních, jsou velmi nepraktické nebo by od nás vyžadovaly provedení činnosti, kterou platné zákony nepovolují. Upozorňujeme, že pravděpodobně budeme muset uchovat některé informace za účelem archivace. Mohou také existovat zbytkové informace, které zůstanou v našich databázích a jiných záznamech, jež nebudou odstraněny.

Žádosti o přístup, opravu či odstranění můžete podávat na:

E-mail: webmaster@garmin.com

Mail: Garmin International, Inc., c/o Webmaster, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, USA

{lv_cs-CZ_ad_tracking}